ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81
25 30.86
19 23.46
17 20.99
10 12.35
10 12.35
0 0.00
81 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 309
113 36.57
47 15.21
61 19.74
38 12.30
50 16.18
0 0.00
309 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 25
6 24.00
6 24.00
9 36.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 130
11 8.46
63 48.46
14 10.77
11 8.46
13 10.00
18 13.85
112 86.15%
5  โรงเรียนบ้านหินเทิน 84
10 11.90
9 10.71
9 10.71
18 21.43
26 30.95
12 14.29
72 85.71%
6  โรงเรียนบ้านท่าขาม 151
27 17.88
15 9.93
16 10.60
19 12.58
10 6.62
64 42.38
87 57.62%
7  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 175
36 20.57
16 9.14
27 15.43
20 11.43
0 0.00
76 43.43
99 56.57%
8  โรงเรียนธนาคารออมสิน 759
30 3.95
57 7.51
48 6.32
147 19.37
145 19.10
332 43.74
427 56.26%
9  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 54
14 25.93
5 9.26
5 9.26
6 11.11
0 0.00
24 44.44
30 55.56%
10  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 72
18 25.00
11 15.28
3 4.17
6 8.33
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนบ้านคลองลอย 257
34 13.23
25 9.73
48 18.68
15 5.84
13 5.06
122 47.47
135 52.53%
12  โรงเรียนบ้านบางเบิด 87
11 12.64
7 8.05
14 16.09
11 12.64
2 2.30
42 48.28
45 51.72%
13  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 169
9 5.33
3 1.78
31 18.34
16 9.47
24 14.20
86 50.89
83 49.11%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 846
96 11.35
13 1.54
116 13.71
109 12.88
57 6.74
455 53.78
391 46.22%
15  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 290
30 10.34
19 6.55
73 25.17
9 3.10
2 0.69
157 54.14
133 45.86%
16  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 157
31 19.75
10 6.37
29 18.47
2 1.27
0 0.00
85 54.14
72 45.86%
17  โรงเรียนบ้านไชยราช 416
58 13.94
23 5.53
74 17.79
25 6.01
1 0.24
235 56.49
181 43.51%
18  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 151
12 7.95
14 9.27
28 18.54
0 0.00
11 7.28
86 56.95
65 43.05%
19  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1635
85 5.20
34 2.08
292 17.86
119 7.28
173 10.58
932 57.00
703 43.00%
20  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 49
4 8.16
4 8.16
6 12.24
4 8.16
3 6.12
28 57.14
21 42.86%
21  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 303
54 17.82
22 7.26
34 11.22
14 4.62
4 1.32
175 57.76
128 42.24%
22  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 63
10 15.87
6 9.52
4 6.35
6 9.52
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
23  โรงเรียนบางสะพาน 892
37 4.15
55 6.17
60 6.73
92 10.31
115 12.89
533 59.75
359 40.25%
24  โรงเรียนบ้านในล็อค 350
30 8.57
35 10.00
39 11.14
19 5.43
16 4.57
211 60.29
139 39.71%
25  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 82
17 20.73
2 2.44
8 9.76
5 6.10
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
26  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 116
13 11.21
11 9.48
19 16.38
1 0.86
1 0.86
71 61.21
45 38.79%
27  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 134
6 4.48
0 0.00
0 0.00
21 15.67
23 17.16
84 62.69
50 37.31%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 108
9 8.33
1 0.93
11 10.19
10 9.26
9 8.33
68 62.96
40 37.04%
29  โรงเรียนบ้านไร่ใน 73
3 4.11
3 4.11
18 24.66
0 0.00
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 79
7 8.86
4 5.06
14 17.72
1 1.27
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
31  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 104
16 15.38
0 0.00
17 16.35
0 0.00
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
32  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 81
8 9.88
5 6.17
9 11.11
2 2.47
1 1.23
56 69.14
25 30.86%
33  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 174
8 4.60
6 3.45
34 19.54
3 1.72
2 1.15
121 69.54
53 30.46%
34  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 102
13 12.75
5 4.90
9 8.82
3 2.94
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
35  โรงเรียนบ้านบึง 97
5 5.15
9 9.28
14 14.43
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
36  โรงเรียนวัดกำมะเสน 76
3 3.95
1 1.32
16 21.05
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
37  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 58
5 8.62
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
38  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 150
19 12.67
0 0.00
21 14.00
0 0.00
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
39  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 154
10 6.49
11 7.14
7 4.55
8 5.19
5 3.25
113 73.38
41 26.62%
40  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 451
16 3.55
20 4.43
65 14.41
8 1.77
8 1.77
334 74.06
117 25.94%
41  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 95
1 1.05
2 2.11
20 21.05
0 0.00
1 1.05
71 74.74
24 25.26%
42  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 25
2 8.00
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 437
33 7.55
19 4.35
50 11.44
1 0.23
1 0.23
333 76.20
104 23.80%
44  โรงเรียนบ้านยางเขา 74
6 8.11
2 2.70
9 12.16
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
45  โรงเรียนวัดนาผักขวง 61
2 3.28
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
46  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 67
0 0.00
4 5.97
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
47  โรงเรียนบ้านดอนทราย 125
11 8.80
4 3.20
6 4.80
4 3.20
2 1.60
98 78.40
27 21.60%
48  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 103
6 5.83
3 2.91
9 8.74
1 0.97
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
49  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 85
8 9.41
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 131
6 4.58
2 1.53
4 3.05
6 4.58
9 6.87
104 79.39
27 20.61%
51  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 49
3 6.12
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
52  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 109
9 8.26
4 3.67
8 7.34
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
53  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 135
9 6.67
3 2.22
13 9.63
2 1.48
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
54  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 171
0 0.00
0 0.00
32 18.71
2 1.17
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
55  โรงเรียนบ้านหนองหิน 26
0 0.00
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
56  โรงเรียนบ้านวังยาว 101
5 4.95
0 0.00
9 8.91
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
57  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 80
5 6.25
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
58  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 119
7 5.88
2 1.68
12 10.08
1 0.84
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 148
3 2.03
6 4.05
15 10.14
2 1.35
1 0.68
121 81.76
27 18.24%
60  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 62
2 3.23
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
61  โรงเรียนประชารังสรรค์ 68
3 4.41
1 1.47
7 10.29
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
62  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
2 2.70
4 5.41
61 82.43
13 17.57%
63  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 236
17 7.20
5 2.12
19 8.05
0 0.00
0 0.00
195 82.63
41 17.37%
64  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 444
12 2.70
13 2.93
28 6.31
16 3.60
8 1.80
367 82.66
77 17.34%
65  โรงเรียนบ้านปากแพรก 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
2 5.71
3 8.57
29 82.86
6 17.14%
66  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 160
4 2.50
0 0.00
18 11.25
0 0.00
5 3.13
133 83.13
27 16.88%
67  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 261
14 5.36
0 0.00
30 11.49
0 0.00
0 0.00
217 83.14
44 16.86%
68  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 78
3 3.85
2 2.56
4 5.13
4 5.13
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
69  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 96
6 6.25
2 2.08
2 2.08
2 2.08
4 4.17
80 83.33
16 16.67%
70  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 987
33 3.34
27 2.74
39 3.95
25 2.53
37 3.75
826 83.69
161 16.31%
71  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 268
11 4.10
6 2.24
26 9.70
0 0.00
0 0.00
225 83.96
43 16.04%
72  โรงเรียนวังมะเดื่อ 155
4 2.58
3 1.94
11 7.10
5 3.23
1 0.65
131 84.52
24 15.48%
73  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 149
0 0.00
7 4.70
0 0.00
4 2.68
12 8.05
126 84.56
23 15.44%
74  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 158
5 3.16
4 2.53
5 3.16
5 3.16
5 3.16
134 84.81
24 15.19%
75  โรงเรียนวัดดอนยาง 217
10 4.61
7 3.23
9 4.15
6 2.76
0 0.00
185 85.25
32 14.75%
76  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 111
3 2.70
3 2.70
3 2.70
3 2.70
4 3.60
95 85.59
16 14.41%
77  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 533
7 1.31
11 2.06
20 3.75
11 2.06
26 4.88
458 85.93
75 14.07%
78  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 128
4 3.13
5 3.91
7 5.47
2 1.56
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
79  โรงเรียนวัดหนองหอย 242
11 4.55
2 0.83
17 7.02
2 0.83
2 0.83
208 85.95
34 14.05%
80  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 79
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 127
3 2.36
1 0.79
9 7.09
1 0.79
3 2.36
110 86.61
17 13.39%
82  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 113
4 3.54
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
83  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 231
3 1.30
2 0.87
25 10.82
0 0.00
0 0.00
201 87.01
30 12.99%
84  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
85  โรงเรียนบ้านทางหวาย 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
86  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 583
23 3.95
12 2.06
33 5.66
2 0.34
0 0.00
513 87.99
70 12.01%
87  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 241
10 4.15
0 0.00
18 7.47
0 0.00
0 0.00
213 88.38
28 11.62%
88  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 231
5 2.16
7 3.03
8 3.46
2 0.87
3 1.30
206 89.18
25 10.82%
89  โรงเรียนบ้านหินกอง 172
3 1.74
5 2.91
10 5.81
0 0.00
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
90  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
91  โรงเรียนบ้านดอนสูง 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
92  โรงเรียนบ้านมรสวบ 210
6 2.86
2 0.95
9 4.29
4 1.90
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
95  โรงเรียนอุดมราชภักดี 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
96  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
97  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 303
12 3.96
4 1.32
7 2.31
2 0.66
3 0.99
275 90.76
28 9.24%
98  โรงเรียนด่านสิงขร 159
4 2.52
1 0.63
5 3.14
2 1.26
2 1.26
145 91.19
14 8.81%
99  โรงเรียนบ้านทองมงคล 472
8 1.69
6 1.27
13 2.75
5 1.06
8 1.69
432 91.53
40 8.47%
100  โรงเรียนบ้านวังยาง 131
2 1.53
0 0.00
4 3.05
5 3.82
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
101  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 111
1 0.90
1 0.90
7 6.31
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
102  โรงเรียนบ้านหนองกก 124
1 0.81
4 3.23
4 3.23
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
103  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
104  โรงเรียนบ้านชะม่วง 122
4 3.28
1 0.82
1 0.82
3 2.46
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
105  โรงเรียน บ้านทรายทอง 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
106  โรงเรียนบ้านดอนทอง 114
2 1.75
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
107  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
1 1.20
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
108  โรงเรียนบ้านเขามัน 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
4 3.33
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
109  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
110  โรงเรียนบ้านยุบพริก 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
111  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
1 0.96
1 0.96
99 95.19
5 4.81%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 81
0 0.00
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
114  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
115  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
116  โรงเรียนบ้านสีดางาม 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30
1 2.70%
117  โรงเรียนวัดนาล้อม 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
118  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
119  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,260 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 6.27
เตี้ย  812 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,043 9.61
ผอมและเตี้ย  940 4.42
อ้วนและเตี้ย  877 4.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,255 71.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,005 คน


28.25%


Powered By www.thaieducation.net