ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 12
3 25.00
2 16.67
5 41.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 370
55 14.86
31 8.38
44 11.89
86 23.24
75 20.27
79 21.35
291 78.65%
3  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 496
72 14.52
56 11.29
87 17.54
104 20.97
5 1.01
172 34.68
324 65.32%
4  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 176
24 13.64
28 15.91
10 5.68
19 10.80
8 4.55
87 49.43
89 50.57%
5  โรงเรียนบ้านชากนา 175
29 16.57
14 8.00
30 17.14
0 0.00
14 8.00
88 50.29
87 49.71%
6  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1177
122 10.37
79 6.71
252 21.41
44 3.74
60 5.10
620 52.68
557 47.32%
7  โรงเรียนวัดบางเป้ง 186
10 5.38
24 12.90
41 22.04
5 2.69
6 3.23
100 53.76
86 46.24%
8  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 172
17 9.88
16 9.30
28 16.28
12 6.98
6 3.49
93 54.07
79 45.93%
9  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 568
74 13.03
52 9.15
99 17.43
16 2.82
13 2.29
314 55.28
254 44.72%
10  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 235
3 1.28
7 2.98
34 14.47
9 3.83
41 17.45
141 60.00
94 40.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 246
31 12.60
12 4.88
36 14.63
0 0.00
14 5.69
153 62.20
93 37.80%
12  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 234
31 13.25
20 8.55
11 4.70
13 5.56
13 5.56
146 62.39
88 37.61%
13  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 149
17 11.41
19 12.75
16 10.74
2 1.34
0 0.00
95 63.76
54 36.24%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1240
115 9.27
40 3.23
121 9.76
69 5.56
75 6.05
820 66.13
420 33.87%
15  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 305
23 7.54
22 7.21
49 16.07
3 0.98
1 0.33
207 67.87
98 32.13%
16  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 246
29 11.79
15 6.10
26 10.57
9 3.66
0 0.00
167 67.89
79 32.11%
17  โรงเรียนบ้านท่าจาม 121
16 13.22
7 5.79
14 11.57
1 0.83
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
18  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 221
40 18.10
11 4.98
13 5.88
5 2.26
0 0.00
152 68.78
69 31.22%
19  โรงเรียนวัดหนองยาง 135
12 8.89
11 8.15
14 10.37
5 3.70
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
20  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 731
38 5.20
29 3.97
126 17.24
14 1.92
19 2.60
505 69.08
226 30.92%
21  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 146
12 8.22
9 6.16
10 6.85
8 5.48
6 4.11
101 69.18
45 30.82%
22  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 592
18 3.04
12 2.03
72 12.16
30 5.07
50 8.45
410 69.26
182 30.74%
23  โรงเรียนวัดสำนักบก 215
30 13.95
6 2.79
30 13.95
0 0.00
0 0.00
149 69.30
66 30.70%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 121
15 12.40
6 4.96
16 13.22
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 216
16 7.41
12 5.56
27 12.50
3 1.39
7 3.24
151 69.91
65 30.09%
26  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 662
30 4.53
18 2.72
47 7.10
47 7.10
49 7.40
471 71.15
191 28.85%
27  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 115
8 6.96
3 2.61
19 16.52
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
28  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 365
34 9.32
23 6.30
44 12.05
1 0.27
1 0.27
262 71.78
103 28.22%
29  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 958
70 7.31
35 3.65
157 16.39
3 0.31
3 0.31
690 72.03
268 27.97%
30  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 147
8 5.44
12 8.16
13 8.84
8 5.44
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
31  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 160
13 8.13
6 3.75
24 15.00
0 0.00
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
32  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 135
10 7.41
3 2.22
23 17.04
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
33  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 113
10 8.85
3 2.65
16 14.16
1 0.88
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
34  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 780
51 6.54
1 0.13
125 16.03
20 2.56
0 0.00
583 74.74
197 25.26%
35  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 114
5 4.39
3 2.63
20 17.54
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
36  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1103
161 14.60
42 3.81
60 5.44
5 0.45
1 0.09
834 75.61
269 24.39%
37  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 234
17 7.26
10 4.27
28 11.97
2 0.85
0 0.00
177 75.64
57 24.36%
38  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 193
3 1.55
15 7.77
27 13.99
1 0.52
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
39  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 59
3 5.08
5 8.47
6 10.17
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
40  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 91
5 5.49
3 3.30
7 7.69
6 6.59
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
41  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 105
1 0.95
18 17.14
5 4.76
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
42  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 286
11 3.85
18 6.29
35 12.24
1 0.35
0 0.00
221 77.27
65 22.73%
43  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 276
5 1.81
9 3.26
11 3.99
14 5.07
20 7.25
217 78.62
59 21.38%
44  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 169
19 11.24
0 0.00
17 10.06
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
45  โรงเรียนบ้านเขาดิน 349
25 7.16
11 3.15
35 10.03
0 0.00
0 0.00
278 79.66
71 20.34%
46  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 137
8 5.84
7 5.11
12 8.76
0 0.00
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
47  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 82
5 6.10
3 3.66
7 8.54
1 1.22
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
48  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 98
8 8.16
5 5.10
5 5.10
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
49  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 126
4 3.17
3 2.38
17 13.49
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
50  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 95
2 2.11
4 4.21
8 8.42
4 4.21
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 493
23 4.67
13 2.64
48 9.74
3 0.61
0 0.00
406 82.35
87 17.65%
52  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 226
23 10.18
0 0.00
16 7.08
0 0.00
0 0.00
187 82.74
39 17.26%
53  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 122
5 4.10
2 1.64
13 10.66
1 0.82
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 225
12 5.33
0 0.00
9 4.00
0 0.00
16 7.11
188 83.56
37 16.44%
55  โรงเรียนบ้านวังตะโก 134
11 8.21
0 0.00
9 6.72
0 0.00
2 1.49
112 83.58
22 16.42%
56  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 92
2 2.17
2 2.17
6 6.52
3 3.26
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
57  โรงเรียนบ้านเนินโมก 182
8 4.40
5 2.75
9 4.95
6 3.30
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
58  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 217
9 4.15
10 4.61
14 6.45
0 0.00
0 0.00
184 84.79
33 15.21%
59  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 178
8 4.49
4 2.25
11 6.18
4 2.25
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
60  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 88
5 5.68
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
61  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 340
21 6.18
0 0.00
29 8.53
0 0.00
0 0.00
290 85.29
50 14.71%
62  โรงเรียนวัดเตาปูน 172
6 3.49
4 2.33
14 8.14
1 0.58
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
63  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 112
3 2.68
2 1.79
10 8.93
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
64  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 98
3 3.06
6 6.12
4 4.08
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
65  โรงเรียนบ้านโสม 140
3 2.14
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
66  โรงเรียนบ้านตาลดำ 148
0 0.00
0 0.00
19 12.84
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
67  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 451
8 1.77
9 2.00
36 7.98
0 0.00
0 0.00
398 88.25
53 11.75%
68  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 147
1 0.68
0 0.00
13 8.84
3 2.04
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
69  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 229
5 2.18
6 2.62
13 5.68
0 0.00
0 0.00
205 89.52
24 10.48%
70  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 115
4 3.48
0 0.00
6 5.22
0 0.00
1 0.87
104 90.43
11 9.57%
71  โรงเรียนบ้านเขาแรต 105
1 0.95
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
72  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 491
4 0.81
5 1.02
33 6.72
3 0.61
0 0.00
446 90.84
45 9.16%
73  โรงเรียนวัดตาลล้อม 144
0 0.00
2 1.39
9 6.25
2 1.39
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
74  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 122
4 3.28
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
76  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 156
4 2.56
0 0.00
7 4.49
0 0.00
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
77  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 221
1 0.45
2 0.90
11 4.98
0 0.00
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
78  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
3 2.88
98 94.23
6 5.77%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 268
3 1.12
2 0.75
5 1.87
2 0.75
0 0.00
256 95.52
12 4.48%
80  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
81  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3324
3 0.09
8 0.24
21 0.63
4 0.12
21 0.63
3267 98.29
57 1.71%
82  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,436 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 6.35
เตี้ย  891 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,377 9.73
ผอมและเตี้ย  615 2.52
อ้วนและเตี้ย  532 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,470 75.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,966 คน


24.41%


Powered By www.thaieducation.net