ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 69 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 152
20 13.16
11 7.24
30 19.74
0 0.00
0 0.00
91 59.87
61 40.13%
2  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1405
148 10.53
67 4.77
315 22.42
0 0.00
0 0.00
875 62.28
530 37.72%
3  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 154
10 6.49
3 1.95
20 12.99
13 8.44
12 7.79
96 62.34
58 37.66%
4  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 70
6 8.57
1 1.43
9 12.86
7 10.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
5  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 65
2 3.08
3 4.62
9 13.85
1 1.54
6 9.23
44 67.69
21 32.31%
6  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 106
9 8.49
0 0.00
19 17.92
6 5.66
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
7  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 129
15 11.63
5 3.88
15 11.63
2 1.55
1 0.78
91 70.54
38 29.46%
8  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 366
36 9.84
24 6.56
12 3.28
26 7.10
9 2.46
259 70.77
107 29.23%
9  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 86
6 6.98
3 3.49
16 18.60
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
10  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 38
2 5.26
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
11  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 142
8 5.63
18 12.68
11 7.75
2 1.41
1 0.70
102 71.83
40 28.17%
12  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
1 2.27
8 18.18
32 72.73
12 27.27%
13  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 63
4 6.35
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
14  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
5 7.94
3 4.76
46 73.02
17 26.98%
15  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 89
7 7.87
5 5.62
9 10.11
2 2.25
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
16  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 184
11 5.98
10 5.43
15 8.15
6 3.26
5 2.72
137 74.46
47 25.54%
17  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 171
12 7.02
5 2.92
23 13.45
2 1.17
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
18  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 53
0 0.00
0 0.00
13 24.53
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
19  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 63
4 6.35
3 4.76
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
20  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141
10 7.09
3 2.13
7 4.96
8 5.67
5 3.55
108 76.60
33 23.40%
21  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 61
4 6.56
3 4.92
4 6.56
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
22  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
23  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
24  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 109
5 4.59
6 5.50
13 11.93
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
25  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 288
20 6.94
13 4.51
20 6.94
9 3.13
0 0.00
226 78.47
62 21.53%
26  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
3 1.95
17 11.04
2 1.30
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
27  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 42
1 2.38
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
28  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 110
5 4.55
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
29  โรงเรียนวัดคลองโคน 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
30  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 144
6 4.17
3 2.08
11 7.64
3 2.08
6 4.17
115 79.86
29 20.14%
31  โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
32  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 162
13 8.02
5 3.09
12 7.41
1 0.62
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
34  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
3 4.35
57 82.61
12 17.39%
35  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 151
2 1.32
4 2.65
20 13.25
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
36  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 329
12 3.65
14 4.26
18 5.47
12 3.65
0 0.00
273 82.98
56 17.02%
37  โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
38  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
39  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
13 5.68
15 6.55
9 3.93
0 0.00
0 0.00
192 83.84
37 16.16%
40  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 131
9 6.87
11 8.40
1 0.76
0 0.00
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
41  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
3 3.41
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
42  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
43  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
44  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
45  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 82
2 2.44
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
46  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 120
5 4.17
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
47  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
48  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 78
6 7.69
0 0.00
3 3.85
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
49  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 125
4 3.20
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
50  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 126
4 3.17
2 1.59
8 6.35
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
51  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 100
0 0.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
52  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 161
5 3.11
4 2.48
8 4.97
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
53  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 58
1 1.72
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
54  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1314
23 1.75
21 1.60
35 2.66
25 1.90
31 2.36
1179 89.73
135 10.27%
55  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
56  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 133
0 0.00
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
57  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
58  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 100
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
59  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
60  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
61  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 121
1 0.83
0 0.00
3 2.48
1 0.83
2 1.65
114 94.21
7 5.79%
62  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
63  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
64  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
65  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
66  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
67  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
68  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  492 5.28
เตี้ย  293 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  902 9.67
ผอมและเตี้ย  145 1.56
อ้วนและเตี้ย  94 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,397 79.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,926 คน


20.66%


Powered By www.thaieducation.net