ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 54
14 25.93
10 18.52
7 12.96
17 31.48
6 11.11
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 18
3 16.67
3 16.67
5 27.78
3 16.67
4 22.22
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 76
37 48.68
9 11.84
8 10.53
14 18.42
8 10.53
0 0.00
76 100.00%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 199
5 2.51
22 11.06
10 5.03
9 4.52
144 72.36
9 4.52
190 95.48%
5  โรงเรียนบ้านบางสัก 371
86 23.18
72 19.41
36 9.70
53 14.29
6 1.62
118 31.81
253 68.19%
6  โรงเรียนบ้านโคกยาง 222
35 15.77
18 8.11
44 19.82
18 8.11
6 2.70
101 45.50
121 54.50%
7  โรงเรียนบ้านบางพระ 154
22 14.29
23 14.94
20 12.99
17 11.04
0 0.00
72 46.75
82 53.25%
8  โรงเรียนบ้านในปง 184
10 5.43
13 7.07
24 13.04
23 12.50
27 14.67
87 47.28
97 52.72%
9  โรงเรียนบ้านแหลม 74
10 13.51
5 6.76
12 16.22
11 14.86
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
10  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 355
27 7.61
20 5.63
47 13.24
39 10.99
39 10.99
183 51.55
172 48.45%
11  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 82
6 7.32
11 13.41
16 19.51
4 4.88
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
12  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 260
30 11.54
30 11.54
11 4.23
30 11.54
11 4.23
148 56.92
112 43.08%
13  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 122
5 4.10
4 3.28
15 12.30
9 7.38
19 15.57
70 57.38
52 42.62%
14  โรงเรียนบ้านไร่ออก 151
20 13.25
18 11.92
6 3.97
9 5.96
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
15  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 668
49 7.34
45 6.74
155 23.20
29 4.34
2 0.30
388 58.08
280 41.92%
16  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 56
7 12.50
0 0.00
12 21.43
4 7.14
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
17  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 49
12 24.49
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
18  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 439
25 5.69
17 3.87
52 11.85
42 9.57
41 9.34
262 59.68
177 40.32%
19  โรงเรียนบ้านป่ากอ 105
10 9.52
4 3.81
6 5.71
15 14.29
7 6.67
63 60.00
42 40.00%
20  โรงเรียนวัดนาวง 172
14 8.14
6 3.49
15 8.72
20 11.63
13 7.56
104 60.47
68 39.53%
21  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 295
26 8.81
42 14.24
11 3.73
26 8.81
11 3.73
179 60.68
116 39.32%
22  โรงเรียนวัดวารีวง 116
14 12.07
14 12.07
6 5.17
0 0.00
11 9.48
71 61.21
45 38.79%
23  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 192
29 15.10
15 7.81
7 3.65
12 6.25
11 5.73
118 61.46
74 38.54%
24  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 94
5 5.32
9 9.57
5 5.32
8 8.51
9 9.57
58 61.70
36 38.30%
25  โรงเรียนบ้านบางเป้า 81
14 17.28
6 7.41
6 7.41
5 6.17
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
26  โรงเรียนวัดเขา 199
15 7.54
6 3.02
20 10.05
15 7.54
20 10.05
123 61.81
76 38.19%
27  โรงเรียนบ้านบางคราม 174
20 11.49
12 6.90
26 14.94
8 4.60
0 0.00
108 62.07
66 37.93%
28  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 127
13 10.24
14 11.02
16 12.60
5 3.94
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
29  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 80
10 12.50
7 8.75
12 15.00
1 1.25
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
30  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 206
41 19.90
3 1.46
21 10.19
12 5.83
0 0.00
129 62.62
77 37.38%
31  โรงเรียนบ้านซา 138
4 2.90
11 7.97
19 13.77
17 12.32
0 0.00
87 63.04
51 36.96%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 60
4 6.67
10 16.67
6 10.00
2 3.33
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
33  โรงเรียนบ้านเขาโอน 81
9 11.11
5 6.17
12 14.81
0 0.00
3 3.70
52 64.20
29 35.80%
34  โรงเรียนบ้านวังหลาม 217
17 7.83
14 6.45
44 20.28
0 0.00
0 0.00
142 65.44
75 34.56%
35  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 56
8 14.29
5 8.93
6 10.71
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
36  โรงเรียนบ้านบางหมาก 65
7 10.77
5 7.69
6 9.23
4 6.15
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 160
10 6.25
17 10.63
27 16.88
0 0.00
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
38  โรงเรียนบ้านเขากอบ 274
40 14.60
5 1.82
23 8.39
22 8.03
0 0.00
184 67.15
90 32.85%
39  โรงเรียนบ้านหนองมวง 87
7 8.05
6 6.90
13 14.94
0 0.00
2 2.30
59 67.82
28 32.18%
40  โรงเรียนบ้านคลองลุ 140
19 13.57
11 7.86
12 8.57
3 2.14
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
41  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 85
0 0.00
14 16.47
10 11.76
1 1.18
2 2.35
58 68.24
27 31.76%
42  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 51
3 5.88
1 1.96
11 21.57
1 1.96
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
43  โรงเรียนบ้านหาดยาว 60
6 10.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
44  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 180
40 22.22
6 3.33
3 1.67
2 1.11
0 0.00
129 71.67
51 28.33%
45  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 39
0 0.00
4 10.26
6 15.38
0 0.00
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
46  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 97
4 4.12
0 0.00
23 23.71
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
47  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 83
6 7.23
6 7.23
8 9.64
3 3.61
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
48  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 250
26 10.40
14 5.60
28 11.20
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
49  โรงเรียนบ้านลำแพะ 109
7 6.42
0 0.00
22 20.18
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
50  โรงเรียนบ้านบางเตา 65
8 12.31
0 0.00
8 12.31
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
51  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 123
8 6.50
11 8.94
9 7.32
4 3.25
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
52  โรงเรียนบ้านโตน 114
5 4.39
6 5.26
16 14.04
2 1.75
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
53  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 139
2 1.44
7 5.04
24 17.27
2 1.44
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
10 14.29
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
55  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 142
7 4.93
6 4.23
5 3.52
12 8.45
4 2.82
108 76.06
34 23.94%
56  โรงเรียนบ้านพรุจูด 84
5 5.95
0 0.00
15 17.86
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
57  โรงเรียนหาดปากเมง 291
20 6.87
13 4.47
34 11.68
2 0.69
0 0.00
222 76.29
69 23.71%
58  โรงเรียนวัดควนธานี 38
2 5.26
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
59  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 131
7 5.34
7 5.34
3 2.29
11 8.40
3 2.29
100 76.34
31 23.66%
60  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 212
11 5.19
9 4.25
26 12.26
3 1.42
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
61  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 571
17 2.98
32 5.60
76 13.31
4 0.70
0 0.00
442 77.41
129 22.59%
62  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 219
19 8.68
12 5.48
18 8.22
0 0.00
0 0.00
170 77.63
49 22.37%
63  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
64  โรงเรียนบ้านควนอารี 114
7 6.14
1 0.88
17 14.91
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
65  โรงเรียนกมลศรี 108
5 4.63
7 6.48
7 6.48
4 3.70
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
66  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
0 0.00
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
67  โรงเรียนบ้านพรุเตย 115
4 3.48
8 6.96
11 9.57
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 83
5 6.02
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
69  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 223
10 4.48
14 6.28
16 7.17
5 2.24
0 0.00
178 79.82
45 20.18%
70  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 85
6 7.06
3 3.53
8 9.41
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
71  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 130
11 8.46
6 4.62
5 3.85
3 2.31
1 0.77
104 80.00
26 20.00%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 207
16 7.73
2 0.97
23 11.11
0 0.00
0 0.00
166 80.19
41 19.81%
73  โรงเรียนบ้านดุหุน 177
15 8.47
5 2.82
10 5.65
1 0.56
4 2.26
142 80.23
35 19.77%
74  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 151
8 5.30
5 3.31
14 9.27
2 1.32
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
75  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 58
7 12.07
3 5.17
1 1.72
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
76  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 122
4 3.28
6 4.92
9 7.38
4 3.28
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
77  โรงเรียนวัดควนเมา 319
0 0.00
0 0.00
30 9.40
0 0.00
30 9.40
259 81.19
60 18.81%
78  โรงเรียนวัดเขาพระ 108
8 7.41
4 3.70
5 4.63
3 2.78
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
79  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 288
22 7.64
10 3.47
18 6.25
3 1.04
0 0.00
235 81.60
53 18.40%
80  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 171
16 9.36
7 4.09
5 2.92
3 1.75
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
81  โรงเรียนบ้านช่องลม 127
2 1.57
6 4.72
13 10.24
2 1.57
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
82  โรงเรียนบ้านวังลำ 272
23 8.46
10 3.68
15 5.51
1 0.37
0 0.00
223 81.99
49 18.01%
83  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 124
10 8.06
2 1.61
9 7.26
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
84  โรงเรียนบ้านคลองมวน 516
30 5.81
11 2.13
22 4.26
21 4.07
7 1.36
425 82.36
91 17.64%
85  โรงเรียนบ้านควนตัง 115
7 6.09
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 119
4 3.36
3 2.52
5 4.20
3 2.52
5 4.20
99 83.19
20 16.81%
87  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 84
3 3.57
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
88  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 99
5 5.05
6 6.06
0 0.00
5 5.05
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
89  โรงเรียนบ้านหลังเขา 496
26 5.24
16 3.23
34 6.85
0 0.00
0 0.00
420 84.68
76 15.32%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 120
5 4.17
1 0.83
7 5.83
5 4.17
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
91  โรงเรียนบ้านสายควน 170
6 3.53
2 1.18
17 10.00
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
92  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 283
12 4.24
5 1.77
24 8.48
0 0.00
0 0.00
242 85.51
41 14.49%
93  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 98
0 0.00
5 5.10
8 8.16
1 1.02
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
94  โรงเรียนบ้านต้นไทร 149
2 1.34
7 4.70
12 8.05
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
95  โรงเรียนบ้านคลองโตน 193
17 8.81
4 2.07
6 3.11
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
96  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 130
7 5.38
2 1.54
9 6.92
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
97  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 87
1 1.15
0 0.00
7 8.05
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
98  โรงเรียนบ้านผมเด็น 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
99  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 143
2 1.40
3 2.10
13 9.09
0 0.00
1 0.70
124 86.71
19 13.29%
100  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
2 2.94
2 2.94
59 86.76
9 13.24%
101  โรงเรียนบ้านปาเต 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
102  โรงเรียนวัดบางดี 278
23 8.27
7 2.52
4 1.44
0 0.00
0 0.00
244 87.77
34 12.23%
103  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 249
0 0.00
2 0.80
9 3.61
4 1.61
15 6.02
219 87.95
30 12.05%
104  โรงเรียนบ้านหัวหิน 126
7 5.56
2 1.59
6 4.76
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
105  โรงเรียนบ้านช่องหาร 101
2 1.98
1 0.99
8 7.92
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
106  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
107  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 140
6 4.29
3 2.14
5 3.57
2 1.43
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
108  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 167
0 0.00
6 3.59
5 2.99
8 4.79
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
109  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 275
8 2.91
5 1.82
17 6.18
1 0.36
0 0.00
244 88.73
31 11.27%
110  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
111  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 95
3 3.16
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
112  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
1 2.04
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
113  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 118
3 2.54
2 1.69
3 2.54
1 0.85
3 2.54
106 89.83
12 10.17%
114  โรงเรียนบ้านควนพญา 184
0 0.00
0 0.00
15 8.15
3 1.63
0 0.00
166 90.22
18 9.78%
115  โรงเรียนวัดควนไทร 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
2 2.44
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
117  โรงเรียนบ้านลำช้าง 136
5 3.68
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
118  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
119  โรงเรียนบ้านพระม่วง 121
6 4.96
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
120  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 126
0 0.00
0 0.00
3 2.38
3 2.38
5 3.97
115 91.27
11 8.73%
121  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 82
2 2.44
2 2.44
2 2.44
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
122  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 133
8 6.02
0 0.00
3 2.26
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
123  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 499
6 1.20
9 1.80
8 1.60
5 1.00
9 1.80
462 92.59
37 7.41%
124  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1040
29 2.79
7 0.67
36 3.46
0 0.00
0 0.00
968 93.08
72 6.92%
125  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
126  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
127  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 306
0 0.00
3 0.98
9 2.94
4 1.31
2 0.65
288 94.12
18 5.88%
128  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 112
3 2.68
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
129  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
130  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
131  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 117
3 2.56
1 0.85
0 0.00
0 0.00
1 0.85
112 95.73
5 4.27%
132  โรงเรียนบ้านลำภูรา 423
4 0.95
3 0.71
6 1.42
2 0.47
1 0.24
407 96.22
16 3.78%
133  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 159
0 0.00
0 0.00
4 2.52
2 1.26
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
134  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
135  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
47 97.92
1 2.08%

 

จำนวนนักเรียน  21,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,389 6.41
เตี้ย  926 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,821 8.40
ผอมและเตี้ย  669 3.09
อ้วนและเตี้ย  515 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,352 75.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,320 คน


24.55%


Powered By www.thaieducation.net