ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 75
54 72.00
0 0.00
17 22.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 69
1 1.45
6 8.70
39 56.52
12 17.39
8 11.59
3 4.35
66 95.65%
3  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53
7 13.21
6 11.32
10 18.87
10 18.87
14 26.42
6 11.32
47 88.68%
4  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6
1 16.67
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
1 16.67
5 83.33%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 131
23 17.56
17 12.98
18 13.74
17 12.98
7 5.34
49 37.40
82 62.60%
6  โรงเรียนบ้านวังหิน 149
23 15.44
9 6.04
26 17.45
5 3.36
17 11.41
69 46.31
80 53.69%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
20 10.00
15 7.50
45 22.50
11 5.50
13 6.50
96 48.00
104 52.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81
19 23.46
7 8.64
5 6.17
11 13.58
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
9  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 228
35 15.35
22 9.65
41 17.98
17 7.46
0 0.00
113 49.56
115 50.44%
10  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 244
24 9.84
10 4.10
28 11.48
34 13.93
21 8.61
127 52.05
117 47.95%
11  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
17 25.00
3 4.41
5 7.35
6 8.82
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
12  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 175
17 9.71
12 6.86
41 23.43
9 5.14
0 0.00
96 54.86
79 45.14%
13  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 187
15 8.02
6 3.21
23 12.30
21 11.23
19 10.16
103 55.08
84 44.92%
14  โรงเรียนวัดทัพหมัน 421
43 10.21
40 9.50
32 7.60
43 10.21
19 4.51
244 57.96
177 42.04%
15  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 177
20 11.30
14 7.91
29 16.38
9 5.08
0 0.00
105 59.32
72 40.68%
16  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 105
11 10.48
10 9.52
19 18.10
1 0.95
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328
14 4.27
18 5.49
22 6.71
32 9.76
40 12.20
202 61.59
126 38.41%
18  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 47
10 21.28
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
19  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 102
5 4.90
3 2.94
27 26.47
2 1.96
2 1.96
63 61.76
39 38.24%
20  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 75
9 12.00
2 2.67
14 18.67
2 2.67
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
21  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 107
14 13.08
3 2.80
12 11.21
3 2.80
6 5.61
69 64.49
38 35.51%
22  โรงเรียนบ้านหูช้าง 287
23 8.01
21 7.32
33 11.50
23 8.01
1 0.35
186 64.81
101 35.19%
23  โรงเรียนวัดสะนำ 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
8 21.62
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
24  โรงเรียนวัดหนองยาง 69
2 2.90
5 7.25
11 15.94
6 8.70
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
25  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
7 12.07
2 3.45
7 12.07
4 6.90
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
26  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41
5 12.20
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
27  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
1 1.67
3 5.00
10 16.67
5 8.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
28  โรงเรียนบ้านดง 57
7 12.28
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
29  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
4 11.11
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
30  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 115
12 10.43
1 0.87
22 19.13
0 0.00
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
31  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
6 10.53
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
32  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
3 6.38
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
33  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 78
4 5.13
1 1.28
12 15.38
5 6.41
1 1.28
55 70.51
23 29.49%
34  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 41
6 14.63
3 7.32
0 0.00
2 4.88
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
35  โรงเรียนบ้านลานคา 91
12 13.19
2 2.20
11 12.09
1 1.10
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
36  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 628
49 7.80
31 4.94
76 12.10
13 2.07
0 0.00
459 73.09
169 26.91%
37  โรงเรียนวัดหนองบัว 134
3 2.24
3 2.24
25 18.66
3 2.24
2 1.49
98 73.13
36 26.87%
38  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 15
2 13.33
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
39  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 91
16 17.58
0 0.00
6 6.59
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
40  โรงเรียนวัดปทุมทอง 43
1 2.33
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
41  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2514
127 5.05
61 2.43
449 17.86
3 0.12
3 0.12
1871 74.42
643 25.58%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55
7 12.73
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
43  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24
1 4.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
44  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 141
7 4.96
0 0.00
28 19.86
0 0.00
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
45  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 102
11 10.78
6 5.88
8 7.84
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
46  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 71
6 8.45
2 2.82
9 12.68
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
47  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
2 9.52
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
48  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 162
8 4.94
11 6.79
14 8.64
2 1.23
2 1.23
125 77.16
37 22.84%
49  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116
2 1.72
5 4.31
17 14.66
0 0.00
2 1.72
90 77.59
26 22.41%
50  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 81
2 2.47
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
52  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 50
6 12.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 505
18 3.56
31 6.14
22 4.36
18 3.56
22 4.36
394 78.02
111 21.98%
54  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 183
8 4.37
7 3.83
20 10.93
5 2.73
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
55  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
56  โรงเรียนบ้านหนองจอก 197
14 7.11
2 1.02
21 10.66
5 2.54
0 0.00
155 78.68
42 21.32%
57  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 91
5 5.49
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
58  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97
7 7.22
1 1.03
12 12.37
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
59  โรงเรียนบ้านเขาวง 269
9 3.35
8 2.97
38 14.13
0 0.00
0 0.00
214 79.55
55 20.45%
60  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 126
4 3.17
4 3.17
8 6.35
7 5.56
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
64  โรงเรียนบ้านสมอทอง 210
6 2.86
4 1.90
29 13.81
0 0.00
0 0.00
171 81.43
39 18.57%
65  โรงเรียนบ้านบุ่ง 76
5 6.58
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
66  โรงเรียนบ้านร่องตาที 234
8 3.42
8 3.42
22 9.40
5 2.14
0 0.00
191 81.62
43 18.38%
67  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
68  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122
6 4.92
1 0.82
12 9.84
3 2.46
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
69  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 62
3 4.84
1 1.61
5 8.06
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
70  โรงเรียนบ้านจัน 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
3 4.76
3 4.76
52 82.54
11 17.46%
71  โรงเรียนบ้านพุบอน 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
72  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 218
18 8.26
4 1.83
11 5.05
4 1.83
0 0.00
181 83.03
37 16.97%
73  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73
4 5.48
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150
8 5.33
1 0.67
15 10.00
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
75  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 50
0 0.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
76  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
77  โรงเรียนบ้านกลาง 143
8 5.59
1 0.70
13 9.09
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
78  โรงเรียนบ้านพุต่อ 39
2 5.13
2 5.13
0 0.00
1 2.56
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
79  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 72
1 1.39
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
80  โรงเรียนบ้านวังพง 54
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
4 7.41
46 85.19
8 14.81%
81  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 137
3 2.19
3 2.19
14 10.22
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 90
4 4.44
2 2.22
7 7.78
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
83  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
84  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155
7 4.52
3 1.94
4 2.58
3 1.94
5 3.23
133 85.81
22 14.19%
85  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 114
2 1.75
2 1.75
7 6.14
2 1.75
3 2.63
98 85.96
16 14.04%
86  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 86
0 0.00
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
87  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
88  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
89  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 88
3 3.41
5 5.68
4 4.55
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 104
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
91  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
92  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
93  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 128
1 0.78
2 1.56
13 10.16
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
94  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
95  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 101
2 1.98
4 3.96
6 5.94
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
96  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
97  โรงเรียนบ้านประดาหัก 117
3 2.56
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
98  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
3 2.86
2 1.90
94 89.52
11 10.48%
99  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 258
7 2.71
7 2.71
4 1.55
6 2.33
2 0.78
232 89.92
26 10.08%
100  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
101  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 91
1 1.10
3 3.30
4 4.40
0 0.00
1 1.10
82 90.11
9 9.89%
102  โรงเรียนวัดทองหลาง 254
9 3.54
6 2.36
9 3.54
0 0.00
0 0.00
230 90.55
24 9.45%
103  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119
5 4.20
0 0.00
6 5.04
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
104  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 101
3 2.97
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
105  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 297
2 0.67
5 1.68
19 6.40
0 0.00
0 0.00
271 91.25
26 8.75%
106  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 128
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
107  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
108  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
109  โรงเรียนบ้านป่าเลา 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
110  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 869
30 3.45
0 0.00
39 4.49
0 0.00
0 0.00
800 92.06
69 7.94%
111  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
112  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
113  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
114  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
115  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
116  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
117  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
1 1.72
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
118  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
1 1.16
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
120  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
121  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 77
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.60
74 96.10
3 3.90%
122  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 381
4 1.05
4 1.05
5 1.31
0 0.00
0 0.00
368 96.59
13 3.41%
123  โรงเรียนวัดหัวเมือง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
124  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 141
0 0.00
0 0.00
2 1.42
0 0.00
0 0.00
139 98.58
2 1.42%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  971 5.77
เตี้ย  547 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,806 10.74
ผอมและเตี้ย  428 2.54
อ้วนและเตี้ย  230 1.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,837 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,982 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net