ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพระ 147
0 0.00
0 0.00
142 96.60
4 2.72
1 0.68
0 0.00
147 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 60
16 26.67
7 11.67
18 30.00
12 20.00
7 11.67
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังเรือน 173
23 13.29
58 33.53
41 23.70
15 8.67
18 10.40
18 10.40
155 89.60%
4  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 230
21 9.13
7 3.04
33 14.35
28 12.17
61 26.52
80 34.78
150 65.22%
5  โรงเรียนวัดพร้าว 178
22 12.36
13 7.30
31 17.42
8 4.49
21 11.80
83 46.63
95 53.37%
6  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 75
15 20.00
7 9.33
2 2.67
8 10.67
7 9.33
36 48.00
39 52.00%
7  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 104
10 9.62
3 2.88
17 16.35
11 10.58
8 7.69
55 52.88
49 47.12%
8  โรงเรียนวัดบางเบน 24
4 16.67
3 12.50
3 12.50
1 4.17
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
9  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 56
8 14.29
7 12.50
7 12.50
3 5.36
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
10  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 27
3 11.11
1 3.70
6 22.22
1 3.70
1 3.70
15 55.56
12 44.44%
11  โรงเรียนวัดท่าปอ 75
10 13.33
5 6.67
9 12.00
6 8.00
3 4.00
42 56.00
33 44.00%
12  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 71
7 9.86
10 14.08
14 19.72
0 0.00
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
13  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 62
10 16.13
6 9.68
8 12.90
3 4.84
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
14  โรงเรียนวัดทับหมัน 221
30 13.57
18 8.14
35 15.84
12 5.43
0 0.00
126 57.01
95 42.99%
15  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 107
18 16.82
0 0.00
20 18.69
4 3.74
1 0.93
64 59.81
43 40.19%
16  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 226
15 6.64
4 1.77
45 19.91
15 6.64
7 3.10
140 61.95
86 38.05%
17  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
18  โรงเรียนวัดวังหว้า 199
19 9.55
14 7.04
38 19.10
2 1.01
0 0.00
126 63.32
73 36.68%
19  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 195
22 11.28
4 2.05
37 18.97
8 4.10
0 0.00
124 63.59
71 36.41%
20  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 11
4 36.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
21  โรงเรียนวัดเขารวก 161
19 11.80
6 3.73
21 13.04
11 6.83
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
22  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 54
2 3.70
5 9.26
9 16.67
3 5.56
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
23  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 111
17 15.32
0 0.00
22 19.82
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
24  โรงเรียนบ้านหนองแขม 106
12 11.32
10 9.43
13 12.26
2 1.89
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
25  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 147
4 2.72
22 14.97
23 15.65
0 0.00
1 0.68
97 65.99
50 34.01%
26  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 77
9 11.69
3 3.90
4 5.19
9 11.69
1 1.30
51 66.23
26 33.77%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 106
5 4.72
3 2.83
23 21.70
4 3.77
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
28  โรงเรียนบ้านท่าบัว 90
4 4.44
5 5.56
8 8.89
5 5.56
7 7.78
61 67.78
29 32.22%
29  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 150
9 6.00
6 4.00
32 21.33
1 0.67
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
30  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 192
40 20.83
9 4.69
9 4.69
3 1.56
0 0.00
131 68.23
61 31.77%
31  โรงเรียนวัดคลองคูณ 145
21 14.48
0 0.00
23 15.86
2 1.38
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัว 73
4 5.48
4 5.48
13 17.81
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
33  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 84
14 16.67
1 1.19
8 9.52
0 0.00
1 1.19
60 71.43
24 28.57%
34  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 140
12 8.57
5 3.57
12 8.57
10 7.14
1 0.71
100 71.43
40 28.57%
35  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 69
3 4.35
2 2.90
13 18.84
0 0.00
1 1.45
50 72.46
19 27.54%
36  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 62
9 14.52
1 1.61
4 6.45
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
37  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 109
3 2.75
2 1.83
24 22.02
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
38  โรงเรียนบ้านไดลึก 112
4 3.57
2 1.79
10 8.93
4 3.57
9 8.04
83 74.11
29 25.89%
39  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
40  โรงเรียนวัดหนองสนวน 44
1 2.27
2 4.55
6 13.64
2 4.55
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
41  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 85
7 8.24
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 127
4 3.15
4 3.15
8 6.30
8 6.30
7 5.51
96 75.59
31 24.41%
43  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 33
3 9.09
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
44  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 285
28 9.82
17 5.96
18 6.32
1 0.35
0 0.00
221 77.54
64 22.46%
45  โรงเรียนบ้านวังแดง 98
2 2.04
6 6.12
13 13.27
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
46  โรงเรียนวัดวังตะกู 104
6 5.77
4 3.85
6 5.77
2 1.92
5 4.81
81 77.88
23 22.12%
47  โรงเรียนวัดวังสำโรง 137
11 8.03
7 5.11
6 4.38
6 4.38
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 60
1 1.67
2 3.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
49  โรงเรียนวัดคลองข่อย 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
5 13.51
29 78.38
8 21.62%
50  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 99
4 4.04
4 4.04
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
51  โรงเรียนบ้านเนินแค 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
52  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 64
6 9.38
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
54  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
55  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
56  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 134
8 5.97
0 0.00
15 11.19
0 0.00
3 2.24
108 80.60
26 19.40%
57  โรงเรียนวัดขวาง 88
5 5.68
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
58  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 137
5 3.65
5 3.65
15 10.95
1 0.73
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
59  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
60  โรงเรียนวัดเขาทราย 311
15 4.82
8 2.57
30 9.65
5 1.61
1 0.32
252 81.03
59 18.97%
61  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 85
10 11.76
0 0.00
4 4.71
0 0.00
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
62  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 108
5 4.63
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
63  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
2 2.63
3 3.95
62 81.58
14 18.42%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 148
2 1.35
8 5.41
17 11.49
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
65  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
66  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 39
2 5.13
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
67  โรงเรียนวัดเขาส้าน 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
68  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
2 8.70
19 82.61
4 17.39%
69  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 41
3 7.32
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
70  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 130
7 5.38
4 3.08
9 6.92
1 0.77
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
71  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 93
1 1.08
5 5.38
9 9.68
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
72  โรงเรียนวัดป่าเรไร 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
3 3.61
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
73  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 83
8 9.64
1 1.20
3 3.61
0 0.00
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
74  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
75  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 910
32 3.52
25 2.75
54 5.93
15 1.65
16 1.76
768 84.40
142 15.60%
76  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
77  โรงเรียนวัดวังไคร้ 61
1 1.64
4 6.56
2 3.28
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
78  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
79  โรงเรียนวัดหนองง้าว 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
81  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 88
4 4.55
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
82  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 22
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
83  โรงเรียนวัดป่าแดง 121
6 4.96
0 0.00
3 2.48
3 2.48
4 3.31
105 86.78
16 13.22%
84  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 576
19 3.30
16 2.78
16 2.78
12 2.08
13 2.26
500 86.81
76 13.19%
85  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
86  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 244
8 3.28
3 1.23
16 6.56
3 1.23
0 0.00
214 87.70
30 12.30%
88  โรงเรียนวัดวังแดง 218
8 3.67
4 1.83
6 2.75
3 1.38
5 2.29
192 88.07
26 11.93%
89  โรงเรียนวังก้านเหลือง 235
9 3.83
2 0.85
12 5.11
4 1.70
1 0.43
207 88.09
28 11.91%
90  โรงเรียนวัดวังกระชัน 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
91  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 96
4 4.17
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 131
6 4.58
4 3.05
2 1.53
0 0.00
3 2.29
116 88.55
15 11.45%
93  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
94  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 120
1 0.83
1 0.83
9 7.50
0 0.00
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
95  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 193
3 1.55
2 1.04
11 5.70
3 1.55
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
96  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 317
8 2.52
3 0.95
8 2.52
5 1.58
7 2.21
286 90.22
31 9.78%
97  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
98  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 118
4 3.39
2 1.69
5 4.24
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
99  โรงเรียนบ้านเนินทราย 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
100  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 119
0 0.00
0 0.00
11 9.24
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
101  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 103
5 4.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.88
94 91.26
9 8.74%
102  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
103  โรงเรียนวัดชัยศรี 199
2 1.01
1 0.50
10 5.03
4 2.01
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
104  โรงเรียนวัดทับปรู 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
105  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
106  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
107  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
108  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 155
2 1.29
2 1.29
3 1.94
2 1.29
2 1.29
144 92.90
11 7.10%
109  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 93
2 2.15
1 1.08
1 1.08
1 1.08
1 1.08
87 93.55
6 6.45%
110  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
111  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
112  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
113  โรงเรียนบ้านบึงลี 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
114  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
115  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
116  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
117  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
118  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 103
2 1.94
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
119  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 95
2 2.11
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
120  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
121  โรงเรียนวัดคงคาราม 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
122  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 93
2 2.15
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
123  โรงเรียนวัดโพทะเล 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
124  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1221
2 0.16
3 0.25
3 0.25
6 0.49
5 0.41
1202 98.44
19 1.56%
125  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,437 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  768 5.32
เตี้ย  437 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,339 9.27
ผอมและเตี้ย  301 2.08
อ้วนและเตี้ย  248 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,344 78.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,093 คน


21.42%


Powered By www.thaieducation.net