ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 70
16 22.86
18 25.71
11 15.71
11 15.71
7 10.00
7 10.00
63 90.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 160
21 13.13
15 9.38
23 14.38
36 22.50
38 23.75
27 16.88
133 83.13%
3  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
1 2.78
20 55.56
7 19.44
29 80.56%
4  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 809
207 25.59
202 24.97
52 6.43
148 18.29
10 1.24
190 23.49
619 76.51%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167
28 16.77
30 17.96
29 17.37
14 8.38
10 5.99
56 33.53
111 66.47%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 103
10 9.71
2 1.94
25 24.27
21 20.39
8 7.77
37 35.92
66 64.08%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 24
4 16.67
5 20.83
4 16.67
1 4.17
1 4.17
9 37.50
15 62.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 104
26 25.00
9 8.65
9 8.65
4 3.85
8 7.69
48 46.15
56 53.85%
9  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 440
86 19.55
118 26.82
31 7.05
0 0.00
0 0.00
205 46.59
235 53.41%
10  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 117
14 11.97
18 15.38
16 13.68
11 9.40
0 0.00
58 49.57
59 50.43%
11  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 48
16 33.33
4 8.33
2 4.17
2 4.17
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
12  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 312
48 15.38
31 9.94
63 20.19
9 2.88
4 1.28
157 50.32
155 49.68%
13  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 457
32 7.00
22 4.81
72 15.75
39 8.53
51 11.16
241 52.74
216 47.26%
14  โรงเรียน บ้านวังปลา 71
4 5.63
17 23.94
8 11.27
3 4.23
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
15  โรงเรียนวัดยางงาม 67
6 8.96
5 7.46
9 13.43
5 7.46
5 7.46
37 55.22
30 44.78%
16  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148
29 19.59
9 6.08
17 11.49
6 4.05
5 3.38
82 55.41
66 44.59%
17  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 144
16 11.11
1 0.69
40 27.78
0 0.00
1 0.69
86 59.72
58 40.28%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118
16 13.56
14 11.86
12 10.17
2 1.69
3 2.54
71 60.17
47 39.83%
19  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 88
11 12.50
12 13.64
6 6.82
6 6.82
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
20  โรงเรียนบ้านหนองโก 63
18 28.57
1 1.59
4 6.35
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
21  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
5 7.14
8 11.43
9 12.86
2 2.86
3 4.29
43 61.43
27 38.57%
22  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 133
15 11.28
0 0.00
12 9.02
9 6.77
15 11.28
82 61.65
51 38.35%
23  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 128
20 15.63
5 3.91
21 16.41
3 2.34
0 0.00
79 61.72
49 38.28%
24  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 84
16 19.05
5 5.95
5 5.95
6 7.14
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
25  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
11 12.64
3 3.45
19 21.84
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
26  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 72
11 15.28
2 2.78
9 12.50
2 2.78
3 4.17
45 62.50
27 37.50%
27  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2785
342 12.28
136 4.88
437 15.69
88 3.16
39 1.40
1743 62.59
1042 37.41%
28  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
5 7.14
9 12.86
8 11.43
4 5.71
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
29  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
7 10.00
10 14.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
30  โรงเรียนบ้านลำพระ 211
20 9.48
4 1.90
13 6.16
24 11.37
17 8.06
133 63.03
78 36.97%
31  โรงเรียนมหาราช๗ 287
43 14.98
0 0.00
46 16.03
0 0.00
14 4.88
184 64.11
103 35.89%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
6 7.50
9 11.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
33  โรงเรียนวัดวังมะนาว 49
3 6.12
0 0.00
10 20.41
4 8.16
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
34  โรงเรียนสินแร่สยาม 430
37 8.60
53 12.33
40 9.30
11 2.56
8 1.86
281 65.35
149 34.65%
35  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116
8 6.90
2 1.72
16 13.79
7 6.03
7 6.03
76 65.52
40 34.48%
36  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 267
25 9.36
31 11.61
36 13.48
0 0.00
0 0.00
175 65.54
92 34.46%
37  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 249
31 12.45
24 9.64
30 12.05
0 0.00
0 0.00
164 65.86
85 34.14%
38  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
21 8.43
15 6.02
42 16.87
7 2.81
0 0.00
164 65.86
85 34.14%
39  โรงเรียนบ้านหุบพริก 94
8 8.51
14 14.89
0 0.00
6 6.38
4 4.26
62 65.96
32 34.04%
40  โรงเรียนบ้านรางม่วง 75
12 16.00
1 1.33
6 8.00
5 6.67
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
41  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 140
12 8.57
0 0.00
34 24.29
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
42  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 321
23 7.17
41 12.77
26 8.10
12 3.74
2 0.62
217 67.60
104 32.40%
43  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 238
23 9.66
10 4.20
37 15.55
6 2.52
0 0.00
162 68.07
76 31.93%
44  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 217
20 9.22
20 9.22
16 7.37
13 5.99
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
45  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
6 7.32
1 1.22
18 21.95
1 1.22
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
46  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 54
2 3.70
6 11.11
8 14.81
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
47  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
48  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64
8 12.50
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
49  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 335
35 10.45
20 5.97
25 7.46
22 6.57
2 0.60
231 68.96
104 31.04%
50  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 71
3 4.23
0 0.00
8 11.27
6 8.45
5 7.04
49 69.01
22 30.99%
51  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
52  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
55 8.91
58 9.40
12 1.94
55 8.91
7 1.13
430 69.69
187 30.31%
53  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165
7 4.24
5 3.03
20 12.12
4 2.42
14 8.48
115 69.70
50 30.30%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
8 5.26
7 4.61
15 9.87
1 0.66
15 9.87
106 69.74
46 30.26%
55  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
12 5.04
20 8.40
22 9.24
14 5.88
4 1.68
166 69.75
72 30.25%
56  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
4 8.00
0 0.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
57  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 181
19 10.50
6 3.31
27 14.92
2 1.10
0 0.00
127 70.17
54 29.83%
58  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 104
4 3.85
3 2.88
16 15.38
4 3.85
4 3.85
73 70.19
31 29.81%
59  โรงเรียนวัดสันติการาม 266
40 15.04
0 0.00
37 13.91
0 0.00
0 0.00
189 71.05
77 28.95%
60  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 347
27 7.78
14 4.03
42 12.10
13 3.75
4 1.15
247 71.18
100 28.82%
61  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
1 14.29
5 71.43
2 28.57%
62  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 184
23 12.50
11 5.98
9 4.89
9 4.89
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
63  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
21 10.05
17 8.13
18 8.61
1 0.48
0 0.00
152 72.73
57 27.27%
64  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 280
15 5.36
11 3.93
39 13.93
11 3.93
0 0.00
204 72.86
76 27.14%
65  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 239
9 3.77
25 10.46
29 12.13
0 0.00
1 0.42
175 73.22
64 26.78%
66  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1664
128 7.69
69 4.15
224 13.46
19 1.14
2 0.12
1222 73.44
442 26.56%
67  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
3 3.06
2 2.04
72 73.47
26 26.53%
68  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 112
6 5.36
6 5.36
11 9.82
6 5.36
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
69  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 120
15 12.50
4 3.33
6 5.00
5 4.17
1 0.83
89 74.17
31 25.83%
70  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 105
5 4.76
7 6.67
15 14.29
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
71  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 118
8 6.78
9 7.63
12 10.17
1 0.85
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
72  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
73  โรงเรียนบ้านยางคู่ 64
3 4.69
0 0.00
13 20.31
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
74  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
75  โรงเรียนวัดพเนินพลู 82
7 8.54
4 4.88
8 9.76
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
76  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 66
7 10.61
0 0.00
6 9.09
2 3.03
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
77  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 88
10 11.36
11 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
78  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 275
0 0.00
50 18.18
12 4.36
0 0.00
3 1.09
210 76.36
65 23.64%
79  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 472
23 4.87
16 3.39
70 14.83
2 0.42
0 0.00
361 76.48
111 23.52%
80  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 120
6 5.00
4 3.33
3 2.50
7 5.83
8 6.67
92 76.67
28 23.33%
81  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
1 2.08
3 6.25
5 10.42
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
82  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
11 15.71
2 2.86
2 2.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
83  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 151
15 9.93
0 0.00
19 12.58
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
84  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
85  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 59
6 10.17
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
86  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 514
33 6.42
4 0.78
76 14.79
0 0.00
0 0.00
401 78.02
113 21.98%
87  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 119
3 2.52
3 2.52
20 16.81
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
88  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87
3 3.45
0 0.00
15 17.24
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
89  โรงเรียนบ้านมณีลอย 46
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
90  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 152
5 3.29
4 2.63
24 15.79
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
91  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 232
22 9.48
0 0.00
28 12.07
0 0.00
0 0.00
182 78.45
50 21.55%
92  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 84
3 3.57
3 3.57
12 14.29
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 103
7 6.80
12 11.65
2 1.94
0 0.00
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
94  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 75
6 8.00
1 1.33
7 9.33
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
95  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 216
6 2.78
7 3.24
29 13.43
4 1.85
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 829
38 4.58
25 3.02
99 11.94
11 1.33
2 0.24
654 78.89
175 21.11%
97  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3180
128 4.03
15 0.47
522 16.42
1 0.03
2 0.06
2512 78.99
668 21.01%
98  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 353
26 7.37
16 4.53
32 9.07
0 0.00
0 0.00
279 79.04
74 20.96%
99  โรงเรียนวัดบางกระ 125
9 7.20
4 3.20
13 10.40
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
100  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 92
3 3.26
5 5.43
9 9.78
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
101  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 98
5 5.10
0 0.00
9 9.18
5 5.10
1 1.02
78 79.59
20 20.41%
102  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 304
27 8.88
5 1.64
30 9.87
0 0.00
0 0.00
242 79.61
62 20.39%
103  โรงเรียนวัดวันดาว 64
3 4.69
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
104  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
105  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
3 5.36
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
106  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
3 2.80
9 8.41
5 4.67
3 2.80
1 0.93
86 80.37
21 19.63%
107  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
108  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 313
18 5.75
8 2.56
34 10.86
2 0.64
-2 -0.64
253 80.83
60 19.17%
109  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 116
6 5.17
-1 -0.86
16 13.79
1 0.86
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
110  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80
6 7.50
3 3.75
5 6.25
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
111  โรงเรียนบ้านหินสี 143
1 0.70
8 5.59
17 11.89
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
112  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172
15 8.72
1 0.58
14 8.14
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
113  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
114  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 145
12 8.28
6 4.14
7 4.83
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
115  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 74
1 1.35
0 0.00
10 13.51
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
116  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
117  โรงเรียนวัดอัมพวัน 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
118  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 187
13 6.95
1 0.53
15 8.02
3 1.60
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
119  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 182
6 3.30
3 1.65
22 12.09
0 0.00
0 0.00
151 82.97
31 17.03%
120  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 71
1 1.41
0 0.00
8 11.27
2 2.82
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
121  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
1 0.96
2 1.92
7 6.73
7 6.73
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
122  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
4 3.23
6 4.84
6 4.84
3 2.42
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
123  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252
5 1.98
1 0.40
34 13.49
0 0.00
0 0.00
212 84.13
40 15.87%
124  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
125  โรงเรียนสีวะรา 78
3 3.85
5 6.41
2 2.56
1 1.28
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
126  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 122
3 2.46
4 3.28
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
127  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
128  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82
4 4.88
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
129  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 96
7 7.29
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
130  โรงเรียนบ้านกล้วย 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
131  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 72
4 5.56
3 4.17
1 1.39
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
132  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
4 2.17
4 2.17
17 9.24
0 0.00
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
133  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 207
6 2.90
8 3.86
12 5.80
2 0.97
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
134  โรงเรียนบ้านท่ายาง 114
4 3.51
0 0.00
9 7.89
2 1.75
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
136  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
137  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
2 2.63
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
138  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 121
3 2.48
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
139  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
4 7.14
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
140  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 86
5 5.81
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
141  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
3 1.35
4 1.79
11 4.93
3 1.35
2 0.90
200 89.69
23 10.31%
142  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
143  โรงเรียนบ้านโป่ง 156
8 5.13
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
144  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231
2 0.87
4 1.73
11 4.76
5 2.16
0 0.00
209 90.48
22 9.52%
145  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
7 7.37
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
146  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
147  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
148  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
149  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
4 3.20
1 0.80
3 2.40
0 0.00
2 1.60
115 92.00
10 8.00%
151  โรงเรียนบ้านพุแค 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
152  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
1 0.81
2 1.63
6 4.88
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
153  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
154  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
155  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 166
1 0.60
1 0.60
5 3.01
0 0.00
3 1.81
156 93.98
10 6.02%
156  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
16 94.12
1 5.88%
157  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
158  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
159  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 93
1 1.08
2 2.15
1 1.08
0 0.00
1 1.08
88 94.62
5 5.38%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
161  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
162  โรงเรียนบ้านไทรงาม 100
2 2.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
163  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
164  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
165  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
166  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,512 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,435 7.98
เตี้ย  1,559 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,495 11.45
ผอมและเตี้ย  824 2.70
อ้วนและเตี้ย  381 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,818 71.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,694 คน


28.49%


Powered By www.thaieducation.net