ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63
50 79.37
2 3.17
4 6.35
5 7.94
2 3.17
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 9
6 66.67
0 0.00
2 22.22
1 11.11
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 67
5 7.46
0 0.00
16 23.88
7 10.45
39 58.21
0 0.00
67 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 77
1 1.30
32 41.56
22 28.57
16 20.78
0 0.00
6 7.79
71 92.21%
5  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 215
38 17.67
38 17.67
33 15.35
38 17.67
44 20.47
24 11.16
191 88.84%
6  โรงเรียนบ้านสา 49
5 10.20
13 26.53
10 20.41
8 16.33
6 12.24
7 14.29
42 85.71%
7  โรงเรียนบ้านสบบง 68
8 11.76
17 25.00
12 17.65
8 11.76
3 4.41
20 29.41
48 70.59%
8  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 122
19 15.57
20 16.39
14 11.48
10 8.20
17 13.93
42 34.43
80 65.57%
9  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54
10 18.52
10 18.52
5 9.26
10 18.52
0 0.00
19 35.19
35 64.81%
10  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41
13 31.71
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
11  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 461
14 3.04
34 7.38
69 14.97
39 8.46
70 15.18
235 50.98
226 49.02%
12  โรงเรียนบ้านสระ 167
37 22.16
14 8.38
21 12.57
9 5.39
0 0.00
86 51.50
81 48.50%
13  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231
22 9.52
24 10.39
38 16.45
9 3.90
12 5.19
126 54.55
105 45.45%
14  โรงเรียนบ้านสักลอ 122
15 12.30
5 4.10
14 11.48
10 8.20
11 9.02
67 54.92
55 45.08%
15  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 281
28 9.96
29 10.32
13 4.63
12 4.27
43 15.30
156 55.52
125 44.48%
16  โรงเรียนบ้านสันหลวง 45
5 11.11
4 8.89
0 0.00
5 11.11
6 13.33
25 55.56
20 44.44%
17  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 53
4 7.55
4 7.55
7 13.21
5 9.43
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
18  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 92
15 16.30
6 6.52
12 13.04
4 4.35
0 0.00
55 59.78
37 40.22%
19  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 103
12 11.65
7 6.80
10 9.71
9 8.74
3 2.91
62 60.19
41 39.81%
20  โรงเรียนบ้านร่องแมด 147
14 9.52
7 4.76
24 16.33
12 8.16
1 0.68
89 60.54
58 39.46%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
4 6.25
7 10.94
12 18.75
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
22  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41
7 17.07
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
23  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59
3 5.08
7 11.86
11 18.64
1 1.69
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
24  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57
14 24.56
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
25  โรงเรียนปัวพิทยา 105
6 5.71
4 3.81
14 13.33
6 5.71
10 9.52
65 61.90
40 38.10%
26  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
6 16.22
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
27  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
28  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 944
90 9.53
94 9.96
60 6.36
35 3.71
69 7.31
596 63.14
348 36.86%
29  โรงเรียนบ้านแบ่ง 53
4 7.55
3 5.66
7 13.21
5 9.43
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
30  โรงเรียนจำบอน 72
8 11.11
5 6.94
9 12.50
3 4.17
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
31  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 41
5 12.20
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
32  โรงเรียนบ้านจุน 117
9 7.69
12 10.26
6 5.13
12 10.26
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
33  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
34  โรงเรียนชัยชุมภู 66
8 12.12
4 6.06
6 9.09
3 4.55
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
35  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57
2 3.51
4 7.02
12 21.05
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
36  โรงเรียนบ้านแวน 90
15 16.67
5 5.56
7 7.78
0 0.00
1 1.11
62 68.89
28 31.11%
37  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135
22 16.30
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
38  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 163
5 3.07
5 3.07
16 9.82
10 6.13
14 8.59
113 69.33
50 30.67%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 86
5 5.81
5 5.81
11 12.79
4 4.65
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
40  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
3 4.84
9 14.52
1 1.61
5 8.06
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
41  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95
5 5.26
1 1.05
11 11.58
4 4.21
6 6.32
68 71.58
27 28.42%
42  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71
6 8.45
5 7.04
6 8.45
3 4.23
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
43  โรงเรียนบ้านหนุน 18
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
4 5.26
8 10.53
55 72.37
21 27.63%
45  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 261
13 4.98
32 12.26
7 2.68
13 4.98
7 2.68
189 72.41
72 27.59%
46  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58
7 12.07
5 8.62
4 6.90
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
47  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80
18 22.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
48  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 62
5 8.06
2 3.23
7 11.29
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
49  โรงเรียนอนุบาลปง 263
24 9.13
8 3.04
14 5.32
16 6.08
9 3.42
192 73.00
71 27.00%
50  โรงเรียนบ้านควรดง 104
12 11.54
6 5.77
10 9.62
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
51  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 137
4 2.92
2 1.46
30 21.90
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
52  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 77
5 6.49
5 6.49
4 5.19
5 6.49
1 1.30
57 74.03
20 25.97%
53  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55
8 14.55
3 5.45
2 3.64
0 0.00
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 79
10 12.66
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
55  โรงเรียนบ้านนาบัว 52
2 3.85
1 1.92
7 13.46
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121
9 7.44
7 5.79
13 10.74
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
58  โรงเรียนบ้านฮวก 98
4 4.08
4 4.08
12 12.24
2 2.04
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
59  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
5 6.85
4 5.48
6 8.22
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
60  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87
8 9.20
5 5.75
5 5.75
1 1.15
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
61  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 304
8 2.63
15 4.93
43 14.14
0 0.00
0 0.00
238 78.29
66 21.71%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
3 8.11
2 5.41
29 78.38
8 21.62%
63  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116
18 15.52
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238
10 4.20
2 0.84
38 15.97
0 0.00
0 0.00
188 78.99
50 21.01%
65  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 629
25 3.97
25 3.97
44 7.00
25 3.97
12 1.91
498 79.17
131 20.83%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 145
14 9.66
0 0.00
16 11.03
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
67  โรงเรียนบ้านปี้ 64
2 3.13
0 0.00
9 14.06
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 92
1 1.09
6 6.52
10 10.87
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
69  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133
7 5.26
2 1.50
17 12.78
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
70  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
71  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
72  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 200
15 7.50
12 6.00
6 3.00
2 1.00
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
73  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
74  โรงเรียนบ้านหลวง 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 75
2 2.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
76  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 94
5 5.32
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
77  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
1 1.69
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 257
8 3.11
17 6.61
15 5.84
2 0.78
1 0.39
214 83.27
43 16.73%
79  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
80  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86
8 9.30
5 5.81
0 0.00
0 0.00
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
81  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106
3 2.83
1 0.94
11 10.38
2 1.89
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
82  โรงเรียนบ้านดู่ 250
11 4.40
8 3.20
20 8.00
0 0.00
0 0.00
211 84.40
39 15.60%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 110
4 3.64
3 2.73
10 9.09
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
84  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
0 0.00
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
85  โรงเรียนบ้านป่าสัก 78
7 8.97
2 2.56
2 2.56
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
86  โรงเรียนบ้านแก 91
6 6.59
3 3.30
5 5.49
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
87  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 195
1 0.51
21 10.77
7 3.59
1 0.51
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
88  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 111
8 7.21
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
89  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 114
6 5.26
2 1.75
6 5.26
3 2.63
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
90  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
91  โรงเรียนบ้านผาลาด 96
7 7.29
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
92  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 48
0 0.00
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
93  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128
3 2.34
4 3.13
4 3.13
4 3.13
3 2.34
110 85.94
18 14.06%
94  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 93
5 5.38
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
95  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74
5 6.76
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
96  โรงเรียนบ้านปัว 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
97  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 70
1 1.43
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
98  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64
6 9.38
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
99  โรงเรียนบ้านปง 137
5 3.65
5 3.65
7 5.11
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
100  โรงเรียนบ้านยางขาม 147
3 2.04
5 3.40
10 6.80
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
101  โรงเรียนบ้านป่าคา 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
102  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
103  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
104  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
105  โรงเรียนบ้านสถาน 74
3 4.05
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
106  โรงเรียนบ้านสีพรม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
107  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 107
0 0.00
7 6.54
2 1.87
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
109  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
110  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
111  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 102
7 6.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
112  โรงเรียนบ้านสบขาม 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
113  โรงเรียนบ้านวังบง 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
114  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224
1 0.45
-4 -1.79
10 4.46
0 0.00
0 0.00
217 96.88
7 3.13%
115  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111
1 0.90
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
116  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,026 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 7.19
เตี้ย  692 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,154 8.86
ผอมและเตี้ย  409 3.14
อ้วนและเตี้ย  406 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,429 72.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,597 คน


27.61%


Powered By www.thaieducation.net