ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 140
24 17.14
15 10.71
23 16.43
10 7.14
5 3.57
63 45.00
77 55.00%
2  โรงเรียนบ้านบางเลน 525
42 8.00
41 7.81
120 22.86
20 3.81
64 12.19
238 45.33
287 54.67%
3  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 67
3 4.48
4 5.97
13 19.40
6 8.96
10 14.93
31 46.27
36 53.73%
4  โรงเรียนวัดท้องไทร 146
16 10.96
17 11.64
17 11.64
23 15.75
4 2.74
69 47.26
77 52.74%
5  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 98
14 14.29
5 5.10
17 17.35
4 4.08
7 7.14
51 52.04
47 47.96%
6  โรงเรียนวัดทรงคนอง 224
28 12.50
14 6.25
21 9.38
11 4.91
31 13.84
119 53.13
105 46.88%
7  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 274
31 11.31
22 8.03
54 19.71
14 5.11
0 0.00
153 55.84
121 44.16%
8  โรงเรียนวัดประชานาถ 181
17 9.39
17 9.39
19 10.50
13 7.18
13 7.18
102 56.35
79 43.65%
9  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 112
8 7.14
9 8.04
28 25.00
3 2.68
0 0.00
64 57.14
48 42.86%
10  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 210
7 3.33
8 3.81
33 15.71
14 6.67
28 13.33
120 57.14
90 42.86%
11  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 189
15 7.94
13 6.88
32 16.93
8 4.23
13 6.88
108 57.14
81 42.86%
12  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 272
28 10.29
22 8.09
55 20.22
9 3.31
0 0.00
158 58.09
114 41.91%
13  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 78
5 6.41
8 10.26
19 24.36
0 0.00
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
14  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 69
9 13.04
2 2.90
5 7.25
8 11.59
4 5.80
41 59.42
28 40.58%
15  โรงเรียนวัดศิลามูล 205
19 9.27
15 7.32
18 8.78
8 3.90
20 9.76
125 60.98
80 39.02%
16  โรงเรียนวัดท่าพูด 866
57 6.58
47 5.43
139 16.05
47 5.43
47 5.43
529 61.09
337 38.91%
17  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 319
47 14.73
17 5.33
49 15.36
4 1.25
7 2.19
195 61.13
124 38.87%
18  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 179
24 13.41
14 7.82
26 14.53
5 2.79
0 0.00
110 61.45
69 38.55%
19  โรงเรียนวัดดอนยอ 161
20 12.42
20 12.42
0 0.00
20 12.42
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
20  โรงเรียนวัดละมุด 130
11 8.46
9 6.92
19 14.62
8 6.15
0 0.00
83 63.85
47 36.15%
21  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 151
19 12.58
6 3.97
27 17.88
2 1.32
0 0.00
97 64.24
54 35.76%
22  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 141
18 12.77
7 4.96
12 8.51
7 4.96
5 3.55
92 65.25
49 34.75%
23  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 374
47 12.57
25 6.68
48 12.83
5 1.34
1 0.27
248 66.31
126 33.69%
24  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 232
6 2.59
5 2.16
31 13.36
11 4.74
22 9.48
157 67.67
75 32.33%
25  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 83
8 9.64
4 4.82
13 15.66
1 1.20
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
26  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 71
4 5.63
4 5.63
11 15.49
0 0.00
3 4.23
49 69.01
22 30.99%
27  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 23
5 21.74
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
28  โรงเรียนบ้านฉาง 82
7 8.54
9 10.98
6 7.32
0 0.00
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 230
11 4.78
11 4.78
41 17.83
3 1.30
0 0.00
164 71.30
66 28.70%
30  โรงเรียนบ้านบางเตย 251
20 7.97
10 3.98
39 15.54
3 1.20
0 0.00
179 71.31
72 28.69%
31  โรงเรียนวัดผาสุการาม 129
5 3.88
5 3.88
27 20.93
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
32  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
33  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 472
25 5.30
12 2.54
97 20.55
0 0.00
0 0.00
338 71.61
134 28.39%
34  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 191
17 8.90
0 0.00
27 14.14
10 5.24
0 0.00
137 71.73
54 28.27%
35  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 43
2 4.65
1 2.33
9 20.93
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
36  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 140
3 2.14
5 3.57
15 10.71
10 7.14
6 4.29
101 72.14
39 27.86%
37  โรงเรียนวัดบางปลา 101
4 3.96
0 0.00
15 14.85
8 7.92
1 0.99
73 72.28
28 27.72%
38  โรงเรียนวัดลำพญา 128
14 10.94
4 3.13
15 11.72
2 1.56
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
39  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 224
11 4.91
4 1.79
38 16.96
3 1.34
5 2.23
163 72.77
61 27.23%
40  โรงเรียนวัดน้อย 140
7 5.00
10 7.14
18 12.86
2 1.43
1 0.71
102 72.86
38 27.14%
41  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 189
5 2.65
7 3.70
32 16.93
7 3.70
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
42  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1794
151 8.42
33 1.84
283 15.77
4 0.22
3 0.17
1320 73.58
474 26.42%
43  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 838
50 5.97
25 2.98
133 15.87
6 0.72
7 0.84
617 73.63
221 26.37%
44  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
45  โรงเรียนคลองบางกระทึก 351
14 3.99
8 2.28
52 14.81
8 2.28
8 2.28
261 74.36
90 25.64%
46  โรงเรียนวัดไทร 373
25 6.70
16 4.29
42 11.26
10 2.68
0 0.00
280 75.07
93 24.93%
47  โรงเรียนวัดนิลเพชร 173
11 6.36
4 2.31
23 13.29
5 2.89
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
48  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 327
23 7.03
3 0.92
53 16.21
2 0.61
0 0.00
246 75.23
81 24.77%
49  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 498
25 5.02
17 3.41
67 13.45
2 0.40
9 1.81
378 75.90
120 24.10%
50  โรงเรียนบ้านบางประแดง 147
5 3.40
2 1.36
28 19.05
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
51  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 295
15 5.08
9 3.05
45 15.25
1 0.34
0 0.00
225 76.27
70 23.73%
52  โรงเรียนวัดงิ้วราย 190
12 6.32
6 3.16
13 6.84
11 5.79
3 1.58
145 76.32
45 23.68%
53  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 93
1 1.08
7 7.53
10 10.75
3 3.23
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 102
5 4.90
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
55  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 448
21 4.69
13 2.90
68 15.18
1 0.22
1 0.22
344 76.79
104 23.21%
56  โรงเรียนคลองทางหลวง 164
5 3.05
8 4.88
18 10.98
7 4.27
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
57  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 44
3 6.82
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
58  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 295
17 5.76
10 3.39
40 13.56
0 0.00
0 0.00
228 77.29
67 22.71%
59  โรงเรียนวัดจินดาราม 494
20 4.05
18 3.64
73 14.78
1 0.20
0 0.00
382 77.33
112 22.67%
60  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 53
2 3.77
5 9.43
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
61  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
2 3.39
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์ 259
16 6.18
8 3.09
33 12.74
0 0.00
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
63  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 97
10 10.31
2 2.06
9 9.28
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
64  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1005
100 9.95
43 4.28
46 4.58
28 2.79
0 0.00
788 78.41
217 21.59%
65  โรงเรียนวัดบางหลวง 627
40 6.38
13 2.07
80 12.76
1 0.16
0 0.00
493 78.63
134 21.37%
66  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 124
2 1.61
3 2.42
21 16.94
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
67  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 78
7 8.97
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
68  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 88
4 4.55
2 2.27
12 13.64
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
69  โรงเรียนวัดเกาะแรต 142
16 11.27
2 1.41
9 6.34
2 1.41
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
70  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 146
5 3.42
2 1.37
19 13.01
3 2.05
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
71  โรงเรียนบ้านคลองโยง 116
4 3.45
3 2.59
14 12.07
2 1.72
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
72  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1832
80 4.37
13 0.71
233 12.72
27 1.47
8 0.44
1471 80.29
361 19.71%
73  โรงเรียนวัดสำโรง 77
0 0.00
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
74  โรงเรียนบ้านหนองปรง 47
2 4.26
5 10.64
0 0.00
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
75  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 775
33 4.26
20 2.58
61 7.87
31 4.00
0 0.00
630 81.29
145 18.71%
76  โรงเรียนวัดบางภาษี 86
3 3.49
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
77  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 114
2 1.75
2 1.75
15 13.16
2 1.75
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
78  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 93
5 5.38
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
79  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 219
7 3.20
2 0.91
25 11.42
6 2.74
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
80  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 221
5 2.26
5 2.26
12 5.43
10 4.52
8 3.62
181 81.90
40 18.10%
81  โรงเรียนวัดมะเกลือ 442
20 4.52
10 2.26
40 9.05
5 1.13
4 0.90
363 82.13
79 17.87%
82  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
83  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 130
8 6.15
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
84  โรงเรียนวัดกลาง 120
4 3.33
0 0.00
15 12.50
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
85  โรงเรียนบ้านลานแหลม 127
2 1.57
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
86  โรงเรียนวัดเกษตราราม 76
3 3.95
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
87  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 137
6 4.38
4 2.92
12 8.76
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
88  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 148
6 4.05
4 2.70
7 4.73
3 2.03
3 2.03
125 84.46
23 15.54%
89  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 148
3 2.03
7 4.73
8 5.41
5 3.38
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
90  โรงเรียนวัดโคกเขมา 157
2 1.27
2 1.27
16 10.19
3 1.91
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
91  โรงเรียนบ้านตากแดด 71
2 2.82
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
92  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 240
6 2.50
3 1.25
12 5.00
0 0.00
11 4.58
208 86.67
32 13.33%
93  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 127
4 3.15
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
94  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 410
15 3.66
8 1.95
26 6.34
0 0.00
0 0.00
361 88.05
49 11.95%
95  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
96  โรงเรียนวัดบางพระ 159
7 4.40
4 2.52
7 4.40
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
97  โรงเรียนวัดกกตาล 161
2 1.24
0 0.00
16 9.94
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
98  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 134
3 2.24
6 4.48
5 3.73
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
99  โรงเรียนวัดลานคา 225
11 4.89
8 3.56
4 1.78
0 0.00
0 0.00
202 89.78
23 10.22%
100  โรงเรียนวัดไทยาวาส 111
1 0.90
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
101  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 106
0 0.00
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
102  โรงเรียนบ้านบางม่วง 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
103  โรงเรียนวัดท่าข้าม 193
4 2.07
0 0.00
13 6.74
0 0.00
1 0.52
175 90.67
18 9.33%
104  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 129
3 2.33
0 0.00
9 6.98
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
105  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 79
0 0.00
0 0.00
6 7.59
1 1.27
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
106  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 313
3 0.96
2 0.64
9 2.88
3 0.96
9 2.88
287 91.69
26 8.31%
107  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 108
4 3.70
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
108  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
109  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 100
4 4.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
110  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
6 2.65
4 1.77
5 2.21
0 0.00
0 0.00
211 93.36
15 6.64%
111  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
112  โรงเรียนวัดสัมปทวน 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
1 1.27
2 2.53
74 93.67
5 6.33%
113  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
61 93.85
4 6.15%
114  โรงเรียนวัดปรีดาราม 272
3 1.10
2 0.74
4 1.47
0 0.00
3 1.10
260 95.59
12 4.41%
115  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
116  โรงเรียนวัดลาดสะแก 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
117  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
118  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 150
0 0.00
0 0.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%

 

จำนวนนักเรียน  26,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 5.94
เตี้ย  835 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,183 12.18
ผอมและเตี้ย  511 1.96
อ้วนและเตี้ย  385 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,659 75.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,465 คน


24.75%


Powered By www.thaieducation.net