ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองยวง 49
5 10.20
7 14.29
4 8.16
10 20.41
11 22.45
12 24.49
37 75.51%
2  โรงเรียนวัดวังหลวง 118
5 4.24
13 11.02
13 11.02
18 15.25
21 17.80
48 40.68
70 59.32%
3  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 66
4 6.06
3 4.55
11 16.67
6 9.09
13 19.70
29 43.94
37 56.06%
4  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 241
19 7.88
19 7.88
19 7.88
37 15.35
31 12.86
116 48.13
125 51.87%
5  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 159
22 13.84
13 8.18
11 6.92
20 12.58
10 6.29
83 52.20
76 47.80%
6  โรงเรียนวัดวังสะแกง 42
4 9.52
4 9.52
10 23.81
0 0.00
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
7  โรงเรียนบ้านดอนมูล 171
12 7.02
7 4.09
53 30.99
3 1.75
2 1.17
94 54.97
77 45.03%
8  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 183
33 18.03
19 10.38
7 3.83
13 7.10
7 3.83
104 56.83
79 43.17%
9  โรงเรียนบ้านแม่แนต 51
8 15.69
5 9.80
9 17.65
0 0.00
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
10  โรงเรียนบ้านห้วยบง 68
6 8.82
7 10.29
9 13.24
2 2.94
4 5.88
40 58.82
28 41.18%
11  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 537
40 7.45
41 7.64
53 9.87
40 7.45
41 7.64
322 59.96
215 40.04%
12  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 145
16 11.03
9 6.21
29 20.00
2 1.38
2 1.38
87 60.00
58 40.00%
13  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 162
32 19.75
14 8.64
8 4.94
10 6.17
0 0.00
98 60.49
64 39.51%
14  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
5 17.86
0 0.00
5 17.86
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
15  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 134
4 2.99
2 1.49
14 10.45
6 4.48
25 18.66
83 61.94
51 38.06%
16  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
8 19.51
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
17  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 70
6 8.57
9 12.86
9 12.86
0 0.00
1 1.43
45 64.29
25 35.71%
18  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 66
6 9.09
4 6.06
11 16.67
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
19  โรงเรียนบ้านวังมน 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
1 3.13
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 100
16 16.00
10 10.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
21  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 174
16 9.20
13 7.47
10 5.75
12 6.90
8 4.60
115 66.09
59 33.91%
22  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 58
11 18.97
2 3.45
5 8.62
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
23  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 181
13 7.18
11 6.08
15 8.29
12 6.63
8 4.42
122 67.40
59 32.60%
24  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 120
5 4.17
3 2.50
12 10.00
7 5.83
10 8.33
83 69.17
37 30.83%
25  โรงเรียนบ้านแม่แสม 54
3 5.56
5 9.26
1 1.85
3 5.56
4 7.41
38 70.37
16 29.63%
26  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 49
10 20.41
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
27  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
1 0.79
27 21.26
1 0.79
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 122
14 11.48
10 8.20
8 6.56
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
29  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 187
14 7.49
8 4.28
25 13.37
2 1.07
0 0.00
138 73.80
49 26.20%
30  โรงเรียนบ้านฮั่ว 59
6 10.17
9 15.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
31  โรงเรียนบ้านนาทราย 24
3 12.50
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
32  โรงเรียนบ้านปวง 24
0 0.00
0 0.00
5 20.83
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
33  โรงเรียนบ้านปางส้าน 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
34  โรงเรียนบ้านไม้สลี 77
8 10.39
3 3.90
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
35  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 65
2 3.08
7 10.77
7 10.77
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
36  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 78
1 1.28
0 0.00
17 21.79
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
37  โรงเรียนบ้านดอยแดน 75
10 13.33
3 4.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 115
13 11.30
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 168
0 0.00
11 6.55
13 7.74
11 6.55
3 1.79
130 77.38
38 22.62%
40  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 89
4 4.49
5 5.62
0 0.00
5 5.62
6 6.74
69 77.53
20 22.47%
41  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 126
8 6.35
10 7.94
10 7.94
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
42  โรงเรียนบ้านแม่เทย 191
18 9.42
14 7.33
10 5.24
0 0.00
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
43  โรงเรียนบ้านปาง 103
0 0.00
16 15.53
6 5.83
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
44  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 57
5 8.77
5 8.77
2 3.51
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
45  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 100
6 6.00
2 2.00
5 5.00
4 4.00
4 4.00
79 79.00
21 21.00%
46  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1428
105 7.35
84 5.88
60 4.20
29 2.03
19 1.33
1131 79.20
297 20.80%
47  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 63
7 11.11
2 3.17
3 4.76
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
48  โรงเรียนบ้านหนองสูน 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
49  โรงเรียนบ้านดง 189
23 12.17
0 0.00
15 7.94
0 0.00
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
50  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
2 6.67
3 10.00
24 80.00
6 20.00%
51  โรงเรียนบ้านผาลาด 129
11 8.53
3 2.33
9 6.98
0 0.00
1 0.78
105 81.40
24 18.60%
52  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 66
1 1.52
1 1.52
6 9.09
1 1.52
3 4.55
54 81.82
12 18.18%
53  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 94
7 7.45
5 5.32
5 5.32
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
54  โรงเรียนวัดร้องธาร 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 215
23 10.70
8 3.72
6 2.79
0 0.00
0 0.00
178 82.79
37 17.21%
56  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
57  โรงเรียนบ้านแม่บอน 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
58  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
2 2.15
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 75
6 8.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
60  โรงเรียนบ้านนากลาง 103
1 0.97
6 5.83
7 6.80
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
61  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 39
0 0.00
5 12.82
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
62  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 93
0 0.00
1 1.08
10 10.75
1 1.08
2 2.15
79 84.95
14 15.05%
63  โรงเรียนบ้านสันวิไล 130
3 2.31
1 0.77
10 7.69
5 3.85
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
64  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
65  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
66  โรงเรียนบ้านผาต้าย 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
67  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 95
4 4.21
1 1.05
5 5.26
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
68  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 392
9 2.30
9 2.30
8 2.04
5 1.28
10 2.55
351 89.54
41 10.46%
69  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 138
4 2.90
0 0.00
6 4.35
4 2.90
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
70  โรงเรียนบ้านป่าพลู 102
6 5.88
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
71  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 105
4 3.81
1 0.95
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
72  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
73  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
75  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 74
0 0.00
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
76  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
77  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
78  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
79  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,419 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  661 7.02
เตี้ย  472 5.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  727 7.72
ผอมและเตี้ย  291 3.09
อ้วนและเตี้ย  254 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,014 74.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,405 คน


25.53%


Powered By www.thaieducation.net