ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 162
38 23.46
43 26.54
37 22.84
14 8.64
12 7.41
18 11.11
144 88.89%
2  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 103
19 18.45
16 15.53
13 12.62
16 15.53
15 14.56
24 23.30
79 76.70%
3  โรงเรียนวัดไทรทอง 212
42 19.81
25 11.79
11 5.19
19 8.96
29 13.68
86 40.57
126 59.43%
4  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 274
33 12.04
14 5.11
40 14.60
33 12.04
37 13.50
117 42.70
157 57.30%
5  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 103
8 7.77
10 9.71
7 6.80
12 11.65
19 18.45
47 45.63
56 54.37%
6  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 564
96 17.02
73 12.94
45 7.98
53 9.40
24 4.26
273 48.40
291 51.60%
7  โรงเรียนวัดบางปรือ 137
14 10.22
11 8.03
23 16.79
8 5.84
13 9.49
68 49.64
69 50.36%
8  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 253
30 11.86
14 5.53
17 6.72
42 16.60
20 7.91
130 51.38
123 48.62%
9  โรงเรียนวัดแหลมหิน 100
12 12.00
7 7.00
17 17.00
6 6.00
6 6.00
52 52.00
48 48.00%
10  โรงเรียนบ้านโป่ง 242
29 11.98
41 16.94
8 3.31
29 11.98
8 3.31
127 52.48
115 47.52%
11  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
4 21.05
10 52.63
9 47.37%
12  โรงเรียนบ้านคลองจาก 246
64 26.02
26 10.57
12 4.88
12 4.88
0 0.00
132 53.66
114 46.34%
13  โรงเรียนบ้านปะอา 205
10 4.88
11 5.37
24 11.71
21 10.24
27 13.17
112 54.63
93 45.37%
14  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 18
1 5.56
1 5.56
6 33.33
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
15  โรงเรียนวัดฆ้อ 140
20 14.29
12 8.57
14 10.00
14 10.00
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
16  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 163
13 7.98
6 3.68
13 7.98
19 11.66
15 9.20
97 59.51
66 40.49%
17  โรงเรียนวัดคลองขุด 157
20 12.74
14 8.92
19 12.10
7 4.46
1 0.64
96 61.15
61 38.85%
18  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 184
25 13.59
22 11.96
19 10.33
3 1.63
2 1.09
113 61.41
71 38.59%
19  โรงเรียนวัดพนมพริก 97
8 8.25
7 7.22
15 15.46
3 3.09
3 3.09
61 62.89
36 37.11%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 161
13 8.07
14 8.70
11 6.83
14 8.70
7 4.35
102 63.35
59 36.65%
21  โรงเรียนอนุบาลตราด 2060
86 4.17
19 0.92
360 17.48
97 4.71
192 9.32
1306 63.40
754 36.60%
22  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 127
26 20.47
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
23  โรงเรียนบ้านบางปรง 70
11 15.71
0 0.00
13 18.57
0 0.00
1 1.43
45 64.29
25 35.71%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 145
7 4.83
16 11.03
18 12.41
8 5.52
2 1.38
94 64.83
51 35.17%
25  โรงเรียนบ้านปะเดา 128
22 17.19
8 6.25
12 9.38
2 1.56
1 0.78
83 64.84
45 35.16%
26  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 125
9 7.20
8 6.40
11 8.80
14 11.20
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
27  โรงเรียนบ้านโขดทราย 66
6 9.09
9 13.64
6 9.09
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
28  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 115
10 8.70
0 0.00
14 12.17
12 10.43
2 1.74
77 66.96
38 33.04%
29  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 424
52 12.26
14 3.30
42 9.91
14 3.30
14 3.30
288 67.92
136 32.08%
30  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 102
11 10.78
8 7.84
6 5.88
7 6.86
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
31  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 80
7 8.75
11 13.75
3 3.75
2 2.50
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
32  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 133
5 3.76
8 6.02
11 8.27
0 0.00
17 12.78
92 69.17
41 30.83%
33  โรงเรียนวัดตะกาง 69
9 13.04
0 0.00
9 13.04
3 4.35
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
34  โรงเรียนบ้านดงกลาง 246
34 13.82
0 0.00
40 16.26
0 0.00
0 0.00
172 69.92
74 30.08%
35  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 40
1 2.50
10 25.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
36  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 178
5 2.81
2 1.12
16 8.99
8 4.49
18 10.11
129 72.47
49 27.53%
37  โรงเรียนวัดสลัก 63
5 7.94
1 1.59
10 15.87
0 0.00
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 131
7 5.34
6 4.58
5 3.82
10 7.63
7 5.34
96 73.28
35 26.72%
39  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 239
37 15.48
3 1.26
20 8.37
3 1.26
0 0.00
176 73.64
63 26.36%
40  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 103
10 9.71
8 7.77
8 7.77
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
41  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 78
7 8.97
2 2.56
10 12.82
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
42  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 150
8 5.33
3 2.00
19 12.67
3 2.00
5 3.33
112 74.67
38 25.33%
43  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 241
20 8.30
11 4.56
26 10.79
3 1.24
0 0.00
181 75.10
60 24.90%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 99
8 8.08
10 10.10
6 6.06
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
45  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 698
77 11.03
25 3.58
65 9.31
2 0.29
0 0.00
529 75.79
169 24.21%
46  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 76
5 6.58
2 2.63
10 13.16
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
47  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 246
20 8.13
9 3.66
29 11.79
0 0.00
0 0.00
188 76.42
58 23.58%
48  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 110
3 2.73
3 2.73
5 4.55
6 5.45
8 7.27
85 77.27
25 22.73%
49  โรงเรียนวัดดินแดง 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
50  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 83
3 3.61
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
51  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
7 5.60
0 0.00
10 8.00
7 5.60
3 2.40
98 78.40
27 21.60%
52  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 265
16 6.04
13 4.91
26 9.81
2 0.75
0 0.00
208 78.49
57 21.51%
53  โรงเรียนบ้านมะนาว 62
10 16.13
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
54  โรงเรียนบ้านเนินตาล 424
30 7.08
8 1.89
45 10.61
1 0.24
3 0.71
337 79.48
87 20.52%
55  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 105
5 4.76
2 1.90
8 7.62
6 5.71
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
56  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 112
9 8.04
1 0.89
11 9.82
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
57  โรงเรียนวัดสลักเพชร 158
13 8.23
2 1.27
15 9.49
1 0.63
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
58  โรงเรียนบ้านหนองบอน 364
20 5.49
9 2.47
35 9.62
6 1.65
1 0.27
293 80.49
71 19.51%
59  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 82
6 7.32
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
60  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 31
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
61  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 418
12 2.87
14 3.35
29 6.94
12 2.87
12 2.87
339 81.10
79 18.90%
62  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 415
24 5.78
16 3.86
38 9.16
0 0.00
0 0.00
337 81.20
78 18.80%
63  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 82
3 3.66
10 12.20
2 2.44
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
64  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 55
4 7.27
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
65  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 122
3 2.46
7 5.74
12 9.84
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
66  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 141
2 1.42
6 4.26
17 12.06
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
67  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 131
12 9.16
1 0.76
10 7.63
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
68  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 142
8 5.63
7 4.93
9 6.34
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
69  โรงเรียนวัดท่าหาด 77
4 5.19
3 3.90
3 3.90
3 3.90
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
70  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 165
6 3.64
0 0.00
14 8.48
7 4.24
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
71  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 318
19 5.97
1 0.31
31 9.75
0 0.00
1 0.31
266 83.65
52 16.35%
72  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 157
5 3.18
4 2.55
16 10.19
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 413
21 5.08
17 4.12
24 5.81
0 0.00
0 0.00
351 84.99
62 15.01%
74  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 234
6 2.56
7 2.99
5 2.14
13 5.56
3 1.28
200 85.47
34 14.53%
75  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 678
28 4.13
0 0.00
67 9.88
3 0.44
0 0.00
580 85.55
98 14.45%
76  โรงเรียนวัดบางปิดบน 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
77  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 158
13 8.23
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
78  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 87
1 1.15
3 3.45
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
79  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 128
4 3.13
1 0.78
9 7.03
2 1.56
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
80  โรงเรียนบ้านตาหนึก 83
6 7.23
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
81  โรงเรียนบ้านดอนสูง 289
6 2.08
0 0.00
17 5.88
6 2.08
5 1.73
255 88.24
34 11.76%
82  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 162
6 3.70
7 4.32
3 1.85
2 1.23
1 0.62
143 88.27
19 11.73%
83  โรงเรียนคลองขวาง 323
12 3.72
14 4.33
8 2.48
3 0.93
0 0.00
286 88.54
37 11.46%
84  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 124
2 1.61
2 1.61
6 4.84
2 1.61
2 1.61
110 88.71
14 11.29%
85  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 134
7 5.22
1 0.75
4 2.99
3 2.24
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
86  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
0 0.00
2 2.78
64 88.89
8 11.11%
87  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 298
8 2.68
15 5.03
0 0.00
7 2.35
0 0.00
268 89.93
30 10.07%
88  โรงเรียนบ้านจัดสรร 95
0 0.00
1 1.05
8 8.42
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
89  โรงเรียนวัดห้วงโสม 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
90  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 108
4 3.70
0 0.00
3 2.78
1 0.93
2 1.85
98 90.74
10 9.26%
91  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 133
0 0.00
1 0.75
11 8.27
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
92  โรงเรียนวัดสะพานหิน 136
2 1.47
5 3.68
1 0.74
4 2.94
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
93  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
94  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 291
3 1.03
5 1.72
15 5.15
0 0.00
0 0.00
268 92.10
23 7.90%
95  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 90
0 0.00
1 1.11
6 6.67
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
96  โรงเรียนวัดประณีต 131
8 6.11
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
97  โรงเรียนวัดช้างทูน 209
5 2.39
3 1.44
6 2.87
1 0.48
0 0.00
194 92.82
15 7.18%
98  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 125
1 0.80
1 0.80
6 4.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
99  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 116
3 2.59
1 0.86
3 2.59
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
100  โรงเรียนวัดตาพลาย 153
1 0.65
0 0.00
7 4.58
0 0.00
0 0.00
145 94.77
8 5.23%
101  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
102  โรงเรียนบ้านมณฑล 104
1 0.96
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
103  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 232
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 0.86
230 99.14
2 0.86%
104  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,387 7.19
เตี้ย  770 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,747 9.05
ผอมและเตี้ย  622 3.22
อ้วนและเตี้ย  550 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,221 73.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,076 คน


26.30%


Powered By www.thaieducation.net