ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 15
2 13.33
0 0.00
13 86.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 127
85 66.93
4 3.15
12 9.45
3 2.36
0 0.00
23 18.11
104 81.89%
3  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 65
24 36.92
12 18.46
10 15.38
3 4.62
0 0.00
16 24.62
49 75.38%
4  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 83
28 33.73
13 15.66
15 18.07
0 0.00
0 0.00
27 32.53
56 67.47%
5  โรงเรียนบ้านทะเลบก 117
17 14.53
5 4.27
24 20.51
5 4.27
17 14.53
49 41.88
68 58.12%
6  โรงเรียนวัดคอกวัว 30
4 13.33
3 10.00
5 16.67
2 6.67
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
7  โรงเรียนวัดบางบอน 218
54 24.77
14 6.42
46 21.10
0 0.00
0 0.00
104 47.71
114 52.29%
8  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 165
2 1.21
2 1.21
39 23.64
4 2.42
39 23.64
79 47.88
86 52.12%
9  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
3 5.77
2 3.85
10 19.23
8 15.38
3 5.77
26 50.00
26 50.00%
10  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 77
8 10.39
10 12.99
9 11.69
8 10.39
2 2.60
40 51.95
37 48.05%
11  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 129
24 18.60
17 13.18
13 10.08
5 3.88
0 0.00
70 54.26
59 45.74%
12  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 217
18 8.29
15 6.91
37 17.05
12 5.53
15 6.91
120 55.30
97 44.70%
13  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 768
56 7.29
14 1.82
120 15.63
70 9.11
72 9.38
436 56.77
332 43.23%
14  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 143
15 10.49
3 2.10
11 7.69
18 12.59
14 9.79
82 57.34
61 42.66%
15  โรงเรียนวัดสระด่าน 158
26 16.46
10 6.33
28 17.72
3 1.90
0 0.00
91 57.59
67 42.41%
16  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 81
3 3.70
9 11.11
16 19.75
3 3.70
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
17  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 109
13 11.93
4 3.67
18 16.51
5 4.59
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
18  โรงเรียนวัดหนองแจง 151
25 16.56
4 2.65
18 11.92
8 5.30
0 0.00
96 63.58
55 36.42%
19  โรงเรียนวัดหนองหลุม 86
11 12.79
2 2.33
18 20.93
0 0.00
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
20  โรงเรียนวัดคลองตัน 125
8 6.40
9 7.20
24 19.20
3 2.40
1 0.80
80 64.00
45 36.00%
21  โรงเรียนวัดทับกระดาน 207
15 7.25
23 11.11
19 9.18
8 3.86
9 4.35
133 64.25
74 35.75%
22  โรงเรียนวัดนันทวัน 90
13 14.44
2 2.22
16 17.78
1 1.11
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
23  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 134
11 8.21
7 5.22
13 9.70
12 8.96
3 2.24
88 65.67
46 34.33%
24  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 327
23 7.03
12 3.67
63 19.27
5 1.53
8 2.45
216 66.06
111 33.94%
25  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 166
0 0.00
2 1.20
35 21.08
0 0.00
19 11.45
110 66.27
56 33.73%
26  โรงเรียนบ้านหัววัง 240
18 7.50
31 12.92
27 11.25
2 0.83
0 0.00
162 67.50
78 32.50%
27  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 271
47 17.34
12 4.43
26 9.59
3 1.11
0 0.00
183 67.53
88 32.47%
28  โรงเรียนวัดจำปา 184
20 10.87
10 5.43
26 14.13
3 1.63
0 0.00
125 67.93
59 32.07%
29  โรงเรียนวัดสระพังลาน 158
8 5.06
8 5.06
23 14.56
7 4.43
3 1.90
109 68.99
49 31.01%
30  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 123
7 5.69
10 8.13
8 6.50
7 5.69
6 4.88
85 69.11
38 30.89%
31  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 159
13 8.18
12 7.55
14 8.81
8 5.03
2 1.26
110 69.18
49 30.82%
32  โรงเรียนบ้านนเรศ 153
9 5.88
11 7.19
26 16.99
0 0.00
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
33  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 44
5 11.36
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
34  โรงเรียนวัดเขาพระ 143
11 7.69
18 12.59
13 9.09
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
35  โรงเรียนวัดโภคาราม 191
17 8.90
26 13.61
5 2.62
6 3.14
2 1.05
135 70.68
56 29.32%
36  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 110
9 8.18
4 3.64
19 17.27
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
37  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 533
64 12.01
21 3.94
65 12.20
4 0.75
1 0.19
378 70.92
155 29.08%
38  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 187
19 10.16
2 1.07
23 12.30
9 4.81
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
39  โรงเรียนวัดรางกร่าง 132
10 7.58
5 3.79
14 10.61
5 3.79
3 2.27
95 71.97
37 28.03%
40  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 72
5 6.94
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 222
19 8.56
12 5.41
0 0.00
11 4.95
19 8.56
161 72.52
61 27.48%
42  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 105
5 4.76
1 0.95
10 9.52
11 10.48
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
43  โรงเรียนวัดชีธาราม 90
5 5.56
4 4.44
14 15.56
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
44  โรงเรียนวัดจันทราวาส 87
4 4.60
5 5.75
6 6.90
4 4.60
3 3.45
65 74.71
22 25.29%
45  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 91
5 5.49
2 2.20
15 16.48
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
46  โรงเรียนพลับพลาไชย 231
32 13.85
4 1.73
22 9.52
0 0.00
0 0.00
173 74.89
58 25.11%
47  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
5 13.89
27 75.00
9 25.00%
48  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 110
15 13.64
4 3.64
8 7.27
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
49  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 221
3 1.36
4 1.81
47 21.27
0 0.00
0 0.00
167 75.57
54 24.43%
50  โรงเรียนวัดช่องลม 41
4 9.76
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
51  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 75
8 10.67
1 1.33
5 6.67
3 4.00
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
52  โรงเรียนวัดกกม่วง 92
1 1.09
5 5.43
15 16.30
0 0.00
1 1.09
70 76.09
22 23.91%
53  โรงเรียนวัดหนองหลอด 98
8 8.16
3 3.06
11 11.22
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 170
9 5.29
6 3.53
24 14.12
0 0.00
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
55  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 141
10 7.09
11 7.80
5 3.55
6 4.26
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
56  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 49
7 14.29
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
57  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 251
17 6.77
12 4.78
27 10.76
0 0.00
0 0.00
195 77.69
56 22.31%
58  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 45
5 11.11
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
20 15.87
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
60  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 540
32 5.93
10 1.85
73 13.52
1 0.19
1 0.19
423 78.33
117 21.67%
61  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 84
0 0.00
3 3.57
15 17.86
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
62  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 171
14 8.19
6 3.51
14 8.19
2 1.17
0 0.00
135 78.95
36 21.05%
63  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 322
24 7.45
10 3.11
30 9.32
3 0.93
0 0.00
255 79.19
67 20.81%
64  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 150
5 3.33
3 2.00
23 15.33
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
65  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 73
1 1.37
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
66  โรงเรียนวัดดอนสงวน 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 103
11 10.68
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
68  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 89
4 4.49
1 1.12
13 14.61
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
69  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 110
10 9.09
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
70  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
71  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 99
5 5.05
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
72  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 63
5 7.94
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
73  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 92
5 5.43
3 3.26
6 6.52
1 1.09
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
74  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 95
0 0.00
1 1.05
15 15.79
1 1.05
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
75  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 140
4 2.86
3 2.14
10 7.14
5 3.57
3 2.14
115 82.14
25 17.86%
76  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
2 1.96
1 0.98
13 12.75
2 1.96
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
77  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
78  โรงเรียนวัดบางสาม 161
14 8.70
6 3.73
7 4.35
1 0.62
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
79  โรงเรียนบ้านหัวเขา 59
6 10.17
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
80  โรงเรียนบ้านบัวขาว 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
81  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 151
2 1.32
0 0.00
17 11.26
5 3.31
1 0.66
126 83.44
25 16.56%
82  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 105
7 6.67
0 0.00
9 8.57
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
83  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 106
9 8.49
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
84  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 331
15 4.53
14 4.23
24 7.25
0 0.00
0 0.00
278 83.99
53 16.01%
85  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1160
28 2.41
27 2.33
116 10.00
13 1.12
0 0.00
976 84.14
184 15.86%
86  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 38
1 2.63
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
87  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 96
1 1.04
0 0.00
14 14.58
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
88  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
89  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
2 2.53
2 2.53
67 84.81
12 15.19%
90  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
91  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 137
5 3.65
1 0.73
5 3.65
4 2.92
5 3.65
117 85.40
20 14.60%
92  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 110
4 3.64
4 3.64
4 3.64
3 2.73
1 0.91
94 85.45
16 14.55%
93  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
7 11.29
53 85.48
9 14.52%
94  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 84
2 2.38
0 0.00
7 8.33
3 3.57
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
95  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 105
0 0.00
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
96  โรงเรียนวัดดอนสุโข 94
0 0.00
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
97  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 103
5 4.85
3 2.91
6 5.83
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
98  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 199
6 3.02
4 2.01
15 7.54
1 0.50
0 0.00
173 86.93
26 13.07%
99  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 277
18 6.50
0 0.00
18 6.50
0 0.00
0 0.00
241 87.00
36 13.00%
100  โรงเรียนบ้านยมเบือ 88
0 0.00
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
101  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1404
42 2.99
24 1.71
80 5.70
10 0.71
15 1.07
1233 87.82
171 12.18%
102  โรงเรียนวัดยางยี่แส 152
5 3.29
3 1.97
5 3.29
5 3.29
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
103  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 136
2 1.47
2 1.47
8 5.88
3 2.21
1 0.74
120 88.24
16 11.76%
104  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 43
4 9.30
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
105  โรงเรียนสองพี่น้อง 121
6 4.96
0 0.00
7 5.79
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
106  โรงเรียนบ้านหนองจิก 139
7 5.04
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
107  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 110
0 0.00
0 0.00
7 6.36
2 1.82
3 2.73
98 89.09
12 10.91%
108  โรงเรียนบ้านสระหลวง 102
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 7.84
91 89.22
11 10.78%
109  โรงเรียนวัดท่าจัด 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
110  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 154
4 2.60
2 1.30
8 5.19
1 0.65
1 0.65
138 89.61
16 10.39%
111  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 79
0 0.00
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
112  โรงเรียนวัดสระยายโสม 159
2 1.26
2 1.26
8 5.03
2 1.26
2 1.26
143 89.94
16 10.06%
113  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
114  โรงเรียนวัดหัวกลับ 147
4 2.72
7 4.76
4 2.72
0 0.00
-1 -0.68
133 90.48
14 9.52%
115  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
116  โรงเรียนบ้านโป่ง 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
117  โรงเรียนวัดท่าข้าม 173
2 1.16
0 0.00
8 4.62
2 1.16
2 1.16
159 91.91
14 8.09%
118  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
119  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 75
4 5.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองแขม 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
121  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
122  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 222
3 1.35
3 1.35
11 4.95
0 0.00
0 0.00
205 92.34
17 7.66%
123  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
124  โรงเรียนวัดคณฑี 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
125  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
126  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
127  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
128  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 224
2 0.89
0 0.00
7 3.13
1 0.45
3 1.34
211 94.20
13 5.80%
129  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
130  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 90
3 3.33
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
131  โรงเรียนบ้านหนองแหน 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
132  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 145
2 1.38
0 0.00
4 2.76
0 0.00
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,460 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 6.63
เตี้ย  617 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,971 10.13
ผอมและเตี้ย  361 1.86
อ้วนและเตี้ย  312 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,908 76.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,552 คน


23.39%


Powered By www.thaieducation.net