ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 40
2 5.00
2 5.00
16 40.00
12 30.00
8 20.00
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 136
19 13.97
14 10.29
11 8.09
33 24.26
25 18.38
34 25.00
102 75.00%
3  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 201
43 21.39
20 9.95
28 13.93
16 7.96
12 5.97
82 40.80
119 59.20%
4  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 131
7 5.34
13 9.92
13 9.92
18 13.74
26 19.85
54 41.22
77 58.78%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 711
51 7.17
31 4.36
127 17.86
82 11.53
97 13.64
323 45.43
388 54.57%
6  โรงเรียนวัดพังตรุ 154
18 11.69
13 8.44
29 18.83
7 4.55
10 6.49
77 50.00
77 50.00%
7  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 204
41 20.10
23 11.27
9 4.41
15 7.35
11 5.39
105 51.47
99 48.53%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 82
9 10.98
6 7.32
13 15.85
0 0.00
8 9.76
46 56.10
36 43.90%
9  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 275
24 8.73
29 10.55
22 8.00
21 7.64
22 8.00
157 57.09
118 42.91%
10  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 341
8 2.35
16 4.69
52 15.25
24 7.04
42 12.32
199 58.36
142 41.64%
11  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
4 6.35
0 0.00
21 33.33
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
12  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 129
22 17.05
0 0.00
9 6.98
17 13.18
0 0.00
81 62.79
48 37.21%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 33
1 3.03
3 9.09
6 18.18
2 6.06
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
14  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 101
8 7.92
4 3.96
6 5.94
8 7.92
10 9.90
65 64.36
36 35.64%
15  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 128
9 7.03
6 4.69
26 20.31
4 3.13
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
16  โรงเรียนบ้านชายธูป 37
4 10.81
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
17  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 151
10 6.62
6 3.97
27 17.88
8 5.30
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
18  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 101
3 2.97
7 6.93
22 21.78
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
19  โรงเรียนบ้านเขากรวด 104
12 11.54
10 9.62
9 8.65
2 1.92
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
20  โรงเรียนบ้านหนองลาน 150
8 5.33
0 0.00
22 14.67
8 5.33
12 8.00
100 66.67
50 33.33%
21  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 220
14 6.36
22 10.00
32 14.55
3 1.36
2 0.91
147 66.82
73 33.18%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 694
45 6.48
22 3.17
37 5.33
67 9.65
59 8.50
464 66.86
230 33.14%
23  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 171
15 8.77
11 6.43
28 16.37
2 1.17
0 0.00
115 67.25
56 32.75%
24  โรงเรียนบ้านพนมนาง 77
8 10.39
1 1.30
15 19.48
1 1.30
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
25  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
10 14.93
3 4.48
7 10.45
1 1.49
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
26  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 171
25 14.62
0 0.00
27 15.79
0 0.00
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
27  โรงเรียนเมตตาจิตต 40
2 5.00
5 12.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
28  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 82
5 6.10
3 3.66
8 9.76
2 2.44
6 7.32
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนบ้านไพรงาม 79
8 10.13
5 6.33
7 8.86
3 3.80
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
30  โรงเรียนบ้านหนองจอก 150
13 8.67
8 5.33
21 14.00
1 0.67
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
31  โรงเรียนบ้านตลุง 132
6 4.55
11 8.33
20 15.15
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
5 5.81
8 9.30
9 10.47
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
33  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
7 8.14
5 5.81
62 72.09
24 27.91%
34  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 83
10 12.05
2 2.41
10 12.05
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
35  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 699
39 5.58
38 5.44
23 3.29
39 5.58
47 6.72
513 73.39
186 26.61%
36  โรงเรียนบ้านซ่อง 126
15 11.90
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
37  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
3 5.56
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
38  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
5 7.58
6 9.09
6 9.09
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
39  โรงเรียนวัดเบญพาด 331
34 10.27
16 4.83
31 9.37
4 1.21
0 0.00
246 74.32
85 25.68%
40  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 145
8 5.52
0 0.00
28 19.31
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
41  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
8 5.88
5 3.68
18 13.24
2 1.47
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
42  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 155
17 10.97
5 3.23
13 8.39
0 0.00
2 1.29
118 76.13
37 23.87%
43  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 176
8 4.55
8 4.55
13 7.39
7 3.98
6 3.41
134 76.14
42 23.86%
44  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
1 1.39
2 2.78
14 19.44
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
45  โรงเรียนบ้านโคราช 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
46  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 205
17 8.29
2 0.98
25 12.20
2 0.98
0 0.00
159 77.56
46 22.44%
47  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
7 10.29
5 7.35
53 77.94
15 22.06%
48  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
7 14.00
39 78.00
11 22.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองกรด 111
5 4.50
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
50  โรงเรียนบ้านกระเจา 136
12 8.82
6 4.41
11 8.09
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
51  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 85
4 4.71
3 3.53
9 10.59
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
52  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
14 11.29
3 2.42
7 5.65
2 1.61
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
53  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 86
1 1.16
2 2.33
14 16.28
1 1.16
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
54  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 168
10 5.95
9 5.36
15 8.93
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
55  โรงเรียนวัดสนามแย้ 236
17 7.20
0 0.00
30 12.71
0 0.00
0 0.00
189 80.08
47 19.92%
56  โรงเรียนวัดหนองโรง 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
57  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 144
4 2.78
9 6.25
14 9.72
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
58  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
59  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 74
2 2.70
9 12.16
2 2.70
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
60  โรงเรียนวัดนาพระยา 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
61  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
4 5.80
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
62  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 164
8 4.88
9 5.49
13 7.93
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
63  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 163
4 2.45
2 1.23
23 14.11
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
64  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
65  โรงเรียนวัดดงสัก 51
7 13.73
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
66  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
15 4.52
22 6.63
5 1.51
6 1.81
274 82.53
58 17.47%
67  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 122
7 5.74
3 2.46
7 5.74
2 1.64
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
68  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 310
11 3.55
4 1.29
30 9.68
8 2.58
0 0.00
257 82.90
53 17.10%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 153
12 7.84
2 1.31
11 7.19
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
70  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 62
1 1.61
3 4.84
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
71  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 75
0 0.00
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
72  โรงเรียนบ้านไผ่สี 101
1 0.99
5 4.95
9 8.91
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
73  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 265
8 3.02
6 2.26
25 9.43
0 0.00
0 0.00
226 85.28
39 14.72%
74  โรงเรียนวัดบ้านทวน 226
9 3.98
0 0.00
24 10.62
0 0.00
0 0.00
193 85.40
33 14.60%
75  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
76  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 128
5 3.91
2 1.56
10 7.81
1 0.78
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
77  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
14 11.02
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
78  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 84
4 4.76
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
79  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 85
1 1.18
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองหิน 160
2 1.25
5 3.13
7 4.38
2 1.25
4 2.50
140 87.50
20 12.50%
82  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
6 4.11
1 0.68
11 7.53
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
83  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
84  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 102
5 4.90
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
85  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
2 1.90
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
86  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
87  โรงเรียนบ้านวังรัก 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
88  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 151
0 0.00
1 0.66
10 6.62
4 2.65
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
89  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 101
5 4.95
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
90  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 306
18 5.88
5 1.63
5 1.63
2 0.65
0 0.00
276 90.20
30 9.80%
91  โรงเรียนบ้านดอนรัก 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
2 1.44
6 4.32
127 91.37
12 8.63%
92  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 199
3 1.51
2 1.01
9 4.52
3 1.51
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
93  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
94  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 149
0 0.00
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
95  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
1 0.47
7 3.26
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 173
0 0.00
1 0.58
5 2.89
1 0.58
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
98  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 90
1 1.11
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
99  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  14,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.02
เตี้ย  518 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 9.79
ผอมและเตี้ย  494 3.45
อ้วนและเตี้ย  444 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,590 74.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,717 คน


25.98%


Powered By www.thaieducation.net