ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71
12 16.90
7 9.86
23 32.39
11 15.49
18 25.35
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53
30 56.60
8 15.09
8 15.09
7 13.21
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 108
11 10.19
6 5.56
77 71.30
7 6.48
7 6.48
0 0.00
108 100.00%
4  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 180
20 11.11
18 10.00
30 16.67
38 21.11
48 26.67
26 14.44
154 85.56%
5  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 254
21 8.27
25 9.84
47 18.50
10 3.94
72 28.35
79 31.10
175 68.90%
6  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 189
20 10.58
24 12.70
15 7.94
26 13.76
40 21.16
64 33.86
125 66.14%
7  โรงเรียนบ้านควนสูง 58
29 50.00
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
20 34.48
38 65.52%
8  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303
33 10.89
17 5.61
55 18.15
33 10.89
55 18.15
110 36.30
193 63.70%
9  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 110
11 10.00
12 10.91
30 27.27
7 6.36
9 8.18
41 37.27
69 62.73%
10  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406
54 13.30
38 9.36
41 10.10
18 4.43
90 22.17
165 40.64
241 59.36%
11  โรงเรียนวัดอินทราวาส 243
38 15.64
34 13.99
37 15.23
34 13.99
0 0.00
100 41.15
143 58.85%
12  โรงเรียนบ้านคันธุลี 182
32 17.58
21 11.54
20 10.99
10 5.49
22 12.09
77 42.31
105 57.69%
13  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 100
3 3.00
13 13.00
6 6.00
16 16.00
19 19.00
43 43.00
57 57.00%
14  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
4 9.76
6 14.63
7 17.07
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
15  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 281
48 17.08
41 14.59
13 4.63
24 8.54
17 6.05
138 49.11
143 50.89%
16  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 146
6 4.11
5 3.42
28 19.18
11 7.53
22 15.07
74 50.68
72 49.32%
17  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 72
7 9.72
0 0.00
16 22.22
12 16.67
0 0.00
37 51.39
35 48.61%
18  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 191
26 13.61
18 9.42
36 18.85
4 2.09
3 1.57
104 54.45
87 45.55%
19  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 294
40 13.61
30 10.20
46 15.65
17 5.78
0 0.00
161 54.76
133 45.24%
20  โรงเรียนวัดพนม 166
11 6.63
13 7.83
29 17.47
22 13.25
0 0.00
91 54.82
75 45.18%
21  โรงเรียนวัดน้ำพุ 62
3 4.84
4 6.45
11 17.74
3 4.84
7 11.29
34 54.84
28 45.16%
22  โรงเรียนบ้านคลองรอก 271
22 8.12
16 5.90
19 7.01
35 12.92
30 11.07
149 54.98
122 45.02%
23  โรงเรียนวัดชยาราม 572
30 5.24
11 1.92
105 18.36
44 7.69
58 10.14
324 56.64
248 43.36%
24  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101
12 11.88
6 5.94
9 8.91
15 14.85
0 0.00
59 58.42
42 41.58%
25  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
33 13.87
21 8.82
9 3.78
16 6.72
19 7.98
140 58.82
98 41.18%
26  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 134
20 14.93
15 11.19
10 7.46
8 5.97
2 1.49
79 58.96
55 41.04%
27  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 130
15 11.54
13 10.00
20 15.38
4 3.08
0 0.00
78 60.00
52 40.00%
28  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 506
19 3.75
13 2.57
86 17.00
32 6.32
51 10.08
305 60.28
201 39.72%
29  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 209
21 10.05
26 12.44
26 12.44
7 3.35
2 0.96
127 60.77
82 39.23%
30  โรงเรียนบ้านคลองพา 125
13 10.40
10 8.00
10 8.00
6 4.80
10 8.00
76 60.80
49 39.20%
31  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 193
9 4.66
16 8.29
43 22.28
6 3.11
0 0.00
119 61.66
74 38.34%
32  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418
54 12.92
23 5.50
76 18.18
5 1.20
2 0.48
258 61.72
160 38.28%
33  โรงเรียนบ้านบางพระ 135
10 7.41
4 2.96
24 17.78
7 5.19
6 4.44
84 62.22
51 37.78%
34  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 158
26 16.46
17 10.76
0 0.00
8 5.06
8 5.06
99 62.66
59 37.34%
35  โรงเรียนบ้านบางหิน 126
6 4.76
6 4.76
12 9.52
11 8.73
12 9.52
79 62.70
47 37.30%
36  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 121
7 5.79
12 9.92
22 18.18
2 1.65
2 1.65
76 62.81
45 37.19%
37  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 230
23 10.00
12 5.22
47 20.43
3 1.30
0 0.00
145 63.04
85 36.96%
38  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136
13 9.56
8 5.88
10 7.35
9 6.62
10 7.35
86 63.24
50 36.76%
39  โรงเรียนวัดนันทาราม 72
9 12.50
3 4.17
7 9.72
7 9.72
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
40  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 225
18 8.00
14 6.22
33 14.67
9 4.00
6 2.67
145 64.44
80 35.56%
41  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 131
10 7.63
8 6.11
23 17.56
3 2.29
2 1.53
85 64.89
46 35.11%
42  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 89
10 11.24
4 4.49
13 14.61
4 4.49
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
43  โรงเรียนบ้านยาง 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
44  โรงเรียนบ้านนาแค 67
4 5.97
3 4.48
15 22.39
1 1.49
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
45  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 197
34 17.26
4 2.03
26 13.20
3 1.52
0 0.00
130 65.99
67 34.01%
46  โรงเรียนวัดอัมพาราม 140
9 6.43
8 5.71
25 17.86
2 1.43
3 2.14
93 66.43
47 33.57%
47  โรงเรียนบ้านตาขุน 178
17 9.55
10 5.62
31 17.42
0 0.00
1 0.56
119 66.85
59 33.15%
48  โรงเรียนวัดพะแสง 93
7 7.53
9 9.68
10 10.75
4 4.30
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
49  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 360
42 11.67
29 8.06
38 10.56
7 1.94
0 0.00
244 67.78
116 32.22%
50  โรงเรียนวัดนิลาราม 122
7 5.74
9 7.38
17 13.93
5 4.10
1 0.82
83 68.03
39 31.97%
51  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 729
66 9.05
25 3.43
140 19.20
0 0.00
0 0.00
498 68.31
231 31.69%
52  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 180
6 3.33
5 2.78
44 24.44
1 0.56
1 0.56
123 68.33
57 31.67%
53  โรงเรียนบ้านควนรา 70
2 2.86
2 2.86
16 22.86
0 0.00
2 2.86
48 68.57
22 31.43%
54  โรงเรียนบ้านบางสาน 140
15 10.71
10 7.14
16 11.43
2 1.43
1 0.71
96 68.57
44 31.43%
55  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 153
20 13.07
6 3.92
18 11.76
4 2.61
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
56  โรงเรียนบ้านใหญ่ 131
13 9.92
14 10.69
9 6.87
5 3.82
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
57  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 181
10 5.52
14 7.73
25 13.81
5 2.76
2 1.10
125 69.06
56 30.94%
58  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301
30 9.97
13 4.32
31 10.30
11 3.65
7 2.33
209 69.44
92 30.56%
59  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
5 6.10
6 7.32
9 10.98
5 6.10
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
60  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44
5 11.36
4 9.09
2 4.55
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
61  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
62  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
14 17.28
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
63  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 228
32 14.04
20 8.77
11 4.82
0 0.00
0 0.00
165 72.37
63 27.63%
64  โรงเรียนบ้านกลาง 204
21 10.29
6 2.94
29 14.22
0 0.00
0 0.00
148 72.55
56 27.45%
65  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63
3 4.76
4 6.35
8 12.70
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
66  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93
9 9.68
1 1.08
12 12.90
3 3.23
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
67  โรงเรียนบ้านต้นยวน 272
20 7.35
12 4.41
22 8.09
8 2.94
11 4.04
199 73.16
73 26.84%
68  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 82
4 4.88
2 2.44
14 17.07
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
69  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 83
12 14.46
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
70  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 102
9 8.82
5 4.90
12 11.76
1 0.98
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
71  โรงเรียนบ้านยางงาม 174
19 10.92
5 2.87
20 11.49
1 0.57
1 0.57
128 73.56
46 26.44%
72  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 126
5 3.97
3 2.38
24 19.05
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
73  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 134
7 5.22
12 8.96
15 11.19
1 0.75
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
74  โรงเรียนวัดธัญญาราม 146
12 8.22
10 6.85
11 7.53
5 3.42
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
75  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50
2 4.00
0 0.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
76  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 77
4 5.19
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
77  โรงเรียนบ้านชายท่า 104
7 6.73
5 4.81
13 12.50
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
78  โรงเรียนบ้านสามสัก 151
12 7.95
8 5.30
15 9.93
0 0.00
4 2.65
112 74.17
39 25.83%
79  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
2 3.92
3 5.88
8 15.69
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนบ้านดินก้อง 55
4 7.27
2 3.64
5 9.09
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
81  โรงเรียนวัดน้ำหัก 142
12 8.45
0 0.00
17 11.97
3 2.11
3 2.11
107 75.35
35 24.65%
82  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139
4 2.88
5 3.60
9 6.47
14 10.07
2 1.44
105 75.54
34 24.46%
83  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 136
11 8.09
4 2.94
16 11.76
2 1.47
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
84  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 235
21 8.94
6 2.55
29 12.34
1 0.43
0 0.00
178 75.74
57 24.26%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 531
25 4.71
20 3.77
82 15.44
1 0.19
0 0.00
403 75.89
128 24.11%
86  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 122
4 3.28
9 7.38
15 12.30
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
87  โรงเรียนสารภีอุทิศ 97
7 7.22
1 1.03
14 14.43
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
88  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 76
1 1.32
1 1.32
12 15.79
4 5.26
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
89  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 228
7 3.07
11 4.82
33 14.47
1 0.44
1 0.44
175 76.75
53 23.25%
90  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 95
4 4.21
5 5.26
13 13.68
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
91  โรงเรียนบ้านแม่แขก 95
8 8.42
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
92  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 187
9 4.81
5 2.67
29 15.51
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
93  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 67
4 5.97
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
94  โรงเรียนวัดบางคราม 304
5 1.64
0 0.00
63 20.72
0 0.00
0 0.00
236 77.63
68 22.37%
95  โรงเรียนวัดโกศาวาส 112
6 5.36
4 3.57
15 13.39
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
96  โรงเรียนบ้านบนไร่ 202
9 4.46
3 1.49
26 12.87
7 3.47
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
97  โรงเรียนบ้านป่าตง 135
14 10.37
2 1.48
8 5.93
5 3.70
1 0.74
105 77.78
30 22.22%
98  โรงเรียนบ้านศรีพนม 82
6 7.32
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
99  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
100  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 128
5 3.91
3 2.34
20 15.63
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
101  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
12 8.82
1 0.74
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
102  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 385
14 3.64
22 5.71
44 11.43
2 0.52
0 0.00
303 78.70
82 21.30%
103  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 155
10 6.45
0 0.00
23 14.84
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
104  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 119
5 4.20
5 4.20
11 9.24
1 0.84
3 2.52
94 78.99
25 21.01%
105  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 243
11 4.53
17 7.00
6 2.47
11 4.53
6 2.47
192 79.01
51 20.99%
106  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 305
6 1.97
13 4.26
34 11.15
4 1.31
7 2.30
241 79.02
64 20.98%
107  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 164
12 7.32
6 3.66
16 9.76
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
108  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 126
6 4.76
2 1.59
13 10.32
5 3.97
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
109  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 34
1 2.94
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
110  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294
10 3.40
11 3.74
38 12.93
1 0.34
0 0.00
234 79.59
60 20.41%
111  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185
2 1.08
3 1.62
32 17.30
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
112  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 177
5 2.82
2 1.13
27 15.25
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
113  โรงเรียนบ้านพัฒนา 200
10 5.00
4 2.00
23 11.50
1 0.50
0 0.00
162 81.00
38 19.00%
114  โรงเรียนบ้านคลองวัว 74
4 5.41
3 4.05
2 2.70
2 2.70
3 4.05
60 81.08
14 18.92%
115  โรงเรียนวัดบางปอ 96
3 3.13
8 8.33
6 6.25
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
116  โรงเรียนวัดหัวเตย 107
8 7.48
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
117  โรงเรียนตาขุน 378
1 0.26
6 1.59
53 14.02
4 1.06
6 1.59
308 81.48
70 18.52%
118  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
119  โรงเรียนบ้านน้ำราด 152
8 5.26
9 5.92
8 5.26
2 1.32
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
120  โรงเรียนบ้านคลองราง 96
6 6.25
0 0.00
10 10.42
0 0.00
1 1.04
79 82.29
17 17.71%
121  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 204
9 4.41
0 0.00
24 11.76
1 0.49
2 0.98
168 82.35
36 17.65%
122  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69
2 2.90
2 2.90
8 11.59
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
123  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 222
6 2.70
2 0.90
25 11.26
3 1.35
2 0.90
184 82.88
38 17.12%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 164
6 3.66
6 3.66
15 9.15
0 0.00
1 0.61
136 82.93
28 17.07%
125  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 77
4 5.19
1 1.30
7 9.09
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
126  โรงเรียนบ้านปากโตน 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
127  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 176
1 0.57
0 0.00
4 2.27
0 0.00
24 13.64
147 83.52
29 16.48%
128  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 178
3 1.69
4 2.25
16 8.99
6 3.37
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
129  โรงเรียนบ้านหนองมน 95
0 0.00
0 0.00
11 11.58
4 4.21
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
130  โรงเรียนบ้านนา 58
2 3.45
1 1.72
4 6.90
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
131  โรงเรียนบ้านท่าไคร 86
2 2.33
3 3.49
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
132  โรงเรียนวัดหนองไทร 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
133  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
134  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
135  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
136  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 145
6 4.14
5 3.45
9 6.21
1 0.69
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
137  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79
0 0.00
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
138  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374
7 1.87
2 0.53
29 7.75
13 3.48
1 0.27
322 86.10
52 13.90%
139  โรงเรียนบ้านตะกรบ 103
2 1.94
3 2.91
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
140  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 162
7 4.32
2 1.23
13 8.02
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
141  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 351
25 7.12
15 4.27
2 0.57
2 0.57
2 0.57
305 86.89
46 13.11%
142  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 123
3 2.44
7 5.69
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
143  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
144  โรงเรียนบ้านบางปรุ 155
11 7.10
2 1.29
7 4.52
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
145  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 118
1 0.85
0 0.00
12 10.17
0 0.00
2 1.69
103 87.29
15 12.71%
146  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 103
1 0.97
6 5.83
5 4.85
0 0.00
1 0.97
90 87.38
13 12.62%
147  โรงเรียนบ้านไทรงาม 64
1 1.56
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 113
3 2.65
0 0.00
7 6.19
1 0.88
2 1.77
100 88.50
13 11.50%
149  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 134
1 0.75
0 0.00
13 9.70
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
150  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 484
0 0.00
22 4.55
32 6.61
0 0.00
0 0.00
430 88.84
54 11.16%
151  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 256
2 0.78
4 1.56
18 7.03
3 1.17
1 0.39
228 89.06
28 10.94%
152  โรงเรียนบ้านย่านยาว 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
153  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 56
1 1.79
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
154  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
155  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 142
1 0.70
6 4.23
8 5.63
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
156  โรงเรียนบ้านท่าไท 125
0 0.00
0 0.00
8 6.40
5 4.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
157  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59
0 0.00
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
158  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 109
2 1.83
0 0.00
7 6.42
2 1.83
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
159  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
160  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
161  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
163  โรงเรียนวัดพระพรหม 61
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
164  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 190
0 0.00
0 0.00
13 6.84
2 1.05
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
165  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
166  โรงเรียนบ้านคชาธาร 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
167  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 139
5 3.60
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
168  โรงเรียนวัดตรณาราม 536
11 2.05
6 1.12
11 2.05
5 0.93
1 0.19
502 93.66
34 6.34%
169  โรงเรียนวัดบางพลา 223
3 1.35
2 0.90
6 2.69
0 0.00
1 0.45
211 94.62
12 5.38%
170  โรงเรียนบ้านวังขุม 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
171  โรงเรียนวัดพรุศรี 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
172  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
173  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 199
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.51
196 98.49
3 1.51%
174  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
0 0.00
126 99.21
1 0.79%
175  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านนาค้อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหินดาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,788 6.59
เตี้ย  1,188 4.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,173 11.70
ผอมและเตี้ย  777 2.87
อ้วนและเตี้ย  760 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,430 71.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,686 คน


28.34%


Powered By www.thaieducation.net