ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเกาะจิก 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
1 14.29
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
2  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 93
19 20.43
9 9.68
10 10.75
9 9.68
4 4.30
42 45.16
51 54.84%
3  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 128
17 13.28
12 9.38
38 29.69
1 0.78
0 0.00
60 46.88
68 53.13%
4  โรงเรียนวัดตกพรม 297
47 15.82
24 8.08
52 17.51
14 4.71
20 6.73
140 47.14
157 52.86%
5  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 149
34 22.82
12 8.05
28 18.79
3 2.01
1 0.67
71 47.65
78 52.35%
6  โรงเรียนบ้านประตง 1118
134 11.99
102 9.12
206 18.43
53 4.74
87 7.78
536 47.94
582 52.06%
7  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 325
44 13.54
31 9.54
50 15.38
19 5.85
17 5.23
164 50.46
161 49.54%
8  โรงเรียนบ้านซับตารี 344
42 12.21
37 10.76
56 16.28
24 6.98
0 0.00
185 53.78
159 46.22%
9  โรงเรียนบ้านแปลง 223
43 19.28
28 12.56
15 6.73
15 6.73
0 0.00
122 54.71
101 45.29%
10  โรงเรียนวัดซึ้งบน 49
3 6.12
3 6.12
10 20.41
3 6.12
3 6.12
27 55.10
22 44.90%
11  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 146
22 15.07
13 8.90
26 17.81
2 1.37
2 1.37
81 55.48
65 44.52%
12  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 62
10 16.13
0 0.00
10 16.13
5 8.06
2 3.23
35 56.45
27 43.55%
13  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 562
52 9.25
25 4.45
42 7.47
78 13.88
46 8.19
319 56.76
243 43.24%
14  โรงเรียนวัดมะทาย 127
5 3.94
7 5.51
13 10.24
12 9.45
17 13.39
73 57.48
54 42.52%
15  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 139
10 7.19
9 6.47
4 2.88
25 17.99
11 7.91
80 57.55
59 42.45%
16  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 154
34 22.08
9 5.84
22 14.29
0 0.00
0 0.00
89 57.79
65 42.21%
17  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 63
13 20.63
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
18  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 25
2 8.00
4 16.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
19  โรงเรียนวัดบางชัน 67
7 10.45
2 2.99
16 23.88
1 1.49
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
20  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 147
17 11.56
7 4.76
29 19.73
4 2.72
0 0.00
90 61.22
57 38.78%
21  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 154
4 2.60
24 15.58
19 12.34
4 2.60
8 5.19
95 61.69
59 38.31%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 29
2 6.90
4 13.79
3 10.34
2 6.90
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
23  โรงเรียนโฆวินฑะ 95
12 12.63
17 17.89
7 7.37
0 0.00
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
24  โรงเรียนวัดทับไทร 748
112 14.97
60 8.02
19 2.54
60 8.02
19 2.54
478 63.90
270 36.10%
25  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 73
8 10.96
4 5.48
6 8.22
3 4.11
4 5.48
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 125
10 8.00
10 8.00
20 16.00
2 1.60
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
27  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 288
32 11.11
18 6.25
38 13.19
8 2.78
0 0.00
192 66.67
96 33.33%
28  โรงเรียนบ้านจางวาง 145
12 8.28
7 4.83
11 7.59
11 7.59
7 4.83
97 66.90
48 33.10%
29  โรงเรียนวัดสำโรง 411
41 9.98
16 3.89
29 7.06
35 8.52
15 3.65
275 66.91
136 33.09%
30  โรงเรียนหนองมะค่า 112
8 7.14
11 9.82
10 8.93
8 7.14
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
31  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 97
2 2.06
8 8.25
13 13.40
8 8.25
1 1.03
65 67.01
32 32.99%
32  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 216
21 9.72
9 4.17
20 9.26
21 9.72
0 0.00
145 67.13
71 32.87%
33  โรงเรียนบ้านคลองคต 151
4 2.65
5 3.31
16 10.60
11 7.28
13 8.61
102 67.55
49 32.45%
34  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 51
3 5.88
1 1.96
12 23.53
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
35  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 233
17 7.30
19 8.15
34 14.59
3 1.29
0 0.00
160 68.67
73 31.33%
36  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 433
39 9.01
75 17.32
20 4.62
0 0.00
0 0.00
299 69.05
134 30.95%
37  โรงเรียนบ้านมะขาม 536
36 6.72
36 6.72
28 5.22
33 6.16
32 5.97
371 69.22
165 30.78%
38  โรงเรียนบ้านอีมุย 99
14 14.14
1 1.01
10 10.10
3 3.03
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
39  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 276
15 5.43
18 6.52
14 5.07
15 5.43
16 5.80
198 71.74
78 28.26%
40  โรงเรียนวัดน้ำรัก 125
18 14.40
10 8.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
41  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 256
22 8.59
20 7.81
27 10.55
0 0.00
0 0.00
187 73.05
69 26.95%
42  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 131
28 21.37
0 0.00
5 3.82
0 0.00
2 1.53
96 73.28
35 26.72%
43  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 128
8 6.25
6 4.69
7 5.47
10 7.81
3 2.34
94 73.44
34 26.56%
44  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 70
3 4.29
5 7.14
5 7.14
3 4.29
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
45  โรงเรียนบ้านชากไทย 108
11 10.19
7 6.48
1 0.93
3 2.78
5 4.63
81 75.00
27 25.00%
46  โรงเรียนบ้านตามูล 240
18 7.50
10 4.17
31 12.92
0 0.00
1 0.42
180 75.00
60 25.00%
47  โรงเรียนพลิ้ว 328
20 6.10
5 1.52
55 16.77
0 0.00
1 0.30
247 75.30
81 24.70%
48  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
4 6.56
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
49  โรงเรียนบ้านแหลม 262
18 6.87
31 11.83
15 5.73
0 0.00
0 0.00
198 75.57
64 24.43%
50  โรงเรียนวัดบางกะไชย 142
4 2.82
1 0.70
28 19.72
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
51  โรงเรียนบ้านใหม่ 99
15 15.15
1 1.01
7 7.07
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
52  โรงเรียนบ้านวังตัก 54
0 0.00
1 1.85
9 16.67
1 1.85
1 1.85
42 77.78
12 22.22%
53  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 116
5 4.31
10 8.62
10 8.62
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
54  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 61
6 9.84
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
55  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 169
8 4.73
3 1.78
24 14.20
0 0.00
1 0.59
133 78.70
36 21.30%
56  โรงเรียนบ้านเขาหอม 179
9 5.03
5 2.79
24 13.41
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
57  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 66
0 0.00
6 9.09
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
58  โรงเรียนมิตรภาพ 20 147
8 5.44
6 4.08
13 8.84
4 2.72
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
59  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 110
6 5.45
0 0.00
8 7.27
9 8.18
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
60  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 283
11 3.89
7 2.47
30 10.60
7 2.47
4 1.41
224 79.15
59 20.85%
61  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 82
4 4.88
2 2.44
10 12.20
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
62  โรงเรียนบ้านหนองบอน 112
5 4.46
0 0.00
11 9.82
3 2.68
4 3.57
89 79.46
23 20.54%
63  โรงเรียนวัดขนุน 151
8 5.30
3 1.99
16 10.60
1 0.66
3 1.99
120 79.47
31 20.53%
64  โรงเรียนวัดกะทิง 178
12 6.74
3 1.69
20 11.24
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
65  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 83
2 2.41
5 6.02
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
66  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 177
17 9.60
7 3.95
4 2.26
3 1.69
3 1.69
143 80.79
34 19.21%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 143
6 4.20
8 5.59
10 6.99
3 2.10
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
68  โรงเรียนบ้านเขาทอง 106
7 6.60
3 2.83
8 7.55
2 1.89
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
69  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 144
11 7.64
0 0.00
16 11.11
0 0.00
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
70  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 549
17 3.10
22 4.01
46 8.38
16 2.91
0 0.00
448 81.60
101 18.40%
71  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 136
11 8.09
3 2.21
10 7.35
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
72  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 134
9 6.72
5 3.73
5 3.73
5 3.73
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
73  โรงเรียนบ้านคลองบอน 195
13 6.67
6 3.08
12 6.15
3 1.54
0 0.00
161 82.56
34 17.44%
74  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 134
10 7.46
5 3.73
6 4.48
2 1.49
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
75  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 111
3 2.70
10 9.01
6 5.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
76  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 129
7 5.43
8 6.20
5 3.88
2 1.55
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 102
3 2.94
2 1.96
9 8.82
3 2.94
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
78  โรงเรียนบ้านบ่อ 108
5 4.63
1 0.93
11 10.19
1 0.93
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
79  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 252
9 3.57
10 3.97
22 8.73
1 0.40
0 0.00
210 83.33
42 16.67%
80  โรงเรียนวัดพังงอน 163
3 1.84
9 5.52
11 6.75
2 1.23
2 1.23
136 83.44
27 16.56%
81  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 130
3 2.31
1 0.77
9 6.92
7 5.38
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
82  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 156
5 3.21
6 3.85
8 5.13
3 1.92
2 1.28
132 84.62
24 15.38%
83  โรงเรียนวัดปากน้ำ 124
9 7.26
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
84  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 242
13 5.37
6 2.48
11 4.55
5 2.07
2 0.83
205 84.71
37 15.29%
85  โรงเรียนวัดอิมั้ง 131
3 2.29
8 6.11
9 6.87
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
86  โรงเรียนบ้านทัพนคร 46
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
39 84.78
7 15.22%
87  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 159
5 3.14
5 3.14
12 7.55
2 1.26
0 0.00
135 84.91
24 15.09%
88  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 244
10 4.10
6 2.46
7 2.87
7 2.87
5 2.05
209 85.66
35 14.34%
89  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 229
15 6.55
3 1.31
13 5.68
0 0.00
0 0.00
198 86.46
31 13.54%
90  โรงเรียนบ้านดงจิก 157
7 4.46
3 1.91
8 5.10
0 0.00
2 1.27
137 87.26
20 12.74%
91  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 168
2 1.19
7 4.17
12 7.14
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
92  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 82
4 4.88
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
93  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 75
3 4.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
94  โรงเรียนบ้านตาเรือง 474
14 2.95
16 3.38
19 4.01
0 0.00
0 0.00
425 89.66
49 10.34%
95  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 81
1 1.23
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
96  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 85
1 1.18
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
97  โรงเรียนวัดคลองพลู 266
7 2.63
8 3.01
5 1.88
3 1.13
2 0.75
241 90.60
25 9.40%
98  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 483
10 2.07
6 1.24
28 5.80
0 0.00
0 0.00
439 90.89
44 9.11%
99  โรงเรียนบ้านโชคดี 140
4 2.86
4 2.86
0 0.00
3 2.14
1 0.71
128 91.43
12 8.57%
100  โรงเรียนวัดโป่ง 145
3 2.07
0 0.00
9 6.21
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
101  โรงเรียนบ้านไทรงาม 188
1 0.53
5 2.66
9 4.79
0 0.00
0 0.00
173 92.02
15 7.98%
102  โรงเรียนวัดพลวง 215
0 0.00
1 0.47
10 4.65
5 2.33
0 0.00
199 92.56
16 7.44%
103  โรงเรียนบ้านทับช้าง 435
17 3.91
2 0.46
12 2.76
0 0.00
0 0.00
404 92.87
31 7.13%
104  โรงเรียนวัดผักกาด 140
1 0.71
0 0.00
7 5.00
0 0.00
1 0.71
131 93.57
9 6.43%
105  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 91
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
2 2.20
87 95.60
4 4.40%
106  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%

 

จำนวนนักเรียน  19,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,475 7.54
เตี้ย  1,017 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,763 9.01
ผอมและเตี้ย  626 3.20
อ้วนและเตี้ย  379 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,304 73.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,260 คน


26.89%


Powered By www.thaieducation.net