ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 499
63 12.63
50 10.02
94 18.84
42 8.42
28 5.61
222 44.49
277 55.51%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 100
16 16.00
12 12.00
16 16.00
11 11.00
0 0.00
45 45.00
55 55.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองหอย 234
13 5.56
11 4.70
32 13.68
24 10.26
33 14.10
121 51.71
113 48.29%
4  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
22 15.17
14 9.66
18 12.41
10 6.90
6 4.14
75 51.72
70 48.28%
5  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 119
12 10.08
0 0.00
31 26.05
13 10.92
0 0.00
63 52.94
56 47.06%
6  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 794
64 8.06
37 4.66
158 19.90
20 2.52
85 10.71
430 54.16
364 45.84%
7  โรงเรียนบ้านหาดขาม 230
12 5.22
14 6.09
19 8.26
26 11.30
33 14.35
126 54.78
104 45.22%
8  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 144
19 13.19
12 8.33
28 19.44
0 0.00
0 0.00
85 59.03
59 40.97%
9  โรงเรียนบ้านไร่บน 124
26 20.97
6 4.84
14 11.29
4 3.23
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
10  โรงเรียนบ้านทับใต้ 320
31 9.69
21 6.56
45 14.06
12 3.75
12 3.75
199 62.19
121 37.81%
11  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 287
29 10.10
6 2.09
21 7.32
35 12.20
15 5.23
181 63.07
106 36.93%
12  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 114
16 14.04
2 1.75
20 17.54
2 1.75
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
13  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 166
19 11.45
23 13.86
15 9.04
0 0.00
0 0.00
109 65.66
57 34.34%
14  โรงเรียนบ้านรวมไทย 174
18 10.34
18 10.34
23 13.22
0 0.00
0 0.00
115 66.09
59 33.91%
15  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 66
1 1.52
5 7.58
13 19.70
1 1.52
2 3.03
44 66.67
22 33.33%
16  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 420
29 6.90
18 4.29
80 19.05
7 1.67
5 1.19
281 66.90
139 33.10%
17  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 65
5 7.69
3 4.62
7 10.77
3 4.62
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
18  โรงเรียนบ้านหนองเกด 139
3 2.16
5 3.60
34 24.46
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
19  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 140
13 9.29
8 5.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองซอ 121
10 8.26
7 5.79
14 11.57
5 4.13
0 0.00
85 70.25
36 29.75%
21  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 54
4 7.41
0 0.00
10 18.52
2 3.70
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
22  โรงเรียนบ้านหนองกา 82
4 4.88
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
23  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 237
17 7.17
2 0.84
49 20.68
1 0.42
0 0.00
168 70.89
69 29.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
7 12.73
5 9.09
3 5.45
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
25  โรงเรียนวัดกุยบุรี 211
14 6.64
14 6.64
0 0.00
0 0.00
33 15.64
150 71.09
61 28.91%
26  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 150
5 3.33
5 3.33
32 21.33
1 0.67
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
27  โรงเรียนบ้านวังข่อย 88
4 4.55
5 5.68
16 18.18
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
28  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 275
38 13.82
1 0.36
37 13.45
2 0.73
0 0.00
197 71.64
78 28.36%
29  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 187
10 5.35
13 6.95
27 14.44
2 1.07
1 0.53
134 71.66
53 28.34%
30  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 311
8 2.57
11 3.54
59 18.97
3 0.96
1 0.32
229 73.63
82 26.37%
31  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 137
6 4.38
16 11.68
8 5.84
5 3.65
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
32  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 145
13 8.97
1 0.69
23 15.86
0 0.00
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
33  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 707
20 2.83
40 5.66
57 8.06
16 2.26
36 5.09
538 76.10
169 23.90%
34  โรงเรียนบ้านวังยาว 73
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
35  โรงเรียนบ้านบางปู 87
0 0.00
0 0.00
16 18.39
4 4.60
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
36  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 227
23 10.13
9 3.96
19 8.37
0 0.00
0 0.00
176 77.53
51 22.47%
37  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 212
16 7.55
5 2.36
24 11.32
2 0.94
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
38  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 122
11 9.02
5 4.10
10 8.20
1 0.82
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
39  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 202
9 4.46
5 2.48
25 12.38
5 2.48
0 0.00
158 78.22
44 21.78%
40  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 74
8 10.81
0 0.00
5 6.76
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
41  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 160
9 5.63
4 2.50
20 12.50
1 0.63
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
42  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
4 4.88
3 3.66
7 8.54
2 2.44
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
43  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
44  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 139
3 2.16
3 2.16
22 15.83
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
45  โรงเรียน อานันท์ 374
19 5.08
12 3.21
29 7.75
14 3.74
0 0.00
300 80.21
74 19.79%
46  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 107
3 2.80
0 0.00
16 14.95
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
47  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 108
3 2.78
5 4.63
10 9.26
3 2.78
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
48  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 134
8 5.97
3 2.24
14 10.45
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
49  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 486
29 5.97
23 4.73
36 7.41
0 0.00
0 0.00
398 81.89
88 18.11%
50  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 112
12 10.71
3 2.68
4 3.57
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
51  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 62
5 8.06
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
52  โรงเรียนบ้านเขาแดง 97
3 3.09
1 1.03
11 11.34
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
53  โรงเรียนบ้านพุน้อย 178
0 0.00
2 1.12
29 16.29
0 0.00
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
54  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 115
8 6.96
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 148
15 10.14
0 0.00
9 6.08
0 0.00
1 0.68
123 83.11
25 16.89%
56  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 356
15 4.21
0 0.00
44 12.36
0 0.00
0 0.00
297 83.43
59 16.57%
57  โรงเรียนบ้านหนองหมู 91
2 2.20
6 6.59
7 7.69
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
58  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 105
2 1.90
1 0.95
10 9.52
4 3.81
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
59  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
60  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 244
13 5.33
1 0.41
23 9.43
0 0.00
0 0.00
207 84.84
37 15.16%
61  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 102
7 6.86
3 2.94
5 4.90
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
62  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 91
3 3.30
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
63  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 113
2 1.77
3 2.65
11 9.73
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
64  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 13.21
46 86.79
7 13.21%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิก 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
66  โรงเรียนบ้านยางชุม 146
8 5.48
0 0.00
9 6.16
1 0.68
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
67  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 155
2 1.29
0 0.00
17 10.97
0 0.00
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
68  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
69  โรงเรียนละเมาะ 86
0 0.00
1 1.16
8 9.30
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
70  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 82
1 1.22
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
71  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 101
5 4.95
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
72  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 111
4 3.60
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
73  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 138
0 0.00
1 0.72
10 7.25
0 0.00
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
74  โรงเรียนบ้านหนองคาง 138
4 2.90
3 2.17
3 2.17
1 0.72
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
75  โรงเรียนวไลย 142
4 2.82
4 2.82
3 2.11
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
76  โรงเรียนบ้านบน 108
1 0.93
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
77  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
78  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 255
6 2.35
0 0.00
9 3.53
0 0.00
0 0.00
240 94.12
15 5.88%
79  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
80  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
81  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
82  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
83  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
84  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
85  โรงเรียนบ้านสำโหรง 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
87  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
88  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 136
0 0.00
1 0.74
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,234 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  860 6.04
เตี้ย  509 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,620 11.38
ผอมและเตี้ย  304 2.14
อ้วนและเตี้ย  301 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,640 74.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,594 คน


25.25%


Powered By www.thaieducation.net