ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 7
2 28.57
2 28.57
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 796
129 16.21
151 18.97
134 16.83
86 10.80
54 6.78
242 30.40
554 69.60%
3  โรงเรียนบ้านบางเทา 761
73 9.59
12 1.58
119 15.64
85 11.17
131 17.21
341 44.81
420 55.19%
4  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 421
36 8.55
30 7.13
102 24.23
29 6.89
29 6.89
195 46.32
226 53.68%
5  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 223
33 14.80
23 10.31
21 9.42
30 13.45
0 0.00
116 52.02
107 47.98%
6  โรงเรียนบ้านบางคู 216
45 20.83
22 10.19
18 8.33
18 8.33
0 0.00
113 52.31
103 47.69%
7  โรงเรียนวิชิตสงคราม 511
32 6.26
27 5.28
39 7.63
61 11.94
67 13.11
285 55.77
226 44.23%
8  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 871
67 7.69
38 4.36
82 9.41
32 3.67
146 16.76
506 58.09
365 41.91%
9  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 629
25 3.97
21 3.34
69 10.97
53 8.43
86 13.67
375 59.62
254 40.38%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 473
32 6.77
15 3.17
52 10.99
59 12.47
27 5.71
288 60.89
185 39.11%
11  โรงเรียนบ้านสะปำ 468
50 10.68
27 5.77
30 6.41
23 4.91
26 5.56
312 66.67
156 33.33%
12  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 310
19 6.13
25 8.06
22 7.10
19 6.13
18 5.81
207 66.77
103 33.23%
13  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 224
19 8.48
10 4.46
17 7.59
25 11.16
0 0.00
153 68.30
71 31.70%
14  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 427
34 7.96
32 7.49
16 3.75
25 5.85
27 6.32
293 68.62
134 31.38%
15  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 319
10 3.13
9 2.82
35 10.97
19 5.96
27 8.46
219 68.65
100 31.35%
16  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2096
129 6.15
94 4.48
46 2.19
223 10.64
140 6.68
1464 69.85
632 30.15%
17  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 132
3 2.27
3 2.27
27 20.45
5 3.79
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
18  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 421
27 6.41
23 5.46
61 14.49
6 1.43
3 0.71
301 71.50
120 28.50%
19  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 273
23 8.42
14 5.13
9 3.30
26 9.52
2 0.73
199 72.89
74 27.11%
20  โรงเรียนบ้านบางทอง 193
15 7.77
2 1.04
17 8.81
4 2.07
13 6.74
142 73.58
51 26.42%
21  โรงเรียนบ้านคอเอน 200
19 9.50
16 8.00
3 1.50
14 7.00
0 0.00
148 74.00
52 26.00%
22  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 225
10 4.44
14 6.22
20 8.89
0 0.00
14 6.22
167 74.22
58 25.78%
23  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 253
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 3.95
53 20.95
190 75.10
63 24.90%
24  โรงเรียนบ้านกู้กู 388
52 13.40
5 1.29
28 7.22
5 1.29
5 1.29
293 75.52
95 24.48%
25  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 169
8 4.73
3 1.78
12 7.10
16 9.47
2 1.18
128 75.74
41 24.26%
26  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 174
6 3.45
7 4.02
25 14.37
2 1.15
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 467
10 2.14
27 5.78
60 12.85
10 2.14
0 0.00
360 77.09
107 22.91%
28  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 165
5 3.03
5 3.03
26 15.76
0 0.00
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
29  โรงเรียนบ้านลิพอน 274
30 10.95
9 3.28
13 4.74
6 2.19
0 0.00
216 78.83
58 21.17%
30  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 332
31 9.34
1 0.30
37 11.14
1 0.30
0 0.00
262 78.92
70 21.08%
31  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 59
3 5.08
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
32  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 404
13 3.22
7 1.73
50 12.38
7 1.73
4 0.99
323 79.95
81 20.05%
33  โรงเรียนบ้านฉลอง 626
18 2.88
15 2.40
31 4.95
27 4.31
30 4.79
505 80.67
121 19.33%
34  โรงเรียนบ้านบางโรง 183
9 4.92
6 3.28
18 9.84
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
35  โรงเรียนบ้านกะหลิม 178
15 8.43
6 3.37
10 5.62
1 0.56
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
36  โรงเรียนบ้านพารา 225
10 4.44
10 4.44
2 0.89
8 3.56
10 4.44
185 82.22
40 17.78%
37  โรงเรียนบ้านสาคู 103
4 3.88
3 2.91
7 6.80
3 2.91
1 0.97
85 82.52
18 17.48%
38  โรงเรียนแหลมพันวา 155
7 4.52
5 3.23
4 2.58
5 3.23
5 3.23
129 83.23
26 16.77%
39  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 177
10 5.65
4 2.26
10 5.65
1 0.56
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
40  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 119
3 2.52
3 2.52
6 5.04
2 1.68
1 0.84
104 87.39
15 12.61%
41  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 250
7 2.80
2 0.80
13 5.20
4 1.60
3 1.20
221 88.40
29 11.60%
42  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 87
3 3.45
3 3.45
2 2.30
1 1.15
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
43  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 305
13 4.26
0 0.00
20 6.56
0 0.00
0 0.00
272 89.18
33 10.82%
44  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 172
5 2.91
4 2.33
3 1.74
0 0.00
4 2.33
156 90.70
16 9.30%
45  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 550
9 1.64
2 0.36
37 6.73
2 0.36
1 0.18
499 90.73
51 9.27%
46  โรงเรียนบ้านหมากปรก 236
7 2.97
7 2.97
4 1.69
0 0.00
1 0.42
217 91.95
19 8.05%
47  โรงเรียนเกาะนาคา 31
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
48  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 144
2 1.39
0 0.00
4 2.78
1 0.69
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
49  โรงเรียนเกาะโหลน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,425 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,112 6.77
เตี้ย  746 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,371 8.35
ผอมและเตี้ย  955 5.81
อ้วนและเตี้ย  932 5.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,309 68.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,116 คน


31.15%


Powered By www.thaieducation.net