ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 153
30 19.61
20 13.07
50 32.68
30 19.61
23 15.03
0 0.00
153 100.00%
2  โรงเรียนออนใต้วิทยา 49
32 65.31
0 0.00
5 10.20
4 8.16
1 2.04
7 14.29
42 85.71%
3  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 73
16 21.92
6 8.22
11 15.07
5 6.85
17 23.29
18 24.66
55 75.34%
4  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 47
33 70.21
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 27.66
34 72.34%
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 192
15 7.81
13 6.77
18 9.38
50 26.04
20 10.42
76 39.58
116 60.42%
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 676
37 5.47
61 9.02
94 13.91
98 14.50
111 16.42
275 40.68
401 59.32%
7  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 190
29 15.26
21 11.05
28 14.74
15 7.89
17 8.95
80 42.11
110 57.89%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 371
30 8.09
16 4.31
45 12.13
46 12.40
61 16.44
173 46.63
198 53.37%
9  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 81
13 16.05
2 2.47
6 7.41
8 9.88
14 17.28
38 46.91
43 53.09%
10  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 201
11 5.47
8 3.98
32 15.92
19 9.45
28 13.93
103 51.24
98 48.76%
11  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 46
4 8.70
1 2.17
13 28.26
2 4.35
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
12  โรงเรียนวัดเปาสามขา 112
10 8.93
14 12.50
10 8.93
7 6.25
10 8.93
61 54.46
51 45.54%
13  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 83
7 8.43
9 10.84
7 8.43
9 10.84
5 6.02
46 55.42
37 44.58%
14  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 402
52 12.94
34 8.46
67 16.67
21 5.22
0 0.00
228 56.72
174 43.28%
15  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 170
12 7.06
15 8.82
9 5.29
27 15.88
8 4.71
99 58.24
71 41.76%
16  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2278
76 3.34
26 1.14
298 13.08
85 3.73
446 19.58
1347 59.13
931 40.87%
17  โรงเรียนบ้านดอนปีน 39
7 17.95
2 5.13
6 15.38
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 308
33 10.71
15 4.87
59 19.16
10 3.25
1 0.32
190 61.69
118 38.31%
19  โรงเรียนวัดเสาหิน 186
9 4.84
21 11.29
36 19.35
4 2.15
1 0.54
115 61.83
71 38.17%
20  โรงเรียนท่าศาลา 206
19 9.22
20 9.71
29 14.08
4 1.94
5 2.43
129 62.62
77 37.38%
21  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1880
145 7.71
32 1.70
207 11.01
157 8.35
144 7.66
1195 63.56
685 36.44%
22  โรงเรียนวัดป่าตาล 33
2 6.06
1 3.03
8 24.24
1 3.03
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
23  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 114
9 7.89
3 2.63
22 19.30
0 0.00
7 6.14
73 64.04
41 35.96%
24  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 76
3 3.95
3 3.95
11 14.47
3 3.95
6 7.89
50 65.79
26 34.21%
25  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 576
22 3.82
14 2.43
37 6.42
36 6.25
87 15.10
380 65.97
196 34.03%
26  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
8 66.67
4 33.33%
27  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85
9 10.59
9 10.59
1 1.18
9 10.59
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
28  โรงเรียนบ้านปางแดง 60
7 11.67
5 8.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
29  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 221
19 8.60
16 7.24
26 11.76
8 3.62
0 0.00
152 68.78
69 31.22%
30  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 143
4 2.80
14 9.79
19 13.29
2 1.40
5 3.50
99 69.23
44 30.77%
31  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 346
36 10.40
17 4.91
40 11.56
12 3.47
0 0.00
241 69.65
105 30.35%
32  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 174
14 8.05
2 1.15
16 9.20
12 6.90
8 4.60
122 70.11
52 29.89%
33  โรงเรียนแม่คือวิทยา 230
15 6.52
9 3.91
39 16.96
1 0.43
3 1.30
163 70.87
67 29.13%
34  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 69
6 8.70
2 2.90
11 15.94
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
35  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 250
14 5.60
17 6.80
41 16.40
0 0.00
0 0.00
178 71.20
72 28.80%
36  โรงเรียนวัดดอนชัย 56
3 5.36
2 3.57
10 17.86
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
37  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 60
3 5.00
2 3.33
11 18.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
38  โรงเรียนวัดสันโค้ง 57
6 10.53
3 5.26
6 10.53
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
39  โรงเรียนชลประทานผาแตก 323
9 2.79
16 4.95
21 6.50
20 6.19
18 5.57
239 73.99
84 26.01%
40  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 125
16 12.80
6 4.80
9 7.20
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
41  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 233
17 7.30
5 2.15
10 4.29
17 7.30
10 4.29
174 74.68
59 25.32%
42  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
43  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 72
4 5.56
3 4.17
8 11.11
1 1.39
2 2.78
54 75.00
18 25.00%
44  โรงเรียนวัดป่าตัน 252
10 3.97
10 3.97
36 14.29
6 2.38
0 0.00
190 75.40
62 24.60%
45  โรงเรียนพุทธิโศภน 1061
31 2.92
20 1.89
206 19.42
2 0.19
1 0.09
801 75.49
260 24.51%
46  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 311
42 13.50
0 0.00
19 6.11
0 0.00
14 4.50
236 75.88
75 24.12%
47  โรงเรียนวัดดอนจั่น 337
20 5.93
22 6.53
13 3.86
13 3.86
12 3.56
257 76.26
80 23.74%
48  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 60
3 5.00
3 5.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
49  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 161
5 3.11
11 6.83
19 11.80
2 1.24
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
50  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 180
10 5.56
6 3.33
24 13.33
0 0.00
0 0.00
140 77.78
40 22.22%
51  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 158
2 1.27
9 5.70
22 13.92
1 0.63
1 0.63
123 77.85
35 22.15%
52  โรงเรียนบ้านออนหลวย 72
6 8.33
4 5.56
3 4.17
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
53  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 121
8 6.61
7 5.79
9 7.44
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
54  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 94
2 2.13
2 2.13
14 14.89
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
55  โรงเรียนวัดห้วยทราย 162
4 2.47
1 0.62
15 9.26
3 1.85
6 3.70
133 82.10
29 17.90%
56  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 124
5 4.03
7 5.65
5 4.03
4 3.23
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
57  โรงเรียนบ้านมอญ 86
1 1.16
2 2.33
10 11.63
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
58  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 92
9 9.78
3 3.26
2 2.17
2 2.17
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
59  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
60  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 324
12 3.70
9 2.78
32 9.88
2 0.62
1 0.31
268 82.72
56 17.28%
61  โรงเรียนบ้านออนกลาง 70
0 0.00
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
62  โรงเรียนวัดป่าแดด 206
14 6.80
8 3.88
8 3.88
3 1.46
2 0.97
171 83.01
35 16.99%
63  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
0 0.00
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
64  โรงเรียนศรีเนห์รู 132
5 3.79
8 6.06
5 3.79
0 0.00
2 1.52
112 84.85
20 15.15%
65  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 288
16 5.56
5 1.74
21 7.29
0 0.00
0 0.00
246 85.42
42 14.58%
66  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
67  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 111
11 9.91
1 0.90
2 1.80
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
68  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 188
6 3.19
3 1.60
13 6.91
1 0.53
2 1.06
163 86.70
25 13.30%
69  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 128
3 2.34
0 0.00
13 10.16
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
70  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 56
2 3.57
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
71  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 206
6 2.91
4 1.94
13 6.31
2 0.97
0 0.00
181 87.86
25 12.14%
72  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 170
3 1.76
3 1.76
7 4.12
7 4.12
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
73  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
74  โรงเรียนวัดขะจาว 266
11 4.14
0 0.00
19 7.14
0 0.00
0 0.00
236 88.72
30 11.28%
75  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 267
5 1.87
10 3.75
1 0.37
11 4.12
3 1.12
237 88.76
30 11.24%
76  โรงเรียนวัดสวนดอก 382
25 6.54
0 0.00
15 3.93
0 0.00
2 0.52
340 89.01
42 10.99%
77  โรงเรียนวัดล้านตอง 121
4 3.31
4 3.31
3 2.48
1 0.83
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
78  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 172
4 2.33
0 0.00
12 6.98
0 0.00
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
79  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
80  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 117
0 0.00
2 1.71
4 3.42
3 2.56
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
81  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
82  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.56
51 94.44
3 5.56%
83  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 258
5 1.94
4 1.55
0 0.00
2 0.78
2 0.78
245 94.96
13 5.04%
84  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 108
1 0.93
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
85  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,403 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,138 6.18
เตี้ย  666 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,994 10.84
ผอมและเตี้ย  800 4.35
อ้วนและเตี้ย  1,117 6.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,688 68.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,715 คน


31.05%


Powered By www.thaieducation.net