ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 52
0 0.00
0 0.00
12 23.08
22 42.31
18 34.62
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนวัดท้ายยอ 40
13 32.50
5 12.50
8 20.00
10 25.00
4 10.00
0 0.00
40 100.00%
3  โรงเรียนวัดป่าขาด 22
2 9.09
5 22.73
6 27.27
5 22.73
4 18.18
0 0.00
22 100.00%
4  โรงเรียนวัดพังยาง 32
20 62.50
5 15.63
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนวัดเลียบ 99
13 13.13
24 24.24
15 15.15
16 16.16
17 17.17
14 14.14
85 85.86%
6  โรงเรียนบ้านขนุน 211
38 18.01
34 16.11
23 10.90
34 16.11
36 17.06
46 21.80
165 78.20%
7  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 42
6 14.29
4 9.52
7 16.67
7 16.67
7 16.67
11 26.19
31 73.81%
8  โรงเรียนบ้านรัดปูน 77
5 6.49
7 9.09
10 12.99
12 15.58
17 22.08
26 33.77
51 66.23%
9  โรงเรียนวัดใหญ่ 12
1 8.33
2 16.67
3 25.00
1 8.33
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
10  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 274
33 12.04
33 12.04
23 8.39
23 8.39
23 8.39
139 50.73
135 49.27%
11  โรงเรียนวัดชะแล้ 199
40 20.10
21 10.55
9 4.52
16 8.04
8 4.02
105 52.76
94 47.24%
12  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 35
6 17.14
3 8.57
4 11.43
2 5.71
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
13  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 357
69 19.33
18 5.04
20 5.60
14 3.92
38 10.64
198 55.46
159 44.54%
14  โรงเรียนวัดประดู่หอม 65
9 13.85
5 7.69
13 20.00
1 1.54
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
15  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 151
33 21.85
7 4.64
20 13.25
3 1.99
1 0.66
87 57.62
64 42.38%
16  โรงเรียนวัดประดู่ 79
6 7.59
6 7.59
5 6.33
5 6.33
10 12.66
47 59.49
32 40.51%
17  โรงเรียนวัดห้วยพุด 99
13 13.13
9 9.09
9 9.09
6 6.06
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
18  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 132
19 14.39
7 5.30
15 11.36
3 2.27
5 3.79
83 62.88
49 37.12%
19  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 62
8 12.90
4 6.45
8 12.90
2 3.23
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
20  โรงเรียนบ้านกลาง 208
29 13.94
26 12.50
9 4.33
9 4.33
3 1.44
132 63.46
76 36.54%
21  โรงเรียนวัดประเจียก 121
9 7.44
4 3.31
17 14.05
7 5.79
7 5.79
77 63.64
44 36.36%
22  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 85
9 10.59
0 0.00
11 12.94
10 11.76
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
23  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 182
15 8.24
11 6.04
27 14.84
11 6.04
0 0.00
118 64.84
64 35.16%
24  โรงเรียนวัดจาก 63
8 12.70
2 3.17
2 3.17
10 15.87
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
25  โรงเรียนบ้านชะแม 55
8 14.55
7 12.73
2 3.64
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
26  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 486
58 11.93
34 7.00
49 10.08
23 4.73
1 0.21
321 66.05
165 33.95%
27  โรงเรียนบ้านควนจง 112
3 2.68
3 2.68
13 11.61
7 6.25
12 10.71
74 66.07
38 33.93%
28  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 161
15 9.32
18 11.18
16 9.94
5 3.11
0 0.00
107 66.46
54 33.54%
29  โรงเรียน วัดกาหรํา 48
6 12.50
0 0.00
5 10.42
4 8.33
1 2.08
32 66.67
16 33.33%
30  โรงเรียนวัดท่าหิน 148
15 10.14
9 6.08
17 11.49
7 4.73
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
31  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 97
1 1.03
0 0.00
14 14.43
1 1.03
14 14.43
67 69.07
30 30.93%
32  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 162
6 3.70
3 1.85
20 12.35
9 5.56
12 7.41
112 69.14
50 30.86%
33  โรงเรียนวิเชียรชม 2055
207 10.07
31 1.51
395 19.22
0 0.00
0 0.00
1422 69.20
633 30.80%
34  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 349
36 10.32
20 5.73
29 8.31
15 4.30
6 1.72
243 69.63
106 30.37%
35  โรงเรียนวัดสามี 80
7 8.75
2 2.50
12 15.00
2 2.50
1 1.25
56 70.00
24 30.00%
36  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 41
3 7.32
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
37  โรงเรียนในเมือง 245
8 3.27
10 4.08
15 6.12
18 7.35
20 8.16
174 71.02
71 28.98%
38  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 142
0 0.00
0 0.00
17 11.97
8 5.63
16 11.27
101 71.13
41 28.87%
39  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 122
13 10.66
9 7.38
0 0.00
13 10.66
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
40  โรงเรียนวัดหนองหอย 84
3 3.57
3 3.57
12 14.29
6 7.14
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
41  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
2 8.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
42  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 154
4 2.60
3 1.95
18 11.69
18 11.69
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
43  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 194
10 5.15
4 2.06
21 10.82
19 9.79
0 0.00
140 72.16
54 27.84%
44  โรงเรียนวัดจันทน์ 47
1 2.13
3 6.38
6 12.77
1 2.13
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
45  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 80
5 6.25
5 6.25
2 2.50
3 3.75
7 8.75
58 72.50
22 27.50%
46  โรงเรียนบ้านรับแพรก 125
9 7.20
4 3.20
20 16.00
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
47  โรงเรียนวัดแจ้ง 64
6 9.38
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
48  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 340
16 4.71
16 4.71
30 8.82
18 5.29
9 2.65
251 73.82
89 26.18%
49  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 640
21 3.28
15 2.34
87 13.59
36 5.63
1 0.16
480 75.00
160 25.00%
50  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 44
6 13.64
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
33 75.00
11 25.00%
51  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 125
13 10.40
2 1.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
52  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 70
1 1.43
0 0.00
16 22.86
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
53  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 194
13 6.70
10 5.15
15 7.73
8 4.12
0 0.00
148 76.29
46 23.71%
54  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 60
7 11.67
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
55  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 649
61 9.40
31 4.78
20 3.08
27 4.16
12 1.85
498 76.73
151 23.27%
56  โรงเรียนวัดป่าขวาง 86
11 12.79
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
57  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 212
23 10.85
7 3.30
14 6.60
5 2.36
0 0.00
163 76.89
49 23.11%
58  โรงเรียนวัดกระดังงา 52
3 5.77
3 5.77
5 9.62
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
59  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
60  โรงเรียน วัดบ่อแดง 325
7 2.15
2 0.62
31 9.54
17 5.23
17 5.23
251 77.23
74 22.77%
61  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 102
10 9.80
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
62  โรงเรียนบ้านบางดาน 49
8 16.33
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
63  โรงเรียนวัดคูขุด 125
8 6.40
7 5.60
3 2.40
7 5.60
3 2.40
97 77.60
28 22.40%
64  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90
1 1.11
1 1.11
18 20.00
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
65  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 405
39 9.63
14 3.46
36 8.89
0 0.00
0 0.00
316 78.02
89 21.98%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 178
8 4.49
7 3.93
20 11.24
4 2.25
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
67  โรงเรียนวัดขนุน 69
5 7.25
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
68  โรงเรียนวัดประตูไชย 107
11 10.28
4 3.74
8 7.48
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
69  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 103
12 11.65
1 0.97
5 4.85
3 2.91
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 166
6 3.61
4 2.41
12 7.23
6 3.61
7 4.22
131 78.92
35 21.08%
71  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 134
8 5.97
9 6.72
8 5.97
3 2.24
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
72  โรงเรียนวัดปะโอ 267
22 8.24
6 2.25
23 8.61
0 0.00
4 1.50
212 79.40
55 20.60%
73  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 150
11 7.33
2 1.33
16 10.67
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
74  โรงเรียนวัดคูวา 85
2 2.35
5 5.88
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
75  โรงเรียนวัดปากแตระ 163
7 4.29
9 5.52
12 7.36
3 1.84
1 0.61
131 80.37
32 19.63%
76  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 67
5 7.46
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
77  โรงเรียนวัดโพธาราม 123
5 4.07
7 5.69
6 4.88
3 2.44
2 1.63
100 81.30
23 18.70%
78  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 194
10 5.15
6 3.09
20 10.31
0 0.00
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
79  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 190
4 2.11
5 2.63
22 11.58
4 2.11
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
80  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 197
5 2.54
4 2.03
10 5.08
16 8.12
1 0.51
161 81.73
36 18.27%
81  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 148
13 8.78
5 3.38
3 2.03
6 4.05
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
82  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
83  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1996
50 2.51
45 2.25
258 12.93
0 0.00
0 0.00
1643 82.31
353 17.69%
84  โรงเรียนวัดห้วยลาด 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
6 9.52
52 82.54
11 17.46%
85  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 92
10 10.87
6 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
86  โรงเรียนบ้านดอนแบก 99
2 2.02
1 1.01
11 11.11
3 3.03
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
87  โรงเรียนวัดพังกก 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
88  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 104
2 1.92
1 0.96
14 13.46
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
89  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 68
1 1.47
0 0.00
8 11.76
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
90  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 48
1 2.08
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
91  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 84
1 1.19
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
92  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 99
5 5.05
0 0.00
8 8.08
0 0.00
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
93  โรงเรียนวัดบางเขียด 151
9 5.96
0 0.00
12 7.95
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
94  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 103
1 0.97
3 2.91
10 9.71
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
95  โรงเรียนวัดสามกอง 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
1 1.18
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
96  โรงเรียนวัดนางเหล้า 124
6 4.84
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
97  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 101
6 5.94
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
98  โรงเรียนวัดอ่างทอง 88
0 0.00
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
99  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73
0 0.00
1 1.37
7 9.59
1 1.37
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
100  โรงเรียนวัดโลกา 188
5 2.66
4 2.13
14 7.45
0 0.00
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
101  โรงเรียนวัดพังตรี 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
102  โรงเรียน บ้านหัวเขา 375
20 5.33
8 2.13
5 1.33
10 2.67
0 0.00
332 88.53
43 11.47%
103  โรงเรียนบ้านขี้นาก 44
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
104  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 62
0 0.00
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
105  โรงเรียนวัดประตูเขียน 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
106  โรงเรียนวัดวาส 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
107  โรงเรียนวัดสนามไชย 108
7 6.48
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
108  โรงเรียนบ้านต้นปริง 64
0 0.00
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
109  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
2 1.94
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
110  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 250
14 5.60
0 0.00
12 4.80
0 0.00
0 0.00
224 89.60
26 10.40%
111  โรงเรียนวัดศรีไชย 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
112  โรงเรียนวัดสน 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
113  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
2 1.64
3 2.46
110 90.16
12 9.84%
114  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
115  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
116  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 84
1 1.19
0 0.00
1 1.19
6 7.14
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
117  โรงเรียนวัดแหลมวัง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
118  โรงเรียนวัดทรายขาว 97
5 5.15
1 1.03
3 3.09
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
119  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 145
3 2.07
5 3.45
4 2.76
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
120  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 269
19 7.06
0 0.00
3 1.12
0 0.00
0 0.00
247 91.82
22 8.18%
121  โรงเรียนวัดหัววัง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
23 92.00
2 8.00%
122  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
123  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 114
2 1.75
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
124  โรงเรียนบ้านบางไหน 89
2 2.25
2 2.25
1 1.12
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
125  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 118
4 3.39
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
126  โรงเรียนวัดผักกูด 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
127  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
128  โรงเรียนวัดดีหลวง 120
4 3.33
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
129  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
77 95.06
4 4.94%
130  โรงเรียนวัดนาหม่อม 61
1 1.64
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
131  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 103
1 0.97
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
132  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 88
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
133  โรงเรียนวัดมหาการ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
134  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
0 0.00
0 0.00
154 98.72
2 1.28%
135  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดกลาง 246
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
246 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดสีหยัง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,111 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,426 6.75
เตี้ย  705 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,993 9.44
ผอมและเตี้ย  604 2.86
อ้วนและเตี้ย  370 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,013 75.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,098 คน


24.15%


Powered By www.thaieducation.net