ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 139
80 57.55
0 0.00
59 42.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
6 26.09
1 4.35
2 8.70
7 30.43
3 13.04
4 17.39
19 82.61%
3  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 107
18 16.82
22 20.56
11 10.28
15 14.02
5 4.67
36 33.64
71 66.36%
4  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 161
23 14.29
33 20.50
27 16.77
9 5.59
2 1.24
67 41.61
94 58.39%
5  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 111
27 24.32
25 22.52
9 8.11
2 1.80
0 0.00
48 43.24
63 56.76%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 37
7 18.92
4 10.81
5 13.51
2 5.41
2 5.41
17 45.95
20 54.05%
7  โรงเรียนศึกษาลัย 498
62 12.45
43 8.63
88 17.67
24 4.82
36 7.23
245 49.20
253 50.80%
8  โรงเรียนบ้านน้ำริน 261
45 17.24
18 6.90
37 14.18
13 4.98
17 6.51
131 50.19
130 49.81%
9  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 293
74 25.26
24 8.19
47 16.04
0 0.00
0 0.00
148 50.51
145 49.49%
10  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 118
14 11.86
16 13.56
15 12.71
9 7.63
4 3.39
60 50.85
58 49.15%
11  โรงเรียนบ้านสะเดา 204
20 9.80
6 2.94
20 9.80
26 12.75
26 12.75
106 51.96
98 48.04%
12  โรงเรียนวัดโคกสลุด 68
5 7.35
3 4.41
10 14.71
5 7.35
9 13.24
36 52.94
32 47.06%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 63
9 14.29
8 12.70
4 6.35
6 9.52
2 3.17
34 53.97
29 46.03%
14  โรงเรียนบ้านตอเรือ 94
9 9.57
9 9.57
12 12.77
6 6.38
6 6.38
52 55.32
42 44.68%
15  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 52
3 5.77
5 9.62
15 28.85
0 0.00
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
16  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 83
22 26.51
7 8.43
6 7.23
0 0.00
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
17  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 266
13 4.89
17 6.39
15 5.64
36 13.53
29 10.90
156 58.65
110 41.35%
18  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 17
2 11.76
3 17.65
1 5.88
1 5.88
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
19  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 76
15 19.74
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
20  โรงเรียนบ้านซำหวาย 128
12 9.38
9 7.03
20 15.63
4 3.13
7 5.47
76 59.38
52 40.63%
21  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
4 2.74
9 6.16
12 8.22
13 8.90
21 14.38
87 59.59
59 40.41%
22  โรงเรียนสามัคคีธรรม 102
15 14.71
10 9.80
10 9.80
6 5.88
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
23  โรงเรียนบ้านท่ายาง 58
9 15.52
2 3.45
7 12.07
5 8.62
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
24  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 229
12 5.24
6 2.62
28 12.23
18 7.86
25 10.92
140 61.14
89 38.86%
25  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 154
18 11.69
6 3.90
24 15.58
3 1.95
8 5.19
95 61.69
59 38.31%
26  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 50
6 12.00
1 2.00
7 14.00
5 10.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
27  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 61
8 13.11
5 8.20
8 13.11
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
28  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 204
20 9.80
17 8.33
10 4.90
19 9.31
9 4.41
129 63.24
75 36.76%
29  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 135
14 10.37
9 6.67
23 17.04
3 2.22
0 0.00
86 63.70
49 36.30%
30  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 84
9 10.71
4 4.76
15 17.86
2 2.38
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
31  โรงเรียนบ้านหนองกลด 51
1 1.96
0 0.00
11 21.57
0 0.00
6 11.76
33 64.71
18 35.29%
32  โรงเรียนบ้านเจริญผล 116
11 9.48
3 2.59
26 22.41
0 0.00
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
33  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 160
21 13.13
14 8.75
20 12.50
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
34  โรงเรียนบ้านหนองพระ 64
5 7.81
7 10.94
9 14.06
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
35  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 46
4 8.70
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
36  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 96
5 5.21
6 6.25
17 17.71
3 3.13
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
37  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 110
7 6.36
7 6.36
7 6.36
6 5.45
7 6.36
76 69.09
34 30.91%
38  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 124
12 9.68
0 0.00
26 20.97
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
39  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 180
19 10.56
11 6.11
18 10.00
6 3.33
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
40  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 71
3 4.23
1 1.41
17 23.94
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
41  โรงเรียนบ้านผารังหมี 49
4 8.16
1 2.04
9 18.37
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
42  โรงเรียนบ้านเข็ก 211
12 5.69
16 7.58
27 12.80
5 2.37
0 0.00
151 71.56
60 28.44%
43  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 73
17 23.29
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
44  โรงเรียนบ้านวังสาร 106
7 6.60
9 8.49
11 10.38
2 1.89
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 161
12 7.45
7 4.35
25 15.53
0 0.00
0 0.00
117 72.67
44 27.33%
46  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 110
9 8.18
5 4.55
13 11.82
2 1.82
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
47  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 85
12 14.12
2 2.35
8 9.41
1 1.18
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 112
12 10.71
0 0.00
16 14.29
2 1.79
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
49  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 83
4 4.82
0 0.00
16 19.28
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
50  โรงเรียนบ้านลำภาศ 88
18 20.45
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
51  โรงเรียนบ้านชมภู 196
21 10.71
5 2.55
24 12.24
1 0.51
0 0.00
145 73.98
51 26.02%
52  โรงเรียนบ้านหนองงา 78
14 17.95
1 1.28
4 5.13
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
53  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
54  โรงเรียนบึงราชนก 59
2 3.39
6 10.17
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
55  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 163
7 4.29
7 4.29
3 1.84
14 8.59
10 6.13
122 74.85
41 25.15%
56  โรงเรียนวัดท่านา 56
2 3.57
1 1.79
11 19.64
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
57  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 68
2 2.94
1 1.47
14 20.59
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
58  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 89
6 6.74
5 5.62
6 6.74
4 4.49
1 1.12
67 75.28
22 24.72%
59  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 146
7 4.79
5 3.42
23 15.75
1 0.68
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
60  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
61  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
17 10.00
0 0.00
19 11.18
4 2.35
0 0.00
130 76.47
40 23.53%
62  โรงเรียนวัดตายม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
63  โรงเรียนบ้านดินทอง 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
64  โรงเรียนบ้านกลาง 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
2 3.51
5 8.77
44 77.19
13 22.81%
65  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 88
0 0.00
7 7.95
8 9.09
5 5.68
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
66  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 66
1 1.52
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
67  โรงเรียนบ้านนาพราน 128
11 8.59
3 2.34
15 11.72
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
68  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 143
8 5.59
7 4.90
5 3.50
7 4.90
5 3.50
111 77.62
32 22.38%
69  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 103
14 13.59
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
70  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
71  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1134
93 8.20
25 2.20
121 10.67
1 0.09
9 0.79
885 78.04
249 21.96%
72  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 97
3 3.09
0 0.00
16 16.49
2 2.06
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
73  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 70
3 4.29
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
74  โรงเรียนบ้านซำรัง 159
17 10.69
9 5.66
0 0.00
5 3.14
3 1.89
125 78.62
34 21.38%
75  โรงเรียนบ้านดงพลวง 61
7 11.48
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
76  โรงเรียนวัดวังพิกุล 142
7 4.93
5 3.52
16 11.27
1 0.70
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
77  โรงเรียนบ้านปากยาง 103
3 2.91
8 7.77
7 6.80
3 2.91
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
78  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 81
4 4.94
1 1.23
10 12.35
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 198
9 4.55
6 3.03
20 10.10
3 1.52
1 0.51
159 80.30
39 19.70%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 82
4 4.88
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
81  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 248
16 6.45
16 6.45
14 5.65
1 0.40
1 0.40
200 80.65
48 19.35%
82  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 156
9 5.77
3 1.92
18 11.54
0 0.00
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
83  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 68
4 5.88
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
84  โรงเรียนวัดบึงลำ 63
1 1.59
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
85  โรงเรียนบ้านหินประกาย 171
1 0.58
1 0.58
23 13.45
7 4.09
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
86  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 102
2 1.96
2 1.96
10 9.80
2 1.96
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
87  โรงเรียนบ้านวังโพรง 198
5 2.53
0 0.00
30 15.15
1 0.51
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
88  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 391
38 9.72
2 0.51
0 0.00
21 5.37
10 2.56
320 81.84
71 18.16%
89  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 175
11 6.29
5 2.86
15 8.57
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
90  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 91
3 3.30
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
91  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 171
9 5.26
11 6.43
10 5.85
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
92  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
93  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 148
11 7.43
7 4.73
4 2.70
2 1.35
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
94  โรงเรียนประชาสามัคคี 106
1 0.94
2 1.89
11 10.38
3 2.83
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
95  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
96  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 52
5 9.62
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
97  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
98  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 101
2 1.98
2 1.98
4 3.96
4 3.96
3 2.97
86 85.15
15 14.85%
99  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 264
24 9.09
8 3.03
7 2.65
0 0.00
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
100  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
102  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
103  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
104  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 267
18 6.74
0 0.00
19 7.12
0 0.00
0 0.00
230 86.14
37 13.86%
105  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
3 5.45
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
106  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
107  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
108  โรงเรียนบ้านวังพรม 119
5 4.20
1 0.84
7 5.88
0 0.00
1 0.84
105 88.24
14 11.76%
109  โรงเรียนวัดบ้านมุง 146
9 6.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 5.48
129 88.36
17 11.64%
110  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
111  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 104
3 2.88
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
112  โรงเรียนวัดดงข่อย 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
113  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 196
5 2.55
3 1.53
8 4.08
5 2.55
0 0.00
175 89.29
21 10.71%
114  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
115  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
116  โรงเรียนห้วยพลู 182
14 7.69
0 0.00
3 1.65
0 0.00
0 0.00
165 90.66
17 9.34%
117  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1213
25 2.06
22 1.81
42 3.46
11 0.91
6 0.49
1107 91.26
106 8.74%
118  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 123
3 2.44
3 2.44
4 3.25
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
119  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 114
3 2.63
2 1.75
4 3.51
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
120  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 107
6 5.61
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
121  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 85
3 3.53
2 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
122  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
123  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  16,233 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 8.14
เตี้ย  628 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,616 9.96
ผอมและเตี้ย  386 2.38
อ้วนและเตี้ย  295 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,986 73.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,247 คน


26.16%


Powered By www.thaieducation.net