ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 36
26 72.22
2 5.56
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 69
13 18.84
14 20.29
19 27.54
8 11.59
9 13.04
6 8.70
63 91.30%
4  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 104
14 13.46
5 4.81
22 21.15
19 18.27
27 25.96
17 16.35
87 83.65%
5  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 45
11 24.44
10 22.22
4 8.89
9 20.00
3 6.67
8 17.78
37 82.22%
6  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 85
19 22.35
11 12.94
17 20.00
12 14.12
10 11.76
16 18.82
69 81.18%
7  โรงเรียนวัดสนามชัย 126
20 15.87
24 19.05
20 15.87
22 17.46
14 11.11
26 20.63
100 79.37%
8  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 76
16 21.05
6 7.89
18 23.68
6 7.89
6 7.89
24 31.58
52 68.42%
9  โรงเรียนบ้านหนองคา 64
3 4.69
5 7.81
13 20.31
8 12.50
12 18.75
23 35.94
41 64.06%
10  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 154
9 5.84
12 7.79
22 14.29
21 13.64
34 22.08
56 36.36
98 63.64%
11  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 134
24 17.91
4 2.99
12 8.96
27 20.15
9 6.72
58 43.28
76 56.72%
12  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 229
37 16.16
21 9.17
46 20.09
13 5.68
0 0.00
112 48.91
117 51.09%
13  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 664
38 5.72
24 3.61
104 15.66
62 9.34
95 14.31
341 51.36
323 48.64%
14  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 364
32 8.79
10 2.75
41 11.26
42 11.54
51 14.01
188 51.65
176 48.35%
15  โรงเรียนวัดหนองประทุน 133
10 7.52
7 5.26
20 15.04
6 4.51
21 15.79
69 51.88
64 48.12%
16  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 56
9 16.07
8 14.29
6 10.71
2 3.57
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
17  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 150
27 18.00
16 10.67
13 8.67
6 4.00
3 2.00
85 56.67
65 43.33%
18  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 434
38 8.76
17 3.92
50 11.52
55 12.67
26 5.99
248 57.14
186 42.86%
19  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
60 17.14
38 10.86
18 5.14
30 8.57
1 0.29
203 58.00
147 42.00%
20  โรงเรียนวัดลำพยอม 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
21  โรงเรียนบ้านหนองครึม 99
27 27.27
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
61 61.62
38 38.38%
22  โรงเรียนวัดตาผา 27
5 18.52
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
23  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 52
8 15.38
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
24  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 91
7 7.69
6 6.59
13 14.29
3 3.30
2 2.20
60 65.93
31 34.07%
25  โรงเรียนบ้านกุ่ม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
26  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
5 11.90
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
27  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 93
9 9.68
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 129
9 6.98
3 2.33
13 10.08
6 4.65
12 9.30
86 66.67
43 33.33%
29  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 76
10 13.16
7 9.21
8 10.53
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
30  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 156
12 7.69
10 6.41
25 16.03
3 1.92
1 0.64
105 67.31
51 32.69%
31  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 67
6 8.96
2 2.99
11 16.42
0 0.00
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
32  โรงเรียนวัดม่วง 107
1 0.93
5 4.67
13 12.15
6 5.61
8 7.48
74 69.16
33 30.84%
33  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 917
23 2.51
28 3.05
81 8.83
53 5.78
95 10.36
637 69.47
280 30.53%
34  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 132
10 7.58
9 6.82
20 15.15
1 0.76
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
35  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 209
31 14.83
0 0.00
18 8.61
0 0.00
13 6.22
147 70.33
62 29.67%
36  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 153
6 3.92
10 6.54
24 15.69
3 1.96
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
37  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
8 7.08
0 0.00
7 6.19
9 7.96
7 6.19
82 72.57
31 27.43%
38  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
39  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 353
26 7.37
12 3.40
45 12.75
12 3.40
0 0.00
258 73.09
95 26.91%
40  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 127
8 6.30
10 7.87
16 12.60
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
41  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 95
8 8.42
0 0.00
3 3.16
14 14.74
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
42  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 80
4 5.00
8 10.00
6 7.50
3 3.75
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
43  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 42
4 9.52
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
44  โรงเรียนวัดดีบอน 96
7 7.29
8 8.33
7 7.29
2 2.08
1 1.04
71 73.96
25 26.04%
45  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 50
5 10.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 94
9 9.57
9 9.57
5 5.32
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
47  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 162
18 11.11
2 1.23
20 12.35
0 0.00
1 0.62
121 74.69
41 25.31%
48  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 107
5 4.67
5 4.67
17 15.89
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
49  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 147
13 8.84
3 2.04
10 6.80
6 4.08
5 3.40
110 74.83
37 25.17%
50  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 108
3 2.78
2 1.85
15 13.89
7 6.48
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
51  โรงเรียนวัดเขาขลุง 105
5 4.76
10 9.52
10 9.52
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
52  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 77
4 5.19
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
53  โรงเรียนวัดโคกทอง 102
11 10.78
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
54  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 60
6 10.00
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
55  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 116
7 6.03
5 4.31
2 1.72
11 9.48
2 1.72
89 76.72
27 23.28%
56  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 65
7 10.77
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
57  โรงเรียนวัดตาล 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
58  โรงเรียนวัดเขาพระ 139
19 13.67
1 0.72
12 8.63
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
59  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 100
3 3.00
0 0.00
19 19.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
60  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 413
18 4.36
24 5.81
44 10.65
7 1.69
1 0.24
319 77.24
94 22.76%
61  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 405
63 15.56
14 3.46
14 3.46
1 0.25
0 0.00
313 77.28
92 22.72%
62  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 53
1 1.89
3 5.66
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
63  โรงเรียนวัดสัมมาราม 98
6 6.12
3 3.06
5 5.10
3 3.06
5 5.10
76 77.55
22 22.45%
64  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 45
5 11.11
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 176
7 3.98
7 3.98
11 6.25
6 3.41
8 4.55
137 77.84
39 22.16%
66  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
67  โรงเรียนวัดหัวโพ 188
16 8.51
6 3.19
17 9.04
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
68  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 175
8 4.57
5 2.86
21 12.00
2 1.14
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
69  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 107
9 8.41
0 0.00
10 9.35
3 2.80
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
70  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 113
6 5.31
3 2.65
6 5.31
3 2.65
5 4.42
90 79.65
23 20.35%
71  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 447
19 4.25
12 2.68
56 12.53
2 0.45
1 0.22
357 79.87
90 20.13%
72  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
73  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 387
31 8.01
0 0.00
46 11.89
0 0.00
0 0.00
310 80.10
77 19.90%
74  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
4 7.14
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
75  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 56
4 7.14
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
76  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 94
6 6.38
2 2.13
10 10.64
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
77  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 187
6 3.21
0 0.00
28 14.97
1 0.53
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
78  โรงเรียนวัดระฆังทอง 75
6 8.00
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
79  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 124
7 5.65
3 2.42
11 8.87
2 1.61
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
80  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 66
3 4.55
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
81  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 231
7 3.03
6 2.60
29 12.55
0 0.00
0 0.00
189 81.82
42 18.18%
82  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
83  โรงเรียนวัดดอนสาลี 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
1 2.94
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 92
8 8.70
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
85  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
3 5.77
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
86  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 255
10 3.92
2 0.78
26 10.20
1 0.39
5 1.96
211 82.75
44 17.25%
87  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 135
2 1.48
2 1.48
18 13.33
1 0.74
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
88  โรงเรียนวัดแหลมทอง 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
3 5.08
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
89  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 131
7 5.34
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
90  โรงเรียนวัดหลวง 90
5 5.56
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
91  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 102
7 6.86
0 0.00
5 4.90
2 1.96
3 2.94
85 83.33
17 16.67%
92  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 37
1 2.70
4 10.81
0 0.00
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
93  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
94  โรงเรียนวัดนางแก้ว 306
16 5.23
1 0.33
26 8.50
2 0.65
3 0.98
258 84.31
48 15.69%
95  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
96  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
97  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
98  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 94
5 5.32
3 3.19
6 6.38
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
99  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 81
5 6.17
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
100  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 199
11 5.53
8 4.02
8 4.02
1 0.50
1 0.50
170 85.43
29 14.57%
101  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 132
2 1.52
2 1.52
8 6.06
7 5.30
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
102  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
103  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 154
6 3.90
4 2.60
7 4.55
5 3.25
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
104  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
105  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 127
0 0.00
2 1.57
13 10.24
3 2.36
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
106  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
107  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 143
0 0.00
2 1.40
18 12.59
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
108  โรงเรียนวัดเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
109  โรงเรียนวัดทำนบ 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
110  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
111  โรงเรียนวัดดอนทราย 329
4 1.22
14 4.26
26 7.90
0 0.00
0 0.00
285 86.63
44 13.37%
112  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 144
7 4.86
3 2.08
4 2.78
3 2.08
2 1.39
125 86.81
19 13.19%
113  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 289
13 4.50
5 1.73
18 6.23
2 0.69
0 0.00
251 86.85
38 13.15%
114  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 206
1 0.49
4 1.94
22 10.68
0 0.00
0 0.00
179 86.89
27 13.11%
115  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
116  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 121
3 2.48
2 1.65
8 6.61
2 1.65
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
117  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 133
2 1.50
2 1.50
11 8.27
1 0.75
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
118  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
119  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 188
3 1.60
5 2.66
5 2.66
3 1.60
5 2.66
167 88.83
21 11.17%
120  โรงเรียนวัดมาบแค 126
2 1.59
0 0.00
10 7.94
2 1.59
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
121  โรงเรียนวัดช่องพราน 253
7 2.77
0 0.00
11 4.35
8 3.16
2 0.79
225 88.93
28 11.07%
122  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
4 1.44
6 2.16
16 5.76
3 1.08
1 0.36
248 89.21
30 10.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 125
2 1.60
1 0.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
124  โรงเรียนวัดบางลาน 145
0 0.00
0 0.00
13 8.97
0 0.00
2 1.38
130 89.66
15 10.34%
125  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 92
2 2.17
0 0.00
5 5.43
2 2.17
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
126  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
2 3.03
60 90.91
6 9.09%
127  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 123
3 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.50
112 91.06
11 8.94%
128  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 201
5 2.49
1 0.50
10 4.98
1 0.50
0 0.00
184 91.54
17 8.46%
129  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 156
6 3.85
2 1.28
3 1.92
2 1.28
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
130  โรงเรียนวัดบัวงาม 135
6 4.44
3 2.22
2 1.48
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
131  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
2 1.55
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
132  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
2 2.47
75 92.59
6 7.41%
133  โรงเรียนวัดท่าเรือ 136
1 0.74
2 1.47
6 4.41
1 0.74
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
134  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 56
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
135  โรงเรียนวัดสนามไชย 102
1 0.98
1 0.98
2 1.96
0 0.00
2 1.96
96 94.12
6 5.88%
136  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
137  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
2 1.98
96 95.05
5 4.95%
138  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 287
3 1.05
2 0.70
4 1.39
2 0.70
2 0.70
274 95.47
13 4.53%
139  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 142
0 0.00
0 0.00
6 4.23
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
140  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
3 3.16
91 95.79
4 4.21%
141  โรงเรียนวัดหนองม่วง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
142  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
143  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
0 0.00
0 0.00
138 97.87
3 2.13%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 297
1 0.34
1 0.34
3 1.01
0 0.00
0 0.00
292 98.32
5 1.68%
145  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 605
0 0.00
0 0.00
1 0.17
7 1.16
1 0.17
596 98.51
9 1.49%
146  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,187 5.89
เตี้ย  598 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 9.09
ผอมและเตี้ย  614 3.04
อ้วนและเตี้ย  547 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,387 76.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,778 คน


23.69%


Powered By www.thaieducation.net