ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 129 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 5
2 40.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
4 80.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 146
34 23.29
15 10.27
16 10.96
6 4.11
1 0.68
74 50.68
72 49.32%
3  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 61
15 24.59
7 11.48
3 4.92
5 8.20
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
4  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598
74 12.37
150 25.08
43 7.19
17 2.84
2 0.33
312 52.17
286 47.83%
5  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94
5 5.32
16 17.02
19 20.21
1 1.06
2 2.13
51 54.26
43 45.74%
6  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 70
21 30.00
5 7.14
2 2.86
2 2.86
1 1.43
39 55.71
31 44.29%
7  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 24
6 25.00
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
8  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159
24 15.09
13 8.18
21 13.21
8 5.03
0 0.00
93 58.49
66 41.51%
9  โรงเรียนบ้านวังมล 181
18 9.94
17 9.39
38 20.99
2 1.10
0 0.00
106 58.56
75 41.44%
10  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 62
18 29.03
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
11  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55
18 32.73
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
12  โรงเรียนวัดศรีทอง 88
16 18.18
10 11.36
6 6.82
3 3.41
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
13  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 120
15 12.50
10 8.33
16 13.33
5 4.17
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
14  โรงเรียนบ้านปากดุก 157
13 8.28
10 6.37
31 19.75
5 3.18
0 0.00
98 62.42
59 37.58%
15  โรงเรียนบ้านซำภู 71
0 0.00
2 2.82
22 30.99
2 2.82
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
16  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
9 9.57
3 3.19
21 22.34
1 1.06
0 0.00
60 63.83
34 36.17%
17  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 958
29 3.03
224 23.38
64 6.68
4 0.42
14 1.46
623 65.03
335 34.97%
18  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 136
2 1.47
37 27.21
8 5.88
0 0.00
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
19  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 130
10 7.69
14 10.77
15 11.54
5 3.85
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
20  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 39
2 5.13
2 5.13
9 23.08
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
21  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 78
6 7.69
5 6.41
10 12.82
5 6.41
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
22  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 376
11 2.93
93 24.73
15 3.99
2 0.53
0 0.00
255 67.82
121 32.18%
23  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 67
16 23.88
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
24  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 118
4 3.39
11 9.32
21 17.80
0 0.00
0 0.00
82 69.49
36 30.51%
25  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46
3 6.52
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
26  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 99
5 5.05
13 13.13
10 10.10
1 1.01
1 1.01
69 69.70
30 30.30%
27  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 99
7 7.07
7 7.07
14 14.14
1 1.01
1 1.01
69 69.70
30 30.30%
28  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 43
6 13.95
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
29  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 57
5 8.77
6 10.53
5 8.77
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
30  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 212
1 0.47
47 22.17
15 7.08
0 0.00
0 0.00
149 70.28
63 29.72%
31  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119
9 7.56
5 4.20
20 16.81
1 0.84
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
32  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17
1 5.88
2 11.76
2 11.76
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
33  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
34  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 189
27 14.29
2 1.06
25 13.23
0 0.00
0 0.00
135 71.43
54 28.57%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 63
8 12.70
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
36  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122
10 8.20
2 1.64
19 15.57
3 2.46
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
37  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 98
14 14.29
7 7.14
4 4.08
0 0.00
1 1.02
72 73.47
26 26.53%
38  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34
0 0.00
3 8.82
5 14.71
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
39  โรงเรียนบ้านกลาง 137
3 2.19
5 3.65
28 20.44
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
40  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 74
3 4.05
6 8.11
10 13.51
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
41  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 142
13 9.15
6 4.23
13 9.15
4 2.82
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
42  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1126
67 5.95
20 1.78
192 17.05
6 0.53
0 0.00
841 74.69
285 25.31%
43  โรงเรียนบ้านดงขวาง 92
12 13.04
1 1.09
10 10.87
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 108
7 6.48
7 6.48
10 9.26
3 2.78
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
45  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 158
6 3.80
14 8.86
10 6.33
9 5.70
0 0.00
119 75.32
39 24.68%
46  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73
3 4.11
6 8.22
4 5.48
5 6.85
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
47  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45
4 8.89
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
48  โรงเรียนบ้านวังเวิน 45
5 11.11
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
49  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 111
5 4.50
0 0.00
22 19.82
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
50  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 189
14 7.41
9 4.76
17 8.99
5 2.65
0 0.00
144 76.19
45 23.81%
51  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
1 1.59
4 6.35
9 14.29
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
52  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
53  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 139
11 7.91
6 4.32
14 10.07
1 0.72
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
54  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61
0 0.00
4 6.56
9 14.75
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
55  โรงเรียนบ้านท่าผู 53
4 7.55
0 0.00
6 11.32
0 0.00
2 3.77
41 77.36
12 22.64%
56  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 168
6 3.57
10 5.95
21 12.50
0 0.00
1 0.60
130 77.38
38 22.62%
57  โรงเรียนบ้านหนองยาว 103
4 3.88
4 3.88
12 11.65
3 2.91
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
58  โรงเรียนบ้านป่าบง 144
13 9.03
12 8.33
7 4.86
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
59  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 50
4 8.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 173
8 4.62
11 6.36
18 10.40
1 0.58
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 883
34 3.85
110 12.46
42 4.76
7 0.79
1 0.11
689 78.03
194 21.97%
62  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135
6 4.44
4 2.96
19 14.07
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
63  โรงเรียนบ้านนายาว 159
10 6.29
6 3.77
18 11.32
0 0.00
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
64  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103
7 6.80
5 4.85
10 9.71
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
65  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 47
4 8.51
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
66  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 85
6 7.06
3 3.53
7 8.24
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
67  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 142
13 9.15
6 4.23
9 6.34
1 0.70
1 0.70
112 78.87
30 21.13%
68  โรงเรียนบ้านวังขอน 71
3 4.23
4 5.63
6 8.45
1 1.41
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
69  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
70  โรงเรียนบ้านกกโอ 136
7 5.15
14 10.29
7 5.15
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
71  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 122
5 4.10
6 4.92
13 10.66
0 0.00
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
72  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49
2 4.08
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
73  โรงเรียนบ้านศิลา 103
3 2.91
4 3.88
14 13.59
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
74  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 159
3 1.89
9 5.66
20 12.58
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
75  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 87
3 3.45
6 6.90
6 6.90
2 2.30
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
76  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123
3 2.44
2 1.63
19 15.45
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
77  โรงเรียนบ้านฝาย 143
13 9.09
7 4.90
5 3.50
2 1.40
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 334
26 7.78
0 0.00
36 10.78
1 0.30
0 0.00
271 81.14
63 18.86%
79  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 128
7 5.47
6 4.69
11 8.59
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
80  โรงเรียนบ้านหินฮาว 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
81  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
82  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 93
5 5.38
5 5.38
5 5.38
1 1.08
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
83  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 123
4 3.25
1 0.81
15 12.20
1 0.81
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
84  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 230
12 5.22
19 8.26
8 3.48
0 0.00
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
85  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 72
9 12.50
1 1.39
1 1.39
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
86  โรงเรียนบ้านหนองเล 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
87  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145
4 2.76
5 3.45
15 10.34
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
88  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 164
3 1.83
2 1.22
20 12.20
0 0.00
2 1.22
137 83.54
27 16.46%
89  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
90  โรงเรียนบ้านโคกมน 222
6 2.70
5 2.25
17 7.66
8 3.60
0 0.00
186 83.78
36 16.22%
91  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142
5 3.52
4 2.82
13 9.15
1 0.70
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
92  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 138
9 6.52
2 1.45
11 7.97
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
93  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 70
3 4.29
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
94  โรงเรียนบ้านสักหลง 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
95  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 48
1 2.08
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
96  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 172
4 2.33
4 2.33
15 8.72
2 1.16
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
97  โรงเรียนบ้านวังกวาง 194
7 3.61
10 5.15
11 5.67
0 0.00
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
98  โรงเรียนบ้านโสก 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
99  โรงเรียนบ้านท่าโก 57
0 0.00
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
100  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 43
0 0.00
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
101  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
5 6.33
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
102  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 81
8 9.88
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
103  โรงเรียนบ้านบุ่ง 82
3 3.66
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
104  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 23
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
105  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
106  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55
6 10.91
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
107  โรงเรียนบ้านวังยาว 113
5 4.42
5 4.42
3 2.65
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
108  โรงเรียนบ้านวังบาล 117
5 4.27
3 2.56
5 4.27
0 0.00
1 0.85
103 88.03
14 11.97%
109  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 176
3 1.70
5 2.84
8 4.55
4 2.27
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
110  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 179
6 3.35
6 3.35
8 4.47
0 0.00
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
111  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
112  โรงเรียนบ้านซำม่วง 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
113  โรงเรียนบ้านนาซำ 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
114  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150
8 5.33
0 0.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
115  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
116  โรงเรียนบ้านปากออก 84
1 1.19
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
117  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
118  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169
3 1.78
5 2.96
8 4.73
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
119  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
120  โรงเรียนบ้านหัวนา 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
122  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
123  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
124  โรงเรียนบ้านจางวาง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านนครเดิด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  980 6.30
เตี้ย  1,186 7.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,490 9.58
ผอมและเตี้ย  162 1.04
อ้วนและเตี้ย  36 0.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,694 75.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,854 คน


24.79%


Powered By www.thaieducation.net