ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 459
214 46.62
53 11.55
55 11.98
88 19.17
49 10.68
0 0.00
459 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 25
6 24.00
0 0.00
14 56.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงลาน 71
28 39.44
0 0.00
0 0.00
31 43.66
0 0.00
12 16.90
59 83.10%
4  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
8 34.78
5 21.74
2 8.70
4 17.39
0 0.00
4 17.39
19 82.61%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 33
11 33.33
1 3.03
6 18.18
8 24.24
1 3.03
6 18.18
27 81.82%
6  โรงเรียนบ้านลานสาง 78
11 14.10
9 11.54
13 16.67
12 15.38
8 10.26
25 32.05
53 67.95%
7  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 293
13 4.44
15 5.12
63 21.50
28 9.56
74 25.26
100 34.13
193 65.87%
8  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 46
13 28.26
4 8.70
7 15.22
2 4.35
2 4.35
18 39.13
28 60.87%
9  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 126
14 11.11
11 8.73
16 12.70
19 15.08
15 11.90
51 40.48
75 59.52%
10  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 49
10 20.41
8 16.33
2 4.08
7 14.29
1 2.04
21 42.86
28 57.14%
11  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 72
13 18.06
4 5.56
22 30.56
0 0.00
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 23
6 26.09
3 13.04
2 8.70
1 4.35
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
13  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 139
8 5.76
24 17.27
2 1.44
38 27.34
0 0.00
67 48.20
72 51.80%
14  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1050
150 14.29
140 13.33
130 12.38
72 6.86
51 4.86
507 48.29
543 51.71%
15  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 33
3 9.09
1 3.03
7 21.21
4 12.12
2 6.06
16 48.48
17 51.52%
16  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 48
16 33.33
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
17  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 61
14 22.95
3 4.92
10 16.39
2 3.28
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
18  โรงเรียนเสริมปัญญา 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
19  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 113
15 13.27
8 7.08
13 11.50
7 6.19
8 7.08
62 54.87
51 45.13%
20  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 195
17 8.72
7 3.59
16 8.21
24 12.31
23 11.79
108 55.38
87 44.62%
21  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 76
8 10.53
4 5.26
19 25.00
2 2.63
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
22  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 115
6 5.22
9 7.83
26 22.61
7 6.09
1 0.87
66 57.39
49 42.61%
23  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
24  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 134
23 17.16
19 14.18
9 6.72
4 2.99
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
25  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 100
18 18.00
10 10.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
26  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 44
4 9.09
11 25.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
27  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 137
10 7.30
13 9.49
20 14.60
7 5.11
5 3.65
82 59.85
55 40.15%
28  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 117
10 8.55
12 10.26
19 16.24
5 4.27
0 0.00
71 60.68
46 39.32%
29  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 174
4 2.30
9 5.17
23 13.22
13 7.47
18 10.34
107 61.49
67 38.51%
30  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 81
9 11.11
3 3.70
13 16.05
3 3.70
3 3.70
50 61.73
31 38.27%
31  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 58
14 24.14
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
32  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 108
9 8.33
6 5.56
24 22.22
1 0.93
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
33  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
10 13.70
3 4.11
8 10.96
1 1.37
5 6.85
46 63.01
27 36.99%
34  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 258
20 7.75
15 5.81
54 20.93
0 0.00
0 0.00
169 65.50
89 34.50%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 103
18 17.48
6 5.83
4 3.88
3 2.91
4 3.88
68 66.02
35 33.98%
36  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 227
34 14.98
13 5.73
19 8.37
10 4.41
0 0.00
151 66.52
76 33.48%
37  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 123
10 8.13
16 13.01
7 5.69
8 6.50
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
38  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 222
13 5.86
17 7.66
21 9.46
16 7.21
5 2.25
150 67.57
72 32.43%
39  โรงเรียนสว่างวิทยา 139
15 10.79
11 7.91
18 12.95
1 0.72
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
40  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 70
3 4.29
4 5.71
9 12.86
4 5.71
2 2.86
48 68.57
22 31.43%
41  โรงเรียนประชาพัฒนา 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
2 12.50
11 68.75
5 31.25%
42  โรงเรียนวัดสามเงา 48
7 14.58
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
43  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 106
4 3.77
5 4.72
21 19.81
1 0.94
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
44  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 82
8 9.76
8 9.76
8 9.76
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
45  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 96
10 10.42
1 1.04
17 17.71
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
46  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 125
7 5.60
4 3.20
20 16.00
5 4.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
47  โรงเรียนบ้านคลองสัก 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
48  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 448
37 8.26
34 7.59
25 5.58
20 4.46
10 2.23
322 71.88
126 28.13%
49  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 96
8 8.33
0 0.00
15 15.63
4 4.17
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
50  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 357
30 8.40
12 3.36
56 15.69
0 0.00
0 0.00
259 72.55
98 27.45%
51  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 15
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
53  โรงเรียนอนุบาลตาก 1569
91 5.80
22 1.40
298 18.99
1 0.06
0 0.00
1157 73.74
412 26.26%
54  โรงเรียนบ้านวังม่วง 23
3 13.04
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
17 73.91
6 26.09%
55  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 150
12 8.00
9 6.00
14 9.33
4 2.67
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 27
4 14.81
2 7.41
0 0.00
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
57  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
2 3.45
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
58  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
5 8.33
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
60  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 89
8 8.99
3 3.37
7 7.87
4 4.49
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
61  โรงเรียนบ้านฉลอม 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
62  โรงเรียนบ้านวังประจบ 113
5 4.42
6 5.31
16 14.16
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
63  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 67
4 5.97
2 2.99
8 11.94
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
64  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 147
7 4.76
10 6.80
17 11.56
1 0.68
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
65  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 139
1 0.72
4 2.88
25 17.99
1 0.72
2 1.44
106 76.26
33 23.74%
66  โรงเรียนบ้านมูเซอ 346
4 1.16
52 15.03
20 5.78
3 0.87
3 0.87
264 76.30
82 23.70%
67  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 99
12 12.12
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
68  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 108
7 6.48
16 14.81
2 1.85
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 213
19 8.92
10 4.69
20 9.39
0 0.00
0 0.00
164 77.00
49 23.00%
70  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 174
11 6.32
8 4.60
19 10.92
2 1.15
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 142
14 9.86
0 0.00
17 11.97
1 0.70
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
72  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 72
4 5.56
1 1.39
10 13.89
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
73  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 78
2 2.56
1 1.28
13 16.67
0 0.00
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
74  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 37
1 2.70
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
75  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
10 8.62
1 0.86
13 11.21
1 0.86
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
76  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 142
7 4.93
0 0.00
20 14.08
3 2.11
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
77  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 188
20 10.64
15 7.98
4 2.13
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
78  โรงเรียนศรีวิทยา 87
6 6.90
0 0.00
10 11.49
1 1.15
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
79  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 179
20 11.17
12 6.70
5 2.79
0 0.00
0 0.00
142 79.33
37 20.67%
80  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
10 9.35
2 1.87
10 9.35
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
81  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
82  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 65
3 4.62
4 6.15
3 4.62
2 3.08
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
83  โรงเรียนบ้านโสมง 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
84  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 107
9 8.41
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
85  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 134
10 7.46
7 5.22
5 3.73
2 1.49
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
86  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 136
4 2.94
4 2.94
10 7.35
1 0.74
4 2.94
113 83.09
23 16.91%
88  โรงเรียนบ้านสามเงา 90
5 5.56
5 5.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
89  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 107
2 1.87
0 0.00
3 2.80
12 11.21
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
90  โรงเรียนบ้านวังโพ 122
1 0.82
4 3.28
13 10.66
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
91  โรงเรียนเด่นวิทยา 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
92  โรงเรียนบ้านปากวัง 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
93  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
94  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 116
0 0.00
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
95  โรงเรียนบ้านดงยาง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
96  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 94
5 5.32
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
97  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
4 1.72
3 1.29
3 1.29
2 0.86
3 1.29
218 93.56
15 6.44%
98  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
99  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองแขม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,980 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,276 9.83
เตี้ย  761 5.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 11.95
ผอมและเตี้ย  533 4.11
อ้วนและเตี้ย  309 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,550 65.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,430 คน


34.13%


Powered By www.thaieducation.net