ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 108
23 21.30
16 14.81
32 29.63
0 0.00
0 0.00
37 34.26
71 65.74%
2  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
3 5.88
1 1.96
12 23.53
4 7.84
13 25.49
18 35.29
33 64.71%
3  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 156
21 13.46
15 9.62
13 8.33
9 5.77
36 23.08
62 39.74
94 60.26%
4  โรงเรียนเทพรัตน์ 171
29 16.96
33 19.30
21 12.28
4 2.34
3 1.75
81 47.37
90 52.63%
5  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 65
8 12.31
0 0.00
9 13.85
8 12.31
9 13.85
31 47.69
34 52.31%
6  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
16 13.11
10 8.20
29 23.77
2 1.64
2 1.64
63 51.64
59 48.36%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 175
16 9.14
7 4.00
38 21.71
11 6.29
11 6.29
92 52.57
83 47.43%
8  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
12 21.82
3 5.45
9 16.36
2 3.64
0 0.00
29 52.73
26 47.27%
9  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 83
9 10.84
0 0.00
15 18.07
9 10.84
5 6.02
45 54.22
38 45.78%
10  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 70
8 11.43
2 2.86
15 21.43
6 8.57
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
11  โรงเรียนวัดหอระฆัง 51
4 7.84
0 0.00
18 35.29
1 1.96
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
12  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2347
101 4.30
67 2.85
734 31.27
34 1.45
121 5.16
1290 54.96
1057 45.04%
13  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 60
7 11.67
3 5.00
9 15.00
3 5.00
5 8.33
33 55.00
27 45.00%
14  โรงเรียนวัดกรุณา 25
4 16.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 165
15 9.09
15 9.09
16 9.70
9 5.45
16 9.70
94 56.97
71 43.03%
16  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
8 12.70
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนวัดคลองบุญ 119
4 3.36
0 0.00
18 15.13
10 8.40
17 14.29
70 58.82
49 41.18%
18  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
5 5.68
5 5.68
11 12.50
5 5.68
10 11.36
52 59.09
36 40.91%
19  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
38 23.75
0 0.00
26 16.25
0 0.00
0 0.00
96 60.00
64 40.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองแจง 90
4 4.44
7 7.78
8 8.89
13 14.44
4 4.44
54 60.00
36 40.00%
21  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 58
6 10.34
3 5.17
14 24.14
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
22  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 171
13 7.60
9 5.26
24 14.04
12 7.02
8 4.68
105 61.40
66 38.60%
23  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 122
10 8.20
1 0.82
27 22.13
6 4.92
3 2.46
75 61.48
47 38.52%
24  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 65
3 4.62
1 1.54
18 27.69
3 4.62
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
25  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 127
12 9.45
3 2.36
32 25.20
1 0.79
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
26  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
7 7.29
2 2.08
23 23.96
2 2.08
2 2.08
60 62.50
36 37.50%
27  โรงเรียนวัดนางลือ 150
18 12.00
4 2.67
12 8.00
7 4.67
15 10.00
94 62.67
56 37.33%
28  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
4 14.81
2 7.41
1 3.70
1 3.70
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
2 6.67
2 6.67
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
30  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 47
11 23.40
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
31  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 114
12 10.53
0 0.00
27 23.68
2 1.75
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
32  โรงเรียนวัดคลองธรรม 56
6 10.71
2 3.57
11 19.64
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
33  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 144
10 6.94
15 10.42
20 13.89
0 0.00
6 4.17
93 64.58
51 35.42%
34  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 23
4 17.39
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
35  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
3 13.04
4 17.39
1 4.35
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 61
19 31.15
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
37  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
5 6.85
5 6.85
8 10.96
5 6.85
2 2.74
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 44
6 13.64
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
39  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
14 7.95
5 2.84
37 21.02
3 1.70
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
40  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 55
0 0.00
2 3.64
15 27.27
0 0.00
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
41  โรงเรียนวัดหัวเด่น 129
10 7.75
2 1.55
30 23.26
0 0.00
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 166
22 13.25
4 2.41
26 15.66
2 1.20
0 0.00
112 67.47
54 32.53%
43  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
10 8.55
5 4.27
9 7.69
14 11.97
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
44  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
19 27.94
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
45  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
0 0.00
17 18.89
3 3.33
7 7.78
61 67.78
29 32.22%
46  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 129
6 4.65
2 1.55
28 21.71
4 3.10
1 0.78
88 68.22
41 31.78%
47  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 142
15 10.56
6 4.23
24 16.90
0 0.00
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
48  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
7 9.21
4 5.26
13 17.11
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
49  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
7 18.42
26 68.42
12 31.58%
50  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 105
4 3.81
6 5.71
23 21.90
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
51  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
9 11.54
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
52  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 26
0 0.00
3 11.54
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
53  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
8 10.67
2 2.67
13 17.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
54  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
3 6.52
32 69.57
14 30.43%
55  โรงเรียนวัดท่า 102
10 9.80
3 2.94
10 9.80
8 7.84
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
56  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
4 9.09
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
57  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 51
3 5.88
3 5.88
4 7.84
3 5.88
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
58  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
59  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 762
89 11.68
2 0.26
120 15.75
5 0.66
6 0.79
540 70.87
222 29.13%
60  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 110
8 7.27
6 5.45
16 14.55
0 0.00
2 1.82
78 70.91
32 29.09%
61  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 143
12 8.39
8 5.59
19 13.29
2 1.40
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
62  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 148
15 10.14
15 10.14
7 4.73
5 3.38
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
63  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
5 5.81
2 2.33
8 9.30
62 72.09
24 27.91%
64  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 65
3 4.62
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
65  โรงเรียนวัดมะปราง 94
4 4.26
1 1.06
21 22.34
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
66  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
2 6.90
21 72.41
8 27.59%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
2 1.57
0 0.00
33 25.98
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
68  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 109
10 9.17
1 0.92
10 9.17
9 8.26
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
69  โรงเรียนวัดหนองน้อย 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
70  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 129
14 10.85
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
71  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 124
10 8.06
6 4.84
15 12.10
2 1.61
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
72  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 128
5 3.91
4 3.13
23 17.97
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
73  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 167
22 13.17
5 2.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
74  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
75  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
76  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 162
18 11.11
1 0.62
23 14.20
0 0.00
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
77  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
3 3.70
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
78  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 183
11 6.01
3 1.64
18 9.84
5 2.73
9 4.92
137 74.86
46 25.14%
79  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 98
8 8.16
7 7.14
9 9.18
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
81  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
7 5.65
6 4.84
13 10.48
1 0.81
3 2.42
94 75.81
30 24.19%
82  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 88
4 4.55
7 7.95
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
84  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
85  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
6 5.83
3 2.91
15 14.56
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
86  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 65
1 1.54
6 9.23
6 9.23
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
87  โรงเรียนวัดโรงวัว 113
10 8.85
2 1.77
14 12.39
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
88  โรงเรียนบ้านหัวถนน 74
4 5.41
4 5.41
9 12.16
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
89  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 502
29 5.78
10 1.99
72 14.34
3 0.60
0 0.00
388 77.29
114 22.71%
90  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 93
3 3.23
1 1.08
15 16.13
2 2.15
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
2 1.50
1 0.75
27 20.30
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
92  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
4 6.78
2 3.39
5 8.47
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
93  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
94  โรงเรียนวัดสนามชัย 79
3 3.80
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
95  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
3 3.57
4 4.76
11 13.10
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
96  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
4 4.44
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
97  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 207
6 2.90
3 1.45
29 14.01
5 2.42
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
98  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
2 2.44
4 4.88
10 12.20
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
99  โรงเรียนวัดสระดู่ 145
10 6.90
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
100  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
8 2.38
1 0.30
57 16.96
3 0.89
0 0.00
267 79.46
69 20.54%
101  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 93
5 5.38
4 4.30
4 4.30
3 3.23
3 3.23
74 79.57
19 20.43%
102  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
5 4.39
5 4.39
3 2.63
5 4.39
5 4.39
91 79.82
23 20.18%
103  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 120
3 2.50
2 1.67
19 15.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
104  โรงเรียนวัดหนองตาตน 86
6 6.98
7 8.14
4 4.65
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
105  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
3 4.92
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
106  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
107  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 88
7 7.95
2 2.27
6 6.82
0 0.00
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
108  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 228
9 3.95
3 1.32
27 11.84
3 1.32
2 0.88
184 80.70
44 19.30%
109  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
110  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
5 4.17
0 0.00
9 7.50
4 3.33
5 4.17
97 80.83
23 19.17%
111  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
112  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 150
9 6.00
7 4.67
8 5.33
4 2.67
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
113  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 126
5 3.97
5 3.97
10 7.94
2 1.59
1 0.79
103 81.75
23 18.25%
114  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
1 1.49
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
115  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 112
4 3.57
1 0.89
13 11.61
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
116  โรงเรียนวัดดอนรังนก 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
117  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
118  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.77
4 6.15
54 83.08
11 16.92%
119  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
5 3.33
7 4.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
121  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 164
3 1.83
7 4.27
17 10.37
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
122  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
123  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
8 8.16
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
124  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
125  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
126  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 188
6 3.19
0 0.00
23 12.23
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
127  โรงเรียนวัดฝาง 126
8 6.35
0 0.00
10 7.94
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
11 7.53
1 0.68
10 6.85
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
129  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
1 1.85
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
130  โรงเรียนวัดวังหมัน 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
131  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
132  โรงเรียนบ้านหนองแค 124
2 1.61
0 0.00
15 12.10
0 0.00
1 0.81
106 85.48
18 14.52%
133  โรงเรียนวัดหนองจิก 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
134  โรงเรียนพระยาตาก 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
135  โรงเรียนวัดหัวหว้า 89
3 3.37
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
136  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
137  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
1 1.32
3 3.95
67 88.16
9 11.84%
138  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
139  โรงเรียนวัดพร้าว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
140  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
141  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
4 3.36
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
142  โรงเรียนวัดวงเดือน 104
3 2.88
6 5.77
1 0.96
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
143  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 223
4 1.79
0 0.00
9 4.04
0 0.00
8 3.59
202 90.58
21 9.42%
144  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
145  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
146  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 113
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
103 91.15
10 8.85%
147  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 151
2 1.32
0 0.00
7 4.64
2 1.32
2 1.32
138 91.39
13 8.61%
148  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
149  โรงเรียนบ้านเก่า 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
150  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
151  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
153  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
154  โรงเรียนวัดหาดอาษา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
155  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
157  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
158  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
159  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
160  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
161  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
162  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
0 0.00
0 0.00
4 2.17
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  18,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,173 6.40
เตี้ย  514 2.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,718 14.82
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,186 71.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,152 คน


28.09%


Powered By www.thaieducation.net