ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 87
9 10.34
13 14.94
9 10.34
4 4.60
21 24.14
31 35.63
56 64.37%
2  โรงเรียนบ้านคลองสอง 123
18 14.63
18 14.63
15 12.20
10 8.13
7 5.69
55 44.72
68 55.28%
3  โรงเรียนวัดสะแกงาม 52
10 19.23
6 11.54
12 23.08
0 0.00
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
4  โรงเรียนวัดหนองแหน 226
32 14.16
17 7.52
40 17.70
13 5.75
19 8.41
105 46.46
121 53.54%
5  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 117
9 7.69
36 30.77
4 3.42
9 7.69
4 3.42
55 47.01
62 52.99%
6  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 106
13 12.26
13 12.26
22 20.75
5 4.72
0 0.00
53 50.00
53 50.00%
7  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 131
26 19.85
4 3.05
4 3.05
23 17.56
8 6.11
66 50.38
65 49.62%
8  โรงเรียนบ้านหินแร่ 292
67 22.95
21 7.19
36 12.33
15 5.14
3 1.03
150 51.37
142 48.63%
9  โรงเรียนวัดนาน้อย 81
5 6.17
10 12.35
13 16.05
3 3.70
8 9.88
42 51.85
39 48.15%
10  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 60
12 20.00
2 3.33
9 15.00
4 6.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
11  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 139
23 16.55
5 3.60
28 20.14
5 3.60
0 0.00
78 56.12
61 43.88%
12  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 240
26 10.83
17 7.08
36 15.00
10 4.17
16 6.67
135 56.25
105 43.75%
13  โรงเรียนวัดดอนท่านา 138
31 22.46
10 7.25
15 10.87
4 2.90
0 0.00
78 56.52
60 43.48%
14  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 127
6 4.72
5 3.94
14 11.02
13 10.24
14 11.02
75 59.06
52 40.94%
15  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 374
38 10.16
58 15.51
46 12.30
9 2.41
2 0.53
221 59.09
153 40.91%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 332
51 15.36
38 11.45
30 9.04
12 3.61
1 0.30
200 60.24
132 39.76%
17  โรงเรียนสุวรรณคีรี 125
3 2.40
17 13.60
29 23.20
0 0.00
0 0.00
76 60.80
49 39.20%
18  โรงเรียนวัดบางกระดาน 41
3 7.32
0 0.00
13 31.71
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
19  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 289
34 11.76
21 7.27
9 3.11
26 9.00
22 7.61
177 61.25
112 38.75%
20  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 132
16 12.12
10 7.58
8 6.06
7 5.30
10 7.58
81 61.36
51 38.64%
21  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 306
28 9.15
11 3.59
60 19.61
18 5.88
0 0.00
189 61.76
117 38.24%
22  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 84
8 9.52
6 7.14
6 7.14
2 2.38
10 11.90
52 61.90
32 38.10%
23  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 163
23 14.11
10 6.13
14 8.59
11 6.75
4 2.45
101 61.96
62 38.04%
24  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 169
13 7.69
13 7.69
7 4.14
15 8.88
15 8.88
106 62.72
63 37.28%
25  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 409
53 12.96
41 10.02
54 13.20
0 0.00
0 0.00
261 63.81
148 36.19%
26  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 270
20 7.41
30 11.11
17 6.30
15 5.56
15 5.56
173 64.07
97 35.93%
27  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 144
13 9.03
15 10.42
15 10.42
6 4.17
2 1.39
93 64.58
51 35.42%
28  โรงเรียนวัดคูมอญ 51
4 7.84
4 7.84
9 17.65
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
29  โรงเรียนวัดแปลงยาว 111
13 11.71
9 8.11
7 6.31
9 8.11
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
30  โรงเรียนวัดสามร่ม 121
18 14.88
3 2.48
19 15.70
0 0.00
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
31  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 126
6 4.76
7 5.56
23 18.25
3 2.38
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
32  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 91
5 5.49
7 7.69
6 6.59
10 10.99
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
33  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 163
12 7.36
15 9.20
19 11.66
4 2.45
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
34  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 319
17 5.33
16 5.02
25 7.84
29 9.09
9 2.82
223 69.91
96 30.09%
35  โรงเรียนวัดธารพูด 212
9 4.25
13 6.13
36 16.98
0 0.00
5 2.36
149 70.28
63 29.72%
36  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 130
11 8.46
2 1.54
19 14.62
6 4.62
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
37  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 48
4 8.33
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 121
13 10.74
9 7.44
4 3.31
5 4.13
4 3.31
86 71.07
35 28.93%
39  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 238
30 12.61
6 2.52
31 13.03
1 0.42
0 0.00
170 71.43
68 28.57%
40  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 207
17 8.21
6 2.90
10 4.83
15 7.25
11 5.31
148 71.50
59 28.50%
41  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 186
20 10.75
5 2.69
25 13.44
3 1.61
0 0.00
133 71.51
53 28.49%
42  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
7 8.43
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
43  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 225
21 9.33
7 3.11
29 12.89
3 1.33
1 0.44
164 72.89
61 27.11%
44  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 252
27 10.71
13 5.16
21 8.33
6 2.38
1 0.40
184 73.02
68 26.98%
45  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 87
3 3.45
4 4.60
13 14.94
2 2.30
1 1.15
64 73.56
23 26.44%
46  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 161
8 4.97
5 3.11
29 18.01
0 0.00
0 0.00
119 73.91
42 26.09%
47  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 181
23 12.71
8 4.42
14 7.73
2 1.10
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
48  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 185
25 13.51
11 5.95
10 5.41
2 1.08
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
49  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 189
9 4.76
3 1.59
11 5.82
12 6.35
14 7.41
140 74.07
49 25.93%
50  โรงเรียนบ้านท่าซุง 197
15 7.61
6 3.05
22 11.17
5 2.54
3 1.52
146 74.11
51 25.89%
51  โรงเรียนวัดสระสองตอน 97
14 14.43
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
52  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
3 8.57
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
53  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 82
10 12.20
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
54  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2568
110 4.28
47 1.83
447 17.41
18 0.70
13 0.51
1933 75.27
635 24.73%
55  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 78
3 3.85
3 3.85
13 16.67
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
56  โรงเรียนวัดหัวสวน 120
7 5.83
8 6.67
10 8.33
4 3.33
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
57  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 232
13 5.60
8 3.45
32 13.79
3 1.29
0 0.00
176 75.86
56 24.14%
58  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 167
13 7.78
13 7.78
4 2.40
10 5.99
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
59  โรงเรียนวัดต้นตาล 183
18 9.84
7 3.83
17 9.29
0 0.00
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
60  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 103
3 2.91
7 6.80
12 11.65
0 0.00
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
61  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 112
5 4.46
0 0.00
20 17.86
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
62  โรงเรียนวัดสามแยก 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
63  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 209
25 11.96
9 4.31
10 4.78
0 0.00
2 0.96
163 77.99
46 22.01%
64  โรงเรียนบ้านชำขวาง 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
3 4.11
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 201
15 7.46
12 5.97
16 7.96
1 0.50
0 0.00
157 78.11
44 21.89%
66  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 169
14 8.28
5 2.96
17 10.06
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
67  โรงเรียนบางพะเนียง 64
3 4.69
2 3.13
8 12.50
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
68  โรงเรียนบ้านวังคู 101
7 6.93
3 2.97
10 9.90
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
69  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 106
4 3.77
5 4.72
14 13.21
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
70  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 102
0 0.00
0 0.00
20 19.61
2 1.96
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
71  โรงเรียนบ้านนา 169
11 6.51
6 3.55
7 4.14
12 7.10
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
72  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 166
14 8.43
6 3.61
13 7.83
2 1.20
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
73  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 314
15 4.78
12 3.82
8 2.55
11 3.50
19 6.05
249 79.30
65 20.70%
74  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 203
17 8.37
14 6.90
2 0.99
3 1.48
6 2.96
161 79.31
42 20.69%
75  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 454
15 3.30
27 5.95
20 4.41
23 5.07
7 1.54
362 79.74
92 20.26%
76  โรงเรียนวัดชำป่างาม 376
15 3.99
18 4.79
19 5.05
10 2.66
14 3.72
300 79.79
76 20.21%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 156
6 3.85
16 10.26
7 4.49
2 1.28
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
78  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 83
3 3.61
3 3.61
7 8.43
1 1.20
2 2.41
67 80.72
16 19.28%
79  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 68
0 0.00
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
80  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
81  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 65
3 4.62
3 4.62
4 6.15
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
82  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 201
17 8.46
7 3.48
9 4.48
1 0.50
3 1.49
164 81.59
37 18.41%
83  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 147
12 8.16
7 4.76
3 2.04
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
84  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 217
12 5.53
10 4.61
13 5.99
3 1.38
0 0.00
179 82.49
38 17.51%
85  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 9.45
10 7.87
105 82.68
22 17.32%
86  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 133
1 0.75
6 4.51
16 12.03
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
87  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 197
12 6.09
9 4.57
13 6.60
0 0.00
0 0.00
163 82.74
34 17.26%
88  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 175
2 1.14
0 0.00
26 14.86
2 1.14
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
89  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 157
2 1.27
3 1.91
18 11.46
3 1.91
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
90  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
91  โรงเรียนวัดบางตลาด 102
5 4.90
0 0.00
1 0.98
0 0.00
10 9.80
86 84.31
16 15.69%
92  โรงเรียนวัดพงษาราม 135
7 5.19
4 2.96
10 7.41
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
93  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 65
1 1.54
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
94  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
95  โรงเรียนบ้านปรือวาย 141
2 1.42
2 1.42
13 9.22
2 1.42
2 1.42
120 85.11
21 14.89%
96  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
3 4.05
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
97  โรงเรียนวัดหนองบัว 75
5 6.67
1 1.33
3 4.00
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
98  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 730
26 3.56
18 2.47
39 5.34
11 1.51
12 1.64
624 85.48
106 14.52%
99  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 163
9 5.52
4 2.45
5 3.07
4 2.45
1 0.61
140 85.89
23 14.11%
100  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 117
6 5.13
7 5.98
3 2.56
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
101  โรงเรียนวัดหินดาษ 199
7 3.52
0 0.00
16 8.04
3 1.51
0 0.00
173 86.93
26 13.07%
102  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 187
18 9.63
0 0.00
6 3.21
0 0.00
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
103  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 230
7 3.04
3 1.30
18 7.83
1 0.43
0 0.00
201 87.39
29 12.61%
104  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
2 1.47
3 2.21
10 7.35
0 0.00
2 1.47
119 87.50
17 12.50%
105  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
106  โรงเรียนวัดสนามช้าง 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
107  โรงเรียนวัดวังเย็น 192
6 3.13
3 1.56
6 3.13
5 2.60
4 2.08
168 87.50
24 12.50%
108  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
109  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 109
4 3.67
2 1.83
6 5.50
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
110  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 212
3 1.42
0 0.00
21 9.91
0 0.00
1 0.47
187 88.21
25 11.79%
111  โรงเรียนวัดหนองเสือ 170
3 1.76
3 1.76
8 4.71
3 1.76
2 1.18
151 88.82
19 11.18%
112  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 95
0 0.00
2 2.11
6 6.32
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
113  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
114  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
2 2.94
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
115  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 148
2 1.35
2 1.35
8 5.41
0 0.00
3 2.03
133 89.86
15 10.14%
116  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 100
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
90 90.00
10 10.00%
117  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 82
0 0.00
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
118  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
119  โรงเรียนวัดหัวไทร 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
120  โรงเรียนบ้านหนองคอก 842
27 3.21
12 1.43
30 3.56
10 1.19
0 0.00
763 90.62
79 9.38%
121  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 209
4 1.91
2 0.96
5 2.39
5 2.39
3 1.44
190 90.91
19 9.09%
122  โรงเรียนบ้านท่าคาน 125
6 4.80
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
123  โรงเรียนวัดกกสับ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
124  โรงเรียนวัดบางโรง 94
0 0.00
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
125  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 86
4 4.65
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
126  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 50
3 6.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
127  โรงเรียนวัดบางคา 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
128  โรงเรียนวัดดอนทอง 162
4 2.47
1 0.62
5 3.09
1 0.62
1 0.62
150 92.59
12 7.41%
129  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 70
0 0.00
1 1.43
2 2.86
1 1.43
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
130  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
39 92.86
3 7.14%
131  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 129
2 1.55
1 0.78
5 3.88
1 0.78
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
132  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 288
2 0.69
3 1.04
9 3.13
2 0.69
2 0.69
270 93.75
18 6.25%
133  โรงเรียนวัดวังกะจะ 49
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
134  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 251
4 1.59
1 0.40
10 3.98
0 0.00
0 0.00
236 94.02
15 5.98%
135  โรงเรียนสียัดพัฒนา 265
4 1.51
3 1.13
4 1.51
2 0.75
2 0.75
250 94.34
15 5.66%
136  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 407
6 1.47
3 0.74
9 2.21
3 0.74
2 0.49
384 94.35
23 5.65%
137  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
138  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 422
5 1.18
3 0.71
7 1.66
4 0.95
2 0.47
401 95.02
21 4.98%
139  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
140  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 135
1 0.74
4 2.96
0 0.00
1 0.74
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
141  โรงเรียนบ้านยางแดง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
142  โรงเรียนวัดดงยาง 149
0 0.00
0 0.00
6 4.03
0 0.00
0 0.00
143 95.97
6 4.03%
143  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
144  โรงเรียนบ้านหนองแสง 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
145  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 159
3 1.89
0 0.00
2 1.26
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
146  โรงเรียนบ้านหนองยาง 495
5 1.01
0 0.00
0 0.00
3 0.61
2 0.40
485 97.98
10 2.02%
147  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,541 6.01
เตี้ย  999 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,216 8.64
ผอมและเตี้ย  580 2.26
อ้วนและเตี้ย  366 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,957 77.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,702 คน


22.22%


Powered By www.thaieducation.net