ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 12
4 33.33
0 0.00
5 41.67
1 8.33
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 102
15 14.71
24 23.53
22 21.57
21 20.59
20 19.61
0 0.00
102 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 130
37 28.46
23 17.69
64 49.23
6 4.62
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 14
1 7.14
3 21.43
5 35.71
0 0.00
5 35.71
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 62
17 27.42
12 19.35
3 4.84
25 40.32
4 6.45
1 1.61
61 98.39%
6  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 146
40 27.40
47 32.19
4 2.74
28 19.18
0 0.00
27 18.49
119 81.51%
7  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
16 7.02
44 19.30
44 19.30
184 80.70%
8  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 760
83 10.92
129 16.97
33 4.34
212 27.89
143 18.82
160 21.05
600 78.95%
9  โรงเรียนบ้านต้นหยี 35
14 40.00
10 28.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
8 22.86
27 77.14%
10  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 122
21 17.21
17 13.93
6 4.92
23 18.85
23 18.85
32 26.23
90 73.77%
11  โรงเรียนบ้านกูวา 203
32 15.76
87 42.86
7 3.45
10 4.93
3 1.48
64 31.53
139 68.47%
12  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101
26 25.74
23 22.77
1 0.99
16 15.84
3 2.97
32 31.68
69 68.32%
13  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 150
34 22.67
34 22.67
8 5.33
23 15.33
2 1.33
49 32.67
101 67.33%
14  โรงเรียนบ้านสะเอะ 401
102 25.44
93 23.19
10 2.49
55 13.72
0 0.00
141 35.16
260 64.84%
15  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 179
23 12.85
14 7.82
16 8.94
37 20.67
25 13.97
64 35.75
115 64.25%
16  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 74
14 18.92
28 37.84
1 1.35
4 5.41
0 0.00
27 36.49
47 63.51%
17  โรงเรียนบ้านรามัน 479
130 27.14
149 31.11
25 5.22
0 0.00
0 0.00
175 36.53
304 63.47%
18  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 215
36 16.74
16 7.44
11 5.12
52 24.19
20 9.30
80 37.21
135 62.79%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 73
15 20.55
13 17.81
8 10.96
6 8.22
1 1.37
30 41.10
43 58.90%
20  โรงเรียนบ้านพรุ 102
14 13.73
24 23.53
4 3.92
14 13.73
4 3.92
42 41.18
60 58.82%
21  โรงเรียนบ้านแบหอ 226
14 6.19
30 13.27
3 1.33
84 37.17
0 0.00
95 42.04
131 57.96%
22  โรงเรียนบ้านกือแล 140
16 11.43
59 42.14
2 1.43
0 0.00
0 0.00
63 45.00
77 55.00%
23  โรงเรียนบ้านท่าสาป 317
47 14.83
55 17.35
25 7.89
46 14.51
1 0.32
143 45.11
174 54.89%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 44
9 20.45
1 2.27
3 6.82
8 18.18
3 6.82
20 45.45
24 54.55%
25  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 310
55 17.74
56 18.06
5 1.61
52 16.77
0 0.00
142 45.81
168 54.19%
26  โรงเรียนสันติวิทยา 338
97 28.70
73 21.60
9 2.66
0 0.00
0 0.00
159 47.04
179 52.96%
27  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 209
35 16.75
30 14.35
10 4.78
30 14.35
0 0.00
104 49.76
105 50.24%
28  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 234
58 24.79
59 25.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 50.00
117 50.00%
29  โรงเรียนวัดลำใหม่ 64
12 18.75
5 7.81
4 6.25
11 17.19
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
30  โรงเรียนบ้านสะโต 130
18 13.85
29 22.31
3 2.31
9 6.92
3 2.31
68 52.31
62 47.69%
31  โรงเรียนบ้านพงยือไร 132
14 10.61
23 17.42
7 5.30
11 8.33
6 4.55
71 53.79
61 46.21%
32  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 179
37 20.67
24 13.41
2 1.12
19 10.61
0 0.00
97 54.19
82 45.81%
33  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 137
23 16.79
23 16.79
3 2.19
12 8.76
0 0.00
76 55.47
61 44.53%
34  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 274
25 9.12
60 21.90
14 5.11
17 6.20
2 0.73
156 56.93
118 43.07%
35  โรงเรียนบ้านจือนือแร 210
19 9.05
34 16.19
14 6.67
12 5.71
11 5.24
120 57.14
90 42.86%
36  โรงเรียนบ้านไทรงาม 137
7 5.11
44 32.12
5 3.65
2 1.46
0 0.00
79 57.66
58 42.34%
37  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 244
25 10.25
24 9.84
6 2.46
20 8.20
23 9.43
146 59.84
98 40.16%
38  โรงเรียนธารแร่ 65
8 12.31
8 12.31
1 1.54
8 12.31
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
39  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 160
20 12.50
15 9.38
4 2.50
19 11.88
3 1.88
99 61.88
61 38.13%
40  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 198
28 14.14
31 15.66
7 3.54
5 2.53
4 2.02
123 62.12
75 37.88%
41  โรงเรียนบ้านยือโระ 144
28 19.44
15 10.42
2 1.39
9 6.25
0 0.00
90 62.50
54 37.50%
42  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 78
5 6.41
13 16.67
10 12.82
0 0.00
1 1.28
49 62.82
29 37.18%
43  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 76
4 5.26
13 17.11
2 2.63
9 11.84
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
44  โรงเรียนบ้านตะโละ 172
13 7.56
18 10.47
1 0.58
31 18.02
0 0.00
109 63.37
63 36.63%
45  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205
27 13.17
36 17.56
11 5.37
0 0.00
0 0.00
131 63.90
74 36.10%
46  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 185
31 16.76
15 8.11
4 2.16
11 5.95
3 1.62
121 65.41
64 34.59%
47  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 174
19 10.92
10 5.75
2 1.15
28 16.09
1 0.57
114 65.52
60 34.48%
48  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129
0 0.00
3 2.33
3 2.33
36 27.91
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
49  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 207
28 13.53
12 5.80
18 8.70
7 3.38
1 0.48
141 68.12
66 31.88%
50  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162
18 11.11
23 14.20
5 3.09
5 3.09
0 0.00
111 68.52
51 31.48%
51  โรงเรียนบ้านวังพญา 98
15 15.31
11 11.22
4 4.08
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
52  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 99
7 7.07
17 17.17
6 6.06
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
53  โรงเรียนบ้านปงตา 162
16 9.88
8 4.94
7 4.32
17 10.49
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
54  โรงเรียนบ้านปาโจ 189
8 4.23
46 24.34
0 0.00
2 1.06
0 0.00
133 70.37
56 29.63%
55  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 336
25 7.44
39 11.61
8 2.38
27 8.04
0 0.00
237 70.54
99 29.46%
56  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 109
15 13.76
6 5.50
8 7.34
3 2.75
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
57  โรงเรียนบ้านคูวอ 219
17 7.76
22 10.05
16 7.31
7 3.20
1 0.46
156 71.23
63 28.77%
58  โรงเรียนบ้านบือมัง 210
20 9.52
9 4.29
3 1.43
23 10.95
5 2.38
150 71.43
60 28.57%
59  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 88
4 4.55
6 6.82
7 7.95
5 5.68
3 3.41
63 71.59
25 28.41%
60  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 92
4 4.35
11 11.96
0 0.00
11 11.96
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
61  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 499
25 5.01
36 7.21
11 2.20
29 5.81
34 6.81
364 72.95
135 27.05%
62  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57
2 3.51
9 15.79
4 7.02
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
63  โรงเรียนบ้านจำปูน 176
30 17.05
9 5.11
3 1.70
3 1.70
1 0.57
130 73.86
46 26.14%
64  โรงเรียนประชาอุทิศ 135
11 8.15
20 14.81
4 2.96
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
65  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97
6 6.19
12 12.37
5 5.15
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
66  โรงเรียนบ้านบาโด 47
1 2.13
5 10.64
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
67  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 146
5 3.42
7 4.79
4 2.74
11 7.53
10 6.85
109 74.66
37 25.34%
68  โรงเรียนบ้านโฉลง 296
29 9.80
40 13.51
5 1.69
0 0.00
0 0.00
222 75.00
74 25.00%
69  โรงเรียนบ้านละแอ 97
8 8.25
9 9.28
4 4.12
2 2.06
1 1.03
73 75.26
24 24.74%
70  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 631
76 12.04
46 7.29
18 2.85
16 2.54
0 0.00
475 75.28
156 24.72%
71  โรงเรียนบ้านตาโละ 142
13 9.15
19 13.38
3 2.11
0 0.00
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
72  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 90
6 6.67
10 11.11
2 2.22
4 4.44
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
73  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193
17 8.81
12 6.22
11 5.70
7 3.63
0 0.00
146 75.65
47 24.35%
74  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 236
43 18.22
7 2.97
2 0.85
4 1.69
0 0.00
180 76.27
56 23.73%
75  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 114
7 6.14
15 13.16
3 2.63
2 1.75
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
76  โรงเรียนบ้านมาแฮ 262
37 14.12
17 6.49
2 0.76
4 1.53
2 0.76
200 76.34
62 23.66%
77  โรงเรียนบ้านยะลา 254
33 12.99
19 7.48
8 3.15
0 0.00
0 0.00
194 76.38
60 23.62%
78  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1715
117 6.82
0 0.00
277 16.15
0 0.00
0 0.00
1321 77.03
394 22.97%
79  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 135
14 10.37
6 4.44
9 6.67
2 1.48
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
80  โรงเรียนบ้านลือมุ 186
12 6.45
19 10.22
2 1.08
9 4.84
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
81  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 85
7 8.24
2 2.35
10 11.76
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
82  โรงเรียนบ้านตาเซะ 135
16 11.85
9 6.67
1 0.74
3 2.22
1 0.74
105 77.78
30 22.22%
83  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 129
15 11.63
9 6.98
2 1.55
2 1.55
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
84  โรงเรียนบ้านบาโงย 97
9 9.28
7 7.22
4 4.12
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
85  โรงเรียนบ้านกาดือแป 88
7 7.95
7 7.95
0 0.00
3 3.41
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
86  โรงเรียนบ้านกาลอ 147
0 0.00
30 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
87  โรงเรียนบ้านสาคอ 60
2 3.33
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
88  โรงเรียนบ้านบือยอง 179
11 6.15
16 8.94
4 2.23
3 1.68
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
89  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 79
8 10.13
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
90  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191
7 3.66
6 3.14
4 2.09
12 6.28
7 3.66
155 81.15
36 18.85%
91  โรงเรียนบ้านพร่อน 181
26 14.36
4 2.21
3 1.66
0 0.00
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
92  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 158
8 5.06
10 6.33
6 3.80
2 1.27
2 1.27
130 82.28
28 17.72%
93  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 63
6 9.52
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
94  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 124
10 8.06
8 6.45
1 0.81
2 1.61
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
95  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 94
5 5.32
6 6.38
4 4.26
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
96  โรงเรียนบ้านปุโรง 139
7 5.04
7 5.04
4 2.88
4 2.88
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
97  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 191
12 6.28
11 5.76
5 2.62
0 0.00
0 0.00
163 85.34
28 14.66%
98  โรงเรียนบ้านตาสา 117
2 1.71
7 5.98
5 4.27
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
99  โรงเรียนวัดลำพะยา 118
2 1.69
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
100  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377
21 5.57
12 3.18
4 1.06
3 0.80
4 1.06
333 88.33
44 11.67%
101  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 172
3 1.74
7 4.07
8 4.65
0 0.00
1 0.58
153 88.95
19 11.05%
102  โรงเรียนบ้านนาเตย 91
5 5.49
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
103  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
3 3.03
4 4.04
0 0.00
2 2.02
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
104  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 178
3 1.69
2 1.12
2 1.12
5 2.81
2 1.12
164 92.13
14 7.87%
105  โรงเรียนบ้านบุดี 243
10 4.12
7 2.88
2 0.82
0 0.00
0 0.00
224 92.18
19 7.82%
106  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 66
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
107  โรงเรียนบ้านจาหนัน 152
7 4.61
0 0.00
1 0.66
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
108  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 94
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
109  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2149
3 0.14
8 0.37
4 0.19
12 0.56
5 0.23
2117 98.51
32 1.49%
110  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,974 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,299 10.46
เตี้ย  2,335 10.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  957 4.36
ผอมและเตี้ย  1,305 5.94
อ้วนและเตี้ย  441 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,637 66.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,337 คน


33.39%


Powered By www.thaieducation.net