ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 43
35 81.40
3 6.98
1 2.33
0 0.00
2 4.65
2 4.65
41 95.35%
2  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 184
26 14.13
9 4.89
34 18.48
35 19.02
43 23.37
37 20.11
147 79.89%
3  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 485
52 10.72
158 32.58
44 9.07
44 9.07
15 3.09
172 35.46
313 64.54%
4  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 65
14 21.54
10 15.38
2 3.08
13 20.00
2 3.08
24 36.92
41 63.08%
5  โรงเรียนวัดพระบาท 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
15 42.86
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
6  โรงเรียนออป.13 230
35 15.22
42 18.26
33 14.35
21 9.13
0 0.00
99 43.04
131 56.96%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 132
25 18.94
31 23.48
4 3.03
15 11.36
0 0.00
57 43.18
75 56.82%
8  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 69
11 15.94
22 31.88
4 5.80
0 0.00
0 0.00
32 46.38
37 53.62%
9  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 92
20 21.74
21 22.83
8 8.70
0 0.00
0 0.00
43 46.74
49 53.26%
10  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 448
73 16.29
158 35.27
3 0.67
0 0.00
0 0.00
214 47.77
234 52.23%
11  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 117
21 17.95
20 17.09
10 8.55
5 4.27
0 0.00
61 52.14
56 47.86%
12  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 120
15 12.50
23 19.17
2 1.67
10 8.33
0 0.00
70 58.33
50 41.67%
13  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 72
12 16.67
10 13.89
5 6.94
3 4.17
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
14  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 201
36 17.91
22 10.95
13 6.47
11 5.47
1 0.50
118 58.71
83 41.29%
15  โรงเรียนศรีจอมทอง 1665
129 7.75
111 6.67
284 17.06
52 3.12
107 6.43
982 58.98
683 41.02%
16  โรงเรียนบ้านห้วยยา 71
10 14.08
8 11.27
11 15.49
0 0.00
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
17  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
5 5.95
11 13.10
13 15.48
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
18  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 110
5 4.55
5 4.55
6 5.45
10 9.09
11 10.00
73 66.36
37 33.64%
19  โรงเรียนบ้านหาดนาค 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
20  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 69
11 15.94
6 8.70
6 8.70
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
21  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 108
3 2.78
17 15.74
6 5.56
8 7.41
1 0.93
73 67.59
35 32.41%
22  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 195
19 9.74
18 9.23
8 4.10
10 5.13
8 4.10
132 67.69
63 32.31%
23  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 59
3 5.08
4 6.78
10 16.95
2 3.39
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 76
1 1.32
6 7.89
17 22.37
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 203
23 11.33
18 8.87
8 3.94
9 4.43
6 2.96
139 68.47
64 31.53%
26  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 151
14 9.27
13 8.61
12 7.95
6 3.97
2 1.32
104 68.87
47 31.13%
27  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 132
6 4.55
9 6.82
26 19.70
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
28  โรงเรียนบ้านขุนยะ 71
8 11.27
0 0.00
7 9.86
3 4.23
4 5.63
49 69.01
22 30.99%
29  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 82
7 8.54
12 14.63
1 1.22
5 6.10
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 46
4 8.70
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
31  โรงเรียนบ้านนากลาง 75
4 5.33
8 10.67
4 5.33
5 6.67
1 1.33
53 70.67
22 29.33%
32  โรงเรียนบ้านสบแปะ 73
5 6.85
3 4.11
11 15.07
2 2.74
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
33  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
34  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 64
1 1.56
6 9.38
6 9.38
3 4.69
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
35  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 55
1 1.82
9 16.36
5 9.09
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
36  โรงเรียนบ้านพุย 169
3 1.78
27 15.98
12 7.10
2 1.18
1 0.59
124 73.37
45 26.63%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 178
17 9.55
13 7.30
17 9.55
0 0.00
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
38  โรงเรียนบ้านกองแขก 141
5 3.55
8 5.67
21 14.89
1 0.71
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
39  โรงเรียนบ้านแปะ 53
5 9.43
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
40  โรงเรียนบ้านแม่ซา 111
4 3.60
8 7.21
13 11.71
2 1.80
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
41  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
3 8.82
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
42  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 61
1 1.64
5 8.20
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 180
5 2.78
8 4.44
27 15.00
1 0.56
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
44  โรงเรียนบ้านสบวาก 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
5 11.36
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
45  โรงเรียนบ้านทัพ 84
0 0.00
7 8.33
10 11.90
1 1.19
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
46  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 118
6 5.08
19 16.10
0 0.00
1 0.85
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
47  โรงเรียนบ้านแม่หอย 56
4 7.14
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
48  โรงเรียนบ้านสองธาร 103
10 9.71
4 3.88
3 2.91
4 3.88
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 225
17 7.56
0 0.00
20 8.89
8 3.56
0 0.00
180 80.00
45 20.00%
50  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 61
0 0.00
8 13.11
0 0.00
4 6.56
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
51  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 131
22 16.79
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
52  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
5 7.94
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
53  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 340
19 5.59
29 8.53
16 4.71
0 0.00
0 0.00
276 81.18
64 18.82%
54  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 142
8 5.63
6 4.23
12 8.45
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
55  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 168
13 7.74
6 3.57
7 4.17
4 2.38
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
56  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 107
6 5.61
0 0.00
2 1.87
10 9.35
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
57  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 54
1 1.85
5 9.26
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
58  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
59  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 132
1 0.76
3 2.27
18 13.64
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
60  โรงเรียนบ้านห้วยผา 49
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปู 75
3 4.00
2 2.67
6 8.00
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
62  โรงเรียนบ้านอมขูด 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
63  โรงเรียนบ้านแม่วาก 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
64  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
65  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 118
5 4.24
8 6.78
2 1.69
1 0.85
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
66  โรงเรียนบ้านจันทร์ 91
2 2.20
2 2.20
7 7.69
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
67  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
68  โรงเรียนบ้านผานัง 102
5 4.90
1 0.98
7 6.86
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
69  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
70  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 59
2 3.39
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
71  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 296
0 0.00
19 6.42
5 1.69
11 3.72
0 0.00
261 88.18
35 11.82%
72  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 137
5 3.65
11 8.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
73  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
74  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 116
6 5.17
0 0.00
5 4.31
0 0.00
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
75  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 174
4 2.30
8 4.60
4 2.30
0 0.00
2 1.15
156 89.66
18 10.34%
76  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 121
2 1.65
3 2.48
3 2.48
3 2.48
1 0.83
109 90.08
12 9.92%
77  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
78  โรงเรียนบ้านแม่มุ 75
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
79  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 66
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
80  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
81  โรงเรียนบ้านบนนา 133
3 2.26
1 0.75
5 3.76
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
82  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 160
12 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
83  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 95
1 1.05
1 1.05
1 1.05
2 2.11
2 2.11
88 92.63
7 7.37%
84  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
85  โรงเรียนบ้านสามสบ 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 100
0 0.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
87  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
88  โรงเรียนบ้านโรงวัว 106
2 1.89
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
89  โรงเรียนบ้านผาละปิ 85
2 2.35
1 1.18
1 1.18
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
90  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
91  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
1 1.02
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
92  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
93  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
94  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
95  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 181
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,083 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  875 7.24
เตี้ย  1,039 8.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  934 7.73
ผอมและเตี้ย  372 3.08
อ้วนและเตี้ย  215 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,648 71.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,435 คน


28.43%


Powered By www.thaieducation.net