ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 41
4 9.76
7 17.07
4 9.76
9 21.95
4 9.76
13 31.71
28 68.29%
2  โรงเรียนวัดท่างาม 91
14 15.38
19 20.88
11 12.09
11 12.09
0 0.00
36 39.56
55 60.44%
3  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 200
42 21.00
23 11.50
27 13.50
4 2.00
3 1.50
101 50.50
99 49.50%
4  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2145
56 2.61
50 2.33
493 22.98
106 4.94
310 14.45
1130 52.68
1015 47.32%
5  โรงเรียนบ้านตลาด 394
49 12.44
28 7.11
82 20.81
16 4.06
9 2.28
210 53.30
184 46.70%
6  โรงเรียนวัดชัน 158
5 3.16
1 0.63
43 27.22
6 3.80
17 10.76
86 54.43
72 45.57%
7  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 18
1 5.56
0 0.00
7 38.89
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
8  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 88
9 10.23
8 9.09
13 14.77
6 6.82
2 2.27
50 56.82
38 43.18%
9  โรงเรียนบ้านร่อน 86
3 3.49
4 4.65
22 25.58
5 5.81
3 3.49
49 56.98
37 43.02%
10  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
9 13.24
16 23.53
3 4.41
1 1.47
0 0.00
39 57.35
29 42.65%
11  โรงเรียนวัดสระเพลง 91
11 12.09
4 4.40
7 7.69
7 7.69
9 9.89
53 58.24
38 41.76%
12  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 92
17 18.48
9 9.78
7 7.61
5 5.43
0 0.00
54 58.70
38 41.30%
13  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 142
17 11.97
17 11.97
19 13.38
4 2.82
1 0.70
84 59.15
58 40.85%
14  โรงเรียนวัดพระเพรง 68
12 17.65
2 2.94
9 13.24
0 0.00
2 2.94
43 63.24
25 36.76%
15  โรงเรียนวัดดอนยาง 110
12 10.91
6 5.45
21 19.09
0 0.00
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
16  โรงเรียนวัดนางพระยา 65
3 4.62
0 0.00
19 29.23
1 1.54
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
17  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 94
11 11.70
6 6.38
13 13.83
3 3.19
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
18  โรงเรียนวัดนาวง 114
5 4.39
10 8.77
10 8.77
10 8.77
5 4.39
74 64.91
40 35.09%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 174
13 7.47
13 7.47
11 6.32
13 7.47
11 6.32
113 64.94
61 35.06%
20  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 32
2 6.25
3 9.38
4 12.50
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
21  โรงเรียนวัดทางพูน 88
9 10.23
7 7.95
11 12.50
3 3.41
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
22  โรงเรียนบ้านคันธง 144
5 3.47
16 11.11
16 11.11
9 6.25
2 1.39
96 66.67
48 33.33%
23  โรงเรียนวัดจังหูน 60
4 6.67
2 3.33
11 18.33
2 3.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
24  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 49
4 8.16
6 12.24
2 4.08
3 6.12
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
25  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
4 7.84
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
26  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 17
2 11.76
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
27  โรงเรียนวัดคันนาราม 83
8 9.64
4 4.82
3 3.61
9 10.84
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
28  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 108
7 6.48
6 5.56
16 14.81
2 1.85
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
29  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 158
13 8.23
9 5.70
11 6.96
5 3.16
7 4.43
113 71.52
45 28.48%
30  โรงเรียนวัดโบสถ์ 184
24 13.04
10 5.43
18 9.78
0 0.00
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
31  โรงเรียนบ้านนาเคียน 275
32 11.64
16 5.82
19 6.91
5 1.82
5 1.82
198 72.00
77 28.00%
32  โรงเรียนวัดสระไคร 242
17 7.02
14 5.79
30 12.40
2 0.83
4 1.65
175 72.31
67 27.69%
33  โรงเรียนบ้านบางหลวง 139
14 10.07
5 3.60
6 4.32
6 4.32
7 5.04
101 72.66
38 27.34%
34  โรงเรียนวัดพังยอม 150
11 7.33
5 3.33
10 6.67
8 5.33
6 4.00
110 73.33
40 26.67%
35  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 75
1 1.33
1 1.33
12 16.00
6 8.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
36  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 117
19 16.24
8 6.84
4 3.42
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
37  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 46
6 13.04
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
38  โรงเรียนวัดบ้านตาล 77
5 6.49
6 7.79
3 3.90
5 6.49
1 1.30
57 74.03
20 25.97%
39  โรงเรียนบ้านบางไทร 81
6 7.41
7 8.64
6 7.41
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
40  โรงเรียนวัดสวนพล 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
41  โรงเรียนวัดไทรงาม 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
42  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 157
11 7.01
5 3.18
23 14.65
1 0.64
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
43  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 155
7 4.52
6 3.87
23 14.84
2 1.29
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
44  โรงเรียนชุมชนลานสกา 60
4 6.67
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
45  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 84
5 5.95
5 5.95
9 10.71
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
46  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 77
4 5.19
11 14.29
3 3.90
1 1.30
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
47  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1575
49 3.11
25 1.59
64 4.06
74 4.70
174 11.05
1189 75.49
386 24.51%
48  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 38
3 7.89
3 7.89
1 2.63
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
49  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 115
1 0.87
5 4.35
20 17.39
1 0.87
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
50  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 47
3 6.38
6 12.77
2 4.26
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
51  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 134
4 2.99
4 2.99
19 14.18
4 2.99
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
52  โรงเรียนวัดบางตะพาน 92
8 8.70
3 3.26
6 6.52
4 4.35
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
53  โรงเรียนวัดสมอ 202
8 3.96
10 4.95
28 13.86
0 0.00
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
54  โรงเรียนบ้านสันยูง 76
4 5.26
3 3.95
5 6.58
3 3.95
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
55  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 41
4 9.76
0 0.00
3 7.32
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
56  โรงเรียนวัดดอนตรอ 171
6 3.51
4 2.34
24 14.04
3 1.75
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
57  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 102
8 7.84
7 6.86
3 2.94
0 0.00
4 3.92
80 78.43
22 21.57%
58  โรงเรียนวัดกัด 140
7 5.00
3 2.14
6 4.29
6 4.29
8 5.71
110 78.57
30 21.43%
59  โรงเรียนวัดโดน 24
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
60  โรงเรียนวัดวังหงส์ 146
9 6.16
8 5.48
9 6.16
4 2.74
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
61  โรงเรียนวัดสระแก้ว 127
4 3.15
4 3.15
18 14.17
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
62  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 187
4 2.14
0 0.00
34 18.18
0 0.00
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
63  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
64  โรงเรียนวัดท่าแพ 108
5 4.63
3 2.78
11 10.19
1 0.93
1 0.93
87 80.56
21 19.44%
65  โรงเรียนวัดมุขธารา 290
5 1.72
13 4.48
38 13.10
0 0.00
0 0.00
234 80.69
56 19.31%
66  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
9 7.03
2 1.56
12 9.38
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
67  โรงเรียนวัดสอ 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
3 9.38
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
68  โรงเรียนวัดดินดอน 119
12 10.08
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
69  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 306
5 1.63
2 0.65
25 8.17
2 0.65
22 7.19
250 81.70
56 18.30%
70  โรงเรียนวัดห้วยพระ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
71  โรงเรียนบ้านบางเตย 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
72  โรงเรียนวัดหนองแตน 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
3 4.69
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
73  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 109
12 11.01
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
74  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
3 5.77
3 5.77
44 84.62
8 15.38%
75  โรงเรียนบ้านปากพญา 220
3 1.36
5 2.27
25 11.36
0 0.00
0 0.00
187 85.00
33 15.00%
76  โรงเรียนบ้านปากช่อง 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
2 3.28
2 3.28
52 85.25
9 14.75%
77  โรงเรียนวัดเจดีย์ 64
4 6.25
1 1.56
2 3.13
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
78  โรงเรียนวัดไสมะนาว 143
7 4.90
2 1.40
3 2.10
2 1.40
5 3.50
124 86.71
19 13.29%
79  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2546
69 2.71
62 2.44
71 2.79
61 2.40
74 2.91
2209 86.76
337 13.24%
80  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
81  โรงเรียนวัดพระพรหม 356
16 4.49
7 1.97
11 3.09
7 1.97
5 1.40
310 87.08
46 12.92%
82  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
83  โรงเรียนวัดแพร่ 227
12 5.29
0 0.00
16 7.05
0 0.00
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
84  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
85  โรงเรียนบ้านคลองดิน 447
13 2.91
12 2.68
27 6.04
2 0.45
0 0.00
393 87.92
54 12.08%
86  โรงเรียนบ้านเนิน 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
87  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
88  โรงเรียนวัดท่าช้าง 66
4 6.06
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 134
3 2.24
2 1.49
6 4.48
0 0.00
3 2.24
120 89.55
14 10.45%
90  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
2 4.17
43 89.58
5 10.42%
91  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 104
7 6.73
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
92  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
93  โรงเรียนวัดท่านคร 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
94  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
95  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 240
5 2.08
4 1.67
7 2.92
2 0.83
2 0.83
220 91.67
20 8.33%
96  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
97  โรงเรียนวัดบางหว้า 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
98  โรงเรียนวัดหญ้า 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
99  โรงเรียนวัดศรีมงคล 205
4 1.95
2 0.98
4 1.95
2 0.98
2 0.98
191 93.17
14 6.83%
100  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 97
1 1.03
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
101  โรงเรียนบ้านคดศอก 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
102  โรงเรียนวัดวนาราม 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
104  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 113
0 0.00
0 0.00
1 0.88
1 0.88
4 3.54
107 94.69
6 5.31%
105  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
106  โรงเรียนวัดหนองบัว 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
107  โรงเรียนบ้านชะเอียน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
108  โรงเรียนวัดจันทร์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดป่าหวาย 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,762 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  877 4.94
เตี้ย  601 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,702 9.58
ผอมและเตี้ย  489 2.75
อ้วนและเตี้ย  723 4.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,370 75.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,392 คน


24.73%


Powered By www.thaieducation.net