ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตูม 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดดงแขวน 11
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 287
68 23.69
63 21.95
40 13.94
33 11.50
39 13.59
44 15.33
243 84.67%
4  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 60
30 50.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
9 15.00
20 33.33
40 66.67%
5  โรงเรียนวัดหนองนกยูง 25
8 32.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
2 8.00
9 36.00
16 64.00%
6  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 38
11 28.95
7 18.42
6 15.79
0 0.00
0 0.00
14 36.84
24 63.16%
7  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 28
3 10.71
3 10.71
7 25.00
3 10.71
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
8  โรงเรียนวัดดอนหวาย 191
26 13.61
15 7.85
35 18.32
11 5.76
12 6.28
92 48.17
99 51.83%
9  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 88
0 0.00
0 0.00
25 28.41
17 19.32
0 0.00
46 52.27
42 47.73%
10  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 15
1 6.67
1 6.67
5 33.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
11  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 40
8 20.00
6 15.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
22 55.00
18 45.00%
12  โรงเรียนวัดวังสาริกา 16
2 12.50
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
13  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 130
24 18.46
10 7.69
13 10.00
2 1.54
5 3.85
76 58.46
54 41.54%
14  โรงเรียนบ้านวังเตย 145
10 6.90
14 9.66
11 7.59
14 9.66
11 7.59
85 58.62
60 41.38%
15  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 197
9 4.57
10 5.08
24 12.18
19 9.64
18 9.14
117 59.39
80 40.61%
16  โรงเรียนวัดหนองแก 55
3 5.45
5 9.09
14 25.45
0 0.00
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
17  โรงเรียนวัดท่าโพ 88
14 15.91
5 5.68
15 17.05
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
18  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 47
6 12.77
1 2.13
3 6.38
1 2.13
7 14.89
29 61.70
18 38.30%
19  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 53
5 9.43
2 3.77
12 22.64
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
20  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 49
4 8.16
2 4.08
10 20.41
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
21  โรงเรียนวัดหนองตางู 73
5 6.85
6 8.22
15 20.55
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
22  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
4 15.38
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
23  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 50
4 8.00
1 2.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
24  โรงเรียนบ้านท่าซุง 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
25  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 37
7 18.92
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
26  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 28
1 3.57
1 3.57
7 25.00
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
27  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 82
7 8.54
4 4.88
13 15.85
1 1.22
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
28  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 149
16 10.74
15 10.07
12 8.05
4 2.68
0 0.00
102 68.46
47 31.54%
29  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 46
0 0.00
1 2.17
13 28.26
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
30  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 189
22 11.64
4 2.12
26 13.76
2 1.06
0 0.00
135 71.43
54 28.57%
31  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 134
20 14.93
3 2.24
12 8.96
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
32  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 362
19 5.25
14 3.87
59 16.30
1 0.28
0 0.00
269 74.31
93 25.69%
33  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 39
0 0.00
0 0.00
10 25.64
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
34  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
35  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
36  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 76
7 9.21
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
37  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 144
1 0.69
1 0.69
31 21.53
0 0.00
1 0.69
110 76.39
34 23.61%
38  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 836
59 7.06
24 2.87
109 13.04
0 0.00
2 0.24
642 76.79
194 23.21%
39  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 13
3 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
40  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 243
21 8.64
12 4.94
22 9.05
0 0.00
0 0.00
188 77.37
55 22.63%
41  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
2 3.03
4 6.06
4 6.06
2 3.03
2 3.03
52 78.79
14 21.21%
42  โรงเรียนวัดดงพิกุล 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
43  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
44  โรงเรียนบ้านปากดง 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
45  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
46  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1433
66 4.61
17 1.19
198 13.82
8 0.56
1 0.07
1143 79.76
290 20.24%
47  โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองเมน 129
13 10.08
1 0.78
10 7.75
0 0.00
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
49  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 52
2 3.85
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
50  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 154
2 1.30
0 0.00
27 17.53
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
51  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
52  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
53  โรงเรียนวัดดอนกลอย 49
1 2.04
1 2.04
6 12.24
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
54  โรงเรียนบ้านท่าดาน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
55  โรงเรียนวัดตานาด 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
56  โรงเรียนวัดหนองสระ 96
2 2.08
1 1.04
13 13.54
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
57  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 132
2 1.52
0 0.00
9 6.82
0 0.00
10 7.58
111 84.09
21 15.91%
58  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 165
8 4.85
0 0.00
17 10.30
1 0.61
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
59  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 53
1 1.89
3 5.66
3 5.66
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
60  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
61  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
62  โรงเรียนวัดจักษา 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
63  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
64  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
65  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 173
3 1.73
2 1.16
7 4.05
3 1.73
6 3.47
152 87.86
21 12.14%
66  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
67  โรงเรียนวัดวังบุญ 71
0 0.00
1 1.41
6 8.45
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
68  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 152
4 2.63
0 0.00
12 7.89
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
70  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
71  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 78
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
72  โรงเรียนบ้านคอดยาง 89
3 3.37
3 3.37
2 2.25
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
73  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 124
5 4.03
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
74  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
75  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 87
0 0.00
3 3.45
2 2.30
1 1.15
2 2.30
79 90.80
8 9.20%
76  โรงเรียนวัดสะพานหิน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 136
2 1.47
4 2.94
3 2.21
3 2.21
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
78  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
79  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
80  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
81  โรงเรียนบ้านหนองรัก 95
3 3.16
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
82  โรงเรียนบ้านหัวดง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
83  โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  578 7.01
เตี้ย  288 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 12.32
ผอมและเตี้ย  153 1.86
อ้วนและเตี้ย  133 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,079 73.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,168 คน


26.29%


Powered By www.thaieducation.net