ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 127
8 6.30
13 10.24
76 59.84
11 8.66
19 14.96
0 0.00
127 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 60
18 30.00
11 18.33
10 16.67
12 20.00
9 15.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 32
8 25.00
7 21.88
5 15.63
7 21.88
5 15.63
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 8
2 25.00
1 12.50
3 37.50
0 0.00
1 12.50
1 12.50
7 87.50%
5  โรงเรียนบ้านลำทับ 1227
213 17.36
211 17.20
285 23.23
172 14.02
177 14.43
169 13.77
1058 86.23%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 103
26 25.24
22 21.36
21 20.39
12 11.65
0 0.00
22 21.36
81 78.64%
7  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 257
39 15.18
35 13.62
35 13.62
42 16.34
33 12.84
73 28.40
184 71.60%
8  โรงเรียนบ้านนางรอง 66
6 9.09
5 7.58
12 18.18
11 16.67
5 7.58
27 40.91
39 59.09%
9  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 250
48 19.20
33 13.20
37 14.80
25 10.00
0 0.00
107 42.80
143 57.20%
10  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 18
2 11.11
2 11.11
4 22.22
1 5.56
1 5.56
8 44.44
10 55.56%
11  โรงเรียนบ้านปากหยา 82
2 2.44
4 4.88
14 17.07
10 12.20
15 18.29
37 45.12
45 54.88%
12  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 85
5 5.88
4 4.71
12 14.12
9 10.59
16 18.82
39 45.88
46 54.12%
13  โรงเรียนบ้านควนต่อ 169
7 4.14
14 8.28
22 13.02
21 12.43
26 15.38
79 46.75
90 53.25%
14  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 166
1 0.60
6 3.61
34 20.48
7 4.22
40 24.10
78 46.99
88 53.01%
15  โรงเรียนบ้านหินเพิง 173
8 4.62
10 5.78
25 14.45
18 10.40
27 15.61
85 49.13
88 50.87%
16  โรงเรียนบ้านนาปง 131
29 22.14
15 11.45
13 9.92
7 5.34
1 0.76
66 50.38
65 49.62%
17  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 268
40 14.93
26 9.70
21 7.84
21 7.84
24 8.96
136 50.75
132 49.25%
18  โรงเรียนบ้านทับพล 33
6 18.18
6 18.18
1 3.03
3 9.09
0 0.00
17 51.52
16 48.48%
19  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 160
15 9.38
15 9.38
14 8.75
15 9.38
14 8.75
87 54.38
73 45.63%
20  โรงเรียนอ่าวลึก 637
69 10.83
56 8.79
124 19.47
31 4.87
0 0.00
357 56.04
280 43.96%
21  โรงเรียนบ้านหาดยาว 30
7 23.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
22  โรงเรียนบ้านคลองยวน 106
1 0.94
9 8.49
18 16.98
13 12.26
4 3.77
61 57.55
45 42.45%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 330
11 3.33
16 4.85
43 13.03
27 8.18
43 13.03
190 57.58
140 42.42%
24  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 62
12 19.35
0 0.00
13 20.97
0 0.00
1 1.61
36 58.06
26 41.94%
25  โรงเรียนบ้านสะพานพน 52
4 7.69
3 5.77
4 7.69
5 9.62
5 9.62
31 59.62
21 40.38%
26  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 167
5 2.99
11 6.59
19 11.38
16 9.58
16 9.58
100 59.88
67 40.12%
27  โรงเรียนบ้านเขาทอง 111
16 14.41
8 7.21
8 7.21
5 4.50
7 6.31
67 60.36
44 39.64%
28  โรงเรียนบ้านหลังสอด 147
33 22.45
7 4.76
18 12.24
0 0.00
0 0.00
89 60.54
58 39.46%
29  โรงเรียนวัดโคกยาง 67
7 10.45
6 8.96
6 8.96
4 5.97
3 4.48
41 61.19
26 38.81%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 194
22 11.34
21 10.82
11 5.67
10 5.15
11 5.67
119 61.34
75 38.66%
31  โรงเรียนบ้านโคกยูง 135
18 13.33
14 10.37
7 5.19
12 8.89
0 0.00
84 62.22
51 37.78%
32  โรงเรียนบ้านนานอก 205
20 9.76
17 8.29
14 6.83
14 6.83
12 5.85
128 62.44
77 37.56%
33  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 846
89 10.52
69 8.16
55 6.50
45 5.32
55 6.50
533 63.00
313 37.00%
34  โรงเรียนบ้านพระแอะ 507
50 9.86
46 9.07
54 10.65
35 6.90
0 0.00
322 63.51
185 36.49%
35  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 66
4 6.06
4 6.06
10 15.15
6 9.09
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
36  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 132
10 7.58
10 7.58
9 6.82
9 6.82
10 7.58
84 63.64
48 36.36%
37  โรงเรียนบ้านท่ายาง 50
3 6.00
4 8.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
38  โรงเรียนบ้านเหนือ 67
6 8.96
7 10.45
9 13.43
2 2.99
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
39  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1995
72 3.61
44 2.21
305 15.29
116 5.81
177 8.87
1281 64.21
714 35.79%
40  โรงเรียนบ้านดินนา 140
14 10.00
8 5.71
12 8.57
9 6.43
7 5.00
90 64.29
50 35.71%
41  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 161
20 12.42
10 6.21
23 14.29
4 2.48
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
42  โรงเรียนบ้านหนองจูด 218
9 4.13
28 12.84
34 15.60
2 0.92
3 1.38
142 65.14
76 34.86%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 360
35 9.72
27 7.50
9 2.50
27 7.50
27 7.50
235 65.28
125 34.72%
44  โรงเรียนบ้านนาเทา 26
0 0.00
2 7.69
6 23.08
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
45  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 290
26 8.97
6 2.07
29 10.00
6 2.07
33 11.38
190 65.52
100 34.48%
46  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 140
14 10.00
7 5.00
24 17.14
3 2.14
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
47  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 150
12 8.00
12 8.00
13 8.67
9 6.00
5 3.33
99 66.00
51 34.00%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 165
10 6.06
21 12.73
16 9.70
9 5.45
0 0.00
109 66.06
56 33.94%
49  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 168
11 6.55
21 12.50
19 11.31
1 0.60
4 2.38
112 66.67
56 33.33%
50  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 145
36 24.83
2 1.38
10 6.90
0 0.00
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
51  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 149
10 6.71
8 5.37
28 18.79
3 2.01
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
52  โรงเรียนบ้านควนโอ 93
14 15.05
2 2.15
6 6.45
6 6.45
2 2.15
63 67.74
30 32.26%
53  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 84
9 10.71
5 5.95
11 13.10
2 2.38
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
54  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 22
2 9.09
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
15 68.18
7 31.82%
55  โรงเรียนอุตรกิจ 726
110 15.15
9 1.24
108 14.88
2 0.28
0 0.00
497 68.46
229 31.54%
56  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 244
20 8.20
17 6.97
38 15.57
1 0.41
0 0.00
168 68.85
76 31.15%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 379
24 6.33
41 10.82
14 3.69
24 6.33
14 3.69
262 69.13
117 30.87%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 439
21 4.78
34 7.74
70 15.95
4 0.91
5 1.14
305 69.48
134 30.52%
59  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259
15 5.79
15 5.79
19 7.34
15 5.79
15 5.79
180 69.50
79 30.50%
60  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 155
17 10.97
7 4.52
23 14.84
0 0.00
0 0.00
108 69.68
47 30.32%
61  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 272
24 8.82
22 8.09
33 12.13
2 0.74
0 0.00
191 70.22
81 29.78%
62  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 54
3 5.56
2 3.70
4 7.41
3 5.56
4 7.41
38 70.37
16 29.63%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 203
15 7.39
23 11.33
17 8.37
3 1.48
0 0.00
145 71.43
58 28.57%
64  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 162
16 9.88
8 4.94
11 6.79
8 4.94
3 1.85
116 71.60
46 28.40%
65  โรงเรียนบ้านหนองกก 132
20 15.15
5 3.79
11 8.33
1 0.76
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
66  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 211
6 2.84
17 8.06
11 5.21
11 5.21
14 6.64
152 72.04
59 27.96%
67  โรงเรียนบ้านควนใต้ 86
0 0.00
4 4.65
11 12.79
4 4.65
5 5.81
62 72.09
24 27.91%
68  โรงเรียนวิทยาประชาคม 133
7 5.26
3 2.26
26 19.55
1 0.75
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
69  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 51
3 5.88
5 9.80
6 11.76
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
70  โรงเรียนบ้านนาพรุ 55
10 18.18
5 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
71  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 121
8 6.61
11 9.09
13 10.74
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
72  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 121
5 4.13
3 2.48
10 8.26
8 6.61
7 5.79
88 72.73
33 27.27%
73  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 290
15 5.17
6 2.07
48 16.55
5 1.72
5 1.72
211 72.76
79 27.24%
74  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 158
15 9.49
21 13.29
3 1.90
4 2.53
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
75  โรงเรียนบ้านปากหรา 103
4 3.88
6 5.83
15 14.56
2 1.94
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
76  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 193
19 9.84
2 1.04
25 12.95
5 2.59
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
77  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 84
3 3.57
9 10.71
7 8.33
0 0.00
3 3.57
62 73.81
22 26.19%
78  โรงเรียนบ้านควนกลาง 142
9 6.34
12 8.45
14 9.86
2 1.41
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
79  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 144
12 8.33
12 8.33
3 2.08
10 6.94
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
80  โรงเรียนบ้านควนม่วง 367
21 5.72
19 5.18
23 6.27
17 4.63
14 3.81
273 74.39
94 25.61%
81  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 146
5 3.42
9 6.16
21 14.38
1 0.68
1 0.68
109 74.66
37 25.34%
82  โรงเรียนบ้านทับไทร 76
6 7.89
3 3.95
8 10.53
2 2.63
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
83  โรงเรียนบ้านลิกี 129
19 14.73
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
84  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 138
8 5.80
13 9.42
9 6.52
4 2.90
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
85  โรงเรียนบ้านควน 126
14 11.11
8 6.35
5 3.97
4 3.17
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
86  โรงเรียนบ้านคลองนิน 322
24 7.45
19 5.90
18 5.59
17 5.28
1 0.31
243 75.47
79 24.53%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 41
2 4.88
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
88  โรงเรียนบ้านคลองไคร 263
12 4.56
22 8.37
28 10.65
2 0.76
0 0.00
199 75.67
64 24.33%
89  โรงเรียนคลองพน 594
41 6.90
25 4.21
30 5.05
25 4.21
23 3.87
450 75.76
144 24.24%
90  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 66
1 1.52
5 7.58
9 13.64
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
91  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 62
7 11.29
2 3.23
5 8.06
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
92  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 116
6 5.17
6 5.17
10 8.62
3 2.59
3 2.59
88 75.86
28 24.14%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 254
7 2.76
7 2.76
16 6.30
14 5.51
17 6.69
193 75.98
61 24.02%
94  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 171
22 12.87
10 5.85
3 1.75
5 2.92
1 0.58
130 76.02
41 23.98%
95  โรงเรียนบ้านบางคราม 222
23 10.36
12 5.41
14 6.31
4 1.80
0 0.00
169 76.13
53 23.87%
96  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 56
10 17.86
0 0.00
2 3.57
0 0.00
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
97  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 69
2 2.90
5 7.25
8 11.59
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
98  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 65
4 6.15
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
99  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 178
8 4.49
15 8.43
15 8.43
3 1.69
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
100  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 122
5 4.10
5 4.10
10 8.20
6 4.92
2 1.64
94 77.05
28 22.95%
101  โรงเรียนบ้านโคกหาร 131
20 15.27
10 7.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
102  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 88
4 4.55
3 3.41
5 5.68
5 5.68
3 3.41
68 77.27
20 22.73%
103  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 142
6 4.23
6 4.23
19 13.38
1 0.70
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 883
34 3.85
50 5.66
90 10.19
14 1.59
8 0.91
687 77.80
196 22.20%
105  โรงเรียนบ้านบางเหียน 748
33 4.41
41 5.48
88 11.76
0 0.00
3 0.40
583 77.94
165 22.06%
106  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 150
8 5.33
4 2.67
8 5.33
7 4.67
6 4.00
117 78.00
33 22.00%
107  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 101
4 3.96
7 6.93
10 9.90
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
108  โรงเรียนบ้านนาออก 95
6 6.32
6 6.32
4 4.21
4 4.21
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
109  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 77
2 2.60
4 5.19
9 11.69
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
110  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 130
8 6.15
6 4.62
8 6.15
5 3.85
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
111  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 257
10 3.89
9 3.50
29 11.28
3 1.17
2 0.78
204 79.38
53 20.62%
112  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 255
4 1.57
21 8.24
26 10.20
0 0.00
1 0.39
203 79.61
52 20.39%
113  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 153
6 3.92
5 3.27
20 13.07
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
114  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 114
5 4.39
3 2.63
14 12.28
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
115  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
21 6.82
0 0.00
40 12.99
1 0.32
0 0.00
246 79.87
62 20.13%
116  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 95
3 3.16
4 4.21
7 7.37
2 2.11
3 3.16
76 80.00
19 20.00%
117  โรงเรียนบ้านแหลมตง 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 432
20 4.63
18 4.17
23 5.32
14 3.24
10 2.31
347 80.32
85 19.68%
119  โรงเรียนบ้านบกห้อง 87
1 1.15
1 1.15
12 13.79
2 2.30
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
120  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 124
7 5.65
6 4.84
6 4.84
5 4.03
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
121  โรงเรียนวัดเขาต่อ 94
1 1.06
6 6.38
9 9.57
2 2.13
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
122  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
1 1.05
2 2.11
77 81.05
18 18.95%
123  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 53
7 13.21
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
124  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
125  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 97
0 0.00
6 6.19
12 12.37
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
126  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
9 11.11
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
127  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
5 8.20
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
128  โรงเรียนบ้านทับปริก 245
13 5.31
7 2.86
21 8.57
2 0.82
1 0.41
201 82.04
44 17.96%
129  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145
2 1.38
0 0.00
24 16.55
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
130  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 134
4 2.99
5 3.73
12 8.96
3 2.24
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
131  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 190
10 5.26
8 4.21
8 4.21
6 3.16
2 1.05
156 82.11
34 17.89%
132  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1002
7 0.70
19 1.90
111 11.08
19 1.90
22 2.20
824 82.24
178 17.76%
133  โรงเรียนบ้านคลองยาง 114
4 3.51
5 4.39
11 9.65
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
134  โรงเรียนบ้านบางขนุน 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
135  โรงเรียนบ้านกอตง 86
6 6.98
4 4.65
3 3.49
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
136  โรงเรียนบ้านเขางาม 75
6 8.00
4 5.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
137  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 218
7 3.21
9 4.13
20 9.17
1 0.46
0 0.00
181 83.03
37 16.97%
138  โรงเรียนบ้านควนแดง 112
5 4.46
5 4.46
8 7.14
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
139  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00%
140  โรงเรียนบ้านทุ่ง 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
141  โรงเรียนบ้านเขาพนม 76
2 2.63
4 5.26
3 3.95
3 3.95
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
142  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 127
8 6.30
7 5.51
5 3.94
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
143  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
5 4.90
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
144  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 64
1 1.56
2 3.13
3 4.69
4 6.25
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
145  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 122
7 5.74
2 1.64
8 6.56
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
146  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 247
10 4.05
3 1.21
15 6.07
4 1.62
6 2.43
209 84.62
38 15.38%
147  โรงเรียนบ้านร่าปู 163
10 6.13
0 0.00
10 6.13
2 1.23
2 1.23
139 85.28
24 14.72%
148  โรงเรียนทุ่งพะยอม 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
149  โรงเรียนบ้านติงไหร 132
3 2.27
1 0.76
13 9.85
1 0.76
1 0.76
113 85.61
19 14.39%
150  โรงเรียนบ้านในยวน 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
151  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
152  โรงเรียนบ้านเกาะปู 173
7 4.05
7 4.05
4 2.31
4 2.31
2 1.16
149 86.13
24 13.87%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 146
3 2.05
0 0.00
17 11.64
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
154  โรงเรียนบ้านเขาดิน 294
6 2.04
11 3.74
22 7.48
1 0.34
0 0.00
254 86.39
40 13.61%
155  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
3 5.08
2 3.39
51 86.44
8 13.56%
156  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 429
9 2.10
15 3.50
20 4.66
12 2.80
2 0.47
371 86.48
58 13.52%
157  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 83
4 4.82
0 0.00
4 4.82
2 2.41
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
158  โรงเรียนบ้านทรายขาว 272
7 2.57
10 3.68
19 6.99
0 0.00
0 0.00
236 86.76
36 13.24%
159  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 145
5 3.45
0 0.00
10 6.90
3 2.07
1 0.69
126 86.90
19 13.10%
160  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 108
2 1.85
2 1.85
7 6.48
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
161  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 155
9 5.81
9 5.81
2 1.29
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
162  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 213
9 4.23
2 0.94
13 6.10
3 1.41
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
163  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 310
7 2.26
4 1.29
27 8.71
0 0.00
0 0.00
272 87.74
38 12.26%
164  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 322
4 1.24
10 3.11
25 7.76
0 0.00
0 0.00
283 87.89
39 12.11%
166  โรงเรียนบ้านหลังโสด 100
6 6.00
0 0.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
167  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 200
7 3.50
5 2.50
7 3.50
4 2.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
168  โรงเรียนบ้านโคกคา 193
5 2.59
8 4.15
9 4.66
0 0.00
0 0.00
171 88.60
22 11.40%
169  โรงเรียนวัดพรุเตียว 123
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
170  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 62
6 9.68
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
171  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองจิก 110
2 1.82
0 0.00
7 6.36
2 1.82
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
174  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
175  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 382
7 1.83
0 0.00
31 8.12
0 0.00
0 0.00
344 90.05
38 9.95%
176  โรงเรียนบ้านพรุพี 84
0 0.00
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
177  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
178  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.95
4 5.26
69 90.79
7 9.21%
179  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 157
10 6.37
2 1.27
2 1.27
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
180  โรงเรียนบ้านบางเตียว 70
1 1.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 72
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
182  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
183  โรงเรียนบ้านนาวง 135
7 5.19
0 0.00
3 2.22
0 0.00
1 0.74
124 91.85
11 8.15%
184  โรงเรียนบ้านบางโสก 50
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
185  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 292
6 2.05
5 1.71
12 4.11
0 0.00
0 0.00
269 92.12
23 7.88%
187  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 178
4 2.25
0 0.00
10 5.62
0 0.00
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
188  โรงเรียนวัดบางเหลียว 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
189  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 107
3 2.80
1 0.93
4 3.74
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
190  โรงเรียนบ้านบากัน 209
3 1.44
0 0.00
7 3.35
5 2.39
0 0.00
194 92.82
15 7.18%
191  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
2 3.39
55 93.22
4 6.78%
192  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
194  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 215
3 1.40
3 1.40
7 3.26
0 0.00
0 0.00
202 93.95
13 6.05%
195  โรงเรียนบ้านดินแดง 156
1 0.64
0 0.00
7 4.49
1 0.64
0 0.00
147 94.23
9 5.77%
196  โรงเรียนบ้านพรุเตย 218
5 2.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 3.21
206 94.50
12 5.50%
197  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
198  โรงเรียนบ้านคลองกำ 229
3 1.31
3 1.31
5 2.18
0 0.00
0 0.00
218 95.20
11 4.80%
199  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
200  โรงเรียนวัดบ้านนา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
201  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 275
0 0.00
1 0.36
5 1.82
0 0.00
0 0.00
269 97.82
6 2.18%
202  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 117
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
203  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านโคกยอ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนวัดช่องแบก 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนวัดบางโทง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,401 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,323 6.38
เตี้ย  1,870 5.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,557 9.77
ผอมและเตี้ย  1,258 3.46
อ้วนและเตี้ย  1,086 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,307 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,094 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net