ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 70
16 22.86
18 25.71
11 15.71
11 15.71
7 10.00
7 10.00
63 90.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 160
21 13.13
15 9.38
23 14.38
36 22.50
38 23.75
27 16.88
133 83.13%
3  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
1 2.78
20 55.56
7 19.44
29 80.56%
4  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 809
207 25.59
202 24.97
52 6.43
148 18.29
10 1.24
190 23.49
619 76.51%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167
28 16.77
30 17.96
29 17.37
14 8.38
10 5.99
56 33.53
111 66.47%
6  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 103
10 9.71
2 1.94
25 24.27
21 20.39
8 7.77
37 35.92
66 64.08%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 24
4 16.67
5 20.83
4 16.67
1 4.17
1 4.17
9 37.50
15 62.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 104
26 25.00
9 8.65
9 8.65
4 3.85
8 7.69
48 46.15
56 53.85%
9  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 440
86 19.55
118 26.82
31 7.05
0 0.00
0 0.00
205 46.59
235 53.41%
10  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 117
14 11.97
18 15.38
16 13.68
11 9.40
0 0.00
58 49.57
59 50.43%
11  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 48
16 33.33
4 8.33
2 4.17
2 4.17
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
12  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 312
48 15.38
31 9.94
63 20.19
9 2.88
4 1.28
157 50.32
155 49.68%
13  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 457
32 7.00
22 4.81
72 15.75
39 8.53
51 11.16
241 52.74
216 47.26%
14  โรงเรียน บ้านวังปลา 71
4 5.63
17 23.94
8 11.27
3 4.23
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
15  โรงเรียนวัดยางงาม 67
6 8.96
5 7.46
9 13.43
5 7.46
5 7.46
37 55.22
30 44.78%
16  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148
29 19.59
9 6.08
17 11.49
6 4.05
5 3.38
82 55.41
66 44.59%
17  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 144
16 11.11
1 0.69
40 27.78
0 0.00
1 0.69
86 59.72
58 40.28%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118
16 13.56
14 11.86
12 10.17
2 1.69
3 2.54
71 60.17
47 39.83%
19  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 88
11 12.50
12 13.64
6 6.82
6 6.82
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
20  โรงเรียนบ้านหนองโก 63
18 28.57
1 1.59
4 6.35
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
21  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 70
5 7.14
8 11.43
9 12.86
2 2.86
3 4.29
43 61.43
27 38.57%
22  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 133
15 11.28
0 0.00
12 9.02
9 6.77
15 11.28
82 61.65
51 38.35%
23  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 128
20 15.63
5 3.91
21 16.41
3 2.34
0 0.00
79 61.72
49 38.28%
24  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 84
16 19.05
5 5.95
5 5.95
6 7.14
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
25  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 87
11 12.64
3 3.45
19 21.84
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
26  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 72
11 15.28
2 2.78
9 12.50
2 2.78
3 4.17
45 62.50
27 37.50%
27  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2785
342 12.28
136 4.88
437 15.69
88 3.16
39 1.40
1743 62.59
1042 37.41%
28  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 70
5 7.14
9 12.86
8 11.43
4 5.71
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
29  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
7 10.00
10 14.29
5 7.14
4 5.71
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
30  โรงเรียนบ้านลำพระ 211
20 9.48
4 1.90
13 6.16
24 11.37
17 8.06
133 63.03
78 36.97%
31  โรงเรียนมหาราช๗ 287
43 14.98
0 0.00
46 16.03
0 0.00
14 4.88
184 64.11
103 35.89%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 80
6 7.50
9 11.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
33  โรงเรียนวัดวังมะนาว 49
3 6.12
0 0.00
10 20.41
4 8.16
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
34  โรงเรียนสินแร่สยาม 430
37 8.60
53 12.33
40 9.30
11 2.56
8 1.86
281 65.35
149 34.65%
35  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116
8 6.90
2 1.72
16 13.79
7 6.03
7 6.03
76 65.52
40 34.48%
36  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 267
25 9.36
31 11.61
36 13.48
0 0.00
0 0.00
175 65.54
92 34.46%
37  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 249
31 12.45
24 9.64
30 12.05
0 0.00
0 0.00
164 65.86
85 34.14%
38  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 249
21 8.43
15 6.02
42 16.87
7 2.81
0 0.00
164 65.86
85 34.14%
39  โรงเรียนบ้านหุบพริก 94
8 8.51
14 14.89
0 0.00
6 6.38
4 4.26
62 65.96
32 34.04%
40  โรงเรียนบ้านรางม่วง 75
12 16.00
1 1.33
6 8.00
5 6.67
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
41  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 140
12 8.57
0 0.00
34 24.29
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
42  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 321
23 7.17
41 12.77
26 8.10
12 3.74
2 0.62
217 67.60
104 32.40%
43  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 238
23 9.66
10 4.20
37 15.55
6 2.52
0 0.00
162 68.07
76 31.93%
44  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 217
20 9.22
20 9.22
16 7.37
13 5.99
0 0.00
148 68.20
69 31.80%
45  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82
6 7.32
1 1.22
18 21.95
1 1.22
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
46  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 54
2 3.70
6 11.11
8 14.81
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
47  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
48  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64
8 12.50
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
49  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 335
35 10.45
20 5.97
25 7.46
22 6.57
2 0.60
231 68.96
104 31.04%
50  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 71
3 4.23
0 0.00
8 11.27
6 8.45
5 7.04
49 69.01
22 30.99%
51  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 26
0 0.00
1 3.85
6 23.08
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
52  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 617
55 8.91
58 9.40
12 1.94
55 8.91
7 1.13
430 69.69
187 30.31%
53  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165
7 4.24
5 3.03
20 12.12
4 2.42
14 8.48
115 69.70
50 30.30%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
8 5.26
7 4.61
15 9.87
1 0.66
15 9.87
106 69.74
46 30.26%
55  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238
12 5.04
20 8.40
22 9.24
14 5.88
4 1.68
166 69.75
72 30.25%
56  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50
4 8.00
0 0.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
57  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 181
19 10.50
6 3.31
27 14.92
2 1.10
0 0.00
127 70.17
54 29.83%
58  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 104
4 3.85
3 2.88
16 15.38
4 3.85
4 3.85
73 70.19
31 29.81%
59  โรงเรียนวัดสันติการาม 266
40 15.04
0 0.00
37 13.91
0 0.00
0 0.00
189 71.05
77 28.95%
60  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 347
27 7.78
14 4.03
42 12.10
13 3.75
4 1.15
247 71.18
100 28.82%
61  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
1 14.29
5 71.43
2 28.57%
62  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 184
23 12.50
11 5.98
9 4.89
9 4.89
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
63  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 209
21 10.05
17 8.13
18 8.61
1 0.48
0 0.00
152 72.73
57 27.27%
64  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 280
15 5.36
11 3.93
39 13.93
11 3.93
0 0.00
204 72.86
76 27.14%
65  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 239
9 3.77
25 10.46
29 12.13
0 0.00
1 0.42
175 73.22
64 26.78%
66  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1664
128 7.69
69 4.15
224 13.46
19 1.14
2 0.12
1222 73.44
442 26.56%
67  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
3 3.06
2 2.04
72 73.47
26 26.53%
68  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 112
6 5.36
6 5.36
11 9.82
6 5.36
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
69  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 120
15 12.50
4 3.33
6 5.00
5 4.17
1 0.83
89 74.17
31 25.83%
70  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 105
5 4.76
7 6.67
15 14.29
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
71  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 118
8 6.78
9 7.63
12 10.17
1 0.85
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
72  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
73  โรงเรียนบ้านยางคู่ 64
3 4.69
0 0.00
13 20.31
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
74  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
75  โรงเรียนวัดพเนินพลู 82
7 8.54
4 4.88
8 9.76
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
76  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 66
7 10.61
0 0.00
6 9.09
2 3.03
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
77  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 88
10 11.36
11 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
78  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 275
0 0.00
50 18.18
12 4.36
0 0.00
3 1.09
210 76.36
65 23.64%
79  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 472
23 4.87
16 3.39
70 14.83
2 0.42
0 0.00
361 76.48
111 23.52%
80  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 120
6 5.00
4 3.33
3 2.50
7 5.83
8 6.67
92 76.67
28 23.33%
81  โรงเรียนบ้านสันดอน 48
1 2.08
3 6.25
5 10.42
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
82  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
11 15.71
2 2.86
2 2.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
83  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 151
15 9.93
0 0.00
19 12.58
0 0.00
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
84  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
85  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 59
6 10.17
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
86  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 514
33 6.42
4 0.78
76 14.79
0 0.00
0 0.00
401 78.02
113 21.98%
87  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 119
3 2.52
3 2.52
20 16.81
0 0.00
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
88  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87
3 3.45
0 0.00
15 17.24
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
89  โรงเรียนบ้านมณีลอย 46
5 10.87
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
90  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 152
5 3.29
4 2.63
24 15.79
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
91  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 232
22 9.48
0 0.00
28 12.07
0 0.00
0 0.00
182 78.45
50 21.55%
92  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 84
3 3.57
3 3.57
12 14.29
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 103
7 6.80
12 11.65
2 1.94
0 0.00
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
94  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 75
6 8.00
1 1.33
7 9.33
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
95  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 216
6 2.78
7 3.24
29 13.43
4 1.85
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 829
38 4.58
25 3.02
99 11.94
11 1.33
2 0.24
654 78.89
175 21.11%
97  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3180
128 4.03
15 0.47
522 16.42
1 0.03
2 0.06
2512 78.99
668 21.01%
98  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 353
26 7.37
16 4.53
32 9.07
0 0.00
0 0.00
279 79.04
74 20.96%
99  โรงเรียนวัดบางกระ 125
9 7.20
4 3.20
13 10.40
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
100  โรงเรียนวัดเหนือวน 29
1 3.45
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
101  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 92
3 3.26
5 5.43
9 9.78
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
102  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 98
5 5.10
0 0.00
9 9.18
5 5.10
1 1.02
78 79.59
20 20.41%
103  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 304
27 8.88
5 1.64
30 9.87
0 0.00
0 0.00
242 79.61
62 20.39%
104  โรงเรียนวัดวันดาว 64
3 4.69
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
105  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
106  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
3 5.36
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
107  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107
3 2.80
9 8.41
5 4.67
3 2.80
1 0.93
86 80.37
21 19.63%
108  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
109  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 313
18 5.75
8 2.56
34 10.86
2 0.64
-2 -0.64
253 80.83
60 19.17%
110  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 116
6 5.17
-1 -0.86
16 13.79
1 0.86
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
111  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80
6 7.50
3 3.75
5 6.25
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
112  โรงเรียนบ้านหินสี 143
1 0.70
8 5.59
17 11.89
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
113  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172
15 8.72
1 0.58
14 8.14
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
114  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
115  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 145
12 8.28
6 4.14
7 4.83
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
116  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 74
1 1.35
0 0.00
10 13.51
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
117  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
118  โรงเรียนวัดอัมพวัน 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
119  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 187
13 6.95
1 0.53
15 8.02
3 1.60
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
120  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 182
6 3.30
3 1.65
22 12.09
0 0.00
0 0.00
151 82.97
31 17.03%
121  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 71
1 1.41
0 0.00
8 11.27
2 2.82
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
122  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
1 0.96
2 1.92
7 6.73
7 6.73
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
123  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
4 3.23
6 4.84
6 4.84
3 2.42
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
124  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252
5 1.98
1 0.40
34 13.49
0 0.00
0 0.00
212 84.13
40 15.87%
125  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
126  โรงเรียนสีวะรา 78
3 3.85
5 6.41
2 2.56
1 1.28
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
127  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 122
3 2.46
4 3.28
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
128  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
129  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82
4 4.88
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
130  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 96
7 7.29
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
131  โรงเรียนบ้านกล้วย 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
132  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 72
4 5.56
3 4.17
1 1.39
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
133  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
4 2.17
4 2.17
17 9.24
0 0.00
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
134  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 207
6 2.90
8 3.86
12 5.80
2 0.97
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
135  โรงเรียนบ้านท่ายาง 114
4 3.51
0 0.00
9 7.89
2 1.75
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
136  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
137  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
138  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76
2 2.63
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
139  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 121
3 2.48
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
140  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
4 7.14
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
141  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 86
5 5.81
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
142  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
3 1.35
4 1.79
11 4.93
3 1.35
2 0.90
200 89.69
23 10.31%
143  โรงเรียนวัดหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
144  โรงเรียนบ้านโป่ง 156
8 5.13
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
145  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231
2 0.87
4 1.73
11 4.76
5 2.16
0 0.00
209 90.48
22 9.52%
146  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
7 7.37
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
147  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
148  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
149  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
150  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
4 3.20
1 0.80
3 2.40
0 0.00
2 1.60
115 92.00
10 8.00%
152  โรงเรียนบ้านพุแค 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
153  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
1 0.81
2 1.63
6 4.88
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
154  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
155  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
156  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 166
1 0.60
1 0.60
5 3.01
0 0.00
3 1.81
156 93.98
10 6.02%
157  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
16 94.12
1 5.88%
158  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
159  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
160  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 93
1 1.08
2 2.15
1 1.08
0 0.00
1 1.08
88 94.62
5 5.38%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
162  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
163  โรงเรียนบ้านไทรงาม 100
2 2.00
1 1.00
1 1.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
164  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
165  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
166  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
167  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านปากสระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดหัวป่า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดโพธิศรี 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,436 7.98
เตี้ย  1,560 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,499 11.46
ผอมและเตี้ย  824 2.70
อ้วนและเตี้ย  381 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,843 71.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,700 คน


28.48%


Powered By www.thaieducation.net