ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 147
19 12.93
35 23.81
6 4.08
5 3.40
56 38.10
26 17.69
121 82.31%
2  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 188
51 27.13
42 22.34
25 13.30
25 13.30
5 2.66
40 21.28
148 78.72%
3  โรงเรียนปทุมานุกูล 1059
118 11.14
118 11.14
143 13.50
118 11.14
261 24.65
301 28.42
758 71.58%
4  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 54
12 22.22
7 12.96
6 11.11
7 12.96
5 9.26
17 31.48
37 68.52%
5  โรงเรียนบ้านคลองแคว 137
21 15.33
13 9.49
15 10.95
20 14.60
15 10.95
53 38.69
84 61.31%
6  โรงเรียนชุมชนใหม่ 139
15 10.79
12 8.63
19 13.67
15 10.79
15 10.79
63 45.32
76 54.68%
7  โรงเรียนวัดกลาง 135
5 3.70
4 2.96
15 11.11
9 6.67
39 28.89
63 46.67
72 53.33%
8  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 67
7 10.45
5 7.46
16 23.88
2 2.99
5 7.46
32 47.76
35 52.24%
9  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1556
83 5.33
36 2.31
257 16.52
119 7.65
293 18.83
768 49.36
788 50.64%
10  โรงเรียนบ้านเขาทราย 54
6 11.11
5 9.26
6 11.11
7 12.96
3 5.56
27 50.00
27 50.00%
11  โรงเรียนวัดหมาย 61
8 13.11
0 0.00
13 21.31
7 11.48
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
12  โรงเรียนบ้านเผียน 76
9 11.84
7 9.21
13 17.11
3 3.95
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
13  โรงเรียนบ้านปากลง 197
12 6.09
20 10.15
35 17.77
7 3.55
10 5.08
113 57.36
84 42.64%
14  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 117
6 5.13
3 2.56
11 9.40
14 11.97
15 12.82
68 58.12
49 41.88%
15  โรงเรียนวัดยางงาม 118
11 9.32
14 11.86
16 13.56
7 5.93
1 0.85
69 58.47
49 41.53%
16  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 41
7 17.07
5 12.20
0 0.00
5 12.20
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
17  โรงเรียนวัดจอมทอง 131
16 12.21
13 9.92
18 13.74
5 3.82
2 1.53
77 58.78
54 41.22%
18  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 42
0 0.00
0 0.00
17 40.48
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
19  โรงเรียนบ้านฉาง 85
14 16.47
0 0.00
7 8.24
2 2.35
10 11.76
52 61.18
33 38.82%
20  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 57
12 21.05
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
21  โรงเรียนวัดพรหมโลก 154
9 5.84
9 5.84
21 13.64
8 5.19
12 7.79
95 61.69
59 38.31%
22  โรงเรียนวัดคงคา 230
18 7.83
15 6.52
13 5.65
12 5.22
30 13.04
142 61.74
88 38.26%
23  โรงเรียนวัดเขาน้อย 196
10 5.10
12 6.12
24 12.24
17 8.67
7 3.57
126 64.29
70 35.71%
24  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 352
72 20.45
20 5.68
16 4.55
17 4.83
0 0.00
227 64.49
125 35.51%
25  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 62
12 19.35
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
26  โรงเรียนวัดนากัน 65
6 9.23
6 9.23
8 12.31
1 1.54
1 1.54
43 66.15
22 33.85%
27  โรงเรียนวัดสุชน 166
16 9.64
14 8.43
13 7.83
13 7.83
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
28  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 122
11 9.02
11 9.02
3 2.46
11 9.02
4 3.28
82 67.21
40 32.79%
29  โรงเรียนบ้านเปร็ต 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
1 1.82
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
30  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 40
2 5.00
1 2.50
9 22.50
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 62
7 11.29
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
32  โรงเรียนวัดประดู่หอม 32
5 15.63
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
33  โรงเรียนวัดชลธาราม 104
7 6.73
0 0.00
10 9.62
6 5.77
9 8.65
72 69.23
32 30.77%
34  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 189
12 6.35
4 2.12
42 22.22
0 0.00
0 0.00
131 69.31
58 30.69%
35  โรงเรียนวัดพระเลียบ 128
12 9.38
7 5.47
20 15.63
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
36  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 96
9 9.38
5 5.21
14 14.58
1 1.04
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
37  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 169
14 8.28
10 5.92
21 12.43
6 3.55
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
38  โรงเรียนวัดสโมสร 143
20 13.99
6 4.20
12 8.39
5 3.50
0 0.00
100 69.93
43 30.07%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 450
38 8.44
6 1.33
82 18.22
0 0.00
9 2.00
315 70.00
135 30.00%
40  โรงเรียนบ้านปากเจา 181
13 7.18
14 7.73
25 13.81
2 1.10
0 0.00
127 70.17
54 29.83%
41  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 105
6 5.71
4 3.81
20 19.05
1 0.95
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
42  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 541
15 2.77
11 2.03
41 7.58
25 4.62
65 12.01
384 70.98
157 29.02%
43  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 116
9 7.76
5 4.31
9 7.76
10 8.62
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
44  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 140
9 6.43
2 1.43
24 17.14
3 2.14
1 0.71
101 72.14
39 27.86%
45  โรงเรียนบ้านวังลุง 156
10 6.41
9 5.77
8 5.13
9 5.77
7 4.49
113 72.44
43 27.56%
46  โรงเรียนบ้านพิตำ 136
4 2.94
18 13.24
14 10.29
0 0.00
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
47  โรงเรียนวัดดอนใคร 178
12 6.74
2 1.12
28 15.73
3 1.69
3 1.69
130 73.03
48 26.97%
48  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
2 1.61
0 0.00
23 18.55
0 0.00
8 6.45
91 73.39
33 26.61%
49  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 370
21 5.68
12 3.24
63 17.03
2 0.54
0 0.00
272 73.51
98 26.49%
50  โรงเรียนบ้านในตูล 68
1 1.47
1 1.47
7 10.29
5 7.35
4 5.88
50 73.53
18 26.47%
51  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 129
11 8.53
3 2.33
17 13.18
3 2.33
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
52  โรงเรียนบ้านหนับเภา 92
13 14.13
5 5.43
5 5.43
1 1.09
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
53  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 466
32 6.87
19 4.08
57 12.23
5 1.07
8 1.72
345 74.03
121 25.97%
54  โรงเรียนวัดโทเอก 104
4 3.85
0 0.00
23 22.12
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
55  โรงเรียนบ้านไสพลู 124
1 0.81
1 0.81
28 22.58
2 1.61
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
56  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 719
65 9.04
41 5.70
48 6.68
26 3.62
0 0.00
539 74.97
180 25.03%
57  โรงเรียนวัดปลักปลา 169
11 6.51
6 3.55
13 7.69
6 3.55
6 3.55
127 75.15
42 24.85%
58  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 41
4 9.76
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
59  โรงเรียนวัดใหม่ 62
4 6.45
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
60  โรงเรียนวัดนากุน 143
1 0.70
6 4.20
20 13.99
7 4.90
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
61  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 421
30 7.13
18 4.28
47 11.16
2 0.48
1 0.24
323 76.72
98 23.28%
62  โรงเรียนบ้านพังหรัน 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
63  โรงเรียนวัดเขาปูน 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
64  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 495
38 7.68
32 6.46
42 8.48
0 0.00
0 0.00
383 77.37
112 22.63%
65  โรงเรียนบ้านในเพลา 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
1 2.38
2 4.76
33 78.57
9 21.43%
66  โรงเรียนบ้านคลองวัง 141
4 2.84
4 2.84
19 13.48
2 1.42
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
67  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 86
7 8.14
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
68  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 218
3 1.38
16 7.34
10 4.59
3 1.38
13 5.96
173 79.36
45 20.64%
69  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 102
8 7.84
4 3.92
5 4.90
4 3.92
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
70  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 107
4 3.74
3 2.80
11 10.28
4 3.74
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
71  โรงเรียนท่าศาลา 1231
52 4.22
29 2.36
167 13.57
0 0.00
0 0.00
983 79.85
248 20.15%
72  โรงเรียนบ้านประชาอารี 126
5 3.97
8 6.35
9 7.14
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
73  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 253
7 2.77
2 0.79
29 11.46
11 4.35
0 0.00
204 80.63
49 19.37%
74  โรงเรียนวัดจันทาราม 145
5 3.45
3 2.07
17 11.72
2 1.38
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
75  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 65
3 4.62
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 104
2 1.92
0 0.00
14 13.46
3 2.88
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
77  โรงเรียนบ้านอินทนิน 138
0 0.00
0 0.00
17 12.32
7 5.07
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
78  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 116
0 0.00
0 0.00
6 5.17
14 12.07
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
79  โรงเรียนเคียงศิริ 192
15 7.81
1 0.52
17 8.85
0 0.00
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
80  โรงเรียนวัดยางทอง 159
6 3.77
10 6.29
11 6.92
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
81  โรงเรียนวัดคีรีวง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
82  โรงเรียนวัดนาเหรง 190
5 2.63
0 0.00
21 11.05
5 2.63
0 0.00
159 83.68
31 16.32%
83  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 111
4 3.60
2 1.80
6 5.41
2 1.80
4 3.60
93 83.78
18 16.22%
84  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
85  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 62
4 6.45
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
86  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 93
4 4.30
6 6.45
4 4.30
0 0.00
1 1.08
78 83.87
15 16.13%
87  โรงเรียนวัดเทวดาราม 81
4 4.94
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
88  โรงเรียนวัดน้ำตก 175
3 1.71
0 0.00
25 14.29
0 0.00
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
89  โรงเรียนวัดกำแพงถม 57
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 46
3 6.52
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
91  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 215
7 3.26
7 3.26
1 0.47
9 4.19
8 3.72
183 85.12
32 14.88%
92  โรงเรียนบ้านปากดวด 81
5 6.17
1 1.23
5 6.17
0 0.00
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
93  โรงเรียนวัดเปียน 135
0 0.00
0 0.00
20 14.81
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
94  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 48
4 8.33
1 2.08
1 2.08
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
96  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
97  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 136
8 5.88
3 2.21
7 5.15
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
98  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนวัดชนาราม 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
1 1.04
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
100  โรงเรียนวัดหลวงครู 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
101  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 58
2 3.45
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
102  โรงเรียนบ้านบางฉาง 321
11 3.43
10 3.12
1 0.31
12 3.74
3 0.93
284 88.47
37 11.53%
103  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 236
7 2.97
5 2.12
7 2.97
5 2.12
3 1.27
209 88.56
27 11.44%
104  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 143
5 3.50
0 0.00
11 7.69
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
105  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
106  โรงเรียนบ้านปลายทอน 129
8 6.20
0 0.00
3 2.33
3 2.33
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
107  โรงเรียนบ้านนบ 104
3 2.88
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
108  โรงเรียนบ้านพังปริง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
11 8.59
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
109  โรงเรียนวัดโมคลาน 130
5 3.85
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
110  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
111  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 180
0 0.00
0 0.00
3 1.67
1 0.56
12 6.67
164 91.11
16 8.89%
112  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
113  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 108
0 0.00
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
114  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
4 5.56
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
115  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 69
3 4.35
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
116  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 182
4 2.20
0 0.00
9 4.95
0 0.00
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
117  โรงเรียนวัดปากด่าน 61
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
118  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 108
1 0.93
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
119  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
120  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 172
1 0.58
1 0.58
7 4.07
1 0.58
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
122  โรงเรียนวัดจันพอ 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
123  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
124  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.80
4 3.60
105 94.59
6 5.41%
125  โรงเรียนวัดคงคาวดี 110
0 0.00
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
126  โรงเรียนวัดทางขึ้น 164
1 0.61
0 0.00
2 1.22
2 1.22
0 0.00
159 96.95
5 3.05%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 535
3 0.56
4 0.75
3 0.56
1 0.19
0 0.00
524 97.94
11 2.06%
128  โรงเรียนบ้านท่าสูง 239
3 1.26
0 0.00
1 0.42
0 0.00
0 0.00
235 98.33
4 1.67%
129  โรงเรียนบ้านสระบัว 181
1 0.55
0 0.00
1 0.55
0 0.00
0 0.00
179 98.90
2 1.10%
130  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
131  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
121 99.18
1 0.82%
132  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดกระดังงา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,700 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 5.91
เตี้ย  829 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,181 10.05
ผอมและเตี้ย  709 3.27
อ้วนและเตี้ย  970 4.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,728 72.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,972 คน


27.52%


Powered By www.thaieducation.net