ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปง 73
22 30.14
15 20.55
12 16.44
12 16.44
6 8.22
6 8.22
67 91.78%
2  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 857
100 11.67
94 10.97
132 15.40
194 22.64
226 26.37
111 12.95
746 87.05%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 90
4 4.44
14 15.56
14 15.56
18 20.00
25 27.78
15 16.67
75 83.33%
4  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 30
6 20.00
5 16.67
5 16.67
4 13.33
4 13.33
6 20.00
24 80.00%
5  โรงเรียนบ้านบวกเปา 116
66 56.90
0 0.00
17 14.66
0 0.00
0 0.00
33 28.45
83 71.55%
6  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 174
20 11.49
35 20.11
26 14.94
31 17.82
3 1.72
59 33.91
115 66.09%
7  โรงเรียนบ้านหนองปิด 74
11 14.86
9 12.16
16 21.62
8 10.81
4 5.41
26 35.14
48 64.86%
8  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 73
5 6.85
3 4.11
15 20.55
8 10.96
15 20.55
27 36.99
46 63.01%
9  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 802
8 1.00
21 2.62
208 25.94
29 3.62
229 28.55
307 38.28
495 61.72%
10  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 132
10 7.58
14 10.61
15 11.36
24 18.18
15 11.36
54 40.91
78 59.09%
11  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 263
32 12.17
26 9.89
31 11.79
32 12.17
33 12.55
109 41.44
154 58.56%
12  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 100
7 7.00
25 25.00
15 15.00
7 7.00
4 4.00
42 42.00
58 58.00%
13  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 130
19 14.62
17 13.08
12 9.23
14 10.77
13 10.00
55 42.31
75 57.69%
14  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 72
7 9.72
12 16.67
14 19.44
6 8.33
2 2.78
31 43.06
41 56.94%
15  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
1 7.69
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
6 46.15
7 53.85%
16  โรงเรียนวัดทรายมูล 147
7 4.76
10 6.80
22 14.97
17 11.56
23 15.65
68 46.26
79 53.74%
17  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 32
7 21.88
7 21.88
2 6.25
1 3.13
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
18  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 171
16 9.36
18 10.53
31 18.13
11 6.43
11 6.43
84 49.12
87 50.88%
19  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 167
1 0.60
20 11.98
12 7.19
21 12.57
29 17.37
84 50.30
83 49.70%
20  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 188
14 7.45
15 7.98
16 8.51
19 10.11
25 13.30
99 52.66
89 47.34%
21  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 22
5 22.73
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
22  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 122
14 11.48
18 14.75
12 9.84
11 9.02
0 0.00
67 54.92
55 45.08%
23  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 76
4 5.26
3 3.95
20 26.32
1 1.32
6 7.89
42 55.26
34 44.74%
24  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
0 0.00
4 5.97
10 14.93
4 5.97
11 16.42
38 56.72
29 43.28%
25  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 88
12 13.64
7 7.95
5 5.68
9 10.23
5 5.68
50 56.82
38 43.18%
26  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 40
7 17.50
3 7.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
27  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 583
63 10.81
46 7.89
90 15.44
27 4.63
19 3.26
338 57.98
245 42.02%
28  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 107
11 10.28
11 10.28
6 5.61
10 9.35
6 5.61
63 58.88
44 41.12%
29  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 210
45 21.43
15 7.14
17 8.10
6 2.86
1 0.48
126 60.00
84 40.00%
30  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
9 12.16
3 4.05
10 13.51
6 8.11
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
31  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 59
14 23.73
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
32  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 137
26 18.98
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
84 61.31
53 38.69%
33  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 295
33 11.19
42 14.24
12 4.07
16 5.42
11 3.73
181 61.36
114 38.64%
34  โรงเรียนบ้านเอียก 13
1 7.69
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
35  โรงเรียนบ้านศรีงาม 81
4 4.94
1 1.23
11 13.58
5 6.17
10 12.35
50 61.73
31 38.27%
36  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 224
28 12.50
22 9.82
30 13.39
5 2.23
0 0.00
139 62.05
85 37.95%
37  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 140
10 7.14
11 7.86
27 19.29
5 3.57
0 0.00
87 62.14
53 37.86%
38  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
12 10.71
6 5.36
7 6.25
6 5.36
11 9.82
70 62.50
42 37.50%
39  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 650
33 5.08
59 9.08
147 22.62
0 0.00
0 0.00
411 63.23
239 36.77%
40  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
41  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 210
21 10.00
25 11.90
27 12.86
1 0.48
1 0.48
135 64.29
75 35.71%
42  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 83
10 12.05
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
43  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 259
28 10.81
37 14.29
20 7.72
2 0.77
2 0.77
170 65.64
89 34.36%
44  โรงเรียนบ้านน้ำริน 81
11 13.58
0 0.00
16 19.75
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
45  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 233
13 5.58
25 10.73
30 12.88
4 1.72
5 2.15
156 66.95
77 33.05%
46  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 151
19 12.58
6 3.97
15 9.93
6 3.97
3 1.99
102 67.55
49 32.45%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 59
6 10.17
3 5.08
3 5.08
5 8.47
2 3.39
40 67.80
19 32.20%
48  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 84
3 3.57
5 5.95
12 14.29
5 5.95
2 2.38
57 67.86
27 32.14%
49  โรงเรียนวัดแม่กะ 168
14 8.33
17 10.12
18 10.71
3 1.79
0 0.00
116 69.05
52 30.95%
50  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 194
0 0.00
39 20.10
20 10.31
0 0.00
0 0.00
135 69.59
59 30.41%
51  โรงเรียนบ้านปางไฮ 89
4 4.49
10 11.24
9 10.11
3 3.37
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
52  โรงเรียนสันทรายหลวง 569
66 11.60
14 2.46
87 15.29
3 0.53
2 0.35
397 69.77
172 30.23%
53  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 134
7 5.22
11 8.21
14 10.45
5 3.73
3 2.24
94 70.15
40 29.85%
54  โรงเรียนบ้านต้นขาม 54
2 3.70
4 7.41
9 16.67
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
55  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 135
10 7.41
9 6.67
10 7.41
10 7.41
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 247
21 8.50
21 8.50
18 7.29
11 4.45
0 0.00
176 71.26
71 28.74%
57  โรงเรียนบ้านต้นรุง 135
14 10.37
12 8.89
8 5.93
4 2.96
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
58  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 96
7 7.29
7 7.29
6 6.25
5 5.21
2 2.08
69 71.88
27 28.13%
59  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 235
13 5.53
21 8.94
24 10.21
5 2.13
0 0.00
172 73.19
63 26.81%
60  โรงเรียนบ้านกองแหะ 80
4 5.00
7 8.75
5 6.25
1 1.25
4 5.00
59 73.75
21 26.25%
61  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 58
4 6.90
5 8.62
6 10.34
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
62  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 609
25 4.11
22 3.61
32 5.25
49 8.05
27 4.43
454 74.55
155 25.45%
63  โรงเรียนบ้านหลักปัน 241
16 6.64
15 6.22
22 9.13
5 2.07
3 1.24
180 74.69
61 25.31%
64  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 167
5 2.99
16 9.58
19 11.38
1 0.60
1 0.60
125 74.85
42 25.15%
65  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 104
8 7.69
9 8.65
2 1.92
5 4.81
2 1.92
78 75.00
26 25.00%
66  โรงเรียนบ้านแม่เลา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 25.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
67  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 142
6 4.23
8 5.63
21 14.79
0 0.00
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
68  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 265
16 6.04
12 4.53
12 4.53
18 6.79
7 2.64
200 75.47
65 24.53%
69  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
4 7.55
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
70  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 431
29 6.73
18 4.18
57 13.23
0 0.00
0 0.00
327 75.87
104 24.13%
71  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 50
2 4.00
5 10.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
72  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 201
6 2.99
21 10.45
21 10.45
0 0.00
0 0.00
153 76.12
48 23.88%
73  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
75  โรงเรียนบ้านพระนอน 204
11 5.39
9 4.41
21 10.29
4 1.96
2 0.98
157 76.96
47 23.04%
76  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
5 16.13
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 107
3 2.80
2 1.87
10 9.35
9 8.41
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
78  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
79  โรงเรียนพร้าวบูรพา 104
4 3.85
4 3.85
0 0.00
15 14.42
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
80  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 118
1 0.85
8 6.78
17 14.41
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
81  โรงเรียนบ้านป่าบง 167
6 3.59
7 4.19
22 13.17
1 0.60
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
82  โรงเรียนบ้านช้างใน 47
3 6.38
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
83  โรงเรียนบ้านโป่ง 47
3 6.38
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
84  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 81
5 6.17
5 6.17
6 7.41
0 0.00
1 1.23
64 79.01
17 20.99%
85  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 134
12 8.96
5 3.73
10 7.46
1 0.75
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
86  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 53
5 9.43
6 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
87  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 171
5 2.92
14 8.19
16 9.36
0 0.00
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
88  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 69
4 5.80
1 1.45
3 4.35
4 5.80
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
89  โรงเรียนบ้านปางขุม 80
3 3.75
3 3.75
3 3.75
4 5.00
3 3.75
64 80.00
16 20.00%
90  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
18 2.08
17 1.97
61 7.05
32 3.70
45 5.20
692 80.00
173 20.00%
91  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 91
1 1.10
3 3.30
13 14.29
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
92  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 162
4 2.47
8 4.94
8 4.94
5 3.09
5 3.09
132 81.48
30 18.52%
93  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
94  โรงเรียนภูดินวิทยา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
95  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
96  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 275
6 2.18
0 0.00
38 13.82
2 0.73
2 0.73
227 82.55
48 17.45%
97  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
1 2.86
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
98  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 79
2 2.53
7 8.86
2 2.53
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
99  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 164
17 10.37
3 1.83
3 1.83
4 2.44
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
100  โรงเรียนบ้านสันศรี 59
0 0.00
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
101  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 158
7 4.43
6 3.80
8 5.06
3 1.90
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
102  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 107
4 3.74
4 3.74
8 7.48
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
103  โรงเรียนบ้านผึ้ง 142
0 0.00
2 1.41
18 12.68
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
104  โรงเรียนวัดหนองออน 64
4 6.25
4 6.25
0 0.00
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
105  โรงเรียนวัดปางเติม 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
106  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 121
6 4.96
5 4.13
3 2.48
2 1.65
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
107  โรงเรียนประดู่วิทยา 107
0 0.00
0 0.00
13 12.15
1 0.93
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
108  โรงเรียนบ้านแม่แต 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
3 4.84
54 87.10
8 12.90%
109  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
6 6.38
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 63
5 7.94
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
111  โรงเรียนบ้านสันกลาง 104
4 3.85
3 2.88
6 5.77
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
112  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
113  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
114  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 285
6 2.11
0 0.00
24 8.42
4 1.40
0 0.00
251 88.07
34 11.93%
115  โรงเรียนบ้านผาหมอน 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
116  โรงเรียนบ้านสันปง 67
0 0.00
1 1.49
5 7.46
0 0.00
1 1.49
60 89.55
7 10.45%
117  โรงเรียนบ้านแม่สา 204
9 4.41
0 0.00
12 5.88
0 0.00
0 0.00
183 89.71
21 10.29%
118  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 183
8 4.37
0 0.00
8 4.37
2 1.09
0 0.00
165 90.16
18 9.84%
119  โรงเรียนวัดท่าข้าม 103
2 1.94
2 1.94
2 1.94
4 3.88
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
120  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
121  โรงเรียนวัดแม่เลย 55
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
122  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
21 91.30
2 8.70%
123  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 118
7 5.93
3 2.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
124  โรงเรียนบ้านแม่แว 72
3 4.17
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
125  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 185
0 0.00
0 0.00
4 2.16
10 5.41
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
126  โรงเรียนวัดสันคะยอม 121
0 0.00
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
127  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 108
4 3.70
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
129  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
130  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
131  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
2 2.78
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
132  โรงเรียนบ้านโปง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
2 1.50
2 1.50
127 95.49
6 4.51%
133  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,475 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,284 6.59
เตี้ย  1,172 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,071 10.63
ผอมและเตี้ย  866 4.45
อ้วนและเตี้ย  891 4.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,191 67.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,284 คน


32.27%


Powered By www.thaieducation.net