ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 130
59 45.38
21 16.15
22 16.92
0 0.00
0 0.00
28 21.54
102 78.46%
2  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 196
25 12.76
15 7.65
29 14.80
40 20.41
44 22.45
43 21.94
153 78.06%
3  โรงเรียนวัดคลองครุ 530
60 11.32
41 7.74
128 24.15
29 5.47
60 11.32
212 40.00
318 60.00%
4  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 218
13 5.96
6 2.75
41 18.81
19 8.72
47 21.56
92 42.20
126 57.80%
5  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 205
22 10.73
9 4.39
21 10.24
31 15.12
30 14.63
92 44.88
113 55.12%
6  โรงเรียนวัดบางพลี 84
15 17.86
13 15.48
15 17.86
1 1.19
2 2.38
38 45.24
46 54.76%
7  โรงเรียนเอกชัย 1821
152 8.35
96 5.27
452 24.82
37 2.03
188 10.32
896 49.20
925 50.80%
8  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 159
26 16.35
6 3.77
31 19.50
6 3.77
6 3.77
84 52.83
75 47.17%
9  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 255
17 6.67
13 5.10
31 12.16
30 11.76
28 10.98
136 53.33
119 46.67%
10  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 147
12 8.16
7 4.76
37 25.17
7 4.76
4 2.72
80 54.42
67 45.58%
11  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 363
18 4.96
21 5.79
31 8.54
39 10.74
52 14.33
202 55.65
161 44.35%
12  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 468
56 11.97
32 6.84
43 9.19
39 8.33
22 4.70
276 58.97
192 41.03%
13  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 377
31 8.22
31 8.22
56 14.85
25 6.63
11 2.92
223 59.15
154 40.85%
14  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 228
18 7.89
22 9.65
39 17.11
12 5.26
0 0.00
137 60.09
91 39.91%
15  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 167
5 2.99
9 5.39
14 8.38
33 19.76
4 2.40
102 61.08
65 38.92%
16  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 72
9 12.50
6 8.33
11 15.28
2 2.78
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
17  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2111
127 6.02
98 4.64
541 25.63
45 2.13
0 0.00
1300 61.58
811 38.42%
18  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 434
25 5.76
11 2.53
66 15.21
27 6.22
35 8.06
270 62.21
164 37.79%
19  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 536
24 4.48
26 4.85
38 7.09
50 9.33
64 11.94
334 62.31
202 37.69%
20  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 720
58 8.06
42 5.83
66 9.17
59 8.19
43 5.97
452 62.78
268 37.22%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 928
26 2.80
30 3.23
125 13.47
56 6.03
105 11.31
586 63.15
342 36.85%
22  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1487
56 3.77
30 2.02
168 11.30
86 5.78
198 13.32
949 63.82
538 36.18%
23  โรงเรียนบ้านคลองตัน 218
15 6.88
17 7.80
37 16.97
9 4.13
0 0.00
140 64.22
78 35.78%
24  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 110
8 7.27
9 8.18
17 15.45
5 4.55
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
25  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 904
77 8.52
67 7.41
129 14.27
0 0.00
40 4.42
591 65.38
313 34.62%
26  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 316
17 5.38
12 3.80
48 15.19
13 4.11
14 4.43
212 67.09
104 32.91%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 701
30 4.28
34 4.85
95 13.55
15 2.14
54 7.70
473 67.48
228 32.52%
28  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 607
21 3.46
22 3.62
57 9.39
43 7.08
53 8.73
411 67.71
196 32.29%
29  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 122
6 4.92
5 4.10
27 22.13
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
30  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1449
96 6.63
49 3.38
249 17.18
27 1.86
22 1.52
1006 69.43
443 30.57%
31  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 169
8 4.73
12 7.10
26 15.38
4 2.37
1 0.59
118 69.82
51 30.18%
32  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 208
35 16.83
0 0.00
27 12.98
0 0.00
0 0.00
146 70.19
62 29.81%
33  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 155
10 6.45
6 3.87
28 18.06
2 1.29
0 0.00
109 70.32
46 29.68%
34  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 177
14 7.91
11 6.21
27 15.25
0 0.00
0 0.00
125 70.62
52 29.38%
35  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 130
13 10.00
5 3.85
20 15.38
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
36  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 408
14 3.43
11 2.70
57 13.97
14 3.43
20 4.90
292 71.57
116 28.43%
37  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
19 18.81
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
38  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 148
12 8.11
3 2.03
20 13.51
6 4.05
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
39  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 149
4 2.68
1 0.67
30 20.13
6 4.03
0 0.00
108 72.48
41 27.52%
40  โรงเรียนบ้านคลองแค 630
17 2.70
34 5.40
25 3.97
47 7.46
49 7.78
458 72.70
172 27.30%
41  โรงเรียนวัดบางปลา 809
36 4.45
31 3.83
129 15.95
9 1.11
6 0.74
598 73.92
211 26.08%
42  โรงเรียนวัดนางสาว 907
50 5.51
30 3.31
153 16.87
1 0.11
2 0.22
671 73.98
236 26.02%
43  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 314
14 4.46
12 3.82
53 16.88
1 0.32
0 0.00
234 74.52
80 25.48%
44  โรงเรียนวัดนาขวาง 68
9 13.24
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
45  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 377
23 6.10
15 3.98
50 13.26
3 0.80
1 0.27
285 75.60
92 24.40%
46  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 126
8 6.35
0 0.00
22 17.46
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
47  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 966
29 3.00
31 3.21
168 17.39
0 0.00
0 0.00
738 76.40
228 23.60%
48  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 378
41 10.85
0 0.00
31 8.20
12 3.17
5 1.32
289 76.46
89 23.54%
49  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 443
16 3.61
11 2.48
76 17.16
0 0.00
0 0.00
340 76.75
103 23.25%
50  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 69
1 1.45
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
51  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 150
7 4.67
0 0.00
17 11.33
6 4.00
4 2.67
116 77.33
34 22.67%
52  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 130
2 1.54
7 5.38
16 12.31
4 3.08
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
53  โรงเรียนวัดศรีเมือง 645
19 2.95
19 2.95
104 16.12
0 0.00
0 0.00
503 77.98
142 22.02%
54  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 160
4 2.50
6 3.75
25 15.63
0 0.00
0 0.00
125 78.13
35 21.88%
55  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 119
1 0.84
1 0.84
20 16.81
3 2.52
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
56  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 202
16 7.92
1 0.50
26 12.87
1 0.50
0 0.00
158 78.22
44 21.78%
57  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 161
9 5.59
7 4.35
16 9.94
2 1.24
1 0.62
126 78.26
35 21.74%
58  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 221
10 4.52
3 1.36
33 14.93
2 0.90
0 0.00
173 78.28
48 21.72%
59  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 89
2 2.25
0 0.00
17 19.10
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 52
5 9.62
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
61  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 323
15 4.64
11 3.41
35 10.84
5 1.55
1 0.31
256 79.26
67 20.74%
62  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 82
5 6.10
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
63  โรงเรียนบ้านสันดาบ 97
7 7.22
4 4.12
3 3.09
3 3.09
3 3.09
77 79.38
20 20.62%
64  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1232
75 6.09
51 4.14
128 10.39
0 0.00
0 0.00
978 79.38
254 20.62%
65  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 60
0 0.00
0 0.00
12 20.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 92
6 6.52
0 0.00
10 10.87
2 2.17
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
67  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 164
7 4.27
9 5.49
16 9.76
0 0.00
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
68  โรงเรียนบ้านโคก 252
2 0.79
15 5.95
27 10.71
3 1.19
0 0.00
205 81.35
47 18.65%
69  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 59
3 5.08
2 3.39
5 8.47
0 0.00
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
70  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
71  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 324
21 6.48
3 0.93
27 8.33
3 0.93
1 0.31
269 83.02
55 16.98%
72  โรงเรียนวัดหนองบัว 83
2 2.41
0 0.00
10 12.05
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
73  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 77
4 5.19
4 5.19
4 5.19
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
74  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 208
12 5.77
4 1.92
14 6.73
2 0.96
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
75  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 163
5 3.07
5 3.07
7 4.29
4 2.45
4 2.45
138 84.66
25 15.34%
76  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 123
4 3.25
1 0.81
13 10.57
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
77  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
3 3.85
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
78  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 227
15 6.61
3 1.32
13 5.73
0 0.00
0 0.00
196 86.34
31 13.66%
79  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 501
1 0.20
4 0.80
57 11.38
4 0.80
1 0.20
434 86.63
67 13.37%
80  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 60
4 6.67
0 0.00
2 3.33
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
81  โรงเรียนวัดโรงเข้ 114
2 1.75
0 0.00
12 10.53
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
82  โรงเรียนทํานบแพ้ว 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
83  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 123
3 2.44
2 1.63
8 6.50
1 0.81
2 1.63
107 86.99
16 13.01%
84  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
85  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 104
3 2.88
3 2.88
5 4.81
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
86  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 532
13 2.44
9 1.69
23 4.32
5 0.94
6 1.13
476 89.47
56 10.53%
87  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 334
11 3.29
3 0.90
18 5.39
0 0.00
2 0.60
300 89.82
34 10.18%
88  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 307
17 5.54
0 0.00
14 4.56
0 0.00
0 0.00
276 89.90
31 10.10%
89  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 535
14 2.62
0 0.00
40 7.48
0 0.00
0 0.00
481 89.91
54 10.09%
90  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 149
0 0.00
0 0.00
15 10.07
0 0.00
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
91  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 111
1 0.90
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
92  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 272
16 5.88
3 1.10
4 1.47
3 1.10
0 0.00
246 90.44
26 9.56%
93  โรงเรียนวัดชัยมงคล 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
7 5.56
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
94  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
95  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 176
4 2.27
1 0.57
9 5.11
1 0.57
1 0.57
160 90.91
16 9.09%
96  โรงเรียนวังนกไข่ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
97  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 149
2 1.34
1 0.67
8 5.37
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
98  โรงเรียน วัดศิริมงคล 141
3 2.13
2 1.42
4 2.84
1 0.71
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
99  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 420
4 0.95
4 0.95
13 3.10
0 0.00
0 0.00
399 95.00
21 5.00%
100  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
101  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 743
4 0.54
5 0.67
8 1.08
0 0.00
2 0.27
724 97.44
19 2.56%
102  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 157
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 99.36
1 0.64%

 

จำนวนนักเรียน  33,844 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,869 5.52
เตี้ย  1,218 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,535 13.40
ผอมและเตี้ย  961 2.84
อ้วนและเตี้ย  1,240 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,021 70.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,823 คน


29.02%


Powered By www.thaieducation.net