ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 11
4 36.36
0 0.00
0 0.00
5 45.45
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 77
22 28.57
25 32.47
13 16.88
11 14.29
6 7.79
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนวัดสว่าง 12
2 16.67
3 25.00
3 25.00
2 16.67
1 8.33
1 8.33
11 91.67%
5  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 104
84 80.77
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
9 8.65
95 91.35%
6  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 27
16 59.26
1 3.70
4 14.81
2 7.41
0 0.00
4 14.81
23 85.19%
7  โรงเรียนบ้านเหล่า 118
16 13.56
17 14.41
21 17.80
14 11.86
13 11.02
37 31.36
81 68.64%
8  โรงเรียนบ้านดินแดง 38
9 23.68
6 15.79
3 7.89
7 18.42
0 0.00
13 34.21
25 65.79%
9  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 130
19 14.62
16 12.31
24 18.46
15 11.54
11 8.46
45 34.62
85 65.38%
10  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2705
215 7.95
150 5.55
731 27.02
68 2.51
335 12.38
1206 44.58
1499 55.42%
11  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 186
28 15.05
13 6.99
33 17.74
9 4.84
17 9.14
86 46.24
100 53.76%
12  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 48
18 37.50
4 8.33
3 6.25
0 0.00
0 0.00
23 47.92
25 52.08%
13  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 148
17 11.49
4 2.70
21 14.19
20 13.51
13 8.78
73 49.32
75 50.68%
14  โรงเรียนนานกกก 100
15 15.00
20 20.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
52 52.00
48 48.00%
15  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 92
10 10.87
7 7.61
20 21.74
2 2.17
5 5.43
48 52.17
44 47.83%
16  โรงเรียนบ้านแสนขัน 202
12 5.94
16 7.92
25 12.38
22 10.89
19 9.41
108 53.47
94 46.53%
17  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
5 20.00
0 0.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
18  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 51
11 21.57
3 5.88
6 11.76
0 0.00
2 3.92
29 56.86
22 43.14%
19  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 137
7 5.11
7 5.11
16 11.68
14 10.22
15 10.95
78 56.93
59 43.07%
20  โรงเรียนวัดโรงม้า 87
12 13.79
2 2.30
23 26.44
0 0.00
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
21  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 106
15 14.15
16 15.09
14 13.21
0 0.00
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
22  โรงเรียนบ้านนายาง 210
15 7.14
13 6.19
10 4.76
28 13.33
23 10.95
121 57.62
89 42.38%
23  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 72
11 15.28
1 1.39
12 16.67
6 8.33
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
24  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 94
14 14.89
4 4.26
9 9.57
12 12.77
0 0.00
55 58.51
39 41.49%
25  โรงเรียนบ้านปากคลอง 92
9 9.78
11 11.96
3 3.26
10 10.87
4 4.35
55 59.78
37 40.22%
26  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 45
10 22.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
1 2.22
27 60.00
18 40.00%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 148
27 18.24
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
89 60.14
59 39.86%
28  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 354
26 7.34
11 3.11
28 7.91
37 10.45
39 11.02
213 60.17
141 39.83%
29  โรงเรียนวัดใหม่ 36
3 8.33
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
30  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 71
14 19.72
3 4.23
10 14.08
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
31  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 87
13 14.94
0 0.00
12 13.79
7 8.05
1 1.15
54 62.07
33 37.93%
32  โรงเรียนวัดแม่เฉย 93
22 23.66
1 1.08
11 11.83
0 0.00
1 1.08
58 62.37
35 37.63%
33  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
34  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 62
6 9.68
2 3.23
8 12.90
6 9.68
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
35  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
22 17.74
4 3.23
15 12.10
4 3.23
1 0.81
78 62.90
46 37.10%
36  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
2 7.41
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
37  โรงเรียนบ้านวังดิน 109
12 11.01
1 0.92
10 9.17
13 11.93
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 153
18 11.76
10 6.54
27 17.65
1 0.65
0 0.00
97 63.40
56 36.60%
39  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 61
3 4.92
0 0.00
14 22.95
5 8.20
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
40  โรงเรียนบ้านวังสะโม 20
1 5.00
0 0.00
5 25.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
41  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 195
16 8.21
4 2.05
40 20.51
3 1.54
4 2.05
128 65.64
67 34.36%
42  โรงเรียนวัดดอกไม้ 47
8 17.02
5 10.64
2 4.26
0 0.00
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
43  โรงเรียนบ้านฟากบึง 62
4 6.45
4 6.45
13 20.97
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
44  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 167
11 6.59
5 2.99
13 7.78
16 9.58
10 5.99
112 67.07
55 32.93%
45  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 110
20 18.18
6 5.45
10 9.09
0 0.00
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 83
9 10.84
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
47  โรงเรียนบ้านร้องลึก 147
8 5.44
8 5.44
11 7.48
8 5.44
11 7.48
101 68.71
46 31.29%
48  โรงเรียนบ้านดอนโพ 109
7 6.42
5 4.59
18 16.51
3 2.75
1 0.92
75 68.81
34 31.19%
49  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 235
12 5.11
15 6.38
42 17.87
2 0.85
1 0.43
163 69.36
72 30.64%
50  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 131
8 6.11
8 6.11
20 15.27
4 3.05
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
51  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 137
11 8.03
5 3.65
25 18.25
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
52  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 107
11 10.28
12 11.21
6 5.61
2 1.87
1 0.93
75 70.09
32 29.91%
53  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 74
12 16.22
8 10.81
2 2.70
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
54  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 119
17 14.29
1 0.84
11 9.24
0 0.00
6 5.04
84 70.59
35 29.41%
55  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 34
3 8.82
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
56  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 131
7 5.34
7 5.34
19 14.50
4 3.05
1 0.76
93 70.99
38 29.01%
57  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
2 5.26
3 7.89
4 10.53
2 5.26
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
58  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 28
0 0.00
2 7.14
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
59  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
0 0.00
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
60  โรงเรียนบ้านกองโค 132
20 15.15
5 3.79
12 9.09
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
61  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
62  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 154
15 9.74
7 4.55
15 9.74
5 3.25
1 0.65
111 72.08
43 27.92%
63  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 183
16 8.74
8 4.37
25 13.66
2 1.09
0 0.00
132 72.13
51 27.87%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 192
22 11.46
8 4.17
18 9.38
2 1.04
2 1.04
140 72.92
52 27.08%
65  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 230
6 2.61
5 2.17
37 16.09
4 1.74
10 4.35
168 73.04
62 26.96%
66  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
67  โรงเรียนบ้านแพะ 94
12 12.77
5 5.32
5 5.32
3 3.19
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
68  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 69
2 2.90
0 0.00
10 14.49
5 7.25
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
69  โรงเรียนบ้านในเมือง 1035
23 2.22
9 0.87
127 12.27
32 3.09
75 7.25
769 74.30
266 25.70%
70  โรงเรียนบ้านขอม 51
4 7.84
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
71  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 87
11 12.64
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
72  โรงเรียนวัดวังยาง 139
5 3.60
8 5.76
20 14.39
1 0.72
1 0.72
104 74.82
35 25.18%
73  โรงเรียนบ้านท่าสัก 203
21 10.34
6 2.96
24 11.82
0 0.00
0 0.00
152 74.88
51 25.12%
74  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
75  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 85
6 7.06
3 3.53
12 14.12
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
76  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 77
6 7.79
5 6.49
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
77  โรงเรียนชายเขาวิทยา 78
9 11.54
3 3.85
7 8.97
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
78  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 50
4 8.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
79  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 21
4 19.05
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
80  โรงเรียนวัดช่องลม 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
3 5.88
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 162
10 6.17
5 3.09
12 7.41
9 5.56
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
82  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 95
6 6.32
2 2.11
12 12.63
1 1.05
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
83  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 238
19 7.98
9 3.78
21 8.82
1 0.42
2 0.84
186 78.15
52 21.85%
84  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
85  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
86  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 173
10 5.78
5 2.89
10 5.78
5 2.89
6 3.47
137 79.19
36 20.81%
87  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 77
7 9.09
2 2.60
7 9.09
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
88  โรงเรียนวัดดอย 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
1 2.94
1 2.94
27 79.41
7 20.59%
89  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
90  โรงเรียนวัดพระฝาง 119
1 0.84
2 1.68
17 14.29
4 3.36
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 90
3 3.33
3 3.33
10 11.11
1 1.11
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
92  โรงเรียนวัดดอนสัก 50
8 16.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
93  โรงเรียนบ้านชําทอง 47
2 4.26
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
94  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 92
4 4.35
0 0.00
11 11.96
2 2.17
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
95  โรงเรียนบ้านท่าอวน 55
2 3.64
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
96  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
97  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 75
5 6.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
98  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 35
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
99  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 70
1 1.43
1 1.43
9 12.86
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
100  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
4 9.30
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
101  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
0 0.00
2 2.63
64 84.21
12 15.79%
102  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 70
7 10.00
1 1.43
2 2.86
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
104  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
105  โรงเรียนบ้านชําตก 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
106  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 77
3 3.90
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
107  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 150
13 8.67
2 1.33
4 2.67
2 1.33
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
108  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 349
23 6.59
11 3.15
14 4.01
0 0.00
0 0.00
301 86.25
48 13.75%
109  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
2 2.47
70 86.42
11 13.58%
110  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 67
5 7.46
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
111  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
112  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 85
3 3.53
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
113  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
3 5.45
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
114  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 135
3 2.22
1 0.74
7 5.19
1 0.74
5 3.70
118 87.41
17 12.59%
115  โรงเรียนบ้านดารา 97
1 1.03
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
116  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
117  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 132
5 3.79
5 3.79
2 1.52
3 2.27
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
118  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 113
4 3.54
5 4.42
3 2.65
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
119  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
120  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
121  โรงเรียนวัดคลองนาพง 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
122  โรงเรียนวัดน้ำใส 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
123  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
124  โรงเรียนบ้านชําสอง 100
4 4.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
125  โรงเรียนบ้านหัวหาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
126  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
127  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
128  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
129  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
130  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
131  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 167
1 0.60
1 0.60
1 0.60
4 2.40
2 1.20
158 94.61
9 5.39%
132  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
18 94.74
1 5.26%
133  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
134  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 174
0 0.00
2 1.15
6 3.45
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
135  โรงเรียนบ้านผักขวง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
136  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
137  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
138  โรงเรียนวัดวังผักรุง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
139  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
140  โรงเรียนบ้านคลองละมุง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านวังสําโม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดผาจักร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนสามัคยาราม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนไร่อ้อย 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 8.19
เตี้ย  635 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,149 13.25
ผอมและเตี้ย  481 2.97
อ้วนและเตี้ย  679 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,945 67.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,273 คน


32.51%


Powered By www.thaieducation.net