ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 70
6 8.57
4 5.71
13 18.57
5 7.14
5 7.14
37 52.86
33 47.14%
2  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 60
8 13.33
3 5.00
14 23.33
2 3.33
1 1.67
32 53.33
28 46.67%
3  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62
2 3.23
0 0.00
23 37.10
1 1.61
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
4  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72
4 5.56
6 8.33
19 26.39
0 0.00
1 1.39
42 58.33
30 41.67%
5  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 53
8 15.09
4 7.55
7 13.21
2 3.77
1 1.89
31 58.49
22 41.51%
6  โรงเรียนบ้านหนองบอน 41
4 9.76
1 2.44
10 24.39
2 4.88
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
7  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 35
7 20.00
2 5.71
4 11.43
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
8  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 146
15 10.27
1 0.68
37 25.34
5 3.42
0 0.00
88 60.27
58 39.73%
9  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33
3 9.09
0 0.00
10 30.30
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
10  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150
20 13.33
0 0.00
39 26.00
0 0.00
0 0.00
91 60.67
59 39.33%
11  โรงเรียนวัดดาว 149
16 10.74
6 4.03
11 7.38
12 8.05
11 7.38
93 62.42
56 37.58%
12  โรงเรียนวัดสาลี 136
20 14.71
1 0.74
25 18.38
1 0.74
4 2.94
85 62.50
51 37.50%
13  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 323
33 10.22
52 16.10
31 9.60
5 1.55
0 0.00
202 62.54
121 37.46%
14  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 188
11 5.85
8 4.26
49 26.06
0 0.00
0 0.00
120 63.83
68 36.17%
15  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 56
1 1.79
1 1.79
17 30.36
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
16  โรงเรียนวัดลานคา 99
3 3.03
2 2.02
29 29.29
1 1.01
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
17  โรงเรียนวัดเถรพลาย 105
13 12.38
7 6.67
15 14.29
2 1.90
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
18  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
3 6.38
2 4.26
11 23.40
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
19  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 138
11 7.97
9 6.52
23 16.67
2 1.45
1 0.72
92 66.67
46 33.33%
20  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199
21 10.55
0 0.00
44 22.11
1 0.50
0 0.00
133 66.83
66 33.17%
21  โรงเรียนวัดสวนแตง 575
16 2.78
14 2.43
58 10.09
30 5.22
71 12.35
386 67.13
189 32.87%
22  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 70
5 7.14
1 1.43
17 24.29
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
23  โรงเรียนวัดยาง 122
7 5.74
1 0.82
26 21.31
6 4.92
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
24  โรงเรียนวัดจำปี 127
10 7.87
7 5.51
24 18.90
0 0.00
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
25  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 102
10 9.80
2 1.96
13 12.75
7 6.86
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
26  โรงเรียนกฤษณา 99
3 3.03
3 3.03
10 10.10
3 3.03
12 12.12
68 68.69
31 31.31%
27  โรงเรียนวัดหนองเพียร 75
8 10.67
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
28  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 122
14 11.48
5 4.10
10 8.20
8 6.56
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
29  โรงเรียนวัดปลายนา 143
11 7.69
10 6.99
22 15.38
0 0.00
0 0.00
100 69.93
43 30.07%
30  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 74
8 10.81
0 0.00
13 17.57
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
31  โรงเรียนวัดสุขเกษม 130
3 2.31
7 5.38
27 20.77
1 0.77
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
32  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110
3 2.73
5 4.55
24 21.82
0 0.00
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
33  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69
3 4.35
4 5.80
3 4.35
5 7.25
5 7.25
49 71.01
20 28.99%
34  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 89
3 3.37
0 0.00
16 17.98
6 6.74
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
35  โรงเรียนวัดพันตำลึง 50
3 6.00
3 6.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
36  โรงเรียนวัดอู่ยา 130
10 7.69
3 2.31
23 17.69
0 0.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
37  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250
13 5.20
5 2.00
47 18.80
3 1.20
1 0.40
181 72.40
69 27.60%
38  โรงเรียนวัดพระธาตุ 200
23 11.50
5 2.50
27 13.50
0 0.00
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
39  โรงเรียนวัดสามทอง 51
4 7.84
1 1.96
9 17.65
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
40  โรงเรียนวัดสามจุ่น 113
9 7.96
2 1.77
18 15.93
2 1.77
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
41  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 172
8 4.65
4 2.33
26 15.12
6 3.49
3 1.74
125 72.67
47 27.33%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 48
4 8.33
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
43  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37
4 10.81
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 175
11 6.29
10 5.71
12 6.86
3 1.71
11 6.29
128 73.14
47 26.86%
45  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 123
8 6.50
3 2.44
20 16.26
1 0.81
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
46  โรงเรียนวัดบึงคา 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
47  โรงเรียนวัดสระประทุม 132
6 4.55
0 0.00
28 21.21
0 0.00
1 0.76
97 73.48
35 26.52%
48  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 65
4 6.15
2 3.08
4 6.15
4 6.15
3 4.62
48 73.85
17 26.15%
49  โรงเรียนวัดแก้ว 104
3 2.88
2 1.92
22 21.15
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
50  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 120
4 3.33
0 0.00
24 20.00
2 1.67
1 0.83
89 74.17
31 25.83%
51  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 120
7 5.83
10 8.33
9 7.50
5 4.17
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
52  โรงเรียนบางปลาม้า 113
6 5.31
2 1.77
19 16.81
2 1.77
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 47
3 6.38
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
54  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 102
7 6.86
0 0.00
8 7.84
5 4.90
6 5.88
76 74.51
26 25.49%
55  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
56  โรงเรียนวัดคลองโมง 45
1 2.22
1 2.22
9 20.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
57  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 66
4 6.06
5 7.58
7 10.61
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
58  โรงเรียนวัดเขาดิน 193
5 2.59
2 1.04
39 20.21
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
59  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 308
5 1.62
0 0.00
16 5.19
33 10.71
19 6.17
235 76.30
73 23.70%
60  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68
1 1.47
1 1.47
12 17.65
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
61  โรงเรียนวัดหนองโสน 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
3 6.38
2 4.26
36 76.60
11 23.40%
62  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 60
1 1.67
0 0.00
9 15.00
3 5.00
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
63  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2252
86 3.82
34 1.51
401 17.81
1 0.04
0 0.00
1730 76.82
522 23.18%
64  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160
4 2.50
3 1.88
28 17.50
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 80
3 3.75
4 5.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 563
37 6.57
12 2.13
77 13.68
0 0.00
0 0.00
437 77.62
126 22.38%
67  โรงเรียนวัดพังม่วง 86
9 10.47
4 4.65
6 6.98
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
68  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
69  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2081
86 4.13
26 1.25
293 14.08
37 1.78
11 0.53
1628 78.23
453 21.77%
70  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
71  โรงเรียนวัดดอนขาด 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
5 10.20
39 79.59
10 20.41%
72  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 99
1 1.01
1 1.01
18 18.18
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
73  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
74  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 115
4 3.48
3 2.61
15 13.04
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
75  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 90
6 6.67
3 3.33
6 6.67
2 2.22
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
76  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
77  โรงเรียนวัดดอนกลาง 76
0 0.00
0 0.00
15 19.74
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
78  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 97
3 3.09
0 0.00
14 14.43
2 2.06
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
79  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31
0 0.00
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
80  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
81  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 127
9 7.09
8 6.30
0 0.00
7 5.51
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 150
14 9.33
4 2.67
9 6.00
1 0.67
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
83  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 76
1 1.32
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
84  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
85  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165
4 2.42
7 4.24
17 10.30
2 1.21
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
86  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 66
2 3.03
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
88  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 95
5 5.26
3 3.16
8 8.42
0 0.00
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
89  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 91
5 5.49
4 4.40
7 7.69
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
90  โรงเรียนวัดดารา 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
1 2.17
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
91  โรงเรียนวัดพิหารแดง 110
12 10.91
2 1.82
2 1.82
3 2.73
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 261
19 7.28
13 4.98
13 4.98
0 0.00
0 0.00
216 82.76
45 17.24%
93  โรงเรียนบ้านรางทอง 70
1 1.43
1 1.43
9 12.86
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
94  โรงเรียนบ้านหนองขาม 147
9 6.12
3 2.04
9 6.12
4 2.72
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
95  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 131
4 3.05
2 1.53
16 12.21
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
96  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 305
14 4.59
11 3.61
16 5.25
1 0.33
8 2.62
255 83.61
50 16.39%
97  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 111
0 0.00
1 0.90
7 6.31
10 9.01
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
98  โรงเรียนวัดบางจิก 68
3 4.41
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
99  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
100  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
3 5.17
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
101  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 129
6 4.65
3 2.33
9 6.98
2 1.55
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 190
8 4.21
4 2.11
9 4.74
3 1.58
5 2.63
161 84.74
29 15.26%
103  โรงเรียนวัดพร้าว 40
5 12.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
104  โรงเรียนวัดประชุมชน 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
105  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 151
6 3.97
5 3.31
6 3.97
5 3.31
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
106  โรงเรียนวัดดอนตาล 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
107  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 57
0 0.00
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
108  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 109
5 4.59
3 2.75
7 6.42
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
109  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
110  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
111  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 150
6 4.00
3 2.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
112  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 139
1 0.72
5 3.60
9 6.47
3 2.16
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
113  โรงเรียนวัดคูบัว 102
5 4.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 7.84
89 87.25
13 12.75%
114  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
115  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
116  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 85
4 4.71
2 2.35
3 3.53
0 0.00
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
117  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
118  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 137
0 0.00
0 0.00
15 10.95
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
119  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
2 3.45
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
120  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
121  โรงเรียนบ้านดอนโพ 202
0 0.00
0 0.00
19 9.41
0 0.00
0 0.00
183 90.59
19 9.41%
122  โรงเรียนวัดบางเลน 117
0 0.00
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
123  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 121
6 4.96
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
124  โรงเรียนวัดเกาะ 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
125  โรงเรียนวัดคันทด 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
3 5.26
52 91.23
5 8.77%
126  โรงเรียนวัดช่องลม 232
11 4.74
0 0.00
5 2.16
2 0.86
0 0.00
214 92.24
18 7.76%
127  โรงเรียนวัดชีปะขาว 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
128  โรงเรียนวัดศุขเกษม 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
129  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
130  โรงเรียนวัดลาดตาล 203
7 3.45
4 1.97
1 0.49
0 0.00
1 0.49
190 93.60
13 6.40%
131  โรงเรียนวัดเสาธง 189
4 2.12
0 0.00
7 3.70
0 0.00
1 0.53
177 93.65
12 6.35%
132  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113
1 0.88
0 0.00
5 4.42
1 0.88
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
133  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
134  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
135  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 114
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%

 

จำนวนนักเรียน  18,833 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  923 4.90
เตี้ย  427 2.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 12.83
ผอมและเตี้ย  292 1.55
อ้วนและเตี้ย  212 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,563 77.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,270 คน


22.67%


Powered By www.thaieducation.net