ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 43
33 76.74
4 9.30
4 9.30
0 0.00
2 4.65
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
44 77.19
13 22.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 49
13 26.53
0 0.00
16 32.65
20 40.82
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
4  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 63
5 7.94
15 23.81
1 1.59
42 66.67
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
5  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 246
52 21.14
71 28.86
58 23.58
32 13.01
33 13.41
0 0.00
246 100.00%
6  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 44
16 36.36
16 36.36
12 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
7  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 269
57 21.19
74 27.51
70 26.02
27 10.04
22 8.18
19 7.06
250 92.94%
8  โรงเรียนบ้านคอวัง 43
3 6.98
16 37.21
10 23.26
4 9.30
5 11.63
5 11.63
38 88.37%
9  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 400
51 12.75
39 9.75
55 13.75
90 22.50
94 23.50
71 17.75
329 82.25%
10  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 505
119 23.56
63 12.48
133 26.34
48 9.50
49 9.70
93 18.42
412 81.58%
11  โรงเรียนบ้านบัวแดง 167
36 21.56
18 10.78
23 13.77
16 9.58
0 0.00
74 44.31
93 55.69%
12  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 221
21 9.50
47 21.27
55 24.89
0 0.00
0 0.00
98 44.34
123 55.66%
13  โรงเรียนวัดหนองศาลา 341
46 13.49
56 16.42
38 11.14
43 12.61
0 0.00
158 46.33
183 53.67%
14  โรงเรียนบ้านดอนทอง 158
28 17.72
27 17.09
14 8.86
11 6.96
0 0.00
78 49.37
80 50.63%
15  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 182
41 22.53
29 15.93
21 11.54
0 0.00
0 0.00
91 50.00
91 50.00%
16  โรงเรียนวัดลำเหย 184
40 21.74
25 13.59
11 5.98
3 1.63
3 1.63
102 55.43
82 44.57%
17  โรงเรียนบ้านใหม่ 59
10 16.95
7 11.86
9 15.25
0 0.00
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
18  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1417
75 5.29
22 1.55
265 18.70
97 6.85
157 11.08
801 56.53
616 43.47%
19  โรงเรียนวัดท่าเสา 160
32 20.00
10 6.25
8 5.00
10 6.25
7 4.38
93 58.13
67 41.88%
20  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 206
15 7.28
17 8.25
22 10.68
13 6.31
19 9.22
120 58.25
86 41.75%
21  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 206
23 11.17
38 18.45
24 11.65
1 0.49
0 0.00
120 58.25
86 41.75%
22  โรงเรียนวัดดอนขนาก 96
15 15.63
1 1.04
20 20.83
4 4.17
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
23  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 120
8 6.67
8 6.67
24 20.00
3 2.50
5 4.17
72 60.00
48 40.00%
24  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 98
5 5.10
7 7.14
5 5.10
12 12.24
9 9.18
60 61.22
38 38.78%
25  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 452
62 13.72
41 9.07
66 14.60
0 0.00
0 0.00
283 62.61
169 37.39%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 110
18 16.36
4 3.64
17 15.45
1 0.91
0 0.00
70 63.64
40 36.36%
27  โรงเรียนบ้านรางมูก 47
8 17.02
3 6.38
3 6.38
3 6.38
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
28  โรงเรียนวัดกงลาด 122
8 6.56
7 5.74
14 11.48
10 8.20
5 4.10
78 63.93
44 36.07%
29  โรงเรียนบ้านหนองหิน 62
1 1.61
13 20.97
6 9.68
0 0.00
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
30  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 400
42 10.50
12 3.00
57 14.25
12 3.00
18 4.50
259 64.75
141 35.25%
31  โรงเรียนบ้านลำพยา 124
28 22.58
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
32  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 49
3 6.12
6 12.24
4 8.16
3 6.12
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
33  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 121
9 7.44
6 4.96
13 10.74
11 9.09
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
34  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 375
14 3.73
12 3.20
40 10.67
26 6.93
27 7.20
256 68.27
119 31.73%
35  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 95
10 10.53
9 9.47
8 8.42
3 3.16
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 147
27 18.37
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
37  โรงเรียนวัดตะโกสูง 88
10 11.36
0 0.00
13 14.77
3 3.41
1 1.14
61 69.32
27 30.68%
38  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2888
85 2.94
160 5.54
297 10.28
119 4.12
224 7.76
2003 69.36
885 30.64%
39  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 132
15 11.36
7 5.30
16 12.12
2 1.52
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
40  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 53
1 1.89
2 3.77
11 20.75
2 3.77
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
41  โรงเรียนวัดสุขวราราม 116
9 7.76
13 11.21
7 6.03
3 2.59
3 2.59
81 69.83
35 30.17%
42  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 83
5 6.02
10 12.05
9 10.84
1 1.20
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
43  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 87
12 13.79
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
44  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 195
20 10.26
14 7.18
16 8.21
0 0.00
8 4.10
137 70.26
58 29.74%
45  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 98
8 8.16
6 6.12
15 15.31
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
46  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 263
17 6.46
16 6.08
28 10.65
9 3.42
6 2.28
187 71.10
76 28.90%
47  โรงเรียนวัดสระพัง 73
11 15.07
2 2.74
2 2.74
1 1.37
5 6.85
52 71.23
21 28.77%
48  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 608
43 7.07
70 11.51
0 0.00
29 4.77
32 5.26
434 71.38
174 28.62%
49  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 156
18 11.54
7 4.49
12 7.69
6 3.85
1 0.64
112 71.79
44 28.21%
50  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 61
5 8.20
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
51  โรงเรียนบ้านมาบแค 109
11 10.09
4 3.67
10 9.17
4 3.67
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
52  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 125
6 4.80
5 4.00
20 16.00
1 0.80
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
53  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 406
21 5.17
11 2.71
53 13.05
15 3.69
7 1.72
299 73.65
107 26.35%
54  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 227
15 6.61
7 3.08
37 16.30
0 0.00
0 0.00
168 74.01
59 25.99%
55  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2436
178 7.31
138 5.67
0 0.00
316 12.97
0 0.00
1804 74.06
632 25.94%
56  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 257
13 5.06
10 3.89
15 5.84
16 6.23
12 4.67
191 74.32
66 25.68%
57  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 130
5 3.85
6 4.62
19 14.62
1 0.77
1 0.77
98 75.38
32 24.62%
58  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1546
73 4.72
32 2.07
261 16.88
1 0.06
0 0.00
1179 76.26
367 23.74%
59  โรงเรียนบ้านคลองยาง 123
4 3.25
6 4.88
16 13.01
3 2.44
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
60  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 154
12 7.79
3 1.95
21 13.64
0 0.00
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
61  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 553
21 3.80
24 4.34
65 11.75
12 2.17
7 1.27
424 76.67
129 23.33%
62  โรงเรียนบ้านดอนซาก 121
5 4.13
3 2.48
18 14.88
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
63  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 65
1 1.54
5 7.69
6 9.23
2 3.08
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
64  โรงเรียนวัดสองห้อง 66
4 6.06
0 0.00
9 13.64
0 0.00
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
65  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 341
23 6.74
21 6.16
23 6.74
9 2.64
0 0.00
265 77.71
76 22.29%
66  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
34 7.33
13 2.80
49 10.56
5 1.08
0 0.00
363 78.23
101 21.77%
67  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 865
21 2.43
19 2.20
119 13.76
9 1.04
20 2.31
677 78.27
188 21.73%
68  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 94
8 8.51
5 5.32
6 6.38
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
69  โรงเรียนวัดทะเลบก 373
16 4.29
17 4.56
44 11.80
1 0.27
0 0.00
295 79.09
78 20.91%
70  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 273
11 4.03
10 3.66
15 5.49
8 2.93
13 4.76
216 79.12
57 20.88%
71  โรงเรียนวัดหนองเสือ 389
29 7.46
16 4.11
32 8.23
4 1.03
0 0.00
308 79.18
81 20.82%
72  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 337
25 7.42
24 7.12
21 6.23
0 0.00
0 0.00
267 79.23
70 20.77%
73  โรงเรียนวัดทุ่งรี 126
4 3.17
3 2.38
11 8.73
6 4.76
2 1.59
100 79.37
26 20.63%
74  โรงเรียนวัดตาก้อง 303
34 11.22
8 2.64
15 4.95
4 1.32
1 0.33
241 79.54
62 20.46%
75  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 108
5 4.63
4 3.70
13 12.04
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
76  โรงเรียนวัดเลาเต่า 177
10 5.65
0 0.00
15 8.47
8 4.52
3 1.69
141 79.66
36 20.34%
77  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 96
4 4.17
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
78  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 96
4 4.17
3 3.13
6 6.25
5 5.21
1 1.04
77 80.21
19 19.79%
79  โรงเรียนบ้านหัวถนน 57
2 3.51
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
80  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 122
3 2.46
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 102
3 2.94
0 0.00
10 9.80
5 4.90
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
82  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 138
8 5.80
1 0.72
15 10.87
1 0.72
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
83  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 51
0 0.00
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
84  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 92
2 2.17
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
85  โรงเรียนวัดหนองจิก 133
2 1.50
9 6.77
11 8.27
0 0.00
1 0.75
110 82.71
23 17.29%
86  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 110
4 3.64
2 1.82
13 11.82
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
87  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1598
52 3.25
39 2.44
181 11.33
0 0.00
0 0.00
1326 82.98
272 17.02%
88  โรงเรียนวัดวังเย็น 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
6 8.45
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
89  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 73
4 5.48
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
90  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
91  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 143
1 0.70
7 4.90
12 8.39
3 2.10
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
92  โรงเรียนบ้านแจงงาม 139
2 1.44
2 1.44
18 12.95
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
93  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 272
17 6.25
0 0.00
25 9.19
1 0.37
0 0.00
229 84.19
43 15.81%
94  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
95  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 64
0 0.00
1 1.56
5 7.81
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
96  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 174
8 4.60
0 0.00
16 9.20
3 1.72
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
97  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 336
10 2.98
5 1.49
30 8.93
4 1.19
1 0.30
286 85.12
50 14.88%
98  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
59 85.51
10 14.49%
99  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 122
6 4.92
3 2.46
8 6.56
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
100  โรงเรียนบ้านหนองขาม 126
8 6.35
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
101  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 106
3 2.83
2 1.89
8 7.55
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
102  โรงเรียนบ้านสามัคคี 119
3 2.52
2 1.68
10 8.40
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
103  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 139
4 2.88
12 8.63
1 0.72
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
104  โรงเรียนวัดบ้านยาง 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
105  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 204
2 0.98
1 0.49
20 9.80
1 0.49
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
106  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 194
0 0.00
0 0.00
21 10.82
0 0.00
1 0.52
172 88.66
22 11.34%
107  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
108  โรงเรียนวัดทัพหลวง 314
3 0.96
0 0.00
27 8.60
0 0.00
0 0.00
284 90.45
30 9.55%
109  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 127
4 3.15
0 0.00
6 4.72
0 0.00
2 1.57
115 90.55
12 9.45%
110  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 149
6 4.03
2 1.34
4 2.68
0 0.00
2 1.34
135 90.60
14 9.40%
111  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
112  โรงเรียนบ้านหนองโสน 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
113  โรงเรียนวัดห้วยพระ 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
114  โรงเรียนวัดบางแขม 196
1 0.51
0 0.00
10 5.10
0 0.00
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
115  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 127
0 0.00
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
116  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 299
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 4.68
285 95.32
14 4.68%
117  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 571
8 1.40
3 0.53
7 1.23
2 0.35
2 0.35
549 96.15
22 3.85%
118  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 169
3 1.78
1 0.59
2 1.18
0 0.00
0 0.00
163 96.45
6 3.55%
119  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 148
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,208 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,010 6.65
เตี้ย  1,568 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,143 10.40
ผอมและเตี้ย  1,184 3.92
อ้วนและเตี้ย  835 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,468 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,740 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net