ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่โขง 65
65 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 196
33 16.84
38 19.39
5 2.55
71 36.22
43 21.94
6 3.06
190 96.94%
3  โรงเรียนบ้านดอยคำ 109
23 21.10
42 38.53
6 5.50
0 0.00
0 0.00
38 34.86
71 65.14%
4  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 30
6 20.00
0 0.00
13 43.33
0 0.00
0 0.00
11 36.67
19 63.33%
5  โรงเรียนบ้านผาปูน 172
38 22.09
41 23.84
0 0.00
25 14.53
0 0.00
68 39.53
104 60.47%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 278
21 7.55
34 12.23
11 3.96
54 19.42
45 16.19
113 40.65
165 59.35%
7  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 85
6 7.06
6 7.06
1 1.18
6 7.06
28 32.94
38 44.71
47 55.29%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 475
35 7.37
15 3.16
81 17.05
50 10.53
69 14.53
225 47.37
250 52.63%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 99
6 6.06
6 6.06
14 14.14
12 12.12
12 12.12
49 49.49
50 50.51%
10  โรงเรียนบ้านโปง 89
17 19.10
7 7.87
15 16.85
4 4.49
1 1.12
45 50.56
44 49.44%
11  โรงเรียนบ้านสบลาน 139
42 30.22
23 16.55
1 0.72
0 0.00
0 0.00
73 52.52
66 47.48%
12  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
13 10.57
29 23.58
3 2.44
9 7.32
3 2.44
66 53.66
57 46.34%
13  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
5 9.80
5 9.80
28 54.90
23 45.10%
14  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 66
10 15.15
8 12.12
11 16.67
0 0.00
0 0.00
37 56.06
29 43.94%
15  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 425
36 8.47
29 6.82
11 2.59
65 15.29
40 9.41
244 57.41
181 42.59%
16  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 86
14 16.28
13 15.12
6 6.98
3 3.49
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
17  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 65
0 0.00
14 21.54
0 0.00
13 20.00
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
18  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
7 13.21
4 7.55
5 9.43
5 9.43
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
19  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 99
17 17.17
11 11.11
3 3.03
5 5.05
1 1.01
62 62.63
37 37.37%
20  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 211
4 1.90
8 3.79
29 13.74
14 6.64
20 9.48
136 64.45
75 35.55%
21  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 135
23 17.04
4 2.96
18 13.33
1 0.74
0 0.00
89 65.93
46 34.07%
22  โรงเรียนบ้านทุ่ง 47
0 0.00
2 4.26
10 21.28
4 8.51
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
23  โรงเรียนบ้านแปลง 2 60
0 0.00
7 11.67
7 11.67
6 10.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
24  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 133
13 9.77
19 14.29
3 2.26
9 6.77
0 0.00
89 66.92
44 33.08%
25  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 35
3 8.57
3 8.57
4 11.43
0 0.00
1 2.86
24 68.57
11 31.43%
26  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 151
17 11.26
14 9.27
5 3.31
10 6.62
1 0.66
104 68.87
47 31.13%
27  โรงเรียนบ้านตุงลอย 306
46 15.03
26 8.50
16 5.23
4 1.31
2 0.65
212 69.28
94 30.72%
28  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 154
10 6.49
6 3.90
30 19.48
1 0.65
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
29  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 40
4 10.00
0 0.00
5 12.50
3 7.50
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
30  โรงเรียนบ้านไร่ 87
13 14.94
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 128
14 10.94
16 12.50
4 3.13
4 3.13
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 118
5 4.24
1 0.85
20 16.95
3 2.54
6 5.08
83 70.34
35 29.66%
33  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 66
0 0.00
19 28.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
34  โรงเรียนบ้านสันติสุข 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
35  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 87
9 10.34
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
36  โรงเรียนบ้านวังลุง 100
5 5.00
8 8.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
37  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 139
2 1.44
19 13.67
11 7.91
2 1.44
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
38  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 116
6 5.17
2 1.72
20 17.24
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
39  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 140
18 12.86
14 10.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
40  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 131
5 3.82
10 7.63
15 11.45
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
42  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 151
7 4.64
10 6.62
17 11.26
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
43  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
2 4.08
0 0.00
7 14.29
0 0.00
2 4.08
38 77.55
11 22.45%
44  โรงเรียนบ้านผาจุก 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
45  โรงเรียนบ้านแปลง 5 96
8 8.33
3 3.13
9 9.38
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
6 6.12
3 3.06
11 11.22
0 0.00
1 1.02
77 78.57
21 21.43%
47  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 89
6 6.74
7 7.87
2 2.25
4 4.49
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
48  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 136
18 13.24
5 3.68
5 3.68
1 0.74
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
49  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
0 0.00
3 3.75
14 17.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
50  โรงเรียนบ้านกองหิน 91
10 10.99
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
51  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 87
4 4.60
9 10.34
1 1.15
3 3.45
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
52  โรงเรียนบ้านกองวะ 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
53  โรงเรียนบ้านหางดง 63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
1 1.59
2 3.17
51 80.95
12 19.05%
54  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 187
4 2.14
6 3.21
19 10.16
0 0.00
6 3.21
152 81.28
35 18.72%
55  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
1 2.04
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
56  โรงเรียนบ้านยางเปา 239
14 5.86
8 3.35
9 3.77
6 2.51
6 2.51
196 82.01
43 17.99%
57  โรงเรียนบ้านหลวง 238
7 2.94
20 8.40
14 5.88
1 0.42
0 0.00
196 82.35
42 17.65%
58  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 158
3 1.90
1 0.63
23 14.56
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
59  โรงเรียนบ้านวังกอง 77
2 2.60
4 5.19
5 6.49
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
60  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 107
5 4.67
2 1.87
10 9.35
0 0.00
1 0.93
89 83.18
18 16.82%
61  โรงเรียนบ้านตุงติง 157
4 2.55
11 7.01
10 6.37
1 0.64
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
62  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 149
2 1.34
2 1.34
15 10.07
4 2.68
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 384
8 2.08
0 0.00
39 10.16
5 1.30
6 1.56
326 84.90
58 15.10%
64  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 102
1 0.98
2 1.96
3 2.94
4 3.92
5 4.90
87 85.29
15 14.71%
65  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 121
4 3.31
4 3.31
9 7.44
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
66  โรงเรียนบ้านบงตัน 209
7 3.35
6 2.87
4 1.91
5 2.39
7 3.35
180 86.12
29 13.88%
67  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
68  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 125
2 1.60
12 9.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
69  โรงเรียนบ้านแม่งูด 81
4 4.94
2 2.47
3 3.70
0 0.00
2 2.47
70 86.42
11 13.58%
70  โรงเรียนบ้านพุย 174
7 4.02
8 4.60
3 1.72
5 2.87
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
71  โรงเรียนบ้านดอกแดง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
4 8.70
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
72  โรงเรียนบ้านขุน 93
0 0.00
2 2.15
10 10.75
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
73  โรงเรียนบ้านกองลอย 211
5 2.37
9 4.27
10 4.74
3 1.42
0 0.00
184 87.20
27 12.80%
74  โรงเรียนบ้านแม่บวน 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
5 6.17
71 87.65
10 12.35%
75  โรงเรียนบ้านยางครก 159
0 0.00
6 3.77
5 3.14
8 5.03
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
76  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 308
11 3.57
17 5.52
8 2.60
0 0.00
0 0.00
272 88.31
36 11.69%
77  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
78  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 156
5 3.21
6 3.85
3 1.92
4 2.56
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
79  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
80  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
81  โรงเรียนบ้านมูเซอ 276
10 3.62
5 1.81
0 0.00
15 5.43
0 0.00
246 89.13
30 10.87%
82  โรงเรียนบ้านดงดำ 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
83  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
84  โรงเรียนบ้านตีนตก 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
85  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
6 3.68
2 1.23
4 2.45
1 0.61
2 1.23
148 90.80
15 9.20%
86  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 53
4 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
87  โรงเรียนบ้านวังหลวง 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
88  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 177
3 1.69
6 3.39
4 2.26
0 0.00
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
89  โรงเรียนบ้านยางเปียง 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
91  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 127
2 1.57
1 0.79
0 0.00
2 1.57
1 0.79
121 95.28
6 4.72%
92  โรงเรียนบ้านซิแบร 273
7 2.56
2 0.73
0 0.00
2 0.73
0 0.00
262 95.97
11 4.03%
93  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 130
3 2.31
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
94  โรงเรียนบ้านใบหนา 134
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
95  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
96  โรงเรียนบ้านอูตูม 112
1 0.89
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
97  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
98  โรงเรียนบ้านผาแตน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  811 6.77
เตี้ย  699 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  776 6.48
ผอมและเตี้ย  480 4.01
อ้วนและเตี้ย  324 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,883 74.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,090 คน


25.81%


Powered By www.thaieducation.net