ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 74
10 13.51
19 25.68
12 16.22
11 14.86
7 9.46
15 20.27
59 79.73%
2  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 365
61 16.71
37 10.14
31 8.49
29 7.95
28 7.67
179 49.04
186 50.96%
3  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 154
10 6.49
9 5.84
18 11.69
17 11.04
24 15.58
76 49.35
78 50.65%
4  โรงเรียน บ้านสระนา 129
20 15.50
9 6.98
14 10.85
12 9.30
9 6.98
65 50.39
64 49.61%
5  โรงเรียน บ้านบางหัก 33
12 36.36
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
6  โรงเรียน บ้านสามแยก 102
8 7.84
2 1.96
21 20.59
7 6.86
9 8.82
55 53.92
47 46.08%
7  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 270
27 10.00
31 11.48
61 22.59
2 0.74
2 0.74
147 54.44
123 45.56%
8  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 160
15 9.38
2 1.25
17 10.63
17 10.63
19 11.88
90 56.25
70 43.75%
9  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 222
42 18.92
17 7.66
23 10.36
10 4.50
5 2.25
125 56.31
97 43.69%
10  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 292
37 12.67
37 12.67
37 12.67
6 2.05
1 0.34
174 59.59
118 40.41%
11  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 799
36 4.51
14 1.75
134 16.77
50 6.26
88 11.01
477 59.70
322 40.30%
12  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 201
10 4.98
7 3.48
26 12.94
17 8.46
20 9.95
121 60.20
80 39.80%
13  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 129
15 11.63
11 8.53
20 15.50
4 3.10
0 0.00
79 61.24
50 38.76%
14  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 72
13 18.06
1 1.39
13 18.06
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
15  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 114
18 15.79
4 3.51
19 16.67
0 0.00
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
16  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 178
16 8.99
14 7.87
32 17.98
0 0.00
0 0.00
116 65.17
62 34.83%
17  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 109
15 13.76
1 0.92
20 18.35
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
18  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 137
6 4.38
7 5.11
21 15.33
5 3.65
6 4.38
92 67.15
45 32.85%
19  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 92
11 11.96
2 2.17
14 15.22
2 2.17
1 1.09
62 67.39
30 32.61%
20  โรงเรียนวัดเนินตามาก 68
13 19.12
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
21  โรงเรียนบ้านเนิน 97
3 3.09
12 12.37
7 7.22
3 3.09
4 4.12
68 70.10
29 29.90%
22  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 906
36 3.97
18 1.99
91 10.04
54 5.96
63 6.95
644 71.08
262 28.92%
23  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 110
16 14.55
3 2.73
11 10.00
1 0.91
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
24  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 157
7 4.46
5 3.18
17 10.83
7 4.46
8 5.10
113 71.97
44 28.03%
25  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 281
16 5.69
16 5.69
42 14.95
2 0.71
1 0.36
204 72.60
77 27.40%
26  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 298
12 4.03
14 4.70
28 9.40
7 2.35
20 6.71
217 72.82
81 27.18%
27  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 118
5 4.24
6 5.08
21 17.80
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
28  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1028
69 6.71
38 3.70
171 16.63
0 0.00
0 0.00
750 72.96
278 27.04%
29  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 877
12 1.37
31 3.53
178 20.30
16 1.82
0 0.00
640 72.98
237 27.02%
30  โรงเรียนวัดแหลมแค 274
16 5.84
6 2.19
48 17.52
0 0.00
0 0.00
204 74.45
70 25.55%
31  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 154
7 4.55
6 3.90
19 12.34
7 4.55
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
32  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 159
3 1.89
9 5.66
25 15.72
3 1.89
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
33  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 153
11 7.19
13 8.50
13 8.50
1 0.65
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
34  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 180
8 4.44
13 7.22
12 6.67
5 2.78
5 2.78
137 76.11
43 23.89%
35  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 232
13 5.60
9 3.88
17 7.33
7 3.02
9 3.88
177 76.29
55 23.71%
36  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 148
12 8.11
8 5.41
15 10.14
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
37  โรงเรียน วัดแปลงเกต 140
8 5.71
9 6.43
12 8.57
4 2.86
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
38  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 198
7 3.54
5 2.53
33 16.67
1 0.51
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
39  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 181
11 6.08
3 1.66
22 12.15
6 3.31
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
40  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 48
0 0.00
2 4.17
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 93
3 3.23
8 8.60
5 5.38
5 5.38
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
42  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 81
4 4.94
6 7.41
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
43  โรงเรียน วัดบางนาง 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
44  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 74
4 5.41
4 5.41
5 6.76
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
45  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 74
1 1.35
5 6.76
10 13.51
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
46  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 205
3 1.46
9 4.39
20 9.76
7 3.41
5 2.44
161 78.54
44 21.46%
47  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 104
5 4.81
2 1.92
14 13.46
1 0.96
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
48  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 90
5 5.56
2 2.22
10 11.11
2 2.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
49  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 158
11 6.96
3 1.90
19 12.03
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
50  โรงเรียนบ้านหนองข่า 120
5 4.17
1 0.83
13 10.83
2 1.67
4 3.33
95 79.17
25 20.83%
51  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 149
8 5.37
5 3.36
16 10.74
2 1.34
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
52  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 175
3 1.71
7 4.00
15 8.57
7 4.00
4 2.29
139 79.43
36 20.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 122
4 3.28
6 4.92
5 4.10
6 4.92
4 3.28
97 79.51
25 20.49%
54  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 539
34 6.31
12 2.23
57 10.58
7 1.30
0 0.00
429 79.59
110 20.41%
55  โรงเรียนบ้านคลองยาง 60
2 3.33
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 170
10 5.88
12 7.06
12 7.06
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
57  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 81
10 12.35
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
58  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
59  โรงเรียนวัดนาวังหิน 56
0 0.00
5 8.93
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
60  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 114
6 5.26
4 3.51
9 7.89
3 2.63
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
61  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 173
9 5.20
6 3.47
7 4.05
7 4.05
4 2.31
140 80.92
33 19.08%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 95
2 2.11
2 2.11
14 14.74
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
63  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 314
19 6.05
0 0.00
40 12.74
0 0.00
0 0.00
255 81.21
59 18.79%
64  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 222
3 1.35
7 3.15
29 13.06
2 0.90
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
65  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 218
16 7.34
4 1.83
20 9.17
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
66  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 302
15 4.97
13 4.30
13 4.30
14 4.64
0 0.00
247 81.79
55 18.21%
67  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
68  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 140
5 3.57
4 2.86
11 7.86
4 2.86
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
69  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 91
3 3.30
5 5.49
7 7.69
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
70  โรงเรียน บ้านบางแสม 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
71  โรงเรียนวัดพานทอง 431
22 5.10
3 0.70
46 10.67
3 0.70
0 0.00
357 82.83
74 17.17%
72  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 216
8 3.70
18 8.33
8 3.70
3 1.39
0 0.00
179 82.87
37 17.13%
73  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 94
5 5.32
0 0.00
6 6.38
0 0.00
5 5.32
78 82.98
16 17.02%
74  โรงเรียนบ้านทับร้าง 292
16 5.48
11 3.77
21 7.19
1 0.34
0 0.00
243 83.22
49 16.78%
75  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3227
195 6.04
60 1.86
253 7.84
15 0.46
4 0.12
2700 83.67
527 16.33%
76  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 113
4 3.54
0 0.00
11 9.73
3 2.65
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
77  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 141
7 4.96
8 5.67
6 4.26
1 0.71
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
78  โรงเรียนบ้านทรายมูล 154
2 1.30
6 3.90
16 10.39
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
79  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 45
0 0.00
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
80  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 105
10 9.52
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
81  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 73
1 1.37
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
82  โรงเรียนวัดทรงธรรม 293
16 5.46
8 2.73
20 6.83
0 0.00
0 0.00
249 84.98
44 15.02%
83  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 108
4 3.70
5 4.63
7 6.48
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
84  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 108
6 5.56
1 0.93
9 8.33
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
85  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 95
4 4.21
1 1.05
7 7.37
2 2.11
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
86  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 96
6 6.25
3 3.13
4 4.17
1 1.04
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
87  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 290
2 0.69
3 1.03
37 12.76
0 0.00
0 0.00
248 85.52
42 14.48%
88  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 76
3 3.95
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
89  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 107
8 7.48
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
90  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 103
6 5.83
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
91  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1123
28 2.49
20 1.78
95 8.46
6 0.53
1 0.09
973 86.64
150 13.36%
92  โรงเรียนวัดเนินสัก 109
5 4.59
4 3.67
5 4.59
0 0.00
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
93  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
94  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 187
3 1.60
6 3.21
13 6.95
0 0.00
0 0.00
165 88.24
22 11.76%
95  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 129
3 2.33
4 3.10
8 6.20
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
96  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 69
1 1.45
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
97  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
98  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 80
5 6.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
99  โรงเรียน บ้านทับสูง 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
100  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 66
2 3.03
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
101  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 224
5 2.23
3 1.34
11 4.91
1 0.45
0 0.00
204 91.07
20 8.93%
102  โรงเรียนบ้านคลองโค 112
5 4.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.57
103 91.96
9 8.04%
103  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 420
5 1.19
8 1.90
12 2.86
3 0.71
0 0.00
392 93.33
28 6.67%
105  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
106  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
107  โรงเรียนบ้านคลองปริง 83
2 2.41
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
108  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
109  โรงเรียนบ้านหนองยาง 164
0 0.00
0 0.00
7 4.27
0 0.00
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
110  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 127
1 0.79
1 0.79
2 1.57
1 0.79
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
111  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
112  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%

 

จำนวนนักเรียน  23,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,264 5.43
เตี้ย  786 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,411 10.35
ผอมและเตี้ย  430 1.85
อ้วนและเตี้ย  366 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,029 77.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,257 คน


22.58%


Powered By www.thaieducation.net