ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 75
56 74.67
4 5.33
15 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 39
13 33.33
12 30.77
3 7.69
7 17.95
4 10.26
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 362
42 11.60
46 12.71
78 21.55
86 23.76
110 30.39
0 0.00
362 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 132
13 9.85
11 8.33
21 15.91
23 17.42
21 15.91
43 32.58
89 67.42%
5  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 23
7 30.43
6 26.09
1 4.35
1 4.35
0 0.00
8 34.78
15 65.22%
6  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 86
11 12.79
16 18.60
9 10.47
9 10.47
7 8.14
34 39.53
52 60.47%
7  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 219
18 8.22
27 12.33
11 5.02
45 20.55
30 13.70
88 40.18
131 59.82%
8  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 189
9 4.76
13 6.88
23 12.17
22 11.64
36 19.05
86 45.50
103 54.50%
9  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 484
58 11.98
91 18.80
57 11.78
57 11.78
0 0.00
221 45.66
263 54.34%
10  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 106
9 8.49
5 4.72
19 17.92
11 10.38
12 11.32
50 47.17
56 52.83%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 111
22 19.82
14 12.61
7 6.31
9 8.11
5 4.50
54 48.65
57 51.35%
12  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 325
22 6.77
30 9.23
16 4.92
52 16.00
46 14.15
159 48.92
166 51.08%
13  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 62
3 4.84
6 9.68
4 6.45
9 14.52
9 14.52
31 50.00
31 50.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 112
21 18.75
11 9.82
15 13.39
3 2.68
2 1.79
60 53.57
52 46.43%
15  โรงเรียนบ้านหัวดอย 231
22 9.52
21 9.09
14 6.06
12 5.19
36 15.58
126 54.55
105 45.45%
16  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
1 5.56
3 16.67
10 55.56
8 44.44%
17  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 159
17 10.69
13 8.18
20 12.58
7 4.40
13 8.18
89 55.97
70 44.03%
18  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 46
7 15.22
4 8.70
7 15.22
2 4.35
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
19  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 102
20 19.61
4 3.92
19 18.63
1 0.98
0 0.00
58 56.86
44 43.14%
20  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 107
6 5.61
24 22.43
6 5.61
9 8.41
1 0.93
61 57.01
46 42.99%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 149
23 15.44
6 4.03
11 7.38
15 10.07
9 6.04
85 57.05
64 42.95%
22  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
3 11.54
4 15.38
2 7.69
1 3.85
1 3.85
15 57.69
11 42.31%
23  โรงเรียนบ้านจะคือ 191
11 5.76
44 23.04
21 10.99
3 1.57
1 0.52
111 58.12
80 41.88%
24  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 258
41 15.89
18 6.98
40 15.50
4 1.55
3 1.16
152 58.91
106 41.09%
25  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 190
5 2.63
15 7.89
11 5.79
20 10.53
26 13.68
113 59.47
77 40.53%
26  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 73
13 17.81
8 10.96
7 9.59
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
27  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 61
4 6.56
10 16.39
6 9.84
0 0.00
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
28  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2035
37 1.82
73 3.59
352 17.30
91 4.47
214 10.52
1268 62.31
767 37.69%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 134
5 3.73
7 5.22
25 18.66
8 5.97
5 3.73
84 62.69
50 37.31%
30  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 218
53 24.31
2 0.92
24 11.01
2 0.92
0 0.00
137 62.84
81 37.16%
31  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 73
10 13.70
5 6.85
4 5.48
5 6.85
3 4.11
46 63.01
27 36.99%
32  โรงเรียนบ้านท่าสาย 30
4 13.33
3 10.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
33  โรงเรียนบ้านป่าบง 77
8 10.39
4 5.19
13 16.88
3 3.90
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 105
11 10.48
7 6.67
13 12.38
7 6.67
0 0.00
67 63.81
38 36.19%
35  โรงเรียนบ้านช่องลม 53
4 7.55
5 9.43
3 5.66
4 7.55
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
36  โรงเรียนบ้านปางลาว 115
20 17.39
9 7.83
3 2.61
6 5.22
3 2.61
74 64.35
41 35.65%
37  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 301
16 5.32
18 5.98
28 9.30
12 3.99
32 10.63
195 64.78
106 35.22%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 49
2 4.08
4 8.16
11 22.45
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
39  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
0 0.00
3 16.67
1 5.56
1 5.56
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
40  โรงเรียนบ้านหัวดง 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
41  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 43
5 11.63
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
42  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 521
43 8.25
58 11.13
28 5.37
0 0.00
38 7.29
354 67.95
167 32.05%
43  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 116
19 16.38
12 10.34
2 1.72
2 1.72
2 1.72
79 68.10
37 31.90%
44  โรงเรียนบ้านสันกลาง 69
1 1.45
1 1.45
8 11.59
4 5.80
8 11.59
47 68.12
22 31.88%
45  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 89
5 5.62
4 4.49
12 13.48
6 6.74
1 1.12
61 68.54
28 31.46%
46  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 248
19 7.66
13 5.24
24 9.68
11 4.44
11 4.44
170 68.55
78 31.45%
47  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 114
18 15.79
5 4.39
12 10.53
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
48  โรงเรียนบ้านนางแล 123
4 3.25
7 5.69
15 12.20
5 4.07
5 4.07
87 70.73
36 29.27%
49  โรงเรียนบ้านปุยคำ 114
8 7.02
8 7.02
15 13.16
2 1.75
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
50  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 130
3 2.31
12 9.23
21 16.15
0 0.00
1 0.77
93 71.54
37 28.46%
51  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 61
7 11.48
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
52  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 123
3 2.44
7 5.69
19 15.45
3 2.44
2 1.63
89 72.36
34 27.64%
53  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 145
15 10.34
8 5.52
17 11.72
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
54  โรงเรียนผาขวางวิทยา 230
5 2.17
43 18.70
14 6.09
1 0.43
0 0.00
167 72.61
63 27.39%
55  โรงเรียนดอยลานพิทยา 99
17 17.17
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
56  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 110
8 7.27
1 0.91
16 14.55
2 1.82
3 2.73
80 72.73
30 27.27%
57  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 164
0 0.00
19 11.59
25 15.24
0 0.00
0 0.00
120 73.17
44 26.83%
58  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
59  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 102
11 10.78
5 4.90
6 5.88
5 4.90
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
60  โรงเรียนบ้านริมลาว 105
8 7.62
9 8.57
8 7.62
0 0.00
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
61  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 122
13 10.66
0 0.00
9 7.38
2 1.64
6 4.92
92 75.41
30 24.59%
62  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 53
2 3.77
1 1.89
9 16.98
1 1.89
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
63  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 237
13 5.49
18 7.59
22 9.28
3 1.27
1 0.42
180 75.95
57 24.05%
64  โรงเรียนบ้านป่าซาง 76
3 3.95
1 1.32
6 7.89
4 5.26
4 5.26
58 76.32
18 23.68%
65  โรงเรียนบ้านนางแลใน 136
4 2.94
9 6.62
18 13.24
0 0.00
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
66  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 90
11 12.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
67  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 82
11 13.41
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
68  โรงเรียนบ้านโป่ง 80
6 7.50
4 5.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
69  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 49
1 2.04
1 2.04
8 16.33
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
70  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 125
10 8.00
7 5.60
9 7.20
0 0.00
2 1.60
97 77.60
28 22.40%
71  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 78
5 6.41
5 6.41
3 3.85
4 5.13
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
72  โรงเรียนบ้านปางขอน 124
3 2.42
10 8.06
12 9.68
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
73  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 60
1 1.67
0 0.00
12 20.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
74  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 51
0 0.00
7 13.73
4 7.84
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
75  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2556
56 2.19
72 2.82
199 7.79
0 0.00
213 8.33
2016 78.87
540 21.13%
76  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 24
0 0.00
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
77  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 107
5 4.67
2 1.87
14 13.08
1 0.93
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
78  โรงเรียนบ้านห้วยขม 159
8 5.03
3 1.89
11 6.92
6 3.77
4 2.52
127 79.87
32 20.13%
79  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 170
3 1.76
5 2.94
25 14.71
0 0.00
1 0.59
136 80.00
34 20.00%
80  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 301
7 2.33
11 3.65
41 13.62
0 0.00
0 0.00
242 80.40
59 19.60%
81  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 186
15 8.06
6 3.23
14 7.53
1 0.54
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
82  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 47
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 63
1 1.59
1 1.59
9 14.29
0 0.00
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
84  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 53
0 0.00
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
85  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 69
3 4.35
3 4.35
7 10.14
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
86  โรงเรียนบ้านปงเคียน 160
9 5.63
9 5.63
9 5.63
2 1.25
1 0.63
130 81.25
30 18.75%
87  โรงเรียนบ้านดอยงาม 77
4 5.19
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
63 81.82
14 18.18%
88  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 61
3 4.92
5 8.20
2 3.28
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
89  โรงเรียนบ้านดอน 167
9 5.39
4 2.40
17 10.18
0 0.00
0 0.00
137 82.04
30 17.96%
90  โรงเรียนบ้านปางคึก 79
1 1.27
5 6.33
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
91  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 190
3 1.58
5 2.63
11 5.79
9 4.74
1 0.53
161 84.74
29 15.26%
92  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 166
5 3.01
5 3.01
5 3.01
5 3.01
5 3.01
141 84.94
25 15.06%
93  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 214
10 4.67
6 2.80
9 4.21
4 1.87
2 0.93
183 85.51
31 14.49%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 145
4 2.76
3 2.07
6 4.14
3 2.07
5 3.45
124 85.52
21 14.48%
95  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
96  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 71
4 5.63
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
97  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 133
8 6.02
3 2.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
98  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 623
15 2.41
5 0.80
15 2.41
36 5.78
0 0.00
552 88.60
71 11.40%
99  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
100  โรงเรียนบ้านจำบอน 122
0 0.00
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
101  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
102  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 100
0 0.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
1 1.00
93 93.00
7 7.00%
103  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 59
2 3.39
0 0.00
0 0.00
1 1.69
1 1.69
55 93.22
4 6.78%
104  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%

 

จำนวนนักเรียน  17,630 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,123 6.37
เตี้ย  1,054 5.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,795 10.18
ผอมและเตี้ย  683 3.87
อ้วนและเตี้ย  963 5.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,012 68.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,618 คน


31.87%


Powered By www.thaieducation.net