ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดอุทยาราม 74
19 25.68
13 17.57
17 22.97
20 27.03
5 6.76
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังหวาย 67
13 19.40
14 20.90
6 8.96
16 23.88
6 8.96
12 17.91
55 82.09%
3  โรงเรียนบ้านหนองเปล 24
9 37.50
5 20.83
0 0.00
2 8.33
2 8.33
6 25.00
18 75.00%
4  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68
23 33.82
1 1.47
5 7.35
20 29.41
0 0.00
19 27.94
49 72.06%
5  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 182
28 15.38
23 12.64
28 15.38
17 9.34
15 8.24
71 39.01
111 60.99%
6  โรงเรียนบ้านไสขาม 102
19 18.63
20 19.61
11 10.78
11 10.78
0 0.00
41 40.20
61 59.80%
7  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 626
50 7.99
47 7.51
136 21.73
24 3.83
57 9.11
312 49.84
314 50.16%
8  โรงเรียนวัดวังไทร 412
67 16.26
53 12.86
57 13.83
27 6.55
0 0.00
208 50.49
204 49.51%
9  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1744
167 9.58
95 5.45
373 21.39
60 3.44
168 9.63
881 50.52
863 49.48%
10  โรงเรียนวัดชลธาร 21
3 14.29
2 9.52
3 14.29
2 9.52
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
11  โรงเรียนวัดกงตาก 423
70 16.55
49 11.58
17 4.02
35 8.27
30 7.09
222 52.48
201 47.52%
12  โรงเรียนบ้านหาดงาม 487
36 7.39
55 11.29
92 18.89
24 4.93
22 4.52
258 52.98
229 47.02%
13  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41
6 14.63
3 7.32
7 17.07
3 7.32
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
14  โรงเรียนบ้านไสใน 74
1 1.35
0 0.00
17 22.97
12 16.22
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
15  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 176
29 16.48
13 7.39
28 15.91
1 0.57
0 0.00
105 59.66
71 40.34%
16  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427
38 8.90
47 11.01
70 16.39
12 2.81
4 0.94
256 59.95
171 40.05%
17  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 687
103 14.99
81 11.79
27 3.93
42 6.11
21 3.06
413 60.12
274 39.88%
18  โรงเรียนบ้านทับท้อน 61
10 16.39
6 9.84
7 11.48
1 1.64
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
19  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 538
38 7.06
47 8.74
121 22.49
3 0.56
2 0.37
327 60.78
211 39.22%
20  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164
13 7.93
13 7.93
25 15.24
12 7.32
1 0.61
100 60.98
64 39.02%
21  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 18
0 0.00
1 5.56
6 33.33
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
22  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88
13 14.77
4 4.55
12 13.64
3 3.41
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
23  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 385
56 14.55
56 14.55
28 7.27
0 0.00
0 0.00
245 63.64
140 36.36%
24  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 218
33 15.14
8 3.67
36 16.51
1 0.46
0 0.00
140 64.22
78 35.78%
25  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 185
16 8.65
10 5.41
24 12.97
14 7.57
1 0.54
120 64.86
65 35.14%
26  โรงเรียนวัดแจ้ง 439
22 5.01
31 7.06
44 10.02
18 4.10
39 8.88
285 64.92
154 35.08%
27  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 157
13 8.28
15 9.55
7 4.46
11 7.01
8 5.10
103 65.61
54 34.39%
28  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 112
15 13.39
10 8.93
7 6.25
6 5.36
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
29  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 162
11 6.79
14 8.64
9 5.56
11 6.79
9 5.56
108 66.67
54 33.33%
30  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 161
16 9.94
4 2.48
32 19.88
1 0.62
0 0.00
108 67.08
53 32.92%
31  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 331
14 4.23
20 6.04
44 13.29
13 3.93
17 5.14
223 67.37
108 32.63%
32  โรงเรียนบ้านไสตอ 252
18 7.14
36 14.29
18 7.14
4 1.59
6 2.38
170 67.46
82 32.54%
33  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 149
9 6.04
8 5.37
24 16.11
6 4.03
1 0.67
101 67.79
48 32.21%
34  โรงเรียนบ้านดอนธูป 197
11 5.58
14 7.11
27 13.71
9 4.57
2 1.02
134 68.02
63 31.98%
35  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 611
84 13.75
21 3.44
64 10.47
19 3.11
7 1.15
416 68.09
195 31.91%
36  โรงเรียนวัดบ้านใน 115
12 10.43
6 5.22
18 15.65
0 0.00
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
37  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 174
11 6.32
6 3.45
29 16.67
5 2.87
3 1.72
120 68.97
54 31.03%
38  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 176
9 5.11
1 0.57
36 20.45
2 1.14
5 2.84
123 69.89
53 30.11%
39  โรงเรียนบ้านคลองสระ 271
16 5.90
12 4.43
42 15.50
5 1.85
6 2.21
190 70.11
81 29.89%
40  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 121
8 6.61
6 4.96
9 7.44
6 4.96
7 5.79
85 70.25
36 29.75%
41  โรงเรียนบ้านสุชน 96
8 8.33
0 0.00
20 20.83
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
42  โรงเรียนบ้านซอย 10 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
2 14.29
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
43  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 97
8 8.25
3 3.09
13 13.40
3 3.09
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
44  โรงเรียนวัดเขานางเภา 108
8 7.41
6 5.56
9 8.33
5 4.63
2 1.85
78 72.22
30 27.78%
45  โรงเรียนวัดคีรีวง 159
9 5.66
5 3.14
28 17.61
2 1.26
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
46  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 299
12 4.01
14 4.68
30 10.03
12 4.01
14 4.68
217 72.58
82 27.42%
47  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125
7 5.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
48  โรงเรียนบ้านศิลางาม 162
4 2.47
5 3.09
27 16.67
7 4.32
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
49  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
7 8.05
2 2.30
13 14.94
1 1.15
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
50  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 109
10 9.17
6 5.50
4 3.67
5 4.59
3 2.75
81 74.31
28 25.69%
51  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 129
2 1.55
11 8.53
20 15.50
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
52  โรงเรียนวัดกลาง 404
8 1.98
32 7.92
50 12.38
12 2.97
1 0.25
301 74.50
103 25.50%
53  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 528
31 5.87
19 3.60
68 12.88
14 2.65
1 0.19
395 74.81
133 25.19%
54  โรงเรียนบ้านควนยูง 253
12 4.74
0 0.00
49 19.37
0 0.00
0 0.00
192 75.89
61 24.11%
55  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 143
8 5.59
15 10.49
11 7.69
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
56  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 78
2 2.56
9 11.54
6 7.69
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
57  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 235
20 8.51
10 4.26
11 4.68
10 4.26
3 1.28
181 77.02
54 22.98%
58  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 309
13 4.21
11 3.56
44 14.24
0 0.00
1 0.32
240 77.67
69 22.33%
59  โรงเรียนวัดสิงขร 130
3 2.31
6 4.62
20 15.38
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
60  โรงเรียนบ้านควนราชา 54
1 1.85
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
61  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
62  โรงเรียนบ้านศรีธนู 127
4 3.15
2 1.57
22 17.32
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
63  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 895
42 4.69
12 1.34
137 15.31
2 0.22
1 0.11
701 78.32
194 21.68%
64  โรงเรียนวัดนอก 94
3 3.19
5 5.32
9 9.57
2 2.13
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
65  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 127
9 7.09
1 0.79
17 13.39
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
66  โรงเรียนวัดปากคู 138
14 10.14
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
67  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
68  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 695
35 5.04
10 1.44
98 14.10
2 0.29
0 0.00
550 79.14
145 20.86%
69  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 125
4 3.20
5 4.00
16 12.80
0 0.00
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
70  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 763
51 6.68
28 3.67
51 6.68
21 2.75
6 0.79
606 79.42
157 20.58%
71  โรงเรียนบ้านซอย 2 141
7 4.96
8 5.67
8 5.67
6 4.26
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
72  โรงเรียนวัดท่าทอง 219
12 5.48
5 2.28
20 9.13
0 0.00
7 3.20
175 79.91
44 20.09%
73  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 369
19 5.15
4 1.08
51 13.82
0 0.00
0 0.00
295 79.95
74 20.05%
74  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
75  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 175
1 0.57
5 2.86
28 16.00
1 0.57
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
76  โรงเรียนวัดคุณาราม 211
11 5.21
10 4.74
8 3.79
8 3.79
5 2.37
169 80.09
42 19.91%
77  โรงเรียนวัดพุฒ 126
9 7.14
6 4.76
5 3.97
2 1.59
3 2.38
101 80.16
25 19.84%
78  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148
11 7.43
6 4.05
10 6.76
2 1.35
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
79  โรงเรียนบ้านคลองสุข 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
4 4.88
3 3.66
66 80.49
16 19.51%
80  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
81  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 170
7 4.12
3 1.76
21 12.35
1 0.59
1 0.59
137 80.59
33 19.41%
82  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 47
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
83  โรงเรียนวัดประเดิม 183
9 4.92
5 2.73
18 9.84
3 1.64
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
84  โรงเรียนวัดสมหวัง 437
17 3.89
22 5.03
27 6.18
14 3.20
3 0.69
354 81.01
83 18.99%
85  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 95
2 2.11
1 1.05
15 15.79
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
86  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 250
6 2.40
0 0.00
41 16.40
0 0.00
0 0.00
203 81.20
47 18.80%
87  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134
0 0.00
0 0.00
24 17.91
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
88  โรงเรียนวัดประสพ 228
6 2.63
4 1.75
25 10.96
5 2.19
0 0.00
188 82.46
40 17.54%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 179
6 3.35
1 0.56
9 5.03
6 3.35
9 5.03
148 82.68
31 17.32%
90  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 300
8 2.67
10 3.33
15 5.00
10 3.33
8 2.67
249 83.00
51 17.00%
91  โรงเรียนบ้านกงหนิง 84
6 7.14
1 1.19
0 0.00
5 5.95
2 2.38
70 83.33
14 16.67%
92  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
3 6.98
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
93  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 80
8 10.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
3 3.75
67 83.75
13 16.25%
94  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187
12 6.42
2 1.07
8 4.28
8 4.28
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
95  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 221
10 4.52
12 5.43
11 4.98
0 0.00
2 0.90
186 84.16
35 15.84%
96  โรงเรียนวัดพ่วง 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
97  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
98  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 182
8 4.40
6 3.30
5 2.75
4 2.20
3 1.65
156 85.71
26 14.29%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 369
8 2.17
14 3.79
8 2.17
7 1.90
14 3.79
318 86.18
51 13.82%
100  โรงเรียนบ้านคลองคราม 181
6 3.31
8 4.42
7 3.87
4 2.21
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
101  โรงเรียนบ้านโพหวาย 343
8 2.33
9 2.62
10 2.92
12 3.50
5 1.46
299 87.17
44 12.83%
102  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 317
9 2.84
7 2.21
9 2.84
4 1.26
9 2.84
279 88.01
38 11.99%
103  โรงเรียนบ้านดอนสน 67
1 1.49
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
104  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
105  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 122
4 3.28
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
106  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58
6 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
107  โรงเรียนบ้านสันติสุข 141
2 1.42
3 2.13
3 2.13
5 3.55
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
108  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 131
5 3.82
1 0.76
7 5.34
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
109  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 132
0 0.00
0 0.00
10 7.58
3 2.27
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
2 2.06
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
111  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97
2 2.06
3 3.09
3 3.09
0 0.00
1 1.03
88 90.72
9 9.28%
112  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
4 6.06
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
113  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
114  โรงเรียนวัดแหลมทอง 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
115  โรงเรียนวัดชลคราม 103
1 0.97
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
116  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
117  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
118  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 176
2 1.14
4 2.27
1 0.57
0 0.00
0 0.00
169 96.02
7 3.98%
119  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,713 7.03
เตี้ย  1,269 5.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,860 11.74
ผอมและเตี้ย  706 2.90
อ้วนและเตี้ย  557 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,253 70.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,105 คน


29.17%


Powered By www.thaieducation.net