ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 108
23 21.30
16 14.81
32 29.63
0 0.00
0 0.00
37 34.26
71 65.74%
2  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
3 5.88
1 1.96
12 23.53
4 7.84
13 25.49
18 35.29
33 64.71%
3  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 156
21 13.46
15 9.62
13 8.33
9 5.77
36 23.08
62 39.74
94 60.26%
4  โรงเรียนเทพรัตน์ 171
29 16.96
33 19.30
21 12.28
4 2.34
3 1.75
81 47.37
90 52.63%
5  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 65
8 12.31
0 0.00
9 13.85
8 12.31
9 13.85
31 47.69
34 52.31%
6  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
16 13.11
10 8.20
29 23.77
2 1.64
2 1.64
63 51.64
59 48.36%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 175
16 9.14
7 4.00
38 21.71
11 6.29
11 6.29
92 52.57
83 47.43%
8  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
12 21.82
3 5.45
9 16.36
2 3.64
0 0.00
29 52.73
26 47.27%
9  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 83
9 10.84
0 0.00
15 18.07
9 10.84
5 6.02
45 54.22
38 45.78%
10  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 70
8 11.43
2 2.86
15 21.43
6 8.57
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
11  โรงเรียนวัดหอระฆัง 51
4 7.84
0 0.00
18 35.29
1 1.96
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
12  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2347
101 4.30
67 2.85
734 31.27
34 1.45
121 5.16
1290 54.96
1057 45.04%
13  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 60
7 11.67
3 5.00
9 15.00
3 5.00
5 8.33
33 55.00
27 45.00%
14  โรงเรียนวัดกรุณา 25
4 16.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 165
15 9.09
15 9.09
16 9.70
9 5.45
16 9.70
94 56.97
71 43.03%
16  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
8 12.70
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนวัดคลองบุญ 119
4 3.36
0 0.00
18 15.13
10 8.40
17 14.29
70 58.82
49 41.18%
18  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
5 5.68
5 5.68
11 12.50
5 5.68
10 11.36
52 59.09
36 40.91%
19  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
38 23.75
0 0.00
26 16.25
0 0.00
0 0.00
96 60.00
64 40.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองแจง 90
4 4.44
7 7.78
8 8.89
13 14.44
4 4.44
54 60.00
36 40.00%
21  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 58
6 10.34
3 5.17
14 24.14
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
22  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 171
13 7.60
9 5.26
24 14.04
12 7.02
8 4.68
105 61.40
66 38.60%
23  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 122
10 8.20
1 0.82
27 22.13
6 4.92
3 2.46
75 61.48
47 38.52%
24  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 65
3 4.62
1 1.54
18 27.69
3 4.62
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
25  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 127
12 9.45
3 2.36
32 25.20
1 0.79
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
26  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
7 7.29
2 2.08
23 23.96
2 2.08
2 2.08
60 62.50
36 37.50%
27  โรงเรียนวัดนางลือ 150
18 12.00
4 2.67
12 8.00
7 4.67
15 10.00
94 62.67
56 37.33%
28  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
4 14.81
2 7.41
1 3.70
1 3.70
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
2 6.67
2 6.67
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
30  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 47
11 23.40
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
31  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 114
12 10.53
0 0.00
27 23.68
2 1.75
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
32  โรงเรียนวัดคลองธรรม 56
6 10.71
2 3.57
11 19.64
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
33  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 144
10 6.94
15 10.42
20 13.89
0 0.00
6 4.17
93 64.58
51 35.42%
34  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 23
4 17.39
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
35  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
3 13.04
4 17.39
1 4.35
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 61
19 31.15
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
37  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
5 6.85
5 6.85
8 10.96
5 6.85
2 2.74
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 44
6 13.64
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
39  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
14 7.95
5 2.84
37 21.02
3 1.70
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
40  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 55
0 0.00
2 3.64
15 27.27
0 0.00
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
41  โรงเรียนวัดหัวเด่น 129
10 7.75
2 1.55
30 23.26
0 0.00
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 166
22 13.25
4 2.41
26 15.66
2 1.20
0 0.00
112 67.47
54 32.53%
43  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
10 8.55
5 4.27
9 7.69
14 11.97
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
44  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
19 27.94
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
45  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
0 0.00
17 18.89
3 3.33
7 7.78
61 67.78
29 32.22%
46  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 129
6 4.65
2 1.55
28 21.71
4 3.10
1 0.78
88 68.22
41 31.78%
47  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 142
15 10.56
6 4.23
24 16.90
0 0.00
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
48  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
7 9.21
4 5.26
13 17.11
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
49  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
7 18.42
26 68.42
12 31.58%
50  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 105
4 3.81
6 5.71
23 21.90
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
51  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
9 11.54
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
52  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 26
0 0.00
3 11.54
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
53  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
8 10.67
2 2.67
13 17.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
54  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
3 6.52
32 69.57
14 30.43%
55  โรงเรียนวัดท่า 102
10 9.80
3 2.94
10 9.80
8 7.84
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
56  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
4 9.09
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
57  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 51
3 5.88
3 5.88
4 7.84
3 5.88
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
58  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
59  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 762
89 11.68
2 0.26
120 15.75
5 0.66
6 0.79
540 70.87
222 29.13%
60  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 110
8 7.27
6 5.45
16 14.55
0 0.00
2 1.82
78 70.91
32 29.09%
61  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 143
12 8.39
8 5.59
19 13.29
2 1.40
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
62  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 148
15 10.14
15 10.14
7 4.73
5 3.38
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
63  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
5 5.81
2 2.33
8 9.30
62 72.09
24 27.91%
64  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
65  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 65
3 4.62
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
66  โรงเรียนวัดมะปราง 94
4 4.26
1 1.06
21 22.34
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
67  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
2 6.90
21 72.41
8 27.59%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
2 1.57
0 0.00
33 25.98
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
69  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 109
10 9.17
1 0.92
10 9.17
9 8.26
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
70  โรงเรียนวัดหนองน้อย 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
71  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 129
14 10.85
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
72  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 124
10 8.06
6 4.84
15 12.10
2 1.61
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
73  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 128
5 3.91
4 3.13
23 17.97
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
74  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 167
22 13.17
5 2.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
75  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
76  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
77  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 162
18 11.11
1 0.62
23 14.20
0 0.00
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
78  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
3 3.70
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
79  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 183
11 6.01
3 1.64
18 9.84
5 2.73
9 4.92
137 74.86
46 25.14%
80  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 98
8 8.16
7 7.14
9 9.18
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
82  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
7 5.65
6 4.84
13 10.48
1 0.81
3 2.42
94 75.81
30 24.19%
83  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 88
4 4.55
7 7.95
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
85  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
86  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
6 5.83
3 2.91
15 14.56
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
87  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 65
1 1.54
6 9.23
6 9.23
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดโรงวัว 113
10 8.85
2 1.77
14 12.39
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
89  โรงเรียนบ้านหัวถนน 74
4 5.41
4 5.41
9 12.16
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
90  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 502
29 5.78
10 1.99
72 14.34
3 0.60
0 0.00
388 77.29
114 22.71%
91  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 93
3 3.23
1 1.08
15 16.13
2 2.15
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
2 1.50
1 0.75
27 20.30
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
93  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
4 6.78
2 3.39
5 8.47
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
94  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
95  โรงเรียนวัดสนามชัย 79
3 3.80
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
96  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
3 3.57
4 4.76
11 13.10
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
97  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
4 4.44
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
98  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 207
6 2.90
3 1.45
29 14.01
5 2.42
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
99  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
2 2.44
4 4.88
10 12.20
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
100  โรงเรียนวัดสระดู่ 145
10 6.90
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
101  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
8 2.38
1 0.30
57 16.96
3 0.89
0 0.00
267 79.46
69 20.54%
102  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 93
5 5.38
4 4.30
4 4.30
3 3.23
3 3.23
74 79.57
19 20.43%
103  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
5 4.39
5 4.39
3 2.63
5 4.39
5 4.39
91 79.82
23 20.18%
104  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 120
3 2.50
2 1.67
19 15.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
105  โรงเรียนวัดหนองตาตน 86
6 6.98
7 8.14
4 4.65
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
106  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
3 4.92
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
107  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
108  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 88
7 7.95
2 2.27
6 6.82
0 0.00
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
109  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 228
9 3.95
3 1.32
27 11.84
3 1.32
2 0.88
184 80.70
44 19.30%
110  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
111  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
5 4.17
0 0.00
9 7.50
4 3.33
5 4.17
97 80.83
23 19.17%
112  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
113  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 150
9 6.00
7 4.67
8 5.33
4 2.67
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
114  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 126
5 3.97
5 3.97
10 7.94
2 1.59
1 0.79
103 81.75
23 18.25%
115  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
1 1.49
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 112
4 3.57
1 0.89
13 11.61
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
117  โรงเรียนวัดดอนรังนก 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
118  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
119  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.77
4 6.15
54 83.08
11 16.92%
120  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
5 3.33
7 4.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
122  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 164
3 1.83
7 4.27
17 10.37
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
123  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
124  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
8 8.16
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
125  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
126  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
127  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 188
6 3.19
0 0.00
23 12.23
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
128  โรงเรียนวัดฝาง 126
8 6.35
0 0.00
10 7.94
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
129  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
11 7.53
1 0.68
10 6.85
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
130  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
1 1.85
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
131  โรงเรียนวัดวังหมัน 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
132  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
133  โรงเรียนบ้านหนองแค 124
2 1.61
0 0.00
15 12.10
0 0.00
1 0.81
106 85.48
18 14.52%
134  โรงเรียนวัดหนองจิก 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
135  โรงเรียนพระยาตาก 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
136  โรงเรียนวัดหัวหว้า 89
3 3.37
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
137  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
138  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
1 1.32
3 3.95
67 88.16
9 11.84%
139  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
140  โรงเรียนวัดพร้าว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
142  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
4 3.36
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
143  โรงเรียนวัดวงเดือน 104
3 2.88
6 5.77
1 0.96
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
144  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 223
4 1.79
0 0.00
9 4.04
0 0.00
8 3.59
202 90.58
21 9.42%
145  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
146  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
147  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 113
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
103 91.15
10 8.85%
148  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 151
2 1.32
0 0.00
7 4.64
2 1.32
2 1.32
138 91.39
13 8.61%
149  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
150  โรงเรียนบ้านเก่า 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
151  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
152  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
154  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
155  โรงเรียนวัดหาดอาษา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
156  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
158  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
159  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
160  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
162  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
163  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
0 0.00
0 0.00
4 2.17
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  18,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.40
เตี้ย  515 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,721 14.82
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,199 71.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,157 คน


28.09%


Powered By www.thaieducation.net