ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควน 114
18 15.79
3 2.63
17 14.91
21 18.42
19 16.67
36 31.58
78 68.42%
2  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 286
66 23.08
34 11.89
6 2.10
66 23.08
16 5.59
98 34.27
188 65.73%
3  โรงเรียนวัดท่าข้าม 52
10 19.23
4 7.69
8 15.38
5 9.62
6 11.54
19 36.54
33 63.46%
4  โรงเรียนบ้านเกาะนก 115
47 40.87
13 11.30
10 8.70
0 0.00
0 0.00
45 39.13
70 60.87%
5  โรงเรียนบ้านฉลุง 461
84 18.22
76 16.49
44 9.54
50 10.85
22 4.77
185 40.13
276 59.87%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 85
13 15.29
6 7.06
9 10.59
14 16.47
8 9.41
35 41.18
50 58.82%
7  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 202
21 10.40
8 3.96
30 14.85
29 14.36
28 13.86
86 42.57
116 57.43%
8  โรงเรียนบ้านโคกเมา 534
47 8.80
31 5.81
53 9.93
78 14.61
84 15.73
241 45.13
293 54.87%
9  โรงเรียน วัดคลองแห 248
27 10.89
6 2.42
32 12.90
33 13.31
38 15.32
112 45.16
136 54.84%
10  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 59
30 50.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 49.15
30 50.85%
11  โรงเรียนบ้านดินลาน 126
31 24.60
13 10.32
16 12.70
4 3.17
0 0.00
62 49.21
64 50.79%
12  โรงเรียนวัดเขากลอย 142
29 20.42
15 10.56
2 1.41
10 7.04
15 10.56
71 50.00
71 50.00%
13  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 172
25 14.53
16 9.30
23 13.37
11 6.40
9 5.23
88 51.16
84 48.84%
14  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 329
27 8.21
12 3.65
41 12.46
39 11.85
27 8.21
183 55.62
146 44.38%
15  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 156
26 16.67
20 12.82
23 14.74
0 0.00
0 0.00
87 55.77
69 44.23%
16  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 225
18 8.00
12 5.33
17 7.56
30 13.33
21 9.33
127 56.44
98 43.56%
17  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 489
38 7.77
54 11.04
41 8.38
38 7.77
41 8.38
277 56.65
212 43.35%
18  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 332
43 12.95
24 7.23
40 12.05
19 5.72
14 4.22
192 57.83
140 42.17%
19  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 647
177 27.36
39 6.03
50 7.73
0 0.00
0 0.00
381 58.89
266 41.11%
20  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 134
20 14.93
18 13.43
3 2.24
11 8.21
3 2.24
79 58.96
55 41.04%
21  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 808
56 6.93
62 7.67
31 3.84
116 14.36
66 8.17
477 59.03
331 40.97%
22  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 83
13 15.66
8 9.64
3 3.61
7 8.43
3 3.61
49 59.04
34 40.96%
23  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 47
4 8.51
0 0.00
15 31.91
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
24  โรงเรียนบ้านวังพา 229
6 2.62
14 6.11
23 10.04
20 8.73
26 11.35
140 61.14
89 38.86%
25  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 85
20 23.53
0 0.00
4 4.71
9 10.59
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
26  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 196
17 8.67
36 18.37
3 1.53
17 8.67
3 1.53
120 61.22
76 38.78%
27  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 394
40 10.15
13 3.30
53 13.45
20 5.08
25 6.35
243 61.68
151 38.32%
28  โรงเรียนบ้านหินผุด 158
11 6.96
8 5.06
11 6.96
19 12.03
11 6.96
98 62.03
60 37.97%
29  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 132
0 0.00
0 0.00
41 31.06
8 6.06
1 0.76
82 62.12
50 37.88%
30  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 205
31 15.12
12 5.85
25 12.20
9 4.39
0 0.00
128 62.44
77 37.56%
31  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 98
20 20.41
3 3.06
7 7.14
6 6.12
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
32  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 870
45 5.17
31 3.56
66 7.59
76 8.74
97 11.15
555 63.79
315 36.21%
33  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 108
14 12.96
4 3.70
20 18.52
1 0.93
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
34  โรงเรียนวัดจังโหลน 50
11 22.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
35  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 107
16 14.95
8 7.48
12 11.21
1 0.93
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
36  โรงเรียนวัดแม่เตย 84
14 16.67
8 9.52
3 3.57
0 0.00
4 4.76
55 65.48
29 34.52%
37  โรงเรียนวัดบางลึก 32
5 15.63
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
38  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 60
8 13.33
6 10.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
39  โรงเรียนวัดดอน 73
10 13.70
5 6.85
4 5.48
4 5.48
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
40  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 52
6 11.54
5 9.62
1 1.92
5 9.62
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
41  โรงเรียนบ้านควนนา 49
0 0.00
5 10.20
11 22.45
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
42  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 433
24 5.54
5 1.15
52 12.01
29 6.70
31 7.16
292 67.44
141 32.56%
43  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 84
5 5.95
2 2.38
7 8.33
7 8.33
6 7.14
57 67.86
27 32.14%
44  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 159
23 14.47
17 10.69
9 5.66
2 1.26
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
45  โรงเรียนบ้านยวนยาง 67
15 22.39
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
46  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 233
47 20.17
20 8.58
4 1.72
0 0.00
1 0.43
161 69.10
72 30.90%
47  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 79
9 11.39
7 8.86
6 7.59
2 2.53
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
48  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 212
22 10.38
21 9.91
17 8.02
4 1.89
0 0.00
148 69.81
64 30.19%
49  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 63
9 14.29
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
50  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 79
8 10.13
5 6.33
10 12.66
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
51  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
11 7.75
9 6.34
7 4.93
9 6.34
3 2.11
103 72.54
39 27.46%
52  โรงเรียนบ้านชายคลอง 110
14 12.73
4 3.64
8 7.27
4 3.64
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
53  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 311
19 6.11
21 6.75
38 12.22
1 0.32
3 0.96
229 73.63
82 26.37%
54  โรงเรียนบ้านใต้ 277
24 8.66
18 6.50
22 7.94
9 3.25
0 0.00
204 73.65
73 26.35%
55  โรงเรียนวัดบางศาลา 130
10 7.69
0 0.00
23 17.69
0 0.00
1 0.77
96 73.85
34 26.15%
56  โรงเรียนบ้านหาร 176
27 15.34
4 2.27
14 7.95
1 0.57
0 0.00
130 73.86
46 26.14%
57  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 69
7 10.14
1 1.45
2 2.90
7 10.14
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 173
10 5.78
12 6.94
22 12.72
0 0.00
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
59  โรงเรียนบ้านนาลึก 63
5 7.94
9 14.29
1 1.59
0 0.00
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
60  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 130
6 4.62
7 5.38
8 6.15
5 3.85
7 5.38
97 74.62
33 25.38%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 403
20 4.96
7 1.74
28 6.95
27 6.70
18 4.47
303 75.19
100 24.81%
62  โรงเรียนบ้านคลองปอม 129
8 6.20
5 3.88
12 9.30
5 3.88
2 1.55
97 75.19
32 24.81%
63  โรงเรียนวัดนารังนก 65
7 10.77
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
64  โรงเรียนวัดควนเนียง 127
6 4.72
5 3.94
15 11.81
3 2.36
2 1.57
96 75.59
31 24.41%
65  โรงเรียนบ้านหน้าควน 87
4 4.60
4 4.60
6 6.90
5 5.75
2 2.30
66 75.86
21 24.14%
66  โรงเรียนวัดบางทีง 184
14 7.61
6 3.26
19 10.33
4 2.17
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 112
5 4.46
0 0.00
21 18.75
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
68  โรงเรียนวัดหูแร่ 379
30 7.92
19 5.01
36 9.50
2 0.53
0 0.00
292 77.04
87 22.96%
69  โรงเรียนบ้านป่ายาง 122
4 3.28
6 4.92
8 6.56
2 1.64
8 6.56
94 77.05
28 22.95%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 106
4 3.77
4 3.77
16 15.09
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
71  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 209
7 3.35
10 4.78
27 12.92
2 0.96
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
72  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1049
58 5.53
25 2.38
142 13.54
2 0.19
2 0.19
820 78.17
229 21.83%
73  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 255
23 9.02
13 5.10
17 6.67
1 0.39
1 0.39
200 78.43
55 21.57%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 121
9 7.44
2 1.65
7 5.79
8 6.61
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
75  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 224
18 8.04
3 1.34
5 2.23
12 5.36
10 4.46
176 78.57
48 21.43%
76  โรงเรียนบ้านเขาพระ 576
51 8.85
22 3.82
48 8.33
2 0.35
0 0.00
453 78.65
123 21.35%
77  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 113
8 7.08
0 0.00
8 7.08
8 7.08
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 134
7 5.22
7 5.22
14 10.45
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
79  โรงเรียนวัดคูหาใน 144
7 4.86
4 2.78
18 12.50
1 0.69
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
80  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 97
0 0.00
1 1.03
5 5.15
8 8.25
6 6.19
77 79.38
20 20.62%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
82  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 388
35 9.02
19 4.90
20 5.15
4 1.03
0 0.00
310 79.90
78 20.10%
83  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 327
24 7.34
6 1.83
35 10.70
0 0.00
0 0.00
262 80.12
65 19.88%
84  โรงเรียนวัดท่าช้าง 56
5 8.93
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
85  โรงเรียนบ้านหัวไทร 56
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
86  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 101
5 4.95
1 0.99
12 11.88
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
87  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 64
6 9.38
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
88  โรงเรียนวัดท่าหยี 64
3 4.69
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
90  โรงเรียนบ้านควนโส 148
7 4.73
8 5.41
12 8.11
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
91  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 147
4 2.72
3 2.04
15 10.20
3 2.04
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
92  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 161
8 4.97
3 1.86
14 8.70
2 1.24
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
93  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 150
0 0.00
11 7.33
14 9.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
94  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
11 8.59
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
95  โรงเรียนบ้านลานควาย 244
14 5.74
14 5.74
11 4.51
1 0.41
0 0.00
204 83.61
40 16.39%
96  โรงเรียนบ้านม่วง 180
7 3.89
5 2.78
12 6.67
5 2.78
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
97  โรงเรียนวัดเลียบ 87
4 4.60
0 0.00
1 1.15
2 2.30
7 8.05
73 83.91
14 16.09%
98  โรงเรียนวัดท่าแซ 153
9 5.88
0 0.00
8 5.23
5 3.27
2 1.31
129 84.31
24 15.69%
99  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
100  โรงเรียนบ้านไร่ 196
7 3.57
4 2.04
19 9.69
0 0.00
0 0.00
166 84.69
30 15.31%
101  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 164
7 4.27
0 0.00
10 6.10
6 3.66
2 1.22
139 84.76
25 15.24%
102  โรงเรียนบ้านกรอบ 223
19 8.52
1 0.45
5 2.24
8 3.59
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 69
7 10.14
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 106
1 0.94
4 3.77
9 8.49
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
105  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 211
8 3.79
3 1.42
9 4.27
5 2.37
4 1.90
182 86.26
29 13.74%
106  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
107  โรงเรียนวัดท่านางหอม 73
2 2.74
3 4.11
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
108  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 128
2 1.56
1 0.78
7 5.47
0 0.00
7 5.47
111 86.72
17 13.28%
109  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 83
4 4.82
1 1.20
5 6.02
1 1.20
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 168
8 4.76
5 2.98
8 4.76
1 0.60
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
111  โรงเรียนบ้านนาแสน 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
112  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 139
0 0.00
4 2.88
14 10.07
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
113  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 129
6 4.65
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
114  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 115
1 0.87
6 5.22
4 3.48
2 1.74
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
115  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 156
10 6.41
0 0.00
7 4.49
0 0.00
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
116  โรงเรียนบ้านท่าไทร 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
117  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 127
1 0.79
3 2.36
8 6.30
1 0.79
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
118  โรงเรียนบ้านควนขัน 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
3 4.92
55 90.16
6 9.84%
119  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 142
7 4.93
0 0.00
6 4.23
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
120  โรงเรียนบ้านควนกบ 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
121  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
122  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
123  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 126
2 1.59
2 1.59
0 0.00
2 1.59
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
124  โรงเรียนวัดปากจ่า 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
125  โรงเรียนวัดโคกม่วง 195
2 1.03
1 0.51
3 1.54
2 1.03
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
126  โรงเรียนวัดทุ่งคา 188
2 1.06
4 2.13
0 0.00
0 0.00
1 0.53
181 96.28
7 3.72%

 

จำนวนนักเรียน  22,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,981 8.88
เตี้ย  1,084 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,885 8.45
ผอมและเตี้ย  1,005 4.51
อ้วนและเตี้ย  720 3.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,626 70.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,675 คน


29.93%


Powered By www.thaieducation.net