ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 5
1 20.00
2 40.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 46
14 30.43
11 23.91
6 13.04
3 6.52
6 13.04
6 13.04
40 86.96%
4  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 28
2 7.14
3 10.71
9 32.14
3 10.71
3 10.71
8 28.57
20 71.43%
5  โรงเรียนบ้านทับจาก 74
9 12.16
18 24.32
14 18.92
6 8.11
0 0.00
27 36.49
47 63.51%
6  โรงเรียนชาติเฉลิม 358
42 11.73
7 1.96
48 13.41
34 9.50
56 15.64
171 47.77
187 52.23%
7  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 33
3 9.09
4 12.12
6 18.18
3 9.09
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
8  โรงเรียนบ้านบางปรุ 60
6 10.00
5 8.33
8 13.33
6 10.00
4 6.67
31 51.67
29 48.33%
9  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 249
31 12.45
21 8.43
30 12.05
29 11.65
9 3.61
129 51.81
120 48.19%
10  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 244
42 17.21
34 13.93
11 4.51
21 8.61
9 3.69
127 52.05
117 47.95%
11  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 794
84 10.58
61 7.68
113 14.23
64 8.06
54 6.80
418 52.64
376 47.36%
12  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 107
7 6.54
11 10.28
19 17.76
6 5.61
7 6.54
57 53.27
50 46.73%
13  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 173
12 6.94
10 5.78
6 3.47
33 19.08
16 9.25
96 55.49
77 44.51%
14  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 123
16 13.01
14 11.38
17 13.82
3 2.44
3 2.44
70 56.91
53 43.09%
15  โรงเรียนบ้านหินช้าง 379
54 14.25
36 9.50
30 7.92
18 4.75
12 3.17
229 60.42
150 39.58%
16  โรงเรียนประชาอุทิศ 26
3 11.54
2 7.69
4 15.38
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
17  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 42
2 4.76
4 9.52
10 23.81
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
18  โรงเรียนบ้านราชกรูด 224
12 5.36
18 8.04
28 12.50
25 11.16
0 0.00
141 62.95
83 37.05%
19  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 459
45 9.80
36 7.84
67 14.60
20 4.36
1 0.22
290 63.18
169 36.82%
20  โรงเรียนบ้านทรายแดง 99
7 7.07
7 7.07
20 20.20
0 0.00
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
21  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 241
12 4.98
25 10.37
44 18.26
0 0.00
0 0.00
160 66.39
81 33.61%
22  โรงเรียนกระบุรี 319
17 5.33
23 7.21
30 9.40
17 5.33
20 6.27
212 66.46
107 33.54%
23  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 146
22 15.07
12 8.22
14 9.59
0 0.00
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
24  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 52
11 21.15
1 1.92
2 3.85
2 3.85
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
25  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 124
12 9.68
6 4.84
20 16.13
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
26  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1196
110 9.20
18 1.51
232 19.40
0 0.00
0 0.00
836 69.90
360 30.10%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 161
7 4.35
4 2.48
10 6.21
11 6.83
14 8.70
115 71.43
46 28.57%
28  โรงเรียนบ้านบางนอน 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
5 17.86
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 164
16 9.76
6 3.66
24 14.63
0 0.00
0 0.00
118 71.95
46 28.05%
30  โรงเรียนบ้านหาดจิก 194
10 5.15
3 1.55
34 17.53
6 3.09
0 0.00
141 72.68
53 27.32%
31  โรงเรียนบ้านหินดาด 53
2 3.77
1 1.89
11 20.75
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
32  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 163
17 10.43
8 4.91
17 10.43
1 0.61
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 233
48 20.60
5 2.15
6 2.58
0 0.00
0 0.00
174 74.68
59 25.32%
34  โรงเรียนชนม์พัฒนา 73
4 5.48
2 2.74
4 5.48
4 5.48
4 5.48
55 75.34
18 24.66%
35  โรงเรียนบ้านลำเลียง 144
4 2.78
5 3.47
24 16.67
2 1.39
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
36  โรงเรียนบ้านสำนัก 354
44 12.43
22 6.21
19 5.37
1 0.28
0 0.00
268 75.71
86 24.29%
37  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 84
11 13.10
2 2.38
5 5.95
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
38  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 136
6 4.41
0 0.00
24 17.65
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
39  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 258
17 6.59
17 6.59
12 4.65
7 2.71
2 0.78
203 78.68
55 21.32%
40  โรงเรียนบ้านบางริ้น 141
8 5.67
5 3.55
14 9.93
3 2.13
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
41  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 175
6 3.43
0 0.00
23 13.14
8 4.57
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
42  โรงเรียนบ้านกำพวน 299
28 9.36
14 4.68
6 2.01
5 1.67
9 3.01
237 79.26
62 20.74%
43  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 333
21 6.31
31 9.31
15 4.50
1 0.30
0 0.00
265 79.58
68 20.42%
44  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 174
7 4.02
2 1.15
24 13.79
1 0.57
1 0.57
139 79.89
35 20.11%
45  โรงเรียนบ้านสองแพรก 497
25 5.03
29 5.84
25 5.03
5 1.01
14 2.82
399 80.28
98 19.72%
46  โรงเรียนบ้านนา 151
5 3.31
5 3.31
16 10.60
3 1.99
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
47  โรงเรียนบ้านบางหิน 261
15 5.75
18 6.90
9 3.45
6 2.30
0 0.00
213 81.61
48 18.39%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 557
18 3.23
28 5.03
56 10.05
0 0.00
0 0.00
455 81.69
102 18.31%
49  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 134
6 4.48
5 3.73
13 9.70
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
50  โรงเรียนบ้านชาคลี 180
9 5.00
2 1.11
12 6.67
5 2.78
4 2.22
148 82.22
32 17.78%
51  โรงเรียนบ้านบางกลาง 96
1 1.04
0 0.00
12 12.50
1 1.04
3 3.13
79 82.29
17 17.71%
52  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 212
8 3.77
5 2.36
19 8.96
1 0.47
2 0.94
177 83.49
35 16.51%
53  โรงเรียนบ้านบางเบน 260
23 8.85
3 1.15
13 5.00
0 0.00
0 0.00
221 85.00
39 15.00%
54  โรงเรียนบ้านคลองของ 55
2 3.64
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
55  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 64
0 0.00
2 3.13
6 9.38
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
56  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 116
2 1.72
4 3.45
7 6.03
3 2.59
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
57  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 53
3 5.66
1 1.89
1 1.89
0 0.00
2 3.77
46 86.79
7 13.21%
58  โรงเรียนวัดช่องลม 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
59  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 258
10 3.88
10 3.88
2 0.78
10 3.88
0 0.00
226 87.60
32 12.40%
60  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
6 4.32
4 2.88
7 5.04
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
61  โรงเรียนบ้านปากแพรก 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
62  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 34
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
63  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 78
4 5.13
3 3.85
2 2.56
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
64  โรงเรียนบ้านหินวัว 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
65  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 115
4 3.48
0 0.00
5 4.35
2 1.74
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
66  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 130
6 4.62
2 1.54
3 2.31
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
67  โรงเรียนบ้านบกกราย 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
68  โรงเรียนบ้านหนองจิก 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
69  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
70  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 87
3 3.45
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
71  โรงเรียนบ้านบางสองรา 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
72  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
73  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 184
0 0.00
0 0.00
6 3.26
0 0.00
0 0.00
178 96.74
6 3.26%
74  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 534
3 0.56
6 1.12
4 0.75
0 0.00
0 0.00
521 97.57
13 2.43%
75  โรงเรียนบ้านนกงาง 343
3 0.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 1.46
335 97.67
8 2.33%
76  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านบางมัน 0
27 0.00
55 0.00
41 0.00
33 0.00
21 0.00
-177 0.00
177 0.00%
78  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,959 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,022 7.32
เตี้ย  705 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,353 9.69
ผอมและเตี้ย  429 3.07
อ้วนและเตี้ย  281 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,169 72.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,790 คน


27.15%


Powered By www.thaieducation.net