ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 78
21 26.92
16 20.51
0 0.00
18 23.08
0 0.00
23 29.49
55 70.51%
2  โรงเรียนธงชัยวิทยา 97
5 5.15
10 10.31
14 14.43
15 15.46
16 16.49
37 38.14
60 61.86%
3  โรงเรียนบ้านอ้อน 157
23 14.65
18 11.46
30 19.11
14 8.92
10 6.37
62 39.49
95 60.51%
4  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 46
10 21.74
6 13.04
9 19.57
1 2.17
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
5  โรงเรียนบ้านสบพลึง 106
9 8.49
20 18.87
2 1.89
20 18.87
6 5.66
49 46.23
57 53.77%
6  โรงเรียนบ้านหวด 58
11 18.97
4 6.90
6 10.34
7 12.07
3 5.17
27 46.55
31 53.45%
7  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 75
12 16.00
6 8.00
13 17.33
6 8.00
1 1.33
37 49.33
38 50.67%
8  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
6 23.08
0 0.00
2 7.69
0 0.00
5 19.23
13 50.00
13 50.00%
9  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2249
182 8.09
61 2.71
325 14.45
243 10.80
224 9.96
1214 53.98
1035 46.02%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 98
17 17.35
10 10.20
16 16.33
2 2.04
0 0.00
53 54.08
45 45.92%
11  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 94
5 5.32
3 3.19
15 15.96
8 8.51
12 12.77
51 54.26
43 45.74%
12  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 36
2 5.56
1 2.78
4 11.11
6 16.67
3 8.33
20 55.56
16 44.44%
13  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 106
8 7.55
4 3.77
16 15.09
3 2.83
16 15.09
59 55.66
47 44.34%
14  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 115
13 11.30
19 16.52
18 15.65
0 0.00
0 0.00
65 56.52
50 43.48%
15  โรงเรียนผาแดงวิทยา 82
11 13.41
11 13.41
7 8.54
6 7.32
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
16  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 69
7 10.14
1 1.45
19 27.54
2 2.90
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
17  โรงเรียนบ้านทุ่ง 94
12 12.77
5 5.32
17 18.09
3 3.19
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 200
24 12.00
18 9.00
13 6.50
12 6.00
5 2.50
128 64.00
72 36.00%
19  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 17
0 0.00
2 11.76
3 17.65
0 0.00
1 5.88
11 64.71
6 35.29%
20  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 811
66 8.14
29 3.58
67 8.26
57 7.03
58 7.15
534 65.84
277 34.16%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 88
10 11.36
7 7.95
3 3.41
7 7.95
2 2.27
59 67.05
29 32.95%
22  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 147
16 10.88
9 6.12
16 10.88
6 4.08
1 0.68
99 67.35
48 32.65%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 190
15 7.89
14 7.37
26 13.68
6 3.16
1 0.53
128 67.37
62 32.63%
24  โรงเรียนวัดเสด็จ 169
14 8.28
3 1.78
13 7.69
25 14.79
0 0.00
114 67.46
55 32.54%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 25
1 4.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 85
10 11.76
8 9.41
8 9.41
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
27  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 66
2 3.03
3 4.55
10 15.15
2 3.03
3 4.55
46 69.70
20 30.30%
28  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 40
1 2.50
1 2.50
10 25.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 57
5 8.77
3 5.26
9 15.79
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
30  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
9 19.15
2 4.26
33 70.21
14 29.79%
31  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 95
5 5.26
8 8.42
8 8.42
2 2.11
5 5.26
67 70.53
28 29.47%
32  โรงเรียนบ้านสันทราย 73
8 10.96
3 4.11
8 10.96
0 0.00
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
33  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
34  โรงเรียนวัดหัวฝาย 66
5 7.58
7 10.61
4 6.06
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
35  โรงเรียนวัดท่าสี 74
7 9.46
0 0.00
13 17.57
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
36  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 82
9 10.98
2 2.44
9 10.98
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
37  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 158
6 3.80
6 3.80
7 4.43
5 3.16
18 11.39
116 73.42
42 26.58%
38  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 87
1 1.15
2 2.30
17 19.54
1 1.15
2 2.30
64 73.56
23 26.44%
39  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
6 11.32
39 73.58
14 26.42%
40  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 159
4 2.52
16 10.06
18 11.32
1 0.63
3 1.89
117 73.58
42 26.42%
41  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 144
3 2.08
0 0.00
35 24.31
0 0.00
0 0.00
106 73.61
38 26.39%
42  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 122
15 12.30
3 2.46
13 10.66
1 0.82
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
43  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1113
98 8.81
41 3.68
125 11.23
20 1.80
7 0.63
822 73.85
291 26.15%
44  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 89
3 3.37
2 2.25
16 17.98
2 2.25
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
45  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 62
2 3.23
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
46  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 591
32 5.41
24 4.06
85 14.38
10 1.69
0 0.00
440 74.45
151 25.55%
47  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 166
12 7.23
15 9.04
14 8.43
1 0.60
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
48  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 36
0 0.00
5 13.89
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
49  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 61
5 8.20
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
50  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 101
1 0.99
6 5.94
17 16.83
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
52  โรงเรียนวัดสบจาง 60
6 10.00
4 6.67
3 5.00
0 0.00
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
53  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3196
196 6.13
50 1.56
481 15.05
4 0.13
3 0.09
2462 77.03
734 22.97%
54  โรงเรียนวัดบ้านแขม 218
12 5.50
6 2.75
32 14.68
0 0.00
0 0.00
168 77.06
50 22.94%
55  โรงเรียนบ้านนาแช่ 53
4 7.55
2 3.77
5 9.43
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
56  โรงเรียนบ้านเหล่า 150
8 5.33
2 1.33
23 15.33
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
57  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 98
12 12.24
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
58  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 74
0 0.00
1 1.35
14 18.92
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
59  โรงเรียนบ้านนาสัก 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
60  โรงเรียนบ้านสบค่อม 55
1 1.82
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
62  โรงเรียนวัดบ้านสัก 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
63  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 101
4 3.96
6 5.94
8 7.92
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
64  โรงเรียนบ้านแม่จาง 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
65  โรงเรียนบ้านทรายมูล 42
3 7.14
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
66  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
13 81.25
3 18.75%
67  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
68  โรงเรียนบ้านแม่อาง 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
1 1.35
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
69  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 74
4 5.41
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 58
1 1.72
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
71  โรงเรียนบ้านท่าโทก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
2 6.90
24 82.76
5 17.24%
72  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 59
1 1.69
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
73  โรงเรียนบ้านใหม่ 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
74  โรงเรียนบ้านปงวัง 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
75  โรงเรียนบ้านสำเภา 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 396
39 9.85
7 1.77
15 3.79
0 0.00
0 0.00
335 84.60
61 15.40%
77  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
78  โรงเรียนบ้านจำค่า 56
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
79  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 100
7 7.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
80  โรงเรียนบ้านปันง้าว 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
81  โรงเรียนบ้านทาน 118
7 5.93
1 0.85
3 2.54
1 0.85
2 1.69
104 88.14
14 11.86%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
83  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
84  โรงเรียนบ้านวังตม 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
85  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
5 6.94
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
86  โรงเรียนบ้านจำปุย 90
2 2.22
3 3.33
4 4.44
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
87  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
88  โรงเรียนบ้านบุญนาค 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
89  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 52
0 0.00
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
91  โรงเรียนบ้านสัน 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
92  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
93  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
1 1.37
70 95.89
3 4.11%
94  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,342 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 7.06
เตี้ย  547 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,867 12.17
ผอมและเตี้ย  545 3.55
อ้วนและเตี้ย  423 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,877 70.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,465 คน


29.10%


Powered By www.thaieducation.net