ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน วัดโป่ง 476
57 11.97
63 13.24
44 9.24
101 21.22
107 22.48
104 21.85
372 78.15%
2  โรงเรียนบ้านหินวง 154
23 14.94
28 18.18
11 7.14
23 14.94
15 9.74
54 35.06
100 64.94%
3  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444
63 14.19
70 15.77
85 19.14
28 6.31
26 5.86
172 38.74
272 61.26%
4  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242
24 9.92
18 7.44
24 9.92
33 13.64
38 15.70
105 43.39
137 56.61%
5  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571
36 6.30
46 8.06
54 9.46
77 13.49
88 15.41
270 47.29
301 52.71%
6  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191
4 2.09
15 7.85
26 13.61
19 9.95
33 17.28
94 49.21
97 50.79%
7  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256
28 10.94
9 3.52
34 13.28
37 14.45
22 8.59
126 49.22
130 50.78%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539
24 4.45
43 7.98
64 11.87
66 12.24
72 13.36
270 50.09
269 49.91%
9  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318
18 5.66
16 5.03
42 13.21
34 10.69
32 10.06
176 55.35
142 44.65%
10  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921
132 14.33
82 8.90
142 15.42
49 5.32
0 0.00
516 56.03
405 43.97%
11  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155
17 10.97
16 10.32
15 9.68
10 6.45
5 3.23
92 59.35
63 40.65%
12  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780
114 14.62
42 5.38
60 7.69
50 6.41
47 6.03
467 59.87
313 40.13%
13  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903
55 6.09
64 7.09
140 15.50
59 6.53
33 3.65
552 61.13
351 38.87%
14  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228
23 10.09
9 3.95
45 19.74
6 2.63
5 2.19
140 61.40
88 38.60%
15  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345
16 4.64
43 12.46
29 8.41
22 6.38
21 6.09
214 62.03
131 37.97%
16  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547
45 8.23
33 6.03
83 15.17
32 5.85
0 0.00
354 64.72
193 35.28%
17  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195
103 8.62
101 8.45
87 7.28
62 5.19
64 5.36
778 65.10
417 34.90%
18  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469
46 9.81
53 11.30
39 8.32
22 4.69
1 0.21
308 65.67
161 34.33%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321
32 9.97
18 5.61
14 4.36
20 6.23
24 7.48
213 66.36
108 33.64%
20  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207
10 4.83
27 13.04
28 13.53
3 1.45
1 0.48
138 66.67
69 33.33%
21  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594
62 10.44
45 7.58
32 5.39
36 6.06
18 3.03
401 67.51
193 32.49%
22  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278
34 12.23
12 4.32
37 13.31
4 1.44
1 0.36
190 68.35
88 31.65%
23  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915
64 6.99
22 2.40
67 7.32
80 8.74
55 6.01
627 68.52
288 31.48%
24  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888
98 11.04
30 3.38
132 14.86
0 0.00
0 0.00
628 70.72
260 29.28%
25  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357
29 8.12
27 7.56
47 13.17
0 0.00
0 0.00
254 71.15
103 28.85%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482
31 6.43
24 4.98
61 12.66
21 4.36
2 0.41
343 71.16
139 28.84%
27  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209
21 10.05
10 4.78
29 13.88
0 0.00
0 0.00
149 71.29
60 28.71%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358
11 3.07
12 3.35
30 8.38
23 6.42
26 7.26
256 71.51
102 28.49%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512
25 4.88
28 5.47
41 8.01
16 3.13
34 6.64
368 71.88
144 28.13%
30  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210
20 9.52
13 6.19
25 11.90
1 0.48
0 0.00
151 71.90
59 28.10%
31  โรงเรียนบ้านนาวัง 235
13 5.53
11 4.68
20 8.51
12 5.11
10 4.26
169 71.91
66 28.09%
32  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792
62 7.83
34 4.29
119 15.03
6 0.76
1 0.13
570 71.97
222 28.03%
33  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309
33 10.68
14 4.53
35 11.33
4 1.29
0 0.00
223 72.17
86 27.83%
34  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151
6 3.97
5 3.31
31 20.53
0 0.00
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
35  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571
29 5.08
24 4.20
42 7.36
32 5.60
30 5.25
414 72.50
157 27.50%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158
17 10.76
4 2.53
21 13.29
1 0.63
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
37  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344
30 8.72
25 7.27
36 10.47
1 0.29
0 0.00
252 73.26
92 26.74%
38  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608
18 2.96
24 3.95
25 4.11
41 6.74
52 8.55
448 73.68
160 26.32%
39  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386
16 4.15
61 15.80
17 4.40
5 1.30
0 0.00
287 74.35
99 25.65%
40  โรงเรียน บ้านนอก 106
4 3.77
6 5.66
11 10.38
4 3.77
2 1.89
79 74.53
27 25.47%
41  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440
36 8.18
13 2.95
26 5.91
23 5.23
14 3.18
328 74.55
112 25.45%
42  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611
112 6.95
59 3.66
224 13.90
5 0.31
1 0.06
1210 75.11
401 24.89%
43  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461
23 4.99
18 3.90
63 13.67
6 1.30
2 0.43
349 75.70
112 24.30%
44  โรงเรียน บ้านขลอด 511
33 6.46
33 6.46
52 10.18
3 0.59
2 0.39
388 75.93
123 24.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985
58 5.89
35 3.55
138 14.01
0 0.00
4 0.41
750 76.14
235 23.86%
46  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483
19 3.93
24 4.97
67 13.87
2 0.41
1 0.21
370 76.60
113 23.40%
47  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155
8 5.16
8 5.16
17 10.97
2 1.29
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
48  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296
23 7.77
7 2.36
36 12.16
0 0.00
0 0.00
230 77.70
66 22.30%
49  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148
9 6.08
6 4.05
17 11.49
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
50  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855
44 5.15
42 4.91
100 11.70
3 0.35
1 0.12
665 77.78
190 22.22%
51  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285
21 7.37
20 7.02
18 6.32
1 0.35
0 0.00
225 78.95
60 21.05%
52  โรงเรียนวัดมโนรม 790
15 1.90
25 3.16
40 5.06
40 5.06
40 5.06
630 79.75
160 20.25%
53  โรงเรียนจุกเสม็ด 229
20 8.73
1 0.44
21 9.17
3 1.31
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
54  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154
12 7.79
1 0.65
12 7.79
3 1.95
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
55  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282
14 4.96
11 3.90
24 8.51
1 0.35
0 0.00
232 82.27
50 17.73%
56  โรงเรียนบ้านชากนอก 504
19 3.77
16 3.17
23 4.56
18 3.57
13 2.58
415 82.34
89 17.66%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597
46 7.71
0 0.00
53 8.88
0 0.00
0 0.00
498 83.42
99 16.58%
58  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335
14 4.18
15 4.48
22 6.57
2 0.60
0 0.00
282 84.18
53 15.82%
59  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241
5 2.07
4 1.66
29 12.03
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135
5 3.70
5 3.70
2 1.48
7 5.19
2 1.48
114 84.44
21 15.56%
61  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132
0 0.00
0 0.00
19 14.39
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
62  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549
14 2.55
9 1.64
29 5.28
12 2.19
14 2.55
471 85.79
78 14.21%
63  โรงเรียนบ้านระเวิง 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
0 0.00
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
64  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375
11 2.93
13 3.47
14 3.73
7 1.87
7 1.87
323 86.13
52 13.87%
65  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421
13 3.09
6 1.43
31 7.36
6 1.43
0 0.00
365 86.70
56 13.30%
66  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398
26 6.53
0 0.00
21 5.28
0 0.00
1 0.25
350 87.94
48 12.06%
67  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373
10 2.68
10 2.68
19 5.09
1 0.27
0 0.00
333 89.28
40 10.72%
68  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594
10 1.68
10 1.68
18 3.03
0 0.00
20 3.37
536 90.24
58 9.76%
69  โรงเรียนวัดวังหิน 215
5 2.33
8 3.72
7 3.26
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
70  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625
9 1.44
6 0.96
18 2.88
15 2.40
10 1.60
567 90.72
58 9.28%
71  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626
19 3.04
8 1.28
28 4.47
0 0.00
0 0.00
571 91.21
55 8.79%
72  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195
5 2.56
3 1.54
8 4.10
1 0.51
0 0.00
178 91.28
17 8.72%
73  โรงเรียนวัดบ้านนา 989
19 1.92
15 1.52
23 2.33
8 0.81
11 1.11
913 92.32
76 7.68%
74  โรงเรียนบ้านทางตรง 140
2 1.43
0 0.00
4 2.86
2 1.43
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
75  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584
8 1.37
8 1.37
8 1.37
5 0.86
3 0.51
552 94.52
32 5.48%
76  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277
1 0.36
3 1.08
10 3.61
0 0.00
0 0.00
263 94.95
14 5.05%
77  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701
8 1.14
6 0.86
16 2.28
2 0.29
2 0.29
667 95.15
34 4.85%
78  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895
9 1.01
4 0.45
9 1.01
3 0.34
0 0.00
870 97.21
25 2.79%
79  โรงเรียน บ้านภูไทร 260
2 0.77
2 0.77
1 0.38
1 0.38
0 0.00
254 97.69
6 2.31%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363
1 0.28
0 0.00
5 1.38
0 0.00
0 0.00
357 98.35
6 1.65%
81  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630
0 0.00
0 0.00
4 0.63
0 0.00
1 0.16
625 99.21
5 0.79%

 

จำนวนนักเรียน  36,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,204 6.02
เตี้ย  1,681 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,205 8.75
ผอมและเตี้ย  1,223 3.34
อ้วนและเตี้ย  1,016 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,306 74.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,329 คน


25.46%


Powered By www.thaieducation.net