ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 47
3 6.38
4 8.51
7 14.89
7 14.89
11 23.40
15 31.91
32 68.09%
2  โรงเรียนบ้านป่าคา 61
8 13.11
1 1.64
10 16.39
7 11.48
11 18.03
24 39.34
37 60.66%
3  โรงเรียนบ้านไร่ 24
6 25.00
1 4.17
1 4.17
3 12.50
3 12.50
10 41.67
14 58.33%
4  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 37
5 13.51
9 24.32
5 13.51
0 0.00
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
5  โรงเรียนบ้านหนองลาว 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
6  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 12
4 33.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
7  โรงเรียนบ้านจำไก่ 193
42 21.76
33 17.10
21 10.88
0 0.00
0 0.00
97 50.26
96 49.74%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 95
9 9.47
4 4.21
11 11.58
13 13.68
9 9.47
49 51.58
46 48.42%
9  โรงเรียนบ้านแม่พริก 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
9 18.75
7 14.58
25 52.08
23 47.92%
10  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 23
2 8.70
1 4.35
7 30.43
1 4.35
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 35
3 8.57
2 5.71
7 20.00
4 11.43
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
12  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 22
3 13.64
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
13  โรงเรียนบ้านสันจกปก 36
3 8.33
2 5.56
11 30.56
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
14  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 50
5 10.00
5 10.00
9 18.00
2 4.00
1 2.00
28 56.00
22 44.00%
15  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 129
14 10.85
16 12.40
25 19.38
0 0.00
0 0.00
74 57.36
55 42.64%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 302
24 7.95
13 4.30
24 7.95
37 12.25
28 9.27
176 58.28
126 41.72%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 95
20 21.05
5 5.26
11 11.58
1 1.05
2 2.11
56 58.95
39 41.05%
18  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 110
8 7.27
11 10.00
16 14.55
3 2.73
2 1.82
70 63.64
40 36.36%
19  โรงเรียนบ้านดงอินตา 112
4 3.57
5 4.46
16 14.29
9 8.04
6 5.36
72 64.29
40 35.71%
20  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 28
2 7.14
1 3.57
5 17.86
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
21  โรงเรียนบ้านร่องคำ 65
5 7.69
3 4.62
12 18.46
2 3.08
1 1.54
42 64.62
23 35.38%
22  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 56
10 17.86
3 5.36
5 8.93
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
23  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 102
5 4.90
19 18.63
6 5.88
3 2.94
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
24  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 65
0 0.00
0 0.00
15 23.08
6 9.23
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
25  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 62
4 6.45
0 0.00
12 19.35
4 6.45
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
26  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 53
7 13.21
1 1.89
6 11.32
2 3.77
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
27  โรงเรียนบ้านปาง 47
1 2.13
2 4.26
12 25.53
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
28  โรงเรียนบ้านภูเงิน 137
16 11.68
9 6.57
10 7.30
7 5.11
0 0.00
95 69.34
42 30.66%
29  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 86
2 2.33
1 1.16
5 5.81
2 2.33
16 18.60
60 69.77
26 30.23%
30  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 236
11 4.66
15 6.36
35 14.83
5 2.12
5 2.12
165 69.92
71 30.08%
31  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 84
7 8.33
5 5.95
13 15.48
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 61
5 8.20
1 1.64
10 16.39
1 1.64
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
33  โรงเรียนบ้านปิน 139
5 3.60
6 4.32
26 18.71
2 1.44
1 0.72
99 71.22
40 28.78%
34  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 63
8 12.70
2 3.17
7 11.11
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
35  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 57
3 5.26
3 5.26
10 17.54
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
36  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 18
0 0.00
5 27.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
37  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 94
9 9.57
6 6.38
4 4.26
4 4.26
2 2.13
69 73.40
25 26.60%
38  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 79
2 2.53
3 3.80
3 3.80
4 5.06
9 11.39
58 73.42
21 26.58%
39  โรงเรียนบ้านค่าบน 95
15 15.79
2 2.11
6 6.32
2 2.11
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
40  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
6 9.84
45 73.77
16 26.23%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 77
2 2.60
4 5.19
12 15.58
2 2.60
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
42  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
10 12.35
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
43  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
44  โรงเรียนบ้านร่องปอ 47
6 12.77
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
45  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 63
10 15.87
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
46  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 64
1 1.56
4 6.25
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
47  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
48  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 43
4 9.30
2 4.65
2 4.65
0 0.00
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
49  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1898
83 4.37
50 2.63
94 4.95
82 4.32
128 6.74
1461 76.98
437 23.02%
50  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 135
7 5.19
5 3.70
14 10.37
3 2.22
2 1.48
104 77.04
31 22.96%
51  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
2 8.70
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 75
12 16.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
53  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 38
4 10.53
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
54  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 82
1 1.22
11 13.41
5 6.10
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 49
2 4.08
2 4.08
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
56  โรงเรียนบ้านแม่กา 118
11 9.32
5 4.24
8 6.78
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
57  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
58  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 64
3 4.69
0 0.00
7 10.94
1 1.56
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 124
11 8.87
5 4.03
3 2.42
3 2.42
1 0.81
101 81.45
23 18.55%
60  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 54
7 12.96
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
61  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 81
6 7.41
1 1.23
8 9.88
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
62  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 140
6 4.29
2 1.43
17 12.14
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
63  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 73
0 0.00
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
64  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 118
7 5.93
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
65  โรงเรียนบ้านหนองสระ 47
1 2.13
2 4.26
4 8.51
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
66  โรงเรียนบ้านสาง 117
7 5.98
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
67  โรงเรียนบ้านต๋อม 169
5 2.96
2 1.18
20 11.83
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
68  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
2 2.90
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
69  โรงเรียนบ้านกาดถี 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
1 1.69
2 3.39
51 86.44
8 13.56%
70  โรงเรียนบ้านดง 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
71  โรงเรียนบ้านแม่อิง 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
72  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
73  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
74  โรงเรียนบ้านค่า 127
2 1.57
3 2.36
7 5.51
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
75  โรงเรียนบ้านศาลา 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
76  โรงเรียนบ้านเหล่า 125
1 0.80
1 0.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
77  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
78  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
79  โรงเรียนเจริญใจ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
80  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
81  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 157
1 0.64
0 0.00
2 1.27
1 0.64
2 1.27
151 96.18
6 3.82%
82  โรงเรียนบ้านร่องห้า 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
83  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,157 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  517 6.34
เตี้ย  314 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  763 9.35
ผอมและเตี้ย  240 2.94
อ้วนและเตี้ย  263 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,060 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,097 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net