ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 75
12 16.00
7 9.33
25 33.33
4 5.33
3 4.00
24 32.00
51 68.00%
2  โรงเรียนวัดปลักปอม 43
4 9.30
1 2.33
9 20.93
5 11.63
10 23.26
14 32.56
29 67.44%
3  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 83
10 12.05
10 12.05
21 25.30
4 4.82
2 2.41
36 43.37
47 56.63%
4  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 187
8 4.28
21 11.23
11 5.88
29 15.51
32 17.11
86 45.99
101 54.01%
5  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 65
15 23.08
6 9.23
5 7.69
6 9.23
0 0.00
33 50.77
32 49.23%
6  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 225
31 13.78
30 13.33
25 11.11
17 7.56
6 2.67
116 51.56
109 48.44%
7  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 138
12 8.70
16 11.59
32 23.19
4 2.90
2 1.45
72 52.17
66 47.83%
8  โรงเรียนวัดหัวควน 181
25 13.81
15 8.29
25 13.81
16 8.84
2 1.10
98 54.14
83 45.86%
9  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 458
50 10.92
61 13.32
64 13.97
32 6.99
3 0.66
248 54.15
210 45.85%
10  โรงเรียนบ้านควนยวน 279
29 10.39
19 6.81
41 14.70
15 5.38
19 6.81
156 55.91
123 44.09%
11  โรงเรียนบ้านด่านโลด 209
28 13.40
17 8.13
17 8.13
12 5.74
13 6.22
122 58.37
87 41.63%
12  โรงเรียนวัดท่าควาย 102
11 10.78
6 5.88
18 17.65
2 1.96
5 4.90
60 58.82
42 41.18%
13  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 63
15 23.81
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
14  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 317
53 16.72
22 6.94
26 8.20
9 2.84
13 4.10
194 61.20
123 38.80%
15  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 208
3 1.44
8 3.85
31 14.90
11 5.29
27 12.98
128 61.54
80 38.46%
16  โรงเรียนวัดบางขวน 147
11 7.48
13 8.84
20 13.61
3 2.04
9 6.12
91 61.90
56 38.10%
17  โรงเรียนวัดหวัง 146
15 10.27
14 9.59
26 17.81
0 0.00
0 0.00
91 62.33
55 37.67%
18  โรงเรียนบ้านปากพล 80
7 8.75
10 12.50
9 11.25
1 1.25
3 3.75
50 62.50
30 37.50%
19  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 150
26 17.33
10 6.67
17 11.33
3 2.00
0 0.00
94 62.67
56 37.33%
20  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 425
53 12.47
31 7.29
58 13.65
14 3.29
0 0.00
269 63.29
156 36.71%
21  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
6 8.70
3 4.35
44 63.77
25 36.23%
22  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 84
19 22.62
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
23  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 168
18 10.71
20 11.90
3 1.79
16 9.52
2 1.19
109 64.88
59 35.12%
24  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 94
12 12.77
5 5.32
12 12.77
4 4.26
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 124
9 7.26
9 7.26
20 16.13
1 0.81
1 0.81
84 67.74
40 32.26%
26  โรงเรียนบ้านพน 154
13 8.44
7 4.55
20 12.99
9 5.84
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
27  โรงเรียนบ้านทอนตรน 291
11 3.78
19 6.53
9 3.09
23 7.90
30 10.31
199 68.38
92 31.62%
28  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 162
6 3.70
2 1.23
42 25.93
1 0.62
0 0.00
111 68.52
51 31.48%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 348
43 12.36
22 6.32
41 11.78
3 0.86
0 0.00
239 68.68
109 31.32%
30  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 170
5 2.94
6 3.53
19 11.18
11 6.47
12 7.06
117 68.82
53 31.18%
31  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 154
18 11.69
0 0.00
12 7.79
11 7.14
7 4.55
106 68.83
48 31.17%
32  โรงเรียนบ้านแหลม 119
5 4.20
6 5.04
6 5.04
11 9.24
9 7.56
82 68.91
37 31.09%
33  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 49
3 6.12
3 6.12
3 6.12
3 6.12
3 6.12
34 69.39
15 30.61%
34  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 292
10 3.42
6 2.05
34 11.64
16 5.48
23 7.88
203 69.52
89 30.48%
35  โรงเรียนบ้านหนองธง 362
20 5.52
10 2.76
32 8.84
23 6.35
23 6.35
254 70.17
108 29.83%
36  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 902
55 6.10
34 3.77
115 12.75
37 4.10
18 2.00
643 71.29
259 28.71%
37  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 70
2 2.86
12 17.14
6 8.57
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
38  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 112
8 7.14
12 10.71
12 10.71
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
39  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
7 4.67
12 8.00
12 8.00
8 5.33
3 2.00
108 72.00
42 28.00%
40  โรงเรียนบ้านวังปริง 90
0 0.00
12 13.33
13 14.44
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
41  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 127
5 3.94
3 2.36
25 19.69
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
42  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 320
17 5.31
21 6.56
19 5.94
14 4.38
12 3.75
237 74.06
83 25.94%
43  โรงเรียนบ้านบางมวง 135
15 11.11
6 4.44
10 7.41
4 2.96
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
44  โรงเรียนบ้านโคกสัก 235
34 14.47
2 0.85
23 9.79
0 0.00
0 0.00
176 74.89
59 25.11%
45  โรงเรียนปากพะยูน 105
10 9.52
4 3.81
12 11.43
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
46  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 272
15 5.51
11 4.04
40 14.71
0 0.00
1 0.37
205 75.37
67 24.63%
47  โรงเรียนวัดนาปะขอ 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
4 6.56
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
48  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 127
10 7.87
2 1.57
19 14.96
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
49  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 111
10 9.01
3 2.70
13 11.71
1 0.90
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
50  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 165
16 9.70
12 7.27
9 5.45
2 1.21
1 0.61
125 75.76
40 24.24%
51  โรงเรียนบ้านโคกทราย 108
5 4.63
6 5.56
14 12.96
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
52  โรงเรียนบ้านคู 155
6 3.87
1 0.65
14 9.03
0 0.00
15 9.68
119 76.77
36 23.23%
53  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 69
4 5.80
5 7.25
5 7.25
1 1.45
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
54  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 192
11 5.73
11 5.73
9 4.69
6 3.13
7 3.65
148 77.08
44 22.92%
55  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 315
26 8.25
15 4.76
20 6.35
7 2.22
4 1.27
243 77.14
72 22.86%
56  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 148
10 6.76
7 4.73
5 3.38
0 0.00
11 7.43
115 77.70
33 22.30%
57  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
16 11.94
9 6.72
2 1.49
2 1.49
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
58  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 163
11 6.75
16 9.82
6 3.68
2 1.23
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
59  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 118
11 9.32
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
60  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 147
11 7.48
0 0.00
14 9.52
6 4.08
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
61  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 114
5 4.39
4 3.51
14 12.28
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
62  โรงเรียนวัดพระเกิด 124
6 4.84
8 6.45
11 8.87
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
63  โรงเรียนบ้านน้ำตก 158
9 5.70
5 3.16
18 11.39
1 0.63
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
64  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 171
21 12.28
4 2.34
9 5.26
1 0.58
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
65  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 49
4 8.16
3 6.12
2 4.08
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
66  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 99
2 2.02
4 4.04
10 10.10
4 4.04
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
67  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 110
5 4.55
5 4.55
10 9.09
2 1.82
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
68  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
69  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 36
2 5.56
3 8.33
0 0.00
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
70  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 147
5 3.40
5 3.40
18 12.24
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
71  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 599
26 4.34
20 3.34
15 2.50
22 3.67
26 4.34
490 81.80
109 18.20%
72  โรงเรียนบ้านท่าวา 66
6 9.09
2 3.03
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนบ้านท่าลาด 227
17 7.49
6 2.64
17 7.49
1 0.44
0 0.00
186 81.94
41 18.06%
74  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 133
9 6.77
5 3.76
4 3.01
4 3.01
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
75  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 157
7 4.46
8 5.10
13 8.28
0 0.00
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
76  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 174
5 2.87
6 3.45
7 4.02
6 3.45
7 4.02
143 82.18
31 17.82%
77  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 45
1 2.22
2 4.44
3 6.67
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
78  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 138
4 2.90
8 5.80
11 7.97
0 0.00
1 0.72
114 82.61
24 17.39%
79  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 98
4 4.08
0 0.00
12 12.24
1 1.02
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
80  โรงเรียนบ้านควนแหวง 244
16 6.56
2 0.82
19 7.79
4 1.64
0 0.00
203 83.20
41 16.80%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนวัดปัณณาราม 60
4 6.67
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
83  โรงเรียนวัดลอน 174
5 2.87
6 3.45
15 8.62
0 0.00
3 1.72
145 83.33
29 16.67%
84  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 94
4 4.26
4 4.26
3 3.19
2 2.13
2 2.13
79 84.04
15 15.96%
85  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 132
7 5.30
1 0.76
13 9.85
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
86  โรงเรียนวัดไทรพอน 109
7 6.42
1 0.92
7 6.42
2 1.83
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
87  โรงเรียนวัดฝาละมี 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
88  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 251
22 8.76
4 1.59
11 4.38
1 0.40
0 0.00
213 84.86
38 15.14%
89  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 69
5 7.25
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
90  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 236
7 2.97
2 0.85
22 9.32
3 1.27
0 0.00
202 85.59
34 14.41%
91  โรงเรียนวัดควนเผยอ 154
9 5.84
6 3.90
1 0.65
3 1.95
3 1.95
132 85.71
22 14.29%
92  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 131
2 1.53
6 4.58
10 7.63
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
93  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 449
36 8.02
0 0.00
24 5.35
0 0.00
0 0.00
389 86.64
60 13.36%
94  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
1 1.18
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
95  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 70
2 2.86
3 4.29
2 2.86
2 2.86
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
96  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 117
3 2.56
2 1.71
10 8.55
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
97  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 111
2 1.80
3 2.70
7 6.31
2 1.80
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
98  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
99  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 282
11 3.90
9 3.19
11 3.90
1 0.35
3 1.06
247 87.59
35 12.41%
100  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 252
13 5.16
3 1.19
15 5.95
0 0.00
0 0.00
221 87.70
31 12.30%
101  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 124
9 7.26
0 0.00
5 4.03
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
102  โรงเรียนวัดโรจนาราม 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
103  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 211
6 2.84
1 0.47
12 5.69
2 0.95
0 0.00
190 90.05
21 9.95%
104  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 161
6 3.73
4 2.48
3 1.86
3 1.86
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
105  โรงเรียนบ้านต้นสน 88
3 3.41
1 1.14
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
106  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
5 7.46
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
108  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 117
3 2.56
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
109  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
110  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 189
8 4.23
0 0.00
3 1.59
0 0.00
0 0.00
178 94.18
11 5.82%
111  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
112  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 140
3 2.14
0 0.00
2 1.43
1 0.71
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
113  โรงเรียนวัดโตนด 63
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
114  โรงเรียนบ้านเทพราช 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%

 

จำนวนนักเรียน  18,184 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,283 7.06
เตี้ย  831 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,616 8.89
ผอมและเตี้ย  510 2.80
อ้วนและเตี้ย  384 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,560 74.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,624 คน


25.43%


Powered By www.thaieducation.net