ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนผังปาล์ม 7 14
2 14.29
3 21.43
5 35.71
2 14.29
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 56
18 32.14
10 17.86
8 14.29
14 25.00
6 10.71
0 0.00
56 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101
17 16.83
22 21.78
2 1.98
33 32.67
18 17.82
9 8.91
92 91.09%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 96
11 11.46
30 31.25
23 23.96
10 10.42
10 10.42
12 12.50
84 87.50%
5  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127
12 9.45
23 18.11
11 8.66
35 27.56
29 22.83
17 13.39
110 86.61%
6  โรงเรียนบ้านบุโบย 86
15 17.44
9 10.47
7 8.14
24 27.91
17 19.77
14 16.28
72 83.72%
7  โรงเรียนบ้านควน 464
104 22.41
79 17.03
54 11.64
83 17.89
65 14.01
79 17.03
385 82.97%
8  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26
7 26.92
7 26.92
6 23.08
0 0.00
0 0.00
6 23.08
20 76.92%
9  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 123
49 39.84
15 12.20
6 4.88
12 9.76
3 2.44
38 30.89
85 69.11%
10  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 46
10 21.74
5 10.87
6 13.04
9 19.57
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
11  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517
72 13.93
61 11.80
86 16.63
54 10.44
58 11.22
186 35.98
331 64.02%
12  โรงเรียนบ้านคลองขุด 498
90 18.07
50 10.04
70 14.06
61 12.25
46 9.24
181 36.35
317 63.65%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122
8 6.56
16 13.11
19 15.57
5 4.10
25 20.49
49 40.16
73 59.84%
14  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176
33 18.75
20 11.36
13 7.39
14 7.95
24 13.64
72 40.91
104 59.09%
15  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218
46 21.10
29 13.30
15 6.88
22 10.09
15 6.88
91 41.74
127 58.26%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 209
31 14.83
15 7.18
15 7.18
44 21.05
15 7.18
89 42.58
120 57.42%
17  โรงเรียนบ้านเกตรี 266
35 13.16
19 7.14
8 3.01
50 18.80
39 14.66
115 43.23
151 56.77%
18  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 321
73 22.74
38 11.84
26 8.10
29 9.03
11 3.43
144 44.86
177 55.14%
19  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118
18 15.25
6 5.08
5 4.24
24 20.34
11 9.32
54 45.76
64 54.24%
20  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 164
29 17.68
32 19.51
18 10.98
7 4.27
2 1.22
76 46.34
88 53.66%
21  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584
112 7.07
107 6.76
209 13.19
214 13.51
207 13.07
735 46.40
849 53.60%
22  โรงเรียนผังปาล์ม 1 189
33 17.46
15 7.94
33 17.46
12 6.35
7 3.70
89 47.09
100 52.91%
23  โรงเรียนบ้านเขาใคร 155
21 13.55
11 7.10
12 7.74
35 22.58
3 1.94
73 47.10
82 52.90%
24  โรงเรียนบ้านทุ่ง 127
19 14.96
11 8.66
5 3.94
19 14.96
13 10.24
60 47.24
67 52.76%
25  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 264
44 16.67
39 14.77
25 9.47
25 9.47
2 0.76
129 48.86
135 51.14%
26  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263
45 17.11
30 11.41
32 12.17
21 7.98
6 2.28
129 49.05
134 50.95%
27  โรงเรียนบ้านวังประจัน 121
20 16.53
14 11.57
7 5.79
8 6.61
11 9.09
61 50.41
60 49.59%
28  โรงเรียนบ้านราไว 126
14 11.11
21 16.67
7 5.56
17 13.49
2 1.59
65 51.59
61 48.41%
29  โรงเรียนบ้านโกตา 119
15 12.61
13 10.92
8 6.72
13 10.92
8 6.72
62 52.10
57 47.90%
30  โรงเรียนบ้านหาญ 66
18 27.27
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
35 53.03
31 46.97%
31  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 195
26 13.33
35 17.95
3 1.54
26 13.33
0 0.00
105 53.85
90 46.15%
32  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 76
10 13.16
14 18.42
8 10.53
0 0.00
3 3.95
41 53.95
35 46.05%
33  โรงเรียนบ้านทางยาง 86
13 15.12
8 9.30
3 3.49
14 16.28
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
34  โรงเรียนบ้านเนินสูง 25
8 32.00
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
35  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 264
26 9.85
24 9.09
62 23.48
0 0.00
0 0.00
152 57.58
112 42.42%
36  โรงเรียนบ้านหัวควน 154
34 22.08
10 6.49
20 12.99
1 0.65
0 0.00
89 57.79
65 42.21%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214
17 7.94
34 15.89
32 14.95
2 0.93
2 0.93
127 59.35
87 40.65%
38  โรงเรียนบ้านวังตง 144
13 9.03
16 11.11
17 11.81
8 5.56
4 2.78
86 59.72
58 40.28%
39  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 200
47 23.50
24 12.00
7 3.50
2 1.00
0 0.00
120 60.00
80 40.00%
40  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 61
14 22.95
1 1.64
4 6.56
5 8.20
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
41  โรงเรียนบ้านปากบารา 204
27 13.24
11 5.39
30 14.71
7 3.43
5 2.45
124 60.78
80 39.22%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84
3 3.57
6 7.14
13 15.48
10 11.90
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
43  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 100
29 29.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
62 62.00
38 38.00%
44  โรงเรียนบ้านดูสน 120
22 18.33
0 0.00
23 19.17
0 0.00
0 0.00
75 62.50
45 37.50%
45  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 99
14 14.14
15 15.15
5 5.05
3 3.03
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
46  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255
40 15.69
7 2.75
11 4.31
18 7.06
18 7.06
161 63.14
94 36.86%
47  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 49
11 22.45
7 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
48  โรงเรียนบ้านควนเก 225
3 1.33
6 2.67
15 6.67
41 18.22
16 7.11
144 64.00
81 36.00%
49  โรงเรียนบ้านท่าหิน 75
20 26.67
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
50  โรงเรียนบ้านนาข่า 87
10 11.49
4 4.60
17 19.54
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
51  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95
5 5.26
11 11.58
9 9.47
7 7.37
1 1.05
62 65.26
33 34.74%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 29
2 6.90
2 6.90
3 10.34
1 3.45
2 6.90
19 65.52
10 34.48%
53  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
5 7.46
2 2.99
14 20.90
2 2.99
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
54  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 205
34 16.59
11 5.37
7 3.41
12 5.85
6 2.93
135 65.85
70 34.15%
55  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 91
15 16.48
8 8.79
8 8.79
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
56  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 89
21 23.60
0 0.00
8 8.99
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
57  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 262
20 7.63
16 6.11
32 12.21
12 4.58
7 2.67
175 66.79
87 33.21%
58  โรงเรียนบ้านใหม่ 205
28 13.66
17 8.29
9 4.39
14 6.83
0 0.00
137 66.83
68 33.17%
59  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 172
24 13.95
26 15.12
7 4.07
0 0.00
0 0.00
115 66.86
57 33.14%
60  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 109
14 12.84
14 12.84
1 0.92
6 5.50
1 0.92
73 66.97
36 33.03%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252
40 15.87
20 7.94
18 7.14
5 1.98
0 0.00
169 67.06
83 32.94%
62  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 155
18 11.61
18 11.61
13 8.39
0 0.00
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
63  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117
9 7.69
10 8.55
6 5.13
7 5.98
4 3.42
81 69.23
36 30.77%
64  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 215
31 14.42
5 2.33
29 13.49
0 0.00
0 0.00
150 69.77
65 30.23%
65  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 264
22 8.33
11 4.17
44 16.67
2 0.76
0 0.00
185 70.08
79 29.92%
66  โรงเรียนบ้านคีรีวง 97
10 10.31
12 12.37
3 3.09
3 3.09
1 1.03
68 70.10
29 29.90%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 154
19 12.34
25 16.23
2 1.30
0 0.00
0 0.00
108 70.13
46 29.87%
68  โรงเรียนบ้านวังปริง 144
14 9.72
11 7.64
9 6.25
8 5.56
0 0.00
102 70.83
42 29.17%
69  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 281
29 10.32
10 3.56
38 13.52
4 1.42
0 0.00
200 71.17
81 28.83%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67
10 14.93
5 7.46
2 2.99
2 2.99
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
71  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53
5 9.43
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
72  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 149
10 6.71
4 2.68
12 8.05
14 9.40
1 0.67
108 72.48
41 27.52%
73  โรงเรียนบ้านเขาจีน 255
23 9.02
18 7.06
16 6.27
13 5.10
0 0.00
185 72.55
70 27.45%
74  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70
7 10.00
3 4.29
8 11.43
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
75  โรงเรียนบ้านปากบาง 182
4 2.20
8 4.40
30 16.48
7 3.85
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
76  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 101
10 9.90
3 2.97
14 13.86
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
77  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 151
17 11.26
15 9.93
4 2.65
4 2.65
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
78  โรงเรียนบ้านนาทอน 196
17 8.67
8 4.08
17 8.67
8 4.08
1 0.51
145 73.98
51 26.02%
79  โรงเรียนบ้านควนล่อน 104
9 8.65
2 1.92
15 14.42
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
80  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132
8 6.06
15 11.36
8 6.06
3 2.27
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
81  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 94
15 15.96
3 3.19
1 1.06
5 5.32
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
82  โรงเรียนบ้านนาแค 51
7 13.73
5 9.80
1 1.96
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
83  โรงเรียนบ้านช่องไทร 171
13 7.60
9 5.26
8 4.68
6 3.51
7 4.09
128 74.85
43 25.15%
84  โรงเรียนบ้านในเมือง 153
6 3.92
8 5.23
17 11.11
5 3.27
2 1.31
115 75.16
38 24.84%
85  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 130
13 10.00
5 3.85
10 7.69
4 3.08
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
86  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 155
10 6.45
0 0.00
28 18.06
0 0.00
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
87  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 196
23 11.73
15 7.65
10 5.10
0 0.00
0 0.00
148 75.51
48 24.49%
88  โรงเรียนบ้านอุไร 74
4 5.41
3 4.05
10 13.51
1 1.35
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
89  โรงเรียนบ้านสนกลาง 103
9 8.74
0 0.00
7 6.80
7 6.80
2 1.94
78 75.73
25 24.27%
90  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 198
13 6.57
18 9.09
16 8.08
1 0.51
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
91  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 129
8 6.20
8 6.20
13 10.08
1 0.78
1 0.78
98 75.97
31 24.03%
92  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 125
7 5.60
10 8.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
93  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 138
12 8.70
9 6.52
6 4.35
6 4.35
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
94  โรงเรียนวรรธนะสาร 126
8 6.35
4 3.17
15 11.90
3 2.38
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
95  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 85
7 8.24
5 5.88
5 5.88
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 43
4 9.30
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
97  โรงเรียนบ้านป่าพน 169
12 7.10
13 7.69
13 7.69
1 0.59
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
98  โรงเรียนผังปาล์ม 2 223
19 8.52
13 5.83
8 3.59
7 3.14
4 1.79
172 77.13
51 22.87%
99  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136
1 0.74
24 17.65
6 4.41
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
100  โรงเรียนอนุบาลละงู 739
60 8.12
24 3.25
84 11.37
0 0.00
0 0.00
571 77.27
168 22.73%
101  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 425
16 3.76
26 6.12
40 9.41
6 1.41
8 1.88
329 77.41
96 22.59%
102  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 165
7 4.24
14 8.48
15 9.09
0 0.00
1 0.61
128 77.58
37 22.42%
103  โรงเรียนบ้านนาพญา 145
5 3.45
0 0.00
26 17.93
1 0.69
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
104  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 124
6 4.84
8 6.45
10 8.06
1 0.81
2 1.61
97 78.23
27 21.77%
105  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 167
9 5.39
22 13.17
4 2.40
1 0.60
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
106  โรงเรียนบ้านท่าแพ 144
20 13.89
5 3.47
4 2.78
2 1.39
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
107  โรงเรียนบ้านไทรงาม 131
11 8.40
8 6.11
7 5.34
2 1.53
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
108  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 89
11 12.36
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
109  โรงเรียนบ้านทางงอ 127
10 7.87
5 3.94
5 3.94
7 5.51
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
110  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 189
11 5.82
4 2.12
23 12.17
1 0.53
0 0.00
150 79.37
39 20.63%
111  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 469
40 8.53
20 4.26
36 7.68
0 0.00
0 0.00
373 79.53
96 20.47%
112  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181
9 4.97
6 3.31
12 6.63
10 5.52
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
113  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153
11 7.19
5 3.27
13 8.50
2 1.31
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
114  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79
4 5.06
4 5.06
2 2.53
5 6.33
1 1.27
63 79.75
16 20.25%
115  โรงเรียนบ้านควนสตอ 178
9 5.06
4 2.25
8 4.49
10 5.62
4 2.25
143 80.34
35 19.66%
116  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
117  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
118  โรงเรียนบ้านกาเนะ 151
8 5.30
7 4.64
11 7.28
2 1.32
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
119  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 154
7 4.55
2 1.30
13 8.44
5 3.25
1 0.65
126 81.82
28 18.18%
120  โรงเรียนนิคมซอย 10 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
4 6.56
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
121  โรงเรียนบ้านปากปิง 81
2 2.47
4 4.94
7 8.64
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
122  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336
11 3.27
14 4.17
22 6.55
10 2.98
0 0.00
279 83.04
57 16.96%
123  โรงเรียนบ้านควนขัน 77
10 12.99
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
124  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 317
29 9.15
2 0.63
16 5.05
5 1.58
1 0.32
264 83.28
53 16.72%
125  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
3 3.85
3 3.85
3 3.85
2 2.56
2 2.56
65 83.33
13 16.67%
126  โรงเรียนบ้านอุได 122
7 5.74
3 2.46
10 8.20
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
127  โรงเรียนบ้านไร่ 130
12 9.23
4 3.08
4 3.08
1 0.77
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
6 6.74
7 7.87
1 1.12
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
129  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 51
1 1.96
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
130  โรงเรียนบ้านกาแบง 96
4 4.17
0 0.00
10 10.42
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
131  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 86
2 2.33
3 3.49
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
132  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
4 6.56
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
133  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130
5 3.85
1 0.77
12 9.23
1 0.77
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
134  โรงเรียนบ้านท่ายาง 67
1 1.49
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
135  โรงเรียนบ้านฉลุง 181
15 8.29
0 0.00
6 3.31
2 1.10
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
136  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 103
2 1.94
2 1.94
6 5.83
2 1.94
1 0.97
90 87.38
13 12.62%
137  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
138  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 121
0 0.00
9 7.44
5 4.13
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
139  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 152
4 2.63
1 0.66
8 5.26
4 2.63
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
140  โรงเรียนบ้านราวปลา 109
0 0.00
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
141  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 82
4 4.88
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
142  โรงเรียนบ้านนาลาน 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
143  โรงเรียนบ้านดาหลำ 156
0 0.00
17 10.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
144  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 99
4 4.04
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
145  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 131
4 3.05
3 2.29
5 3.82
1 0.76
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
146  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
2 1.82
2 1.82
100 90.91
10 9.09%
147  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 139
6 4.32
0 0.00
6 4.32
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
148  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
149  โรงเรียนบ้านสายควน 120
7 5.83
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
150  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
-1 -1.28
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
151  โรงเรียนบ้านลาหงา 341
6 1.76
3 0.88
10 2.93
1 0.29
1 0.29
320 93.84
21 6.16%
152  โรงเรียนบ้านปากละงู 167
1 0.60
2 1.20
4 2.40
2 1.20
1 0.60
157 94.01
10 5.99%
153  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 293
5 1.71
7 2.39
5 1.71
0 0.00
0 0.00
276 94.20
17 5.80%
154  โรงเรียนบ้านบารายี 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
155  โรงเรียนบ้านกาลูบี 196
0 0.00
2 1.02
4 2.04
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
156  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
157  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านสาคร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,077 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,503 9.98
เตี้ย  1,709 6.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,163 8.63
ผอมและเตี้ย  1,323 5.28
อ้วนและเตี้ย  770 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,609 66.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,468 คน


33.77%


Powered By www.thaieducation.net