ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแค 55
12 21.82
0 0.00
20 36.36
0 0.00
23 41.82
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 28
22 78.57
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 53
42 79.25
3 5.66
4 7.55
4 7.55
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
15 27.78
14 25.93
16 29.63
38 70.37%
5  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
27 15.25
30 16.95
26 14.69
27 15.25
7 3.95
60 33.90
117 66.10%
6  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17
10 58.82
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
7  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 49
10 20.41
8 16.33
10 20.41
0 0.00
0 0.00
21 42.86
28 57.14%
8  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 64
22 34.38
7 10.94
0 0.00
6 9.38
0 0.00
29 45.31
35 54.69%
9  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 139
58 41.73
9 6.47
9 6.47
0 0.00
0 0.00
63 45.32
76 54.68%
10  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 126
6 4.76
15 11.90
6 4.76
19 15.08
21 16.67
59 46.83
67 53.17%
11  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81
25 30.86
1 1.23
15 18.52
2 2.47
0 0.00
38 46.91
43 53.09%
12  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 143
18 12.59
22 15.38
13 9.09
13 9.09
6 4.20
71 49.65
72 50.35%
13  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
27 25.00
8 7.41
11 10.19
6 5.56
0 0.00
56 51.85
52 48.15%
14  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
15  โรงเรียนบ้านปรางค์ 211
24 11.37
7 3.32
34 16.11
5 2.37
28 13.27
113 53.55
98 46.45%
16  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
11 10.68
13 12.62
13 12.62
6 5.83
4 3.88
56 54.37
47 45.63%
17  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 57
10 17.54
4 7.02
12 21.05
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
18  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
9 22.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
19  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 44
9 20.45
2 4.55
7 15.91
1 2.27
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
20  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 45
7 15.56
1 2.22
7 15.56
4 8.89
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
21  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
16 11.59
12 8.70
23 16.67
3 2.17
3 2.17
81 58.70
57 41.30%
22  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 39
5 12.82
5 12.82
6 15.38
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
23  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
10 8.47
13 11.02
5 4.24
8 6.78
9 7.63
73 61.86
45 38.14%
24  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 108
16 14.81
2 1.85
18 16.67
5 4.63
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
25  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 40
6 15.00
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
26  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 92
19 20.65
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
27  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 125
25 20.00
13 10.40
8 6.40
0 0.00
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
28  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251
20 7.97
30 11.95
14 5.58
11 4.38
14 5.58
162 64.54
89 35.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 107
11 10.28
11 10.28
9 8.41
6 5.61
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
30  โรงเรียนบ้านกระถิน 90
6 6.67
3 3.33
16 17.78
5 5.56
1 1.11
59 65.56
31 34.44%
31  โรงเรียนบ้านตะโก 181
44 24.31
7 3.87
11 6.08
0 0.00
0 0.00
119 65.75
62 34.25%
32  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
2 4.44
10 22.22
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
33  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 104
16 15.38
0 0.00
18 17.31
0 0.00
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
34  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 77
11 14.29
1 1.30
10 12.99
2 2.60
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
35  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 152
18 11.84
10 6.58
17 11.18
2 1.32
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
36  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 127
3 2.36
0 0.00
26 20.47
10 7.87
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
37  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30
6 20.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
38  โรงเรียนบ้านหินแห่ 118
7 5.93
7 5.93
19 16.10
2 1.69
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
39  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
40  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 212
10 4.72
11 5.19
13 6.13
16 7.55
12 5.66
150 70.75
62 29.25%
41  โรงเรียนบ้านสีสุก 107
11 10.28
0 0.00
19 17.76
1 0.93
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
42  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 188
14 7.45
10 5.32
13 6.91
7 3.72
10 5.32
134 71.28
54 28.72%
43  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 122
11 9.02
8 6.56
14 11.48
2 1.64
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 192
18 9.38
0 0.00
37 19.27
0 0.00
0 0.00
137 71.35
55 28.65%
45  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 32
3 9.38
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
46  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 76
13 17.11
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
47  โรงเรียนบ้านกระพี้ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
48  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 70
2 2.86
4 5.71
8 11.43
5 7.14
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
49  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 89
8 8.99
0 0.00
11 12.36
4 4.49
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
50  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 854
58 6.79
14 1.64
133 15.57
15 1.76
10 1.17
624 73.07
230 26.93%
51  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 113
7 6.19
0 0.00
21 18.58
2 1.77
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
52  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
10 11.49
7 8.05
6 6.90
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
53  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
54  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 112
8 7.14
0 0.00
21 18.75
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
55  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 66
1 1.52
2 3.03
13 19.70
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
56  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133
9 6.77
0 0.00
25 18.80
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 104
0 0.00
0 0.00
23 22.12
3 2.88
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
58  โรงเรียนบ้านกู่ 24
1 4.17
2 8.33
1 4.17
1 4.17
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 44
4 9.09
1 2.27
4 9.09
2 4.55
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
60  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 68
6 8.82
5 7.35
4 5.88
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
61  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 60
7 11.67
0 0.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 225
10 4.44
11 4.89
23 10.22
12 5.33
0 0.00
169 75.11
56 24.89%
63  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 49
2 4.08
1 2.04
7 14.29
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
64  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
65  โรงเรียนบ้านโนนสูง 82
5 6.10
5 6.10
10 12.20
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
66  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
67  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146
25 17.12
0 0.00
7 4.79
3 2.05
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
68  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 92
2 2.17
2 2.17
18 19.57
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
69  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 42
3 7.14
0 0.00
5 11.90
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 268
12 4.48
11 4.10
35 13.06
5 1.87
0 0.00
205 76.49
63 23.51%
71  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 65
0 0.00
12 18.46
3 4.62
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
72  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 156
7 4.49
0 0.00
29 18.59
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
73  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147
9 6.12
0 0.00
24 16.33
0 0.00
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
74  โรงเรียนบ้านหมัน 105
8 7.62
3 2.86
7 6.67
0 0.00
5 4.76
82 78.10
23 21.90%
75  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110
3 2.73
9 8.18
11 10.00
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
76  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
11 7.24
10 6.58
9 5.92
3 1.97
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
77  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88
0 0.00
7 7.95
7 7.95
4 4.55
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
78  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 167
7 4.19
9 5.39
19 11.38
1 0.60
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
80  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 84
4 4.76
5 5.95
9 10.71
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
81  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
11 10.68
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
82  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 85
4 4.71
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
83  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
8 5.76
2 1.44
18 12.95
1 0.72
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
84  โรงเรียนบ้านมะค่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
85  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 107
5 4.67
3 2.80
13 12.15
0 0.00
1 0.93
85 79.44
22 20.56%
86  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 73
4 5.48
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
87  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 128
7 5.47
4 3.13
14 10.94
1 0.78
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
88  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
1 1.35
2 2.70
11 14.86
1 1.35
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
89  โรงเรียนบ้านตาจั่น 155
0 0.00
14 9.03
17 10.97
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
90  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
3 7.32
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
91  โรงเรียนวันครู 2502 164
1 0.61
7 4.27
20 12.20
4 2.44
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
92  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 138
8 5.80
4 2.90
11 7.97
2 1.45
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
93  โรงเรียนบ้านประคำ 112
2 1.79
1 0.89
18 16.07
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
94  โรงเรียนบ้านไทรโยง 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
1 1.64
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
95  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
96  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
97  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
1 1.02
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
98  โรงเรียนบ้านโจด 87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
99  โรงเรียนบ้านหนองบง 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
100  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187
6 3.21
2 1.07
24 12.83
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
101  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
4 3.05
9 6.87
6 4.58
3 2.29
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
102  โรงเรียนบ้านโคกสี 161
5 3.11
2 1.24
13 8.07
2 1.24
5 3.11
134 83.23
27 16.77%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
3 4.55
0 0.00
6 9.09
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
104  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 269
7 2.60
6 2.23
27 10.04
0 0.00
4 1.49
225 83.64
44 16.36%
105  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 104
5 4.81
0 0.00
9 8.65
1 0.96
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
106  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
107  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
108  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
109  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 156
3 1.92
6 3.85
15 9.62
1 0.64
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
110  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
111  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
2 1.67
1 0.83
15 12.50
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
112  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 70
1 1.43
0 0.00
7 10.00
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
113  โรงเรียนบ้านหนองบง 64
2 3.13
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
114  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
115  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
116  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
117  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
118  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 127
2 1.57
0 0.00
12 9.45
2 1.57
3 2.36
108 85.04
19 14.96%
119  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 89
2 2.25
0 0.00
9 10.11
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
120  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
121  โรงเรียนบ้านเสมา 106
1 0.94
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
122  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 64
2 3.13
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 151
2 1.32
7 4.64
9 5.96
3 1.99
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
124  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116
3 2.59
7 6.03
6 5.17
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
125  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
127  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
128  โรงเรียนบ้านดงบัง 108
5 4.63
1 0.93
7 6.48
0 0.00
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
129  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 163
4 2.45
3 1.84
14 8.59
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
130  โรงเรียนวังโพน 47
0 0.00
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
131  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 126
6 4.76
0 0.00
8 6.35
2 1.59
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
132  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 113
3 2.65
3 2.65
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
133  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
134  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
135  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 91
3 3.30
5 5.49
3 3.30
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
136  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
137  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
138  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88
0 0.00
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
139  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
140  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 72
8 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
141  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
8 8.79
81 89.01
10 10.99%
142  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103
1 0.97
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
143  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 75
1 1.33
4 5.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
144  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
145  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 78
1 1.28
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
146  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
147  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
148  โรงเรียนบ้านปอบิด 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
149  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 102
2 1.96
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
150  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
151  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
152  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
1 1.00
1 1.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 215
0 0.00
0 0.00
18 8.37
0 0.00
0 0.00
197 91.63
18 8.37%
154  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
155  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86
2 2.33
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
157  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
158  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
2 1.64
0 0.00
2 1.64
2 1.64
2 1.64
114 93.44
8 6.56%
159  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
160  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
161  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
1 0.60
0 0.00
0 0.00
3 1.80
6 3.59
157 94.01
10 5.99%
162  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
163  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
164  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 93
3 3.23
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
165  โรงเรียนบ้านตะหนอด 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
166  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
167  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
168  โรงเรียนบ้านหนองแขม 124
2 1.61
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
169  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
170  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
4 3.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 96.80
4 3.20%
171  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
172  โรงเรียนบ้านกอก 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองผือ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,820 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 6.85
เตี้ย  547 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,702 10.12
ผอมและเตี้ย  334 1.99
อ้วนและเตี้ย  212 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,873 76.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,947 คน


23.47%


Powered By www.thaieducation.net