ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 64
5 7.81
2 3.13
2 3.13
2 3.13
41 64.06
12 18.75
52 81.25%
2  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 97
25 25.77
11 11.34
16 16.49
11 11.34
2 2.06
32 32.99
65 67.01%
3  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 492
105 21.34
61 12.40
68 13.82
84 17.07
0 0.00
174 35.37
318 64.63%
4  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 703
195 27.74
140 19.91
95 13.51
0 0.00
0 0.00
273 38.83
430 61.17%
5  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 109
8 7.34
22 20.18
12 11.01
12 11.01
12 11.01
43 39.45
66 60.55%
6  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 510
35 6.86
45 8.82
55 10.78
82 16.08
85 16.67
208 40.78
302 59.22%
7  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 154
21 13.64
16 10.39
11 7.14
30 19.48
12 7.79
64 41.56
90 58.44%
8  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 203
29 14.29
35 17.24
19 9.36
18 8.87
7 3.45
95 46.80
108 53.20%
9  โรงเรียนขนงพระใต้ 331
28 8.46
43 12.99
24 7.25
55 16.62
25 7.55
156 47.13
175 52.87%
10  โรงเรียนบ้านหมูสี 123
10 8.13
22 17.89
9 7.32
12 9.76
11 8.94
59 47.97
64 52.03%
11  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 62
15 24.19
5 8.06
9 14.52
2 3.23
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
12  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 194
25 12.89
25 12.89
15 7.73
15 7.73
14 7.22
100 51.55
94 48.45%
13  โรงเรียนบ้านเขาวง 203
28 13.79
7 3.45
22 10.84
25 12.32
14 6.90
107 52.71
96 47.29%
14  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 155
20 12.90
16 10.32
29 18.71
8 5.16
0 0.00
82 52.90
73 47.10%
15  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 124
16 12.90
11 8.87
10 8.06
12 9.68
8 6.45
67 54.03
57 45.97%
16  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 122
22 18.03
12 9.84
12 9.84
8 6.56
2 1.64
66 54.10
56 45.90%
17  โรงเรียนบ้านวังไทร 264
28 10.61
28 10.61
63 23.86
0 0.00
0 0.00
145 54.92
119 45.08%
18  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 106
10 9.43
10 9.43
10 9.43
10 9.43
5 4.72
61 57.55
45 42.45%
19  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 131
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
76 58.02
55 41.98%
20  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 131
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
76 58.02
55 41.98%
21  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 158
24 15.19
20 12.66
22 13.92
0 0.00
0 0.00
92 58.23
66 41.77%
22  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 178
30 16.85
16 8.99
20 11.24
5 2.81
0 0.00
107 60.11
71 39.89%
23  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 143
12 8.39
12 8.39
11 7.69
11 7.69
11 7.69
86 60.14
57 39.86%
24  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 81
6 7.41
2 2.47
10 12.35
4 4.94
10 12.35
49 60.49
32 39.51%
25  โรงเรียนบ้านซับหวาย 95
13 13.68
5 5.26
15 15.79
3 3.16
1 1.05
58 61.05
37 38.95%
26  โรงเรียนบ้านนากลาง 190
15 7.89
8 4.21
30 15.79
8 4.21
11 5.79
118 62.11
72 37.89%
27  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 106
11 10.38
6 5.66
6 5.66
6 5.66
11 10.38
66 62.26
40 37.74%
28  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 112
3 2.68
6 5.36
11 9.82
10 8.93
12 10.71
70 62.50
42 37.50%
29  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
4 9.30
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
30  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 69
1 1.45
3 4.35
11 15.94
10 14.49
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
31  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 177
24 13.56
9 5.08
25 14.12
6 3.39
0 0.00
113 63.84
64 36.16%
32  โรงเรียนบ้านซับใต้ 60
6 10.00
6 10.00
6 10.00
2 3.33
1 1.67
39 65.00
21 35.00%
33  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 84
6 7.14
7 8.33
7 8.33
3 3.57
6 7.14
55 65.48
29 34.52%
34  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155
11 7.10
11 7.10
11 7.10
10 6.45
10 6.45
102 65.81
53 34.19%
35  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 120
6 5.00
8 6.67
22 18.33
4 3.33
1 0.83
79 65.83
41 34.17%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 181
19 10.50
27 14.92
14 7.73
1 0.55
0 0.00
120 66.30
61 33.70%
37  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 72
4 5.56
5 6.94
5 6.94
5 6.94
5 6.94
48 66.67
24 33.33%
38  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 56
6 10.71
4 7.14
2 3.57
4 7.14
2 3.57
38 67.86
18 32.14%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 78
13 16.67
0 0.00
11 14.10
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
40  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 397
36 9.07
14 3.53
27 6.80
24 6.05
26 6.55
270 68.01
127 31.99%
41  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 169
2 1.18
13 7.69
13 7.69
13 7.69
13 7.69
115 68.05
54 31.95%
42  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 70
9 12.86
8 11.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 166
11 6.63
6 3.61
11 6.63
11 6.63
11 6.63
116 69.88
50 30.12%
44  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 568
30 5.28
40 7.04
40 7.04
30 5.28
30 5.28
398 70.07
170 29.93%
45  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 351
23 6.55
12 3.42
25 7.12
20 5.70
25 7.12
246 70.09
105 29.91%
46  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 377
25 6.63
30 7.96
30 7.96
11 2.92
16 4.24
265 70.29
112 29.71%
47  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
27 19.42
0 0.00
14 10.07
0 0.00
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
48  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 79
7 8.86
5 6.33
10 12.66
1 1.27
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
49  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 90
10 11.11
4 4.44
10 11.11
1 1.11
1 1.11
64 71.11
26 28.89%
50  โรงเรียนบ้านสอยดาว 145
16 11.03
6 4.14
19 13.10
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
51  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 143
11 7.69
11 7.69
6 4.20
7 4.90
5 3.50
103 72.03
40 27.97%
52  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 93
6 6.45
5 5.38
5 5.38
5 5.38
5 5.38
67 72.04
26 27.96%
53  โรงเรียนวัดบันไดม้า 97
4 4.12
5 5.15
8 8.25
5 5.15
5 5.15
70 72.16
27 27.84%
54  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 187
10 5.35
10 5.35
16 8.56
8 4.28
8 4.28
135 72.19
52 27.81%
55  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 109
6 5.50
6 5.50
6 5.50
6 5.50
6 5.50
79 72.48
30 27.52%
56  โรงเรียนบ้านซับใต้ 175
12 6.86
15 8.57
15 8.57
6 3.43
0 0.00
127 72.57
48 27.43%
57  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 115
6 5.22
6 5.22
12 10.43
6 5.22
1 0.87
84 73.04
31 26.96%
58  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 210
9 4.29
3 1.43
14 6.67
15 7.14
15 7.14
154 73.33
56 26.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 444
25 5.63
22 4.95
28 6.31
19 4.28
24 5.41
326 73.42
118 26.58%
60  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 608
39 6.41
34 5.59
32 5.26
40 6.58
15 2.47
448 73.68
160 26.32%
61  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 80
8 10.00
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
62  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 185
12 6.49
12 6.49
22 11.89
1 0.54
1 0.54
137 74.05
48 25.95%
63  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 27
2 7.41
2 7.41
1 3.70
1 3.70
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
64  โรงเรียนบ้านหนองเบน 197
20 10.15
20 10.15
11 5.58
0 0.00
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
65  โรงเรียนหนองน้ำใส 601
40 6.66
35 5.82
20 3.33
25 4.16
35 5.82
446 74.21
155 25.79%
66  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 212
15 7.08
10 4.72
25 11.79
3 1.42
1 0.47
158 74.53
54 25.47%
67  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 472
22 4.66
25 5.30
25 5.30
35 7.42
13 2.75
352 74.58
120 25.42%
68  โรงเรียนสง่าพัฒนา 134
11 8.21
3 2.24
6 4.48
11 8.21
3 2.24
100 74.63
34 25.37%
69  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 169
7 4.14
15 8.88
10 5.92
5 2.96
4 2.37
128 75.74
41 24.26%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 71
0 0.00
11 15.49
5 7.04
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
71  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 642
35 5.45
28 4.36
30 4.67
40 6.23
20 3.12
489 76.17
153 23.83%
72  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 105
5 4.76
5 4.76
5 4.76
5 4.76
5 4.76
80 76.19
25 23.81%
73  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 64
4 6.25
4 6.25
1 1.56
4 6.25
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
74  โรงเรียนบ้านสองคร 146
2 1.37
2 1.37
16 10.96
3 2.05
11 7.53
112 76.71
34 23.29%
75  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 140
5 3.57
5 3.57
22 15.71
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
76  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 35
1 2.86
4 11.43
2 5.71
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
77  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
78  โรงเรียนพรพิทยาคม 134
10 7.46
5 3.73
5 3.73
5 3.73
5 3.73
104 77.61
30 22.39%
79  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 161
2 1.24
1 0.62
12 7.45
21 13.04
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
80  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 108
19 17.59
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
81  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 104
2 1.92
1 0.96
11 10.58
3 2.88
6 5.77
81 77.88
23 22.12%
82  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 295
21 7.12
11 3.73
11 3.73
11 3.73
11 3.73
230 77.97
65 22.03%
83  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 123
1 0.81
6 4.88
3 2.44
6 4.88
11 8.94
96 78.05
27 21.95%
84  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 124
15 12.10
2 1.61
7 5.65
3 2.42
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
85  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
2 4.35
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
86  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
3 4.55
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
87  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 405
20 4.94
15 3.70
15 3.70
15 3.70
20 4.94
320 79.01
85 20.99%
88  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 192
11 5.73
6 3.13
11 5.73
6 3.13
6 3.13
152 79.17
40 20.83%
89  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
90  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 139
3 2.16
3 2.16
11 7.91
10 7.19
1 0.72
111 79.86
28 20.14%
91  โรงเรียนบ้านหนองเลา 76
6 7.89
1 1.32
5 6.58
2 2.63
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
92  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 61
2 3.28
3 4.92
5 8.20
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
93  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 51
6 11.76
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
94  โรงเรียนบ้านซับน้อย 185
11 5.95
5 2.70
4 2.16
3 1.62
13 7.03
149 80.54
36 19.46%
95  โรงเรียนบ้านสระเพลง 149
10 6.71
10 6.71
9 6.04
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
96  โรงเรียนบ้านคลองยาง 500
17 3.40
17 3.40
18 3.60
27 5.40
17 3.40
404 80.80
96 19.20%
97  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
98  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 202
10 4.95
0 0.00
9 4.46
10 4.95
9 4.46
164 81.19
38 18.81%
99  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
100  โรงเรียนสันติวิทยา 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
2 3.39
3 5.08
48 81.36
11 18.64%
101  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 117
6 5.13
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
102  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 109
10 9.17
3 2.75
3 2.75
2 1.83
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
103  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 64
1 1.56
6 9.38
1 1.56
2 3.13
1 1.56
53 82.81
11 17.19%
104  โรงเรียนบ้านวังสีสด 118
6 5.08
6 5.08
7 5.93
0 0.00
1 0.85
98 83.05
20 16.95%
105  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 258
10 3.88
7 2.71
15 5.81
6 2.33
5 1.94
215 83.33
43 16.67%
106  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
107  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
2 3.28
2 3.28
51 83.61
10 16.39%
109  โรงเรียนบ้านหนองจอก 104
10 9.62
3 2.88
2 1.92
1 0.96
1 0.96
87 83.65
17 16.35%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 221
6 2.71
11 4.98
6 2.71
6 2.71
6 2.71
186 84.16
35 15.84%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 139
3 2.16
3 2.16
14 10.07
1 0.72
1 0.72
117 84.17
22 15.83%
112  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 111
6 5.41
3 2.70
3 2.70
3 2.70
2 1.80
94 84.68
17 15.32%
113  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 227
4 1.76
5 2.20
24 10.57
0 0.00
0 0.00
194 85.46
33 14.54%
114  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 166
8 4.82
1 0.60
5 3.01
5 3.01
5 3.01
142 85.54
24 14.46%
115  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 167
6 3.59
6 3.59
10 5.99
0 0.00
1 0.60
144 86.23
23 13.77%
116  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 954
45 4.72
36 3.77
26 2.73
21 2.20
0 0.00
826 86.58
128 13.42%
117  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 261
11 4.21
6 2.30
6 2.30
6 2.30
6 2.30
226 86.59
35 13.41%
118  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 97
2 2.06
1 1.03
10 10.31
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
119  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 202
3 1.49
6 2.97
6 2.97
6 2.97
6 2.97
175 86.63
27 13.37%
120  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
66 86.84
10 13.16%
121  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 84
6 7.14
2 2.38
2 2.38
0 0.00
1 1.19
73 86.90
11 13.10%
122  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 233
6 2.58
6 2.58
6 2.58
6 2.58
6 2.58
203 87.12
30 12.88%
123  โรงเรียนบ้านหินเพิง 226
7 3.10
6 2.65
5 2.21
6 2.65
5 2.21
197 87.17
29 12.83%
124  โรงเรียนวัดกุดเวียน 39
1 2.56
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
125  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 134
3 2.24
6 4.48
4 2.99
2 1.49
2 1.49
117 87.31
17 12.69%
126  โรงเรียนวัดกลางดง 233
11 4.72
0 0.00
7 3.00
1 0.43
10 4.29
204 87.55
29 12.45%
127  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 189
3 1.59
10 5.29
5 2.65
5 2.65
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
128  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 107
2 1.87
6 5.61
5 4.67
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
129  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
130  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 59
2 3.39
1 1.69
1 1.69
1 1.69
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
131  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 77
2 2.60
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
132  โรงเรียนบ้านหนองโอง 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
133  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 137
11 8.03
0 0.00
2 1.46
1 0.73
1 0.73
122 89.05
15 10.95%
134  โรงเรียนสันติพัฒนา 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
2 3.57
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
135  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 94
2 2.13
2 2.13
2 2.13
2 2.13
2 2.13
84 89.36
10 10.64%
136  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
137  โรงเรียนบ้านสลักใด 188
1 0.53
2 1.06
15 7.98
1 0.53
0 0.00
169 89.89
19 10.11%
138  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
139  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 81
1 1.23
1 1.23
2 2.47
2 2.47
2 2.47
73 90.12
8 9.88%
140  โรงเรียนบ้านปางละกอ 164
5 3.05
5 3.05
2 1.22
2 1.22
2 1.22
148 90.24
16 9.76%
141  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 105
3 2.86
1 0.95
4 3.81
1 0.95
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
143  โรงเรียนบ้านหนองตอ 95
0 0.00
2 2.11
5 5.26
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
144  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
2 2.63
69 90.79
7 9.21%
145  โรงเรียนบ้านปางโก 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
1 1.22
2 2.44
75 91.46
7 8.54%
146  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 153
5 3.27
2 1.31
3 1.96
2 1.31
1 0.65
140 91.50
13 8.50%
147  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 98
0 0.00
5 5.10
0 0.00
3 3.06
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
148  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 191
7 3.66
3 1.57
4 2.09
0 0.00
1 0.52
176 92.15
15 7.85%
149  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 90
1 1.11
2 2.22
2 2.22
1 1.11
1 1.11
83 92.22
7 7.78%
150  โรงเรียนบ้านหินดาด 167
2 1.20
3 1.80
6 3.59
1 0.60
0 0.00
155 92.81
12 7.19%
151  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 99
2 2.02
2 2.02
1 1.01
1 1.01
1 1.01
92 92.93
7 7.07%
152  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
153  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 86
5 5.81
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
154  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 145
2 1.38
2 1.38
2 1.38
2 1.38
2 1.38
135 93.10
10 6.90%
155  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
156  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 74
0 0.00
2 2.70
0 0.00
2 2.70
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
157  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัว 91
1 1.10
2 2.20
1 1.10
1 1.10
1 1.10
85 93.41
6 6.59%
159  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 76
0 0.00
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
160  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 133
2 1.50
0 0.00
5 3.76
1 0.75
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
161  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 144
4 2.78
1 0.69
1 0.69
1 0.69
1 0.69
136 94.44
8 5.56%
162  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 91
1 1.10
1 1.10
1 1.10
1 1.10
1 1.10
86 94.51
5 5.49%
163  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 212
3 1.42
2 0.94
2 0.94
2 0.94
2 0.94
201 94.81
11 5.19%
164  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 246
-1 -0.41
3 1.22
5 2.03
3 1.22
2 0.81
234 95.12
12 4.88%
165  โรงเรียนบ้านโนนรัง 62
0 0.00
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
166  โรงเรียนคีรีวัฒนา 213
2 0.94
2 0.94
2 0.94
2 0.94
2 0.94
203 95.31
10 4.69%
167  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 142
1 0.70
2 1.41
1 0.70
1 0.70
1 0.70
136 95.77
6 4.23%
168  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 173
1 0.58
1 0.58
5 2.89
0 0.00
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
169  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 114
0 0.00
2 1.75
2 1.75
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
170  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 129
1 0.78
0 0.00
1 0.78
1 0.78
1 0.78
125 96.90
4 3.10%
171  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
172  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 145
1 0.69
1 0.69
1 0.69
0 0.00
0 0.00
142 97.93
3 2.07%
173  โรงเรียนบ้านบุตาสง 786
4 0.51
0 0.00
1 0.13
0 0.00
1 0.13
780 99.24
6 0.76%
174  โรงเรียนบ้านวังราง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านสายชนวน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบอน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนเสมาวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,825 6.40
เตี้ย  1,442 5.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,769 6.20
ผอมและเตี้ย  1,134 3.98
อ้วนและเตี้ย  859 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,490 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,029 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net