ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 48
5 10.42
8 16.67
8 16.67
5 10.42
12 25.00
10 20.83
38 79.17%
2  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 228
26 11.40
24 10.53
23 10.09
50 21.93
47 20.61
58 25.44
170 74.56%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 156
25 16.03
45 28.85
11 7.05
35 22.44
0 0.00
40 25.64
116 74.36%
4  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 144
41 28.47
24 16.67
9 6.25
22 15.28
10 6.94
38 26.39
106 73.61%
5  โรงเรียนบ้านตองกาย 171
55 32.16
25 14.62
20 11.70
0 0.00
5 2.92
66 38.60
105 61.40%
6  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 103
48 46.60
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
46 44.66
57 55.34%
7  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 131
3 2.29
15 11.45
13 9.92
19 14.50
22 16.79
59 45.04
72 54.96%
8  โรงเรียนวัดดอนชื่น 53
5 9.43
3 5.66
4 7.55
10 18.87
7 13.21
24 45.28
29 54.72%
9  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 154
26 16.88
45 29.22
10 6.49
2 1.30
1 0.65
70 45.45
84 54.55%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 162
26 16.05
20 12.35
14 8.64
23 14.20
0 0.00
79 48.77
83 51.23%
11  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 552
55 9.96
53 9.60
103 18.66
25 4.53
42 7.61
274 49.64
278 50.36%
12  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 52
6 11.54
6 11.54
7 13.46
3 5.77
3 5.77
27 51.92
25 48.08%
13  โรงเรียนวัดกองทราย 241
35 14.52
22 9.13
19 7.88
20 8.30
11 4.56
134 55.60
107 44.40%
14  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 98
6 6.12
13 13.27
7 7.14
9 9.18
7 7.14
56 57.14
42 42.86%
15  โรงเรียนบ้านสามหลัง 129
18 13.95
12 9.30
20 15.50
0 0.00
1 0.78
78 60.47
51 39.53%
16  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 112
8 7.14
11 9.82
8 7.14
8 7.14
9 8.04
68 60.71
44 39.29%
17  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 97
6 6.19
12 12.37
13 13.40
6 6.19
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
18  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 82
5 6.10
18 21.95
2 2.44
3 3.66
2 2.44
52 63.41
30 36.59%
19  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 274
16 5.84
50 18.25
7 2.55
18 6.57
9 3.28
174 63.50
100 36.50%
20  โรงเรียนวัดช่างคำ 127
5 3.94
20 15.75
19 14.96
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
21  โรงเรียนวัดกู่คำ 194
18 9.28
6 3.09
20 10.31
20 10.31
3 1.55
127 65.46
67 34.54%
22  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 48
5 10.42
2 4.17
9 18.75
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
23  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 143
5 3.50
11 7.69
23 16.08
6 4.20
1 0.70
97 67.83
46 32.17%
24  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 69
10 14.49
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
25  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 211
26 12.32
1 0.47
35 16.59
3 1.42
2 0.95
144 68.25
67 31.75%
26  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
10 9.52
4 3.81
17 16.19
2 1.90
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
27  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 117
10 8.55
5 4.27
17 14.53
2 1.71
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
28  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 176
12 6.82
12 6.82
23 13.07
2 1.14
2 1.14
125 71.02
51 28.98%
29  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
7 14.89
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
30  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1201
53 4.41
17 1.42
218 18.15
17 1.42
25 2.08
871 72.52
330 27.48%
31  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 82
8 9.76
6 7.32
7 8.54
1 1.22
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
32  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 72
6 8.33
5 6.94
8 11.11
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
33  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 108
7 6.48
7 6.48
13 12.04
0 0.00
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
34  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 152
14 9.21
18 11.84
4 2.63
3 1.97
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
35  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 216
6 2.78
17 7.87
30 13.89
1 0.46
1 0.46
161 74.54
55 25.46%
36  โรงเรียนวัดนันทาราม 242
15 6.20
15 6.20
7 2.89
18 7.44
6 2.48
181 74.79
61 25.21%
37  โรงเรียนวัดเทพาราม 122
0 0.00
9 7.38
19 15.57
2 1.64
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
38  โรงเรียนวัดอุเม็ง 57
0 0.00
1 1.75
12 21.05
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
39  โรงเรียนบ้านหัวริน 67
0 0.00
8 11.94
4 5.97
4 5.97
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
40  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 194
11 5.67
13 6.70
20 10.31
2 1.03
0 0.00
148 76.29
46 23.71%
41  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 283
22 7.77
13 4.59
21 7.42
10 3.53
0 0.00
217 76.68
66 23.32%
42  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 139
19 13.67
5 3.60
6 4.32
2 1.44
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
43  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 61
10 16.39
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
44  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 123
4 3.25
4 3.25
20 16.26
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
45  โรงเรียนวัดศรีล้อม 156
10 6.41
0 0.00
25 16.03
0 0.00
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
46  โรงเรียนวัดคีรีเขต 63
0 0.00
7 11.11
3 4.76
4 6.35
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
47  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
48  โรงเรียนบ้านปง 139
1 0.72
0 0.00
29 20.86
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
49  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 61
0 0.00
7 11.48
5 8.20
0 0.00
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
50  โรงเรียนวัดท่ากาน 71
0 0.00
0 0.00
14 19.72
0 0.00
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
51  โรงเรียนวัดจอมทอง 124
7 5.65
3 2.42
15 12.10
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
52  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 180
7 3.89
4 2.22
18 10.00
7 3.89
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 76
4 5.26
4 5.26
4 5.26
3 3.95
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
54  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
55  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 27
0 0.00
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
56  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 61
4 6.56
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
57  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 73
1 1.37
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 187
10 5.35
1 0.53
13 6.95
6 3.21
3 1.60
154 82.35
33 17.65%
59  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 307
3 0.98
7 2.28
41 13.36
3 0.98
0 0.00
253 82.41
54 17.59%
60  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1353
68 5.03
49 3.62
120 8.87
0 0.00
0 0.00
1116 82.48
237 17.52%
61  โรงเรียนบ้านพันตน 92
1 1.09
0 0.00
7 7.61
8 8.70
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
62  โรงเรียนวัดพญาชมภู 110
3 2.73
1 0.91
15 13.64
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
63  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูล 293
6 2.05
12 4.10
12 4.10
6 2.05
10 3.41
247 84.30
46 15.70%
65  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
66  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 108
9 8.33
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
67  โรงเรียนบ้านเปียง 63
1 1.59
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
68  โรงเรียนวัดสามหลัง 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
3 3.53
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
69  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 131
2 1.53
2 1.53
4 3.05
10 7.63
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
70  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 170
2 1.18
11 6.47
9 5.29
0 0.00
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
71  โรงเรียนบ้านดง 140
3 2.14
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
72  โรงเรียนวัดโรงวัว 91
5 5.49
1 1.10
4 4.40
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
73  โรงเรียนบ้านไร่ 113
3 2.65
6 5.31
3 2.65
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
74  โรงเรียนวัดประชาเกษม 118
4 3.39
3 2.54
3 2.54
3 2.54
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
75  โรงเรียนบ้านฟ่อน 121
4 3.31
5 4.13
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
76  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 197
3 1.52
0 0.00
13 6.60
5 2.54
0 0.00
176 89.34
21 10.66%
77  โรงเรียนบ้านแสนตอ 66
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
3 4.55
59 89.39
7 10.61%
78  โรงเรียนบ้านวังศรี 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
79  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
80  โรงเรียนบ้านป่าตาล 237
5 2.11
5 2.11
3 1.27
5 2.11
3 1.27
216 91.14
21 8.86%
81  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
21 91.30
2 8.70%
82  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 106
2 1.89
2 1.89
3 2.83
2 1.89
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
83  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 192
2 1.04
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
178 92.71
14 7.29%
84  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 85
1 1.18
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
85  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
86  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%

 

จำนวนนักเรียน  13,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  887 6.72
เตี้ย  758 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,346 10.19
ผอมและเตี้ย  425 3.22
อ้วนและเตี้ย  252 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,541 72.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,668 คน


27.77%


Powered By www.thaieducation.net